maandag, februari 16, 2015

De Arcturiaanse Groep - Transformatie is een Overgave - 15 Februari 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Transformatie is een Overgave, de Bekwaamheid om Jezelf Open te Stellen voor Verandering
15 Februari 2015 / Marilyn Rafaelle
Wederom groeten van de Arcturiaanse Groep. Wij wensen te spreken over transformatie, een ogenschijnlijk eenvoudig onderwerp, maar eentje die belangrijk is voor het begrip van de waarheid. Transformatie stroomt door en als een individu wanneer hij/zij uit de droom ontwaakt. Het manifesteert als de bekwaamheid om "Met nieuwe ogen te zien en met nieuwe oren te horen" terwijl te midden van dualiteit en afgescheidenheid. Transformatie staat je toe om wat voor onjuiste concepten en overtuigingen dan ook die je nog steeds vast mag houden te her/erkennen en hen met waarheid te vervangen. Het brengt de bekwaamheid om te zeggen; "Het was verkeerd."
Diegenen die niet in staat zijn om transformatie toe te staan, vertragen hun ascentie in/naar een bewustzijn van hogere dimensionale energie. Angst voor verandering handelt om de voortgang van de derde dimensionale concepten en overtuigingen te ondersteunen. Velen die verandering tegenwerken zijn in posities van wereld "leiders" die iedere soort van transformatie met verlies berichten -- verlies van hun persoonlijke macht en rijkdom. Vanwege hun leiderschapposities, trekken zij vaak volgers aan die blind accepteren wat het ook is dat deze zogenaamde "leiders" geloven, in het proces hun persoonlijke macht/kracht weggevend.  
Jullie zijn nu op het punt in jullie spirituele reis dierbaren, waar jullie je aangeboren kracht/macht moeten erkennen en opeisen. Velen van jullie hebben dit al gedaan, en hebben deze staat van bewustzijn in andere levensspannen tot stand gebracht, dit leven binnenkomend met deze staat van bewustzijn al op diens plaats.
Vrees nooit om te zeggen; "Genoeg is genoeg, ik kies er niet langer meer voor om te leven, te handelen, te zijn of te denken in oude ouderwetse concepten van afscheiding". Sommigen van jullie zullen al ontdekt hebben dat daar diegenen zullen zijn die hierdoor gekwetst zijn. Vrienden mogen wegvallen, maar ben niet bevreesd als dit gebeurt dierbaren, want energie zoekt diens eigen en zal weldra diegenen van jouw resonantie naar jou aantrekken.
Wij spreken nu over transformatie omdat jullie zeer dichtbij zijn om transformatie plaats te zien vinden. Veel staat op het punt om geopenbaard te worden en jullie moeten zowel binnenin als buitenom voorbereid zijn want jullie zullen degenen zijn waar een beroep op gedaan zal worden om diegenen in angst te helpen, die niet in staat zijn om hun oude en comfortabele manier van het begrijpen van de wereld los te laten. De mensheid is niet langer meer toegestaan om lui van de ene naar de andere dag te drijven, gelovend dat de regering, kerk, ouder, vriend of de maatschappij in z'n algemeenheid voor alles en voor hen zal zorgen. Jullie zijn het bewustzijn en dus de inhoud van de externe wereld en de dingen zijn vlug aan het veranderen.

Het is tijd om jullie identiteit als Goddelijke Wezens op te eisen die kiezen om anderen binnenin de derde dimensionale energie te onderwijzen en te helpen. Sta dit proces toe, want voor sommigen mag het toestaan van het proces eenvoudig betekenen om zijn'ers in plaats van doeners te worden -- zichzelf toestaand om stil en in rust te zijn, vaak binnenin zichzelf te gaan terwijl de oude energieën naar de oppervlakte komen en opgeruimd worden. Anderen mogen bij zichzelf gewaarworden begeleid te worden om op te staan en op de één of andere manier van belang te zijn.
Transformatie is een overgave, de bekwaamheid om jezelf open te stellen voor verandering. Overgave is niet het opgeven van jezelf aan de één of andere onbekende "luchtkasteel God" concept. Spirituele overgave is het natuurlijke resultaat van een duidelijk begrip te hebben van waar jij je aan overgeeft -- Waarheid. Het begint met een sterke innerlijke aansturing om een zoektocht naar waarheid te beginnen, wat vele, vele paden kan nemen, maar welke uiteindelijk leiden naar het ontdekken van HET binnenin. Dit proces kan niet vermeden worden want het is wie jij bent.
Daar zijn velen die de diepere waarheden "vermoeden" maar weigeren om hen te omhelzen, kiezen in plaats daarvan om te geloven dat anderen die "heiliger" of intelligenter zijn, meer weten dan zij dat doen. Nee, dierbaren, allen hebben de Goddelijke Stem binnenin, het is eenvoudig een kwestie van her/erkenning, luisteren en vertrouwen. De tijd is Nu.
Valentijnsdag!
Ja, wij zijn ons bewust van de gebruiken en wij sluiten ons bij jullie aan want is het niet een dag waarop jullie de Liefde vieren? Liefde is alles dat er is, want de ENE kan nooit verdeeld worden. Het is slechts het geloof dat de Ene verdeeld (afgescheiden) kan worden dat geresulteerd heeft in de buitenwaartse manifestaties van oorlog, disharmonie, lijden, gebrek, beperking enzovoorts.
Valentijnsdag viert het romantische/partnerschap facet van Goddelijke Liefde. Er zijn leringen die de "goddeloosheid" prediken van romantische liefde en dat om "heilig" te zijn je afstand moet doen van de romantische verbintenissen. Nonsens, dit maakt deel uit van dezelfde leringen die zeggen dat je moet lijden om "heilig" te zijn. Deze zijn door de mens gecreëerde geloven zonder een spirituele wet om hen te ondersteunen.  
Echter, romantische liefde moet op diepere niveaus begrepen worden om het te laten "werken", en dit is het missende element van zoveel menselijke relaties. Aantrekkingskracht tussen twee mensen betekent niet altijd dat jullie bedoelt zijn om te trouwen of een intieme relatie met elkaar aan te gaan. Aantrekkingskracht doet zich vaak voor als het resultaat van vorige levensverbindingen en het gebeurt frequent met iemand waarvan je intuïtief weet dat die geen goede partner voor jou zou zijn.
Wanneer twee mensen met een intens vroeger levensgeschiedenis elkaar ontmoeten (man/man, vrouw/vrouw of man/vrouw) kan er ofwel ogenblikkelijke aantrekkingskracht of ogenblikkelijke weerzin zijn. Vele homofiele koppels zijn in andere levensspannen als heteroseksuelen bij elkaar geweest. Verbindingen eindigen niet met de dood, want jullie zijn bewustzijn, niet slechts fysieke lichamen.
Het huwelijk of toegewijde relaties gebeuren vaak als het resultaat van pre-geboorte keuzes door beide partijen, voor het doel van het oplossen van enige niet afgemaakte vroegere levenskwesties welke wel of niet als romantische partnerschappen begonnen mogen zijn. Het is vaak dat de energieën die opgeruimd moeten worden hun oorsprong hebben in oude rollen geleefd als moeder/kind, vader/kind, vriend/vriend, dienaar/meester enzovoorts. Huidige leven relaties kunnen een gemakkelijk pad verstrekken waarin afsluiting te brengen. Dit is vaak het geval in die relaties waar één, of beide, zich afvraagt; "Waarom ben ik met deze persoon getrouwd?"
Kijk altijd dieper dierbaren, er zijn echt geen toevalligheden op dit punt. Kijk in/naar wat je leert of bedoeld bent te leren van iedere situatie. Karmische afsluiting kan zelfs plaatsvinden als slechts één persoon het wenst. Als hij/zij in staat is de ander te her/erkennen als een niet ontwaakt Goddelijk wezen en ook kiest om niet langer binnenin een energie van oordeel en haat te leven (wat simpel dient om de karmische situatie te voeden) dan hebben zij die plaats van Onvoorwaardelijke Liefde bereikt en is er karmische oplossing. Een individu kan nu de situatie verlaten als deze dat kiezen, wetende dat het afgelopen is.
Soms zijn twee mensen krachtig tot elkaar aangetrokken op alle niveaus, maar om de één of andere reden ontvouwt dit zich nooit in/naar een relatie. Dit gebeurt met sommigen die in hun pre-geboorte planning kiezen om niet bij elkaar te zijn in dit leven. Zij begrijpen dat intense vroegere levensverbindingen en liefde hen niet toe zou staan om spiritualiteit na te streven en in/naar hun eigen besef en kracht te groeien als zij samen waren -- zij zouden tevreden zijn om eenvoudigweg samen te zijn.
Romantische liefde moet geworteld en geaard zijn in echte Liefde of het is eenvoudig dierlijke aantrekkingskracht welke droevig genoeg beschouwd wordt als echte Liefde. Dit concept van liefde wordt zwaar gepromoot in alle gebieden van de media-film, boeken, Tv-shows, magazine, advertenties, enzovoorts en specifiek op Valentijnsdag.
De wijze weet dat seksuele aantrekkingskracht alleen geen liefde maar een facet ervan is, één van de "toegevoegde" dingen. Seksuele aantrekkingskracht op zichzelf is gefundeerd in de menselijke behoefte om de soort te propageren wat bereikt kan worden zonder liefde. Intimiteit gebaseerd op alleen seksuele aantrekkingskracht draagt nooit de krachtige en diepe energetische verbinding en vervulling die mogelijk is wanneer beide van een bewustzijn zijn welke voorbij de verschijningsvormen kijkt naar de diepere werkelijkheden die stralen door de ogen van de ander.  
Liefdesrelaties zijn nooit afhankelijk van hoe de ander eruit ziet of zich kleedt en het is vruchteloos en zeer menselijk om te proberen iemand in/naar jouw concept van de volmaakte partner te kneden. Gezonde relaties hebben een gelijkaardige energieresonantie en deze in hen hebben nauwkeurige wereldbeelden, maar denken en geloven niet noodzakelijkerwijs precies als elkaar omdat allen hier zijn om te leren en te groeien in overeenstemming met hun individuele behoefte.
Twee goed overeenkomende individuen, zij het vrienden of partners, hebben gelijkaardige staten van bewustzijn bereikt. Observeer diegenen die leven vanuit niet-ontwaakte staten van bewustzijn die genieten van relaties of ruzies, bedriegen, kwaadheid, angst, en goed-maken -- zij zijn beide op dezelfde energetische golflengte zogezegd -- het is hun staat van bewustzijn, hun concept van hoe relaties werken.
Er mag een tijd zijn wanneer je verleid wordt om in het lagere besefniveau van een ander te gaan vanwege de aantrekkingskracht en het verlangen voor deze persoon. Hoewel het zeer zeker door de vrije wil toegestaan is, kan het nooit resulteren in de gewenste gelukkig uitkomst maar in plaats daarvan gewoonlijk eindigen in liefdesverdriet na een snelle, korte, intense tijd samen. Je kunt eenvoudigweg niet achterwaarts gaan naar ontgroeide staten van bewustzijn ongeacht hoe aanlokkelijk dit mag toeschijnen te zijn om het te doen.
Misvattingen zijn overvloedig aanwezig betreffende liefde en het partnerschap. Regeringen, religies, families en vrienden spugen onophoudelijk uit dat liefde alleen geldig is als het aan hun zeer nauwe concepten tegemoet komt. De partner moet van een bepaalde kleur, geslacht, onderwijs, financiële status zijn, of andere acceptabele karakteristieken. Liefde is de ervaring van de Ene zelf gemanifesteerd als de velen. Liefde is nooit afhankelijk geweest en zal nooit afhankelijk zijn van de concepten van de mensheid.
Er komt een punt waarop een individu niet langer "een relatie nodig is" om zich compleet, gelukkig en heel te voelen omdat zij een bewustzijn van spirituele heelheid en volledigheid bereikt hebben. Zij hebben ontdekt dat hun Tweelingvlam binnenin is, en om nu in een relatie te zijn wordt een persoonlijke keuze.
Gelukkige relaties gebeuren alleen wanneer een ieder diens eigen werkelijke waarde en kracht begrijpt en accepteert, omdat dan er niet langer de behoefte meer is voor externe validatie. Onwetendheid van je werkelijke identiteit veroorzaakt bij de niet ontwaakte om diens volledigheid buiten zichzelf te zoeken. "Als ik getrouwd ben met deze goed uitziende, rijke, pientere persoon, dat moet ik beminnelijk en waardevol zijn."
Velen dragen nog steeds oude cellulaire herinneringen uit tijden toen het zijn in een partnerschap de enige manier geweest mag zijn om de dood of verhongering te voorkomen en wordt vaak gereflecteerd in diegenen die van het ene partnerschap naar de andere springen en zichzelf nooit toestaan om alleen te zijn. Her/erken en sta deze oude cellulaire herinneringen toe opgeruimd te worden als je hen in jezelf vermoedt.
Terwijl je binnenin sterker wordt, zal je terugkijken naar vroegere mislukte pogingen aangaande een romance en lachen, zeggende; "Dank je wel lieve God voor mij te redden van deze relatie," hoewel je op dat moment liefdesverdriet gehad mag hebben en gekwetst was. Het menselijke verstand is geprogrammeerd naar wereldconcepten van romance en seks en reageert aldus totdat je het anders leert.
Als het hebben van een levenspartner voor jou volledigheid representeert, zal je dit naar jezelf aantrekken zonder gedachte of worsteling omdat het de natuurlijke manifestatie zal zijn van je staat van bewustzijn, jouw besef van spirituele volledigheid. Het alleen zijn mag voor sommigen volledigheid representeren.
Ware, diepe, en blijvende relaties omvatten welzeker romance, geweldige seks, en alles dat de stijve gestructureerde, Puriteinse staat van bewustzijn als onheilig acht, maar deze worden nu her/erkend als de toegevoegde dingen.
Wij, de Arcturiaanse Groep sturen Liefde, vreugde, plezier en besef naar jullie allemaal voor Valentijnsdag.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten