zaterdag, februari 21, 2015

De Hemelse Witte Wezens - Cyclussen van Controle Uitwissen - 20 Februari 2015 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens
Cyclussen van Controle Uitwissen
20 Februari 2015 / Natalie Glasson
Jullie bestaan in een zeer heilige periode op de Aarde, een tijd van het activeren en accepteren van jullie eigen vibraties van vrijheid vanuit jullie ziel. Door de doorgaande aanwezigheid van Liefde, activeren zoveel prachtige vibraties vanuit jullie ziel om vernieuwing, kracht en grotere harmonie naar jullie werkelijkheid te brengen, ondertussen jullie uitlijning met de Schepper op alle niveaus van jullie wezen verhogend. Jullie bestaan nog steeds op de Aarde in het Tijdperk van Liefde, deze periode zal bij jullie blijven en zal niet in/naar het Tijdperk van Herinnering transformeren totdat jullie grote hoeveelheden van Liefde geabsorbeerd, geactiveerd, losgelaten en belichaamd hebben, en totdat jullie je zo gevuld voelen met Liefde, dat er een permanente sensatie van overstromende Liefde binnenin jullie wezen is. Om deze heilige verschuiving binnenin jullie wezen te ondersteunen, terwijl jullie terugkeren naar jullie natuurlijke essentie, wordt een trillingsgolf van Licht vanuit de Schepper in de Aarde ingebed. Deze golf van Licht werd al met jullie besproken, en werd genoemd de "Kruisiging' Golf van Licht" (niet vertaald), vanwege diens bekwaamheid om alle onnodige cyclussen en gewoontes welke jullie spirituele evolutie belemmeren te ontbinden. Deze energie activeert en brengt naar jullie aandacht alles waar jullie niet naar wensen te staren en dat vastgehouden wordt in jullie wezen als angsten, herinneringen of emoties, alsook het tot voltooiing brengen van cyclussen waar jullie je voorheen op gefocust hebben om deze los te laten. Dit is een zeer krachtige energie met een diepgaand ontwakend en reinigend effect op jullie wezen. Als je het wenst om te zijn, kan het de reiniging en het nieuwe begin zijn dat jullie in jullie werkelijkheid en binnenin jullie wezen gewild hebben.
Wij moedigen jullie in deze tijd aan om je te focussen op het reinigen, het zuiveren, loslaten en de acceptatie van Liefde tijdens deze periode van Ascentie. Zelfs als je onzeker bent als tot ofwel een energie of gewoonte binnenin jezelf los te laten, kan je mentaal de gehechtheden loslaten in de wetenschap dat het naar jou terug zal keren als de energie niet bedoeld is losgelaten te worden. Je kunt werkelijk niet alles loslaten dat een deel is van je werkelijke essentie, alleen dat wat een onjuist inzicht is, een gehechtheid (een energie of idee waaraan je gehecht bent), een onjuiste interpretatie over jezelf of een kwetsuur. Dit duidt erop dat met het proces van het loslaten je de vibratie van Liefde binnenin je wezen en werkelijkheid verhoogt, vanwege de wetendheid van het loslaten van dat wat niet werkelijk bij jou hoort en ruimte maakt voor grotere vormen van Liefde.  En dat wat jouw essentie is wordt versterkt en keert naar jou terug als grotere hoeveelheden van liefde wanneer je ervan onthecht bent.
Het volledige proces van het uitwissen van cyclussen vereist van jou om een aspect van je wezen te versterken naar een verhoogd niveau. Daar is een noodzaak om je waarneming en besef van jezelf en je werkelijkheid te ontwikkelen. Tijd te nemen om je bewust van je acties te zijn, je reacties, gedachten en emoties zal jou in/naar een ruimte van overzichtelijkheid en evenwicht brengen waar je geïnformeerde beslissingen kunt maken die begeleid en ondersteund worden door je ziel, beslissingen van loslating en genezing voor jezelf. Je observatie van jezelf zal grote discipline en meesterschap vereisen aangezien het je van je zal vragen om jezelf bijna als een buitenstaander waar te nemen, aspecten van jezelf opmerkend en registrerend. Dit is niet om jezelf te oordelen, in plaats daarvan is het met het doel van het brengen van grotere Liefde in/naar je volledige wezen en werkelijkheid. De vraag die wij nu aan jullie stellen is: bezit je een niveau van meesterschap waar jij jezelf kunt observeren en een einde kunt maken aan cyclussen van gewoonte, patronen of routine zelfs als je van hen houdt, wetende dat het een kans is voor grotere Liefde om aanwezig te zijn?

Om je van jezelf bewust te zijn en jezelf te observeren is jezelf te zien, te voelen en te erkennen met overzichtelijkheid en een diep gezetelde Liefde. Door dit proces met de Kruisigingsenergieën, vraagt de Schepper voor Liefde om vollediger belichaamd te zijn binnenin je emoties en gedachten, alsook als acties richting jezelf. Liefde is binnenin en buiten om jou heen beschikbaar voor je belichaming en ervaring.
Wanneer jij jezelf observeert, ontbind je cyclussen van controle die geboren werden vanuit de illusie en vanuit misvattingen over jouw waarheid. In waarheid accepteer je verantwoordelijkheid en ontbind je alle vormen van controle.
Versterk Je Besef
Wij wensen jullie uit te nodigen om een zeer kleine uitoefening door jullie dag heen tot stand te brengen, om jullie vaardigheid om jezelf te observeren en je van jezelf bewust te zijn te verbeteren. Op deze manier zullen jullie ermee beginnen patronen in jullie acties, reacties, gedachten en emoties te zien welke niet langer uitgelijnd zijn met de waarheid van jullie essentie. Zo vaak als je kunt gedurende je dag, neem een moment om eenmaal diep in en uit te ademen, zeg dan in je hoofd of hardop: "Ik ben in mijn lichaam aanwezig, en bewerkstellig zoals ik, mijn ziel, wenst."
Dit betekent, "Ik Ben," en de Schepper is in het hier en nu aanwezig, in dit werkelijke moment binnenin je fysieke lichaam. De Schepper is je ziel, je ziel is een aspect van de Schepper die met succes, voltooiing en verwezenlijking door jouw wezen en lichaam werkt, gegidst door de Goddelijke Wil van de Schepper. Dit is een zeer krachtige verklaring wat jou in uitlijning brengt met je ziel/de Schepper/Liefde, en staat jou toe om met overzichtelijkheid alles dat je bent, alles dat je wenst te zijn en alles dat je wenst los te laten te observeren. Wanneer je deze uitoefening eenmaal tot stand gebracht hebt, ga dan verder met je dag opmerkend dat hoe vaker je het tot stand brengt, door je dag heen, hoe krachtiger het wordt in het centreren en balanceren van jou. Met oefening mag je iedere keer ontdekken dat jij het besef over jezelf vernieuwd hebt.  
Zelf Observatie Uitoefenen
Wij nodigen jullie uit om een lijst te schrijven van alle aspecten van jezelf die je graag los zou willen laten om grotere vreugde, liefde en geluk naar jullie bestaan te brengen. Je lijst mag angsten omvatten waar jij jezelf van wenst te bevrijden, zelfs als er bewijs van een reden voor de angst is, gewoontes van gedachten welke jou in/naar droefenis of wat voor soort van ontreddering dan ook leiden, emoties van het verleden die nog steeds bij je vertoeven, herinneringen welke doorgaan je pijn en lijden te veroorzaken, reacties welke niet uitgelijnd zijn met de Liefde binnenin jou en acties welke eenvoudig gewoonte en routine zijn welke je niet langer meer dienen.
Schrijf alsjeblieft een lijst en voeg daaraan toe terwijl je door je dag heengaat om jouw besef van jezelf te verbeteren. Dan op een rustig moment of in meditatie, neem de tijd om je lijst te bekijken. Vraag jezelf, wat is de boodschap die ik mezelf probeer te vertellen? Wat wens ik voor mezelf om te weten? Is er een patroon? Is alles op de lijst een reflectie van energie binnenin mij dat wenst om genezen te worden? Neem de tijd om na te denken en om wat voor inspiratie dan ook van binnenuit te verkrijgen wat mag dagen.
Je kunt aan ons om genezing vragen, de Hemelse Witte Wezens, op dit punt zal het altijd aan je toegestaan worden.
Cyclussen Uitwissen
Met je nieuwe begrip mag je verplicht zijn om te her/erkennen dat de energie een gewoonte geworden is binnenin je werkelijkheid en aldus zal het je besef nodig zijn om het door je dag heen los te laten. Wanneer je dezelfde energie, gecreëerd door jezelf, her/erkend die je op je lijst in aspecten van je dag ontdekte, dan mag je wensen om:
Eenmaal diep in en uit te ademen, dan in je hoofd of hardop te zeggen:
"Ik ben in mijn lichaam aanwezig, en bewerkstellig zoals ik, mijn ziel, wens. Ik geef me over aan deze cyclus en diens ingebedde energie binnenin mijn wezen en bewustzijn. Ik ben nu genezen; Ik ben de vrijheid van mijn ziel. Ik omhels mezelf in Liefde."
Adem in, en adem dan uit alsof je alles binnenin jou loslaat, alles toestaand dat niet langer meer nodig is om eeuwig uit je wezen te stromen. Met je volgende inademing kan jij jezelf als Liefde herinneren.
Genezen met de Hemelse Witte Wezens
Wij wensen jullie uit te nodigen om een diepe genezing met onze energieën te ervaren om het uitwissen van cyclussen te ondersteunen die jullie expressie en bestaan als Liefde verhinderen. In rustige tijd, zeg eenvoudig in je hoofd of hardop:
"Hemelse Witte Wezens, ik doe een beroep op jullie heilige liefdevolle zuivere vibraties van hemelse genezing om over en door mijn wezen heen te stromen. Breng alsjeblieft mijn volledige wezen in evenwicht en harmonie met de zuiverste vibratie van Liefde binnenin mijn hart en ziel. Alsjeblieft ruim op en ontbindt alle cyclussen, wel en niet her/erkend door mij welke mijn acceptatie van Liefde belemmeren. Ondersteun mij alsjeblieft bij de ontbinding van ……. (wat je wenst uit te wissen) door jullie zuivere genezende vibraties in mijn wezen te verankeren. Ik kies er nu voor om aan jullie over te geven de energieën, gedachten, emoties en patronen waar ik me aan vasthoudt met een onjuist begrip van mijn ware essentie en zelf. Werk alsjeblieft dagelijks met mij totdat de energie die ik uitgekozen heb om los te laten permanent uitgewist is. Ik open mezelf volledig om jullie genezing nu te ontvangen. Dank je wel Hemelse Witte Wezens."
Je mag wensen om te zitten of te liggen bij het inademen van de vibraties van de genezing die wij naar jou tot uitdrukking brengen. Met iedere uitademing weet je dat je de cyclussen die niet langer meer nodig zijn uitwist. Geniet terwijl wij je omringen met onze genezende Licht en Liefde.
Genezing en ondersteuning is voor jullie altijd beschikbaar,
De Hemelse Witte Wezens.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten