maandag, februari 16, 2015

De Engelachtige Gidsen - Jullie Werkelijkheid is aan het Verschuiven naar een Nieuw Paradigma - 13 Februari 2015 / Taryn Crimi


 De Engelachtige Gidsen
Jullie Werkelijkheid is aan het Verschuiven naar een Nieuw Paradigma
13 Februari 2015 / Taryn Crimi
Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op jullie waargenomen werkelijkheid. Velen kijken toe terwijl de volledige "wereld" schijnbaar in de één of andere soort van chaos is. Maar weet dat de dingen niet altijd zijn zoals zij toeschijnen te zijn. Er zijn vele tegenstrijdige gezichtspunten die onder de aandacht van het collectief gebracht worden. Denk eraan, je kunt niet veranderen wat je niet kent. Deze extremen worden onder jullie aandacht gebracht, niet zodat jullie je inzichten op een ander kunnen forceren maar eerder zodat jullie kunnen zien dat allen wensen voor hetzelfde eindresultaat; jullie hebben louter andere meningen over hoe de gewenste uitkomst te bereiken. Veel corruptie werd toegestaan om binnenin jullie werkelijkheid te bestaan, het is daar de gehele tijd geweest, het is echter nu pas dat jullie collectief sterk genoeg is om het bij te sturen, om te verschuiven wat jullie niet langer meer op de planeet wensen te hebben. Het meeste van jullie beleid, de instituten en bestuursorganen zijn in behoefte van verandering aangezien zij niet langer onderhouden kunnen worden als jullie wensen om iets volledig nieuws te creëren. Jullie moeten echter weten dat vanuit ieder wrakstuk een kans komt om iets veel groters op te bouwen. Jullie kunnen het nieuwe niet hebben tenzij jullie bereid zijn om het oude los te laten.
Dit is een zeer grote les en wij zouden willen zeggen een meer uitdagende les voor velen van jullie in deze tijd. Maar jullie zijn capabel van het zijn van een pilaar van Vrede voor diegenen wiens levens middenin zoveel chaos schijnen te zijn. Velen van jullie hebben uitvoerig werk gedaan op een individueel niveau om jullie zelf te ontdoen van dat wat jullie niet langer meer dient, en als een resultaat zijn jullie nu meer dan in staat van het aarden van innerlijke Vrede en geloof/vertrouwen dat alles niet aan het uiteen vallen is maar eerder dat het opnieuw opgebouwd wordt zoals jullie gewenst hebben. Want zie, voldoende van jullie hebben zich aldus intens gefocust op het loslaten van alles dat jullie niet langer meer dient, zodat de verandering nu de massa's bereikt heeft. Er wordt nu bij het collectief op aangedrongen om als één bij elkaar te komen om de wereld te veranderen en te verschuiven die jullie co-creëren in/naar een wereld welke jullie wensen te leven. Denk eraan, geen enkele gebeurtenis heeft een label van ofwel goed of slecht, jullie zijn het die kiezen zich te focussen op ofwel het positieve of het negatieve van wat voor situatie dan ook. Daar zijn diegenen van jullie die zullen zoeken naar de voordelen van deze collectieve opruimingen en daar zijn anderen die alleen vernietiging zien; het is altijd volledig aan jullie. Dit is één van de redenen waarom wij gezegd hebben dat "perspectief" zo een grote rol zal spelen in jullie levens dit jaar.  

Als jullie om je heen kijken zijn er velen over de gehele wereld heen die alleen verwoesting en chaos zien; maar weet dat niets nieuws in een tuin kan groeien dat verstikt is door onkruid. Het onkruid moet er met wortel en al uitgetrokken worden; zij moeten verwijderd worden voordat je jouw zaden voor de oogst kunt planten. Wij begrijpen dat het op z'n zachts gezegd verontrustend kan zijn, maar jullie zijn dit leven meer dan voorbereid hierop binnengekomen. Dit is waarvoor jullie hier zijn, om jullie licht te stralen en vreedzame energie te aarden voor diegenen die hun weg verloren zijn. Het is jullie tijd om te stralen. Luister naar jullie innerlijke begeleiding voor de geruststelling dat alles zich precies zo ontvouwd zoals het zou moeten. Weet dat alles niet verloren is, het wordt eenvoudigweg verwijderd aldus jullie het kunnen vervangen met iets dat veel beter is. Laat je niet terugtrekken in de energie van angst en wanhoop, jullie hebben alle gereedschappen die jullie nodig zijn om te gedijen in deze turbulente tijden. Voor iedere enkelvoudige Lichtwerker, weet dat er honderden anderen precies aan jullie zijde werkzaam zijn aan de andere zijde van de sluier.
Wij delen deze boodschap met jullie om onze woorden van bemoediging aan te bieden, voor diegenen van jullie die naar jullie wereld kijken die zogenaamd steeds slechter wordt, wanneer in feite het in het proces zit van veel beter te worden. Weet dat jullie de chaos welke over jullie gehele wereld heen uit lijkt te barsten niet aan hoeven te trekken in/naar jullie eigen individuele levens. Velen van jullie hebben al uitgebreid gewerkt aan jullie innerlijke overtuigingen en als een resultaat zijn jullie al door jullie eigen individuele chaos heengegaan. Wij moedigen jullie aan om jullie vrede te behouden, want dat is waar de wereld de meeste behoefte aan heeft. Jullie hebben gekozen te ontwaken voorafgaand aan de massa's en als een resultaat zijn jullie nu capabel om de collectieve energie te stabiliseren terwijl de massa's nu beginnen te ontwaken aangaande de veranderingen die nu plaats moeten vinden. Er is een gezegde op jullie wereld waarvan wij voelen dat het tamelijk goed bij deze situatie past; het zegt, "We hebben nooit gezegd dat dit proces gemakkelijk zou zijn, we zeiden dat het het waard zou zijn." En zo is het.
Waar de één chaos ziet, kunnen jullie transformatie zien. Waar de één kiest om verwoesting te zien kunnen jullie een nieuw platform voor verandering zien. Dit is de verandering waar jullie allemaal op gewacht hebben. Weet dat deze waargenomen chaos niet het begin van het "einde' is maar een nieuw begin. Het oude moet toegestaan worden weg te vallen zodat jullie de wereld kunnen creëren waar jullie over gedroomd hebben. Gebeurtenissen worden extremer, maar weet dat het niet is omdat jullie in een wereld leven welke onophoudelijk slechter wordt, maar omdat jullie gebeden hebben om in een veel betere wereld te leven. Deze gebeurtenissen die vreselijk mogen schijnen te zijn, de tragedies die steeds meer frequent schijnen te zijn, zijn geen signalen dat jullie wereld in gevaar verkeerd. Het staat dat toe wat verborgen was om in het open zicht te zijn. Dus daarmee vragen wij aan jullie dat jullie je focus op de wereld houden die jullie wensen te creëren, in plaats van hoe jullie geloven dat het gecreëerd zou moeten zijn. Sta het Universum toe het pad van de minste weerstand te gebruiken. Alles dat jullie moeten doen is vaststellen wat jullie wensen om te creëren. Nu is de tijd dat jullie bepalen hoe jullie wereld zal worden, dus kies wijs. Ben in Vrede.
In Liefde en Licht, wij zijn jullie Engelachtige Gidsen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2012-2015 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.Angelic-Guides.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten