woensdag, februari 18, 2015

De Arcturianen - Gewaarwordingen Creëren - 16 Februari 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Gewaarwordingen Creëren
16 Februari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Jullie gedachten en emoties komen steeds meer in evenwicht en in uitlijning met elkaar. Op deze manier creëren jullie duidelijke gedachtevormen wat betreft de werkelijkheid die jullie wensen te leven. Denk er alsjeblieft aan dat als je gedachten en emoties in andere richtingen stromen je het moeilijk zult vinden om effectief de door jou gewenste uitkomst te beginnen en/of te voltooien.
Eén van de voornaamste uitkomsten die jullie allemaal wensen te creëren, of jullie je daar nu bewust van zijn of niet, is de langzame maar gestadige transformatie van jullie Aarde voertuig. Jullie Aarde voertuig is de omslag welke jullie bewustzijn, jullie derde dimensionale bewustzijn, inkapselt.
Wanneer je bewustzijn begint om een stabiele verbinding met de hogere frequenties te handhaven, begint je lichaam te verschuiven in een poging om in uitlijning te blijven met de resonantie van je gedachten en emoties. Als je gedachten en emoties niet in uitlijning met elkaar zijn, raakt je lichaam verward en is niet in staat om een stabiele frequentiesnelheid te creëren. Vandaar dat, jij je waarschijnlijk zenuwachtig, depressief en/of gedesoriënteerd zult voelen.
Je creatieve proces is gebaseerd op je gedachten en emoties die in een stabiele staat van meevoering blijven. Als je gedachten zijn, "Ik ben gereed om naar mijn aangeboren hogere resonantie terug te keren," maar je hebt op angst gebaseerde emoties, die in feite angst voor het onbekende zijn, is jouw Aarde voertuig verward door de twee tegenstrijdige boodschappen.
Gelukkig, is je derde dimensionale Aarde voertuig zeer gewend aan je gedachten en gevoelens zijnde uit de uitlijning en is veel te bekend met op angst gebaseerde emoties. Vandaar dat, je lichaam stevig vast blijft in de resonantie van de derde dimensie.
Echter, vanwege jouw bewuste of onbewuste wens om naar je hogere trilling terug te keren, zal je waarschijnlijk een groot gevoel van beperking en eenzaamheid voor iets of iemand voelen. Deze gedachtetypes en emoties verlagen je bewustzijn. Het is dan dat het proces van transmutatie van je Aarde voertuig tot een halt komt.

Wanneer je begint herinneringen te hebben waarin je een uniek en diepgaand rustgevend gevoel voelt dat je aan het terugkeren was, is jouw transmutatieproces opnieuw geactiveerd. Deze herinneringen mogen niet omvatten waar je naar terugkeerde, maar zij geven je een grote hoeveelheid aan hoop en geruststelling.
Zonder deze hoop en geruststelling, sprint je bewustzijn naar de dieptes, en voel jij je "aan je lot overgelaten op een vijandige planeet". Echter, Gaia is niet vijandig. Wat vijandig is zijn de mensen die wensen om Gaia's transmutatie te stoppen. Zij willen Gaia's transmutatie stoppen omdat zij diep binnenin weten dat zij niet met Haar mee zouden kunnen transmuteren. Deze mensen zijn gewoonlijk gevuld met angst, kwaadheid en negatief denken.
Zien jullie nu hoe deze "vijanden" in feite gekwelde mensen zijn die zichzelf niet het geschenk van transmutatie toe kunnen staan? Als je dat feit kunt beseffen, zullen je angst en kwaadheid losgelaten worden. Met je eigen angst en kwaadheid losgelaten, komen je emoties in de meevoering met je emotionele verlangen om naar de hogere werkelijkheden terug te keren die net voorbij je fysieke gewaarwordingen flikkeren.
Gelukkig, breiden deze hogere dimensionale gewaarwordingen je bewustzijn uit zodat je door kunt gaan met je persoonlijke proces van transmutatie. Terwijl je in dat proces bent, wordt jij je in toenemende mate bewust van hoe je gedachten je emoties beïnvloeden en je emoties je gedachten beïnvloeden.
Prachtig! Nu herinner jij je dat je gedachten en emoties eindeloos met elkaar verbonden zijn geweest. Je herinnert je ook dat je lange verblijf door de derde dimensie heen terug aan het fietsen is om terug te keren naar het besef van je ware Multidimensionale ZELF. Daarom, herinner jij je dat je ervoor koos om de derde dimensionale Aarde binnen te gaan om met de planetaire ascentie te helpen.
Herinner jij je ook dat JIJ al verscheidene keren geascendeerd bent? Herinner jij je dat dat het waarom is dat je uitgekozen werd om een Aarde voertuig te nemen tijdens dit NU van Gaia's verschuiving? De herinnering van je vroegere ascenties zal je aanzienlijk helpen om je gedachten en emoties uit te lijnen om de gedachtevorm van persoonlijke en planetaire ascentie te creëren.
Wanneer je gedachten en emoties eenmaal in uitlijning zijn met de vreugde en met het privilege van met de planetaire ascentie te helpen, begint je Lichtlichaam van diep binnenuit je Aarde voertuig te ontwaken. Je Lichtlichaam is genesteld in de kern van je Kundalini, welke binnenin de kern van je ruggenwervel is.
Voordat jij je verbindt met dit latente energiegebied binnenin je kern, vragen wij aan jou om je eigen kern met de kern van Gaia te verbinden. Omdat je een mensachtige vorm draagt, is jouw kern lang en loopt omhoog en omlaag in je ruggenwervel. Bijgevolg, is Gaia's kern binnenin het centrum van haar circulaire, planetaire vorm.
Wij suggereren dat jij jezelf toestaat je de vele keren te herinneren dat je bewustzijn de kern van Gaia bezocht heeft. Wanneer jij je gedachten mee laat voeren met je emoties EN je persoonlijke kern met Gaia's planetaire kern mee laat voeren, komt je menselijke voertuig in uitlijning met Gaia's planetaire voertuig.
Wanneer je in uitlijning en meevoering met de planeet bent, voel jij je zeer veilig en bemoedigd. Verder, wanneer jij je gedachten uitlijnt met de emoties van veiligheid en bemoediging, wordt je een gelukkig, liefdevol "pakket" van transmutatie.
Sinds Gaia aan het transmuteren is, en jij meegevoerd wordt met Haar planetaire transmutatie, wordt je persoonlijke transmutatie aanzienlijk versneld. Je kunt het beste je uitlijning met Gaia onderhouden door je bewustzijn mee te laten voeren met Onvoorwaardelijke Liefde en onzelfzuchtige gedachten van dienst verlenen aan Gaia en al Haar bewoners.
Deze uitlijning met Onvoorwaardelijke Liefde en dienstverlening aan al het leven is belangrijk omdat die staat van bewustzijn Gaia toestaat jou te helpen, net zoals jij Haar helpt. "Hoe kan de planeet mij helpen?" mag jij je afvragen. Het antwoord is, wanneer je eenmaal van al het leven houdt en al het leven dient, besef je dat ieder component van Gaia's planeet in leven en gevoelhebbend is.
Jouw transmutatie begint met je eigen lichamelijke elementen van aarde, lucht, vuur en water. Deze vier 3D elementen zijn in een onophoudelijke resonantie met hun vijfdimensionale elementalen van kabouters (aarde), Sylphs (lucht), salamanders (vuur) en Waternimfen (water).
Met iedere inademing adem je Gaia's vijfdimensionale elementalen in en sta je hen toe om met jouw eigen innerlijke elementalen te verstrengelen. Met iedere uitademing, adem je de verstrengelde elementalen uit. Vandaar dat, met iedere inademing en uitademing je meer en meer diepgaand met de planeet vermengd op een fundamenteel elementaal niveau.
Dit proces begint wanneer je jouw gedachten en emoties vermengd om de gedachtevorm van ascentie te creëren. Dan kan je gemakkelijker je fysieke lichaam met je ascentie lichaam vermengen. Je ascentie lichaam is je Lichtlichaam, welke in afwachting is van de wedergeboorte in de kern van je Kundalini, welke in de kern van je ruggenwervel is.
Wanneer je eenmaal bewust uitgelijnd bent met je eigen kern, kan je jouw transmuterende kern met Gaia's transmuterende kern vermengen. Terwijl je in je kern bent kan je jouw derde dimensionale elementen van aarde, lucht, vuur en water vermengen met je vijfdimensionale elementalen om de transmutatie van je persoonlijke gestalte te escaleren. Op deze manier kan je Gaia het beste helpen door je persoonlijke elementalen met Gaia's planetaire elementalen te vermengen.
Kan je zien hoe mens en planeet ÉÉN aan het worden zijn? Begrijp je ook hoe je eerst ÉÉN moet worden met je persoonlijke potentieel voordat je ÉÉN met Gaia's planetaire potentieel kunt worden? Dit proces van vermenging met al het leven rondom je heen kan zich alleen voordoen wanneer jij je eenmaal vermengd hebt met al het leven binnenin jou.
Het is binnenin de kern van je zelf dat je diepgaand het zijn binnenin de kern van de planeet kunt ervaren. Denk eraan, de hogere frequenties/dimensies zijn niet boven jou; zij zijn binnenin jou. Op dezelfde manier, zijn de lagere frequenties/dimensies niet beneden jou, maar rondom jou heen. Zie je nu hoe JIJ een Portaal bent?
Wanneer je interdimensionaal reist, ga je niet naar buiten of omhoog, je gaat naar binnen en er doorheen. Draai je binnenin jezelf om en zie het Licht vanuit je innerlijke kern resoneren. De loutere handeling van het gebruiken van je vijfdimensionale voorstellingsvermogen om binnenin je zelf te kijken breidt je bewustzijn voor jou voldoende uit om je eigen innerlijke Licht gewaar te worden.
Je hebt dit innerlijke Licht niet omdat je 'goed' bent. Je hebt dit innerlijke Licht omdat je "in leven" bent. De polariteiten van goed en slecht betekenen niets in de vijfde dimensie, aangezien zij op die frequentie niet bestaan.
In de vijfde dimensie en daaraan voorbij zijn er GEEN polariteiten. Wij beseffen dat vrijheid van alle polariteiten een nieuw concept is voor jullie derde dimensionale brein. Echter, zelfs de term "polariteit" bestaat niet in de vijfde dimensie en daaraan voorbij.
Wanneer je interdimensionaal reist, zal je eerste "landingsbaan" een vijfde dimensionale expressie zijn van je eigen Multidimensionale ZELF. "("a" omdat je ontelbare vijfdimensionale expressies van ZELF hebt) Echter, je vijfdimensionale ZELF is niet afgescheiden van het vijfde dimensionale ZELF van anderen.
In feite, is er geen vijfdimensionaal concept van "anderen". Iedereen is een expressie van dezelfde Eenheid. Dus, is iedereen in een voortdurende verbinding met iedereen, net zoals al jouw vingers in voortdurende communicatie zijn met je hand. Ook, is jouw hand in totale eenheid met je lichaam, welke aan het vermengen is met je Lichtlichaam. In feite, verschijnt de hand van je Lichtlichaam meer als een flits van licht, dan als een palm met vingers.
Jullie Lichtlichamen zijn volledig aanpasbaar aan iedere situatie. Daarom, als je op het schip bent gereed om een gast te ontmoeten, mag je ervoor kiezen om wat voor vorm dan ook te dragen die ervoor zal zorgen dat de gast zich op z'n gemak voelt. Het dragen van een vorm in de vijfde dimensie is gelijkaardig aan het dragen van een uniform. Je uniform vermengt met jou zodat het lijkt dat je een lichaam draagt dat een uniform draagt.
Je kiest er gewoonlijk voor om een vorm te dragen wanneer jij je ZELF aan driedimensionale mensen presenteert, inclusief je eigen derde dimensionale zelf. Op die manier, kan jij je Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht delen zonder hun, of jou, derde dimensionale expressie angst aan te jagen.
Net zoals je lichaam transmuteert in/naar een "Lichtlichaam", transmuteert Gaia's planeet in/naar een "Licht Planeet". Deze Licht Planeet zal niet langer Haar grote essentie hoeven in te dammen binnenin een dichte, derde dimensionale schelp. In feite, de dieren, de planten en aspecten van de natuur die uitgestorven geraakt zijn voor de derde dimensie, zijn in feite de leiders geweest van het verhuizen van dichtheid in/naar Licht.
Wanneer jij begint met je bewuste bezoeken aan de vijfde dimensionale Aarde zal je blij zijn om te zien dat heel veel van de flora en fauna en de mensen waarvan je geloofde dat zij gestorven waren, of uitgestorven raakten alleen "stierven" aangaande de resonantie van de derde dimensie. Zij leefden de tijdlijn die zij uitgekozen hadden en zijn NU verhuisd naar een versie van werkelijkheid welke niet in de "tijd" bestaat.
"Tijd" en "ruimte" vermengden om de 3D Matrix van de Aarde te worden. Wanneer je de tijd verlaat en de opeenvolgende ruimte dat de tijd creëerde, verlaat je de 3D Matrix en keer je terug naar de vijfde dimensionale resonantie en daaraan voorbij. Wij zeggen "resonantie" omdat de vijfde dimensie niet op dezelfde manier als de derde dimensie statisch is.
Als je in je tuin kijkt en een grote boom ziet, zal het precies daar blijven wat het is ongeacht wat je staat van bewustzijn, intentie of geloof is. Als je die boom vanuit een vierde dimensionale frequentie zou zien zou het nog steeds gebonden zijn door vele van de 3D regels, zoals de wortelen die omlaag de aarde ingaan en de takken omhoog de lucht in.
Tegenovergesteld mag je, in de vijfde dimensie, geen boom zien, maar wanneer je denkt, "Ik wens dat er een grote schaduwrijke boom naast me is," dan zie je met de volgende oogknipper de boom. Als je zou willen dat de boom langer is, zouden jouw gedachten de lengte van de boom veranderen. Eén ding dat je NIET zou kunnen doen in de vijfde dimensie zou zijn om "de boom om te hakken".
Al het leven wordt altijd in de vijfde dimensie gerespecteerd. Vandaar dat, als je niet bij die boom wilt zijn, je naar een andere locatie zou kunnen transporteren, of je werkelijkheid zou kunnen verschuiven om niet langer meer een boom te hebben. Als er geen boom was, en je beslist dat je er eentje wilt, zou je gewoon denken over hoe prachtig het zou zijn om een prachtige boom naast je te hebben staan.
Je zou dan je gedachten van, "Ik zou graag een boom naast me hebben willen staan," verbinden met het beeld van de boom. Dan zou je de emoties van het comfort van de boom voelen, genieten van het gevoel van de schaduw van de boom en de schoonheid van de boom. Je mag ook kiezen om te genieten van met de levenskracht van de boom en diens vele bewoners te vermengen.
Met andere woorden, je zou je bewustzijn vermengen met de ervaring van naast een boom te zijn. Je zou dan je gewaarwordingen toestaan om de richtlijnen van je voorstellingsvermogen te volgen zodat je gewaar wordt wat je voorstellingsvermogen creëert, terwijl je tegelijkertijd creëert wat je wenst gewaar te worden.
Wederom, zou je innerlijke, hogere dimensionale ZELF uit jouw innerlijke gedachtevorm projecteren en het vullen met Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionaal Licht om jouw gedachtevorm vijfdimensionaal leven te geven. Al het vijfdimensionale leven bestaat binnenin het NU van de ENE. Vandaar dat, al het leven geaccepteerd en gewaardeerd wordt als een levend, gevoelhebbend wezen dat dezelfde frequentie van bewustzijn als dat van jezelf deelt.
Op deze manier kan je verenigen met je Goddelijke Aanvulling, geascendeerde vrienden van de fysieke Aarde, je Missie en je Gidsen die feitelijk hogere dimensionale expressies zijn van je eigen Multidimensionale ZELF. Al deze ervaringen bestaan eindeloos binnenin de ENE om oneindige versies van "Alles Dat Is" ten toon te spreiden.
De Alles Dat IS bevat iedere mogelijke werkelijkheid welke IS. JIJ stelt de verschijningsvorm en leden van je werkelijkheid in met je eigen gedachtevormen. JIJ bent de schepper van je gewaarwordingen EN je gewaarwordingen zijn de scheppers van je omgeving.
Met andere woorden, "Gewaarwording IS Creatie". Je neemt waar wat je wilt creëren en creëert wat je wilt gewaarworden.
Je verlangen creëert de gewaarwordingen die dat representeren wat je wenst gewaar te worden. Je mag vragen, "Zijn gewaarwording en creatie gescheiden of vermengde termen?" Het antwoord hangt af van je staat van bewustzijn, welke je werkelijkheidsfrequentie dicteert, welke bepaalt hoe je jouw wereld waarneemt/gewaarwordt.
Alle werkelijkheden reizen in een circulair pad van creatie/gewaarwording en gewaarwording/creatie. In de vijfde dimensie en daaraan voorbij is er GEEN afscheiding tussen "gewaarwording" en/of "creatie".
In feite, zijn er in de hogere dimensionale werelden GEEN communicaties van afgescheiden woorden uitgespreid in een opeenvolgende orde. ALLES is binnen het NU van de ENE. Alles dat jullie zouden kunnen wensen, gewaarworden, creëren of communiceren is binnenin dat NU waarmee je ÉÉN bent!
Zegeningen Dierbare Ascenderenden,
Wij zijn NU ÉÉN met jullie.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten