dinsdag, februari 10, 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 5 Februari 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
5 Februari 2015
Ontdek Jullie Licht…
in ALLES …
door ALLES …
Breng Jullie Licht naar Buiten
Blossom: Daar zijn we weer. IK VOEL ME WEER HELEMAAL OP HET GOEDE SPOOR ZITTEN. Verbazingwekkend wat een goede blik in JOUW WAARHEID kan doen … ontdekken wat het werkelijk is! En gewoon doorgaan … wat hebben jullie voor onze communicatie van vandaag voor ons in de aanbieding?
Federatie van Licht: Oprechte, bemoedigende en liefdevolle groeten aan elk en iedereen van jullie. Het verheugt ons buitengewoon … dat Men zijn tuin zo goed onderhoudt … waarbij het onkruid eruit wordt gehaald en alleen dat overblijft dat als juist en voedend wordt GEVOELD. Wij zijn ons zeer bewust van ieders individuele weg … en ook al kunnen en willen wij op die reis absoluut geen invloed uitoefenen … wij VOELEN ons zeer vereerd dat we een ‘wegrestaurant’ kunnen zijn … waar wij kunnen zorgen voor ieders natje en droogje onderweg.
En wat mij betreft ben ik hiermee uiterst gelukkig. Dank je wel.
Geen dank … maar we zijn oprecht erkentelijk voor de GEVOELENS VAN HET HART, waarin dankbaarheid oprijst.
Wij willen hierover wat zeggen. Wanneer Iemand Dankbaarheid VOELT … vindt er een verandering in iemands trilling plaats. Maar het moet wel GEVOELD worden … niet alleen geuit. Want alle dingen … die alleen geuit, maar niet GEVOELD worden … blijven ‘levenloos’ … zogezegd.
Wat jullie in beweging brengt … zijn GEVOELENS, zoals we al zeiden … keer op keer. Is het niet zo dat jullie hart sneller slaat wanneer jullie opgewonden raken? En slaat het niet langzamer wanneer jullie rusten? Het tikken van jullie hart … het slaan van dit orgaan … wordt beheerst door de wijze waarop jullie VOELEN. Denk daar eens even over na. Kan het zo zijn dat JULLIE de controle over jullie hart hebben? … en hiermee … bedoelen we, ja, hoe jullie orgaan feitelijk functioneert … jullie beheersen het door de wijze waarop JULLIE VOELEN.
Jullie beheersen ALLES van jezelf … elk miniem detail … door hoe jullie je VOELEN.
Het kan JULLIE niet beheersen en doet dat ook niet. Om die reden spreken wij zo vaak over GEVOELENS. Want als jullie dit accepteren … wanneer jullie ‘meester’ zijn over je GEVOELENS … zien jullie een instinctieve reactie in ALLES om, binnenin en aangaande jullie.
De sleutel … zoals jullie allemaal heel goed WETEN … is het VOELEN van LIEFDE. En JA … het IS het antwoord op ALLES.

Velen van jullie zeggen … ‘Ja, ja, ja, ja, ja. Hierover hebben jullie al vaak met ons gesproken. We snappen het'. Maar, Liefste vrienden van ons, met het GROOTSTE RESPECT … dat doen jullie … nog … niet … helemaal!
Want als jullie dat wel deden … zouden we een heel andere Energie in jullie wereld zien.
Het kan heel goed zijn dat jullie begrijpen wat wij proberen te zeggen. Maar, om werkelijk LIEFDE TE KENNEN … TE ALLEN TIJDE … VAN LIEFDE TE ZIJN … IN IEDERE GEDACHTE, WOORD EN DAAD … we kunnen wel zeggen, dat er nog een aardige weg te gaan is. Jullie aanvaarden het concept … en dat is prachtig.
We willen graag voorstellen dat de volgende stap is om …
Oké … ik denk dat jullie willen spreken. Ik geef jullie die kans …
*****

(*Deze link mag gedeeld worden, maar het staat niet in een ‘lijst’, zodat er geen verwarring kan ontstaan met de Full Audio van deze channeling van Joe Pena en mijzelf.)
* De transcriptie staat onderaan!
*****
En spreken is wat jullie deden. WOW! Dit wordt heel interessant … want tot ik het teruggeluisterd heb … ofschoon ik me op dat moment bewust was van de doorkomende woorden … kan ik ze me  … op dit moment … niet echt herinneren. Waarmee ik echt gelukkig ben … omdat het voor mij … aantoont dat jullie dieper aanwezig zijn dan bij vorige channelings. Dit IS goed nieuws.
Dat klopt. Daarom individualiseren we het door een bepaalde naam te gebruiken.
Toch zeggen jullie ‘het voertuig’?
Dit is de rol die jij hebt gekozen.
Ik VOELDE ook dat het iets te maken heeft met de Energie van de naam … ik weet niet echt hoe ik het moet uitleggen. Ik weet dat White Cloud ooit grote moeite had om de naam ‘Maria Magdalena’ te zeggen. Hij legde uit dat dit kwam door de Energie van onwaarheid die om die naam heen werd gehangen, die het zo moeilijk voor hem maakt om het uit te spreken.
Ja, wij begrijpen dit.
Hoe komt het dan dat ik zo’n issue van Trillings-Energie oppik? Jullie vragen mij of ik zeker weet dat ik dit wil weten? Van de weeromstuit … ben ik nog meer geïntrigeerd.
Omdat,  Liefste Blossom … wie jij bent … niet ‘Blossom’ is … dat is jouw gegeven naam … op Aarde … maar wij kennen jou als iemand anders.
Ah, DAT klinkt logisch. Ik wil/hoef niet te weten wat deze is. ‘Ergens’ in mezelf, dat is duidelijk, weet ik het. Maar ik hoef het nu niet per se te weten. (ik denk dat we dit al eerder bespraken). Het is niet belangrijk, maar het GEVOEL dat ik kreeg toen jullie zeiden dat ik iemand anders was … was dat van een kwartje dat viel en het klonk heel erg waar. Cool … zaak opgehelderd. Dank je wel.
Welnu, ik denk dat dit het was, vandaag. Heel interessant. Heel veel dank.
En toch, lang, lang geleden ging je ermee akkoord.
Ik ben blij dat ik dat deed … ik VOEL dat we doorgaan. In Liefde en dank.
WIJ VOELEN DANKBAARHEID VOOR IEDEREEN.
……………………………………………………………………………………………………………
6 FEB. TRANSCRIPTIE VAN DE DIRECTE STEM CHANNELING .
Wij zijn inderdaad aanwezig. Het is een zegen dat jij ons verlangen om op deze wijze via jou te spreken oppikt … en het is zeer verheugend dat dit door jou wordt aanvaard, en daardoor zijn we in staat samen te werken en maken we het mogelijk dat, wat wij als wijze woorden beschouwen … op deze passende nieuwe manier wordt aangeboden.
Waarom hebben we dat niet eerder overwogen? Oh, dat hebben we wel! … Maar het was niet mogelijk, vanwege jouw Trilling … dat nu een andere frequentie heeft … mogen we het zo zeggen? Daarom gaan we door met jou en allen die naar deze woorden luisteren, dat wat wij WETEN van LIEFDE aan te bieden. Dat, wat wij als … van belang … beschouwen voor iedere ziel op het Aardse vlak om hun hartruimte te laten luisteren naar onze woorden en deze woorden daardoor ook zich in een diepere plek van hun hart te laten ontvouwen … waar de WAARHEID van het zielezelf huist.
Spreken we niet … altijd en altijd weer over LIEFDE? Wij zeggen jullie dat dit alles is wat er is. Wij vertellen jullie om alleen vanuit LIEFDE te denken. Om alleen vanuit LIEFDE te VOELEN en toch begrijpen we dat het in deze wereld, waarin jullie verblijven … deze wereld van dualiteit … deze wereld die veel zwaarte op jullie kan laten drukken voor alles dat daar binnenin en om jullie Wezens heen gebeurt … niet altijd zo gemakkelijk is als wij van jullie vragen om het te laten zijn.
Toch willen we zeggen, Liefste Zielen, is het … min of meer … een kwestie van een knop omzetten, zogezegd. Daarmee nemen jullie de beslissing om te veranderen. Te veranderen van het VOELEN van wat jullie om je heen zien gebeuren en toe te staan dat dit jullie terneer drukt, in het VOELEN van LIEFDE … ongeacht wat jullie om je heen zien … want is het niet … zoals we zeiden … allemaal een illusie?
Het is daarom voor jullie volledig haalbaar om alleen dat wat jullie verkiezen te VOELEN.
NAMELIJK LIEFDE. WAT ER OOK PLAATSVINDT.
Ongeacht hoe dingen mogen lijken. Ongeacht de telefoontjes met droevig nieuws die jullie kunnen krijgen. Ongeacht de dingen die jullie op jullie televisieschermen zien, die jullie Energie omlaag brengen. Zien jullie niet dat die zijn gemaakt om jullie Energie naar beneden te halen? Wij zeggen daarop, Lachend … laten jullie … de intelligente Wezens die jullie zijn … je daardoor naar beneden halen? … ECHT? Vinden jullie niet dat jullie een veel Hogere statuur hebben? Want wij beschouwen jullie als zodanig. Daarom zeggen we … is het voor JULLIE niet tijd geworden om daarnaar te handelen?
Stijg uit boven wie jullie denken die je bent … naar een veel Hogere staat van Zijn … want dan zullen jullie meer op de plaats zijn waar jullie thuishoren.
Zij (Blossom) brengt aan ons over dat het leven op Aarde niet zo eenvoudig is als wij misschien denken. Vlak naast haar staand, amuseert ons dat. Op haar gezicht ligt een grote grijns namens ons allen … inclusief haarzelf. Want zij is zich bewust van de Lichtheid. De Energie van Lichtheid. Dit, Liefste Zielen … is wat wij jullie vragen om te WETEN. Niet slechts soms, als alles goed gaat …
ONTDEK JULLIE LICHT …
in ALLES …
DOOR ALLES …
BRENG JULLIE LICHT NAAR BUITEN.
WEES VREUGDEVOL. Want zo zullen jullie … Liefste Zielen … de wereld veranderen.
Hiervoor, Liefste Zielen … hebben jullie je aangeboden om hier te komen. Het was geen … zoals jullie dat noemen ‘zomervakantie’. Het is veel meer dan dat.
Jullie boden je aan om in deze tijd op Aarde te zijn, omdat het de meest opwindende van alle tijden is.
EN VOORDAT JULLIE KWAMEN WISTEN JULLIE, DAT BINNENIN JULLIE … DE VONK VAN LEVEN HUIST.
De vastberadenheid om Moeder Aarde vanuit de dichtheid, waarin zij was gevallen … uit die plek naar een Hogere positie te brengen.
Een positie waarin ZIJ en ALLEN die op en in haar leven … thuishoren.
JULLIE ZIJN LIEFDE.
Er bestaat geen vraag. Er is geen twijfel … in ONS … DAT DIT IS WIE JULLIE ZIJN.
DIT IS WIE IEDEREEN IS.
WANT ER IS NIETS ANDERS DAN LIEFDE.
Dus hoe zouden jullie iets kunnen zijn dat niet bestaat?
WANT ER BESTAAT ALLEEN MAAR LIEFDE … EN DAT ZIJN JULLIE.
Zien jullie het? Wij tonen de dame … een fysiek mens en terwijl we dit beeld tonen … is het of laag op laag, op laag, op laag, en maar door en door en door en door en door … dat door jullie jaren heen is opgebouwd. Nog een schil en nog een schil, nog een schil, nog een schil en zo voort en zo voort en zo voort … waaronder de LIEFDE … de WAARHEID … de ABSOLUTE WAARHEID VAN WIE JE BENT … verborgen werd … onder … in al die lagen van schillen.
JULLIE KWAMEN IN DEZE TIJD HIER … OM DEZE LAGEN TE VERWIJDEREN … VOOR DE MENSHEID … VOOR JULLIE ZELF.
En dat doen jullie met grote zelfverzekerdheid.
O! Hebben we niet laten weten via Blossom … (er was een lange pauze) … De stilte was het gevolg van het gegeven dat wij haar naam noemden … om niet het woord ‘Het voertuig’ te hoeven gebruiken. Dat hebben we nu gedaan … Ze vraagt waarom we daar een probleem mee hebben? Voor ons … zijn namen … (nog een lange pauze) … onze excuses voor het oponthoud … Het is zo … namelijk … dat wij geen namen hebben. Wij vinden ze niet nodig … want we zijn allen Eén.
We hadden het over het verwijderen van de lagen … Zodat de WAARHEID over jullie, het Licht dat jullie zijn … nu door kan schijnen, naarmate de lagen verwijderd worden.
JULLIE HOEVEN NIETS ANDERS TE DOEN … DAN HET LICHT DAT JULLIE ZIJN TE LATEN SCHIJNEN.
Daarvoor kwamen jullie. Jullie worstelen allemaal … je afvragend wat jullie hier moeten doen. Jullie VOELEN dat jullie niet genoeg doen. Jullie WETEN dat jullie hier kwamen om iets te doen … en toch weten jullie niet wat dat is.
WIJ ZEGGEN JULLIE, OP DIT MOMENT, DAT WAT JULLIE HIER KWAMEN DOEN … IS HET LICHT TE LATEN SCHIJNEN VAN WIE JULLIE ZIJN.
Denk diep na … hoe ver dit reikt.
Jullie schijnen niet alleen jullie Licht naar hen die jullie passeren. Wanneer jullie de intensiteit van Licht begrijpen en wanneer jullie denken aan een ziel, die lijdt, ver weg in een ander land … dan hoef je alleen maar te denken aan die ziel en dat Licht te sturen … en het zal hen … zonder enige twijfel … diep in hun hart raken. Dit is een feit. Dit is geen illusie.
Scheid het kaf van het koren.
In de komende tijd … binnen een tijdspanne van, laten we zeggen, de volgende vier of vijf jaar … en ja, we moeten erom glimlachen, omdat we niet bekend zijn met tijd … zullen jullie echter met eigen ogen zien … en met jullie eigen hart VOELEN … welke verandering er in jullie plaatsvindt … en daardoor op en binnenin jullie wereld.
En hoe meer jullie de diepte binnenin jullie erkennen … hoe meer alles waarvan jullie WEET hebben, WAARHEID is.
We vragen jullie je niet te concentreren op dat wat jullie terneer drukt. Ja, er zijn situaties op jullie Aarde die het hart erg bedroefd kunnen maken. Jullie helpen echter niet door tranen te plengen of boos of gefrustreerd te raken. Hoe je kunt helpen is door je Licht uit te zenden. Jullie zullen meer en meer opmerken … hoe jullie meer en meer aan het opmerken zijn … dat jullie wereld en zij die daarin leven vol zijn van LIEFDE LICHT.
Concentreer je op de wonderen van jullie wereld.
Concentreer je op alles dat goed is.
Dit is wat jullie kwamen doen.
Naarmate jullie de ladder van het Leven beklimmen … brengen jullie jezelf in een Hogere positie. Daardoor zijn jullie steeds beter in staat om meer te zien van wat er om jullie heen is. Dit is waarom wij jullie vragen … want wij WETEN … om van Opperste Vreugde te zijn. Want naarmate ieder ding voor jullie in een diepere schoonheid van wat het is verschijnt … zullen jullie begrijpen … zullen jullie de beweegredenen snappen … van waarom … wij spreken zoals we spreken.
Liefste Zielen … Onze vrienden … Onze collega’s … Onze familie … WIJ ZIJN ÉÉN.
En ALS Een[heid] … is het onze intentie om jullie wereld weer terug te brengen tot de schoonheid die het ooit was … En al degenen die in en op haar verblijven zullen met haar gaan … naar de plek die zelfs jullie huidige verbeelding kan (toen zij spraken … voelde ik dat het uitgesproken woord ‘niet kan’ was) produceren. En toch, naarmate de sluiers wegvallen zodat de glorie van wat er gaat komen wordt onthuld … zullen jullie harten die plek herkennen.
Wat nu betreft, gaan we jullie verlaten … in dank …

Geen opmerkingen:

Een reactie posten