woensdag, februari 18, 2015

De Raad - Kijk in de Spiegel - 17 Februari 2015 / Ron HeadDe Raad
Kijk in de Spiegel
17 Februari 2015 / Ron Head

Laat ons nu een andere conversatie hebben over het vinden van de waarheid van wie jullie zijn. Weet je, jullie neigen er welzeker naar om jullie rollen ietwat klein te spelen. En dit dient nauwelijks jullie noch de wereld waarin jullie leven zeer goed. Wij proberen niet om jullie ego's op te blazen. Wij willen eenvoudig dat jullie jezelf de eer geven van capabel te zijn van veel meer dan dat jullie doen.
Welnu, jullie wordt vrij vaak verteld dat jullie dit of dat jullie dat zijn. Jullie wordt verteld dat jullie het Christus Bewustzijn of de Boeddha geest zijn die in de wereld aan het werk is. Hoewel dat waar is, schijnt het bij velen niet te registreren en dat is een droevig iets. Jullie werden zorgvuldig onderwezen dat jullie "alleen maar" dit of "slechts" dat zijn, en jullie hebben dat echt als zoete koek geslikt. "Johnny bereikt nooit zijn potentieel," is over het gehele rapport van het leven geschreven.
Er zijn veel manieren om te beginnen dat potentieel te ontbloten, maar niemand kan bereiken wat niet mogelijk schijnt te zijn voor hem of haar. Je moet in staat zijn om jezelf te zien zoals je werkelijk bent. Hoe je dat kunt doen? Nogmaals, er zijn veel manieren. Maar laat ons jullie er één laten zien die zeer, zeer eenvoudig en gemakkelijk is om te doen. Het is niet alsof de kennis diep, diep verborgen is in de één of andere put van bewustzijn en moeilijk toegankelijk is. Het is waarlijk net onder de oppervlakte van jullie weten. Het is in het open zicht verborgen, zoals jullie zeggen.
Kijk in de spiegel, niet in dat glazen ding dat aan jullie muur hangt, maar degene die jullie op ieder moment omringt. Jullie volledige omgevingen zijn een uitbeelding van jullie innerlijke wezen. Jullie hebben dat zeer waarschijnlijk ook eerder gehoord. Maar hoe kan je daar gebruik van maken?

Laat ons jullie een manier geven om het zeer gemakkelijk te gebruiken. Wil je de wonderbaarlijke, krachtige, liefdevolle en zorgzame persoon ontdekken die je kunt zijn? Kijk met nieuwe ogen naar diegenen rondom jou heen, kijk naar diegenen die je bewondert en waar je van houdt en die je waardeert. Zie hen, zie hen echt. Nu, laat ons jullie vertellen waarom zij er precies voor zorgen dat jullie je zo goed voelen. Zij brengen kwaliteiten die je bezit naar buiten zodat je hen kunt her/erkennen.
Werk daarmee. Wij zullen helpen. Maak gewoon een begin. Dit is de tijd wanneer jullie leren om ZELF te belichamen. Sta haar toe, sta hem toe, om naar het oppervlak te komen en hier rekenschap te nemen voor waar zij/hij nodig is. Het is jullie doel voor hier te zijn in deze tijd. 
Iedere dag vragen jullie ons, "Waarom ben ik hier? Wat zou ik moeten doen?" Er is geen vergissing, er is geen toevalligheid bij betrokken, je bent waar je moet zijn. Je hebt alles dat je nodig bent, ben gewoon alles dat je kunt zijn. Doe wat er voor je ligt en dat zal waarschijnlijk meer maken. Een volgende stap zal verschijnen, een andere deur zal openen. Het mag niet miraculeus toeschijnen, maar dan zou het dat ook wel kunnen zijn. Je keerde niet naar de Aarde terug om het leven van iemand anders te leven. Leef jouw leven, en leef het vreugdevol en goed. Jij bent degene die nodig is waar je bent.
Goedendag.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten