donderdag, februari 19, 2015

Het Team - Zaai Alle Hemelse Energieën - 18 Februari 2015 / Peggy Black


Het Team
Zaai Alle Hemelse Energieën
18 Februari 2015 / Peggy Black
Wij zijn hier om jullie te ondersteunen en aan te moedigen als de schitterende wezens van Licht Bewustzijn dat jullie zijn. Wij beseffen dat jullie voornaamste focus op jullie fysieke werkelijkheid is; echter, wij gaan door jullie eraan te herinneren dat jullie energiepakketten van Licht zijn. Jullie zijn Goddelijk Bewustzijn in een unieke fysieke gestalte. Jullie zijn hier op deze planeet in deze tijd om de fundering van een nieuwe wereld te leggen.
Wanneer jullie uitkijken naar alles dat er zich voordoet en dat levenreducerend is, weten wij dat jullie ontmoedigd, terneergeslagen en zelf gedeprimeerd kunnen raken. Wij willen jullie herinneren aan jullie persoonlijke kracht om te creëren. Wanneer jullie jezelf toestaan om in/naar de frequenties en vibraties van het massa bewustzijn te vervallen, zullen jullie altijd de dichtheid en de wanhoop voelen.
Dus nodigen wij jullie uit om jullie persoonlijke trillingen te verheffen en jullie gezichtspunt te verschuiven aangaande wat er zich voordoet op het scherm van deze dimensie. Denk eraan, iedere keer dat je een persoonlijke verschuiving maakt, iedere keer dat je het één of andere aspect binnenin jezelf geneest of verheft, voeg je toe aan die verschuiving of genezende energie voor het collectief. Wij gaan door deze boodschap te herhalen zo vaak als mogelijk is op zoveel verschillende manieren als mogelijk is, zodat jullie je persoonlijke macht mogen claimen om jullie werkelijkheid en de wereld rondom jullie heen te verschuiven.
Jullie zijn een belangrijk aspect in het collectieve bewustzijn. Jullie zouden je onbeduidend of klein of onbelangrijk kunnen voelen, echter, wij zijn hier om jullie te herinneren aan jullie ware luister. Jullie gedachten, woorden en acties beïnvloeden altijd het kwantumgebied van neutrale energie.
Deze neutrale energie, deze kwantum energie, is in afwachting van jullie indruk. Door jullie waarneming van evenementen, beïnvloeden jullie werkelijk het evenement zelf. Jullie wetenschappers hebben bewezen dat energie een golf of een deeltje zal worden wat afhankelijk is van de waarnemer.

Waar jij je op focust, versterk je. Wat het ook is waar je tegenaan duwt, versterk je. Wat het ook is waar jij je zorgen over maakt, versterk je. Wat het ook is dat je be/veroordeelt, versterk je. Nu is de tijd om jullie zelf te bekrachtigen. Ken deze waarheid. Jullie werden geleerd om jullie co-creatieve bekwaamheid ondersteboven en achterstevoren te gebruiken.
Jullie gaan door met de waarachtige dingen te creëren die jullie niet willen. Denk eraan, energie volgt de gedachte. Dus begin ermee te kijken naar waar jij je op focust. Waar is jouw aandacht? Aan wat geef je jouw mentale tijd en emotionele vibratie?
Als je doorgaat je zorgen over de financiën te maken, je gezondheid, je relaties of de staat waar de wereld in verkeerd, voegen jullie je meest creatieve, krachtige frequenties en trillingen toe aan het neutrale gebied van kwantum energie dat overeen zal komen met hen en hen iedere keer manifesteert.
Stel je nu het collectieve bewustzijn voor dat gefocust is op een kwestie, een oordeel, een angst, of vooringenomenheid. Stel je voor hoe sterk die collectieve energie is met de creatie van de werkelijke kwestie waar het collectief tegen gekant is, bang voor is, of be/veroordeeld.
Wij nodigen jullie uit om de verschuiving te zijn. Wij zijn hier om jullie met vertrouwen te inspireren dat jullie de belofte van de verandering zijn. Jullie zijn de alchemist om de leidraad te transformeren van onbewuste levensverminderende acties in/naar de gouden vibraties van harmonie en levensonderhoudende waarschijnlijkheden.
Indien je het nieuws hoort van afgrijselijke gebeurtenissen en je eerste reactie is er één van afgrijzen, angst en zelfs woedde, jij en de collectieve individuen die zich bewust zijn van jullie verbazingwekkende bekwaamheid om alles te beïnvloeden dat zich op jullie planeet voordoet doen hun best om een bewuste verschuiving te maken in hoe je deze gebeurtenis anders kunt bekijken. Wij beseffen dat wij jullie vragen om je op een manier te gedragen die anders is dan hoe jullie getraind en onderwezen werden.
Het gaat een grote/belangrijke toewijding/verplichting aan jullie zijde nemen om deze bewuste alchemist te worden. Jullie gedrag, reacties en jullie staat van Zijn, zijn ingebed in jullie verbinding en verwikkeling met de collectieve matrix.
Jullie religies en jullie onderwijs hebben jullie niet geleerd over jullie werkelijke hemelse aard. Jij bent een schitterend multidimensionaal goddelijk wezen van bewustzijn. Jij maakt actief deel uit van de Goddelijke Geest, je gedachten en emotionele vibraties manifesterend in deze dichte werkelijkheid en in dit tijdskader.
Iedereen op jullie planeet maakt deel uit van de Goddelijke Geest. Echter, vanuit onze waarneming zwemmen de meesten nog in de energiepoel van beperking, zich machteloos en niet in staat voelend om te veranderen of wat voor deel van deze werkelijkheid dan ook te verschuiven.
De energie en de dynamica op jullie planeet zijn uit evenwicht. De meeste individuen hebben hun ware verbinding met de niet-fysieke rijken verloren, hun verbinding met het bewustzijn van de natuur en van alle levende dingen. Jullie planeet de Aarde is bewust, net zoals alle levende dingen.
Begin ermee om telepathisch, hartverbonden jullie Liefde en dankbaarheid uit te sturen naar alles en iedereen, specifiek de mensen en de plaatsen van het meeste conflict.
Begin jullie lucht en water te zien en schoon te visualiseren, begin schone duurzame energie voor iedereen te visualiseren. Begin welzijn en gezondheid voor iedereen te zien en voort te roepen. Begin financieel gemak voor iedereen te manifesteren met jullie woorden en gedachten. Ben de medeschepper en het anker van politieke en wereldleiders die de beste intenties en acties voor de mensen hebben. Houd het visioen voor Vrede op Aarde vast.
Zaai alle hemelse energieën en geschenken met jullie beste visioenen en intenties. Doe een beroep op alle goddelijke wezens in de niet-fysieke rijken van Liefde en Licht om in partnerschap met jullie te zijn in deze verbazingwekkende poging. Denk eraan, jullie zijn voorbij iedere maatstaf krachtig. Het is een kwestie van jullie deze waarheid te claimen en te handelen vanuit deze ongelooflijke plaats van verbinding en verwikkeling.
Energie in de collectieve matrix is altijd verbonden. Wanneer je dit als je waarheid weet, triggeren je gedachten en intenties de verschuiving en transformatie binnenin anderen, ongeacht waar zij fysiek zijn. Stuur genezend Licht en Liefde naar iedereen, specifiek diegenen die de meeste schade berokkenen.
Het neemt een grote wilskracht en toewijding/verplichting, alsook het in ere houden van je ware natuur als een wezen van licht, om te beginnen de verschuiving te zijn, om "buiten het kader" te denken, om vast te houden, om voort te roepen, een nieuw bestaan en een nieuwe ervaring te visualiseren en te verankeren. Jullie zijn hier om deze fundering aan te bieden en te zekeren. Jullie aantallen zijn aan het toenemen terwijl steeds meer individuen beseffen dat zij absoluut, letterlijk, in feite de bekwaamheid hebben om de verschuiving voor de mensheid op gang te brengen.
Wij zijn vereerd dat jullie onze woorden horen en jullie dit werk en deze dienstverlening doen. Weet dat de rijken van waarheid, Liefde en Licht altijd beschikbaar zijn voor jullie ondersteuning en hulp in dit avontuur. Wij erkennen jullie voor de moed en kracht om in een fysieke gestalte te zijn met alle uitdagingen die gepresenteerd worden. Weet dat jullie geliefd zijn, weet dat jullie gezien worden en bovenal weet dat jullie gewaardeerd worden.
Het Team

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten