donderdag, februari 05, 2015

De Raad - Wat Jij Bent is de Volgende Naast Jou Ook - 4 Februari 2015 / Ron HeadDe Raad
Wat Jij Bent is de Volgende Naast Jou Ook
4 Februari 2015 / Ron Head

Wij zouden op deze dag met jullie willen spreken betreffende verscheidene concepten die de ondergrond zijn van onze boodschappen gedurende deze tijd. Deze zullen voor velen van jullie bekend zijn. Zij verdragen, echter, welzeker herhaling. En het is ook goed voor diegenen die zich bewust zijn van deze dingen om zich te herinneren dat elke en iedere dag meer van diegenen rondom jullie heen ontwaken en moeten beginnen te herinneren, herinnerd zullen moeten worden.
En waarom zeggen wij herinnerd? Dat is omdat deze dingen zijn wat ten zeerste een integraal onderdeel is van de meesterlijke wezens die jullie zijn, maar waar de meesten van jullie niet tot toe in staat waren om met jullie mee in jullie besef te nemen toen jullie in de vorm geboren werden. Terwijl jullie je frequentie verhogen, zullen jullie je bewust worden van deze dingen, niettemin wensen wij om jullie te helpen bij dat aldus te doen en daardoor het volledige planetaire bewustzijn met diens reis te helpen. Dit is bezig om dag na dag in deze cruciale tijd stapsgewijs in een opwaartse snelheid toe te nemen.
Sommige van deze concepten zijn deze. Jullie zijn goddelijke wezens, meesters die ermee ingestemd hebben, inderdaad verzocht hebben, dat jullie de kans toegestaan werd om in de tijd van deze ontwaking aanwezig te zijn. En als meesters zijn jullie precies wat er nodig was en jullie verzoek werd ingewilligd. Er waren miljarden kieren te vullen, vele welke niet comfortabel zouden gaan worden, allerminst, en toch deinsden jullie niet terug voor de taken. Jullie inspanningen worden geëerd en zijn gewaardeerd, en de tijd zal komen wanneer jullie dat weten. Ook, weet dat er niets nodig is waar jullie zijn dat niet beschikbaar voor jullie is. Een ieder van jullie heeft vele, vele levenspannen gehad van waaruit wijsheid en ervaring, kennis en bekwaamheid, getrokken kan worden.

Wij wensen ook dat jullie allemaal weten, dat deze Raad die nu tegen jullie spreekt altijd beschikbaar is voor jullie wanneer en als jullie om hulp vragen. Dat is en is altijd onze functie en reden voor het bestaan geweest. Wat jou behoefte ook is of mag zijn, is voor ons mogelijk om te vervullen. Als de specifieke bezitter van de benodigde kennis of ervaring op het moment van je verzoek niet bij ons is, dan zullen zij dat, en wel ogenblikkelijk. Er is niets, en wij herhalen, niets dat nodig mag zijn voor deze monumentale taak wat van jullie teruggehouden zal worden.
Weet alsjeblieft ook, dat jullie nu vergezeld worden, in het gezelschap zijn, van miljoenen anderen overal dwars over jullie planeet heen die deze zelfde boodschappen ontvangen in welke taal dan ook die zij begrijpen en in welke beelden dan ook die verenigbaar zijn met hun culturen. Jullie zijn zeer zeker niet alleen.
Wij spraken herhaaldelijk gedurende de laatste verscheidene jaren van een sneeuwbaleffect. Wij gebruikten beelden van overstromingen, vloedgolven en lawines. Wij weten dat velen van jullie nu de accuraatheid voelen van deze omschrijvingen terwijl de Grote Verandering nu het tempo verhoogd. Blijf een beetje langer standvastig in jullie intentie en focus. Jullie zullen niet teleurgesteld worden. Alles dat door jullie beloofd werd, aan jullie, zal van jullie zijn. Wij zeggen 'door jullie" omdat jullie deel van deze Raad uitmaken.
Wij zullen doorgaan deze geheugensteuntjes bij jullie in te prenten van wat jullie gedaan hebben en aan het doen zijn. Wij doen dit zodat jullie zullen beginnen te herinneren wie jullie zijn, zodat jullie het ter harte zullen nemen en jullie jezelf des te meer zullen waarderen. Terwijl jullie jullie bescheidenheid worden, doet het minder denken over jullie zelf dat niet. Jullie zijn mede-scheppers met de Bron, de Alles-Dat-Is, de IK BEN. Velen van jullie begrijpen dit concept ietwat. Ons doel is dat jullie het je in de ware dieptes van jullie wezen herinneren. En wat jij bent, is de volgende naast jou ook. Velen in deze Raad hebben levensspannen doorgebracht waar jullie zijn om deze concepten naar jullie toe te brengen. Velen van jullie hebben het ook gedaan. Het is bevredigend om deze ideeën en manieren van zijn/bestaan wijdverspreid tot bloei te zien komen. Wij danken jullie. Het is een vreugdevol iets.
Goedendag.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten