zondag, februari 22, 2015

El Morya - Negatief naar Positief Omdraaien - 17 Februari 2015 / Julie Miller


El Morya
Negatief naar Positief Omdraaien
17 Februari 2015 / Julie Miller
Soms, kan het gebrek aan geloof in jezelf gedurende een vrij lange tijd doorgaan voordat een levensveranderende situatie langs komt en verandering forceert om te gebeuren. Een gebrek aan geloof in je bekwaamheden te hebben kan een grote bijdragende factor zijn bij vele inspanningen die je probeert om ofwel te implementeren of te voltooien voor het niet succesvol zijn. Door niet te geloven in je gehele zelf als een persoon die in staat is van vele grote dingen, plaats je een grote spanning op het nastreven van een vervullende carrière, het handhaven van betekenisvolle relaties en zelfs grote moeilijkheden creërend met te proberen om aan bepaalde spirituele zoektochten tegemoet te komen. Wanneer je denkt het niet te kunnen, mag je van de ene goede gewoonte naar de andere gaan, nooit lang genoeg bij eentje blijven plakken om het met discipline te versterken om het beter te laten werken. Het is belangrijk om assertief in het leven te zijn, maar zonder agressief te zijn. Dit betekent comfortabel te zijn met het ongemakkelijke, voorbij je comfortzones duwend en om dapper wat nieuw en goed is te omhelzen. Verandering is niet alleen maar slecht. Zonder verandering, zou je weinig groei hebben en zou je niet je eigen persoonlijke potentieel zien of de kracht die je altijd gehad hebt ervaren, waarover jij je nooit druk maakte deze te gebruiken.
Ongeacht hoe zelfverzekerd een persoon mag zijn, zij zijn nooit de gehele tijd, 24/7, volmaakt in het positief zijn. Twijfel zal binnen sluipen, zoals een irritant onkruid dat je dacht kwijt te zijn die plotseling ergens anders opduikt wanneer je niet kijkt. Je kunt meer zelfverzekerd worden en minder twijfelachtig wanneer je wat voor vergissingen dan ook die je gemaakt hebt als staptegels richting succes accepteert. Iedere gemaakte vergissing verstrekt jou met een frisse kans om het opnieuw te proberen, door andere keuzes te maken die jou naar andere uitkomsten zullen dirigeren. En terwijl je ronddoolt, stel je gewoon voor hoeveel meer inzichtelijker en goed geïnformeerd over jezelf en de wereld om je heen, je zult worden. Je bent meer ongelooflijk dan waar jij jezelf eer voor geeft.
Denk eraan, niet iedereen is de gehele tijd volmaakt. En wij moedigen volmaaktheid niet aan omdat met volmaaktheid er geen groei is, er is geen duwen voorbij de comfortzones. Wat wij wel aanmoedigen is dat jullie meer compleet en heel worden met alles dat jullie doen en hoe jullie over jullie zelf denken. Wanneer je in staat bent om het leven volwassen in je intellect en in je emoties te begroeten, begrijp je dat niet iedereen de dankbaarheid en het mededogen zal teruggeven omdat je onvoorwaardelijk geeft en beseft dat iedereen op andere niveaus van acceptatie en begrip is en dat groei voor alle mensen in verschillende stadiums komt.

Zijnde van een volwassen geest, stelt jou in staat om niet alles persoonlijk te nemen en anderen niet eenvoudig te be/veroordelen door hun voorkomen of zelfs door hun huidige gedragswijze. Tenzij je in hun schoenen gelopen hebt, heb je absoluut geen recht om hen te be/veroordelen of te bekritiseren. Je weet niet met wat voor persoonlijke afschuwelijkheden zij te maken hebben gehad op het tijdstip dat zij jouw pad kruisten. Beseffen dat andere mensen er ook naar streven om voorbij te gaan aan twijfel en onzekerheid, zal je geheugen in beweging zetten dat jullie meer verbonden zijn dan dat je beseft. Zelfs als waar jij iedere dag doorheen moet gaan anders is, het feit dat jullie dagelijks problemen en beproevingen moeten doorstaan die uitdagend zijn en op de rand van moeilijk zijn, brengt jullie dichter bij anderen door te begrijpen dat zelfs het leven pijnlijk kan zijn, maar dat het ook met vreugde gevuld en vervullend kan zijn. Dit weten dat diep en diepgaand is, zal je nader tot mensen trekken en niet alleen meelevend laten zijn maar ook inlevend.
Zoveel dierbare zielen worden iedere dag door angst aangestuurd; de angst voor het maken van een vergissing, angst voor mensen die het niet met hen eens zijn, of angst om niet door hun gelijken geaccepteerd te worden. Deze angsten zijn alleen maar negatief als je er als zodanig over denkt. Wat zij zijn, zijn positieve versterkingen en herinneringen dat je omringd bent door groei en ontwikkelingsmogelijkheden/kansen. Als je een vergissing gemaakt hebt, leer wat je fout was en verbeter aangaande dat; als mensen met je redetwisten of zij zijn het niet met je eens, neem de tijd om terug te sporen naar toen jullie discussie verhit raakte en je zult je antwoord krijgen. Als je denkt dat je niet door jouw gelijken geaccepteerd wordt, zou dat een indicatie kunnen zijn dat je meer aan je innerlijke zelf moet werken, om te ontdekken wie je bent en om je werkelijke zelf bij iedere kans te zijn. Waar jij een negatief ziet, is er ook een positief, en iets om van te groeien.
Vergissingen van wat voor soort dan ook biedt stukjes en beetjes van feedback aan. Soms besef je niet hoe ver je gegaan bent totdat je een hobbel onderweg tegenkomt en erover gefrustreerd raakt. Iedere hobbel is jouw kans om de dingen glad te strijken door te kijken wat er tot dusverre gebeurd is en hoe je aangaande iedere stap kunt verbeteren. Er is niets dat je gedaan hebt dat een vergissing of een ongeluk was. Alles heeft een reden, een doel. Soms neemt het gewoon enige tijd om over een situatie of incident te gaan, en de waarheid te beseffen dat onder alle overspannen emoties en gevoelens vaak dat geblokkeerd wordt wat echt daar is.
Wij begrijpen dat het beangstigend kan zijn om dat waar je bang voor bent te omhelzen. Wij zijn er zeker van dat grote mensen zoals Martin Luther King Jr, Gandhi en anderen zoals dezen angstig waren toen zij verdedigden waar zij in geloofden, aan projecten werkten die belangrijk voor hen waren en die anderen rondom hen heen hielpen. Zij konden niet voorspellen hoe de mensen zouden reageren, zij wisten eenvoudigweg dat zij moesten volhouden en de schets van hun hart moesten volgen. De dingen waar je bang voor bent om te proberen zijn de werkelijke dingen die zeer nodig zijn. Omhels je angsten, sta hen toe jou te gidsen en jou te verlichten, je meer bewust van jezelf te maken en wat je kunt bereiken wanneer je waarlijk met heel je hart en ziel bij iedere stap probeert.
Je kunt beter worden in het minder twijfelachtig en meer een gelovige van jezelf te zijn. Je doet dit door dagelijks te oefenen om voorbij iets te duwen dat je ongemakkelijk vindt wat jouw niveau van ongemak zal uitbreiden. Bijgevolg, stop met je zorgen te maken over wat anderen doen of denken, ben jezelf. Als je vanuit je authentieke persoon komt en je accepteert wie je bent, dan zal je anderen aantrekken die van dezelfde geesteshouding zijn. Neem de tijd om andere hoofd biedende strategieën te verkennen die helpen om jou door de zelftwijfel en momenten van waar je een gebrek aan zelfvertrouwen hebt heen te krijgen en in je eigen bekwaamheden. Voordat je in/naar een situatie gaat, weet op voorhand zoveel als je kunt, en ongeacht hoe de dingen tot ontwikkeling komen ben oké met de uitkomst. Je kunt vergissingen niet voorkomen door geen kansen waar te nemen.
Vergissingen komen wanneer zij komen. Het leren is nooit eindigend en voordat je een commentaar over iets kunt verstrekken, weet en begrijp eerst waar je over spreekt. Denk eraan het ik oké om een vergissingen te maken, soms zal je dezelfde vergissingen herhaaldelijk maken totdat je leert wat niet te doen door de signalen te herkennen dat je in/naar een herhalende cyclus vervallen bent. Als je meer vertrouwd met jezelf raakt op uiteenlopende intervallen en stadiums van ontwikkeling, zal je ertoe komen te beseffen dat je veel sterker en meer capabel bent dan dat je eens dacht. Je hebt zoveel getolereerd in het verleden en kijk hoezeer je sinds die tijd gegroeid bent. Sta je vroegere ervaringen toe om jou te herinneren aan hoever je gekomen bent, en ben bekrachtigd en geïnspireerd om door te gaan met groeien en ontwikkelen. Je zult meer van je ware, natuurlijke zelf ontdekken en de conclusie bereiken dat je altijd groot geweest bent, alles dat je hoeft te doen is dit te geloven iedere keer dat een beproevende gebeurtenis jouw pad kruist.
Je zult door alles heen komen, eenvoudig omdat je dat aldus eerder gedaan hebt. Dus keer die zucht om in/naar een enthousiaste glimlach en verheug je op nieuwe richtingen die daar niet zijn om je bang te maken, maar om je ontwikkeling van wie je van binnen naar buiten bent verder te helpen.
En zo zij het…
IK BEN de Geascendeerde Meester, El Morya via Julie Miller

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen