zaterdag, februari 07, 2015

Arcturiaanse Boodschap - De Leegte Voorafgaand aan de Opening - 4 Februari 2015 / Dr. Suzanne Lie


Arcturiaanse Boodschap
De Leegte Voorafgaand aan de Opening
4 Februari 2015 / Dr. Suzanne Lie
De leegte voorafgaand aan de opening is zo ongeveer als "De donkerste nacht net voorafgaand aan de dageraad," maar met een multidimensionale draai. Het verschil is dat de leegte jou zoveel als mogelijk werkelijkheden aan zal bieden als dat jij je voor kunt stellen. In feite, is de enige beperking voor de ontelbare opties van werkelijkheid die je kunt ervaren je eigen bekwaamheid om je verbeelding te vertrouwen en te WETEN dat verbeelding de vijfdimensionale gedachte is.
Aangezien de leegte NIET gebonden is door de tijd of het derde dimensionale denken kan je het niet betreden met je derde dimensionale bewustzijn. Echter, de leegte bevat alle portalen naar alle dimensies. De enige beperking is je eigen staat van bewustzijn. Als je de leegte binnengaat terwijl je in het vierde dimensionale bewustzijn bent, zal je alleen de mogelijke werkelijkheden ervaren van je vierde dimensionale veelvoudige, parallelle en afwisselende werkelijkheden.
Vierde dimensionale werkelijkheden resoneren met de tijd, maar 4D tijd is zeer anders dan 3D tijd. Er is een verhaal van een man die de tijd differentiatie in vraag stelde. Zijn leraar nodigde hem uit om naar voren in de klas te komen, wat hij deed. De leraar hield een diepe kom met water vast en vroeg de man om zijn gezicht in het water te plaatsen, terwijl hij de man diens interdimensionale reis naar de vierde dimensie vergemakkelijkte.
Tijdens zijn reis arriveerde de man in een vreemd land, werd verliefd, trouwde, had vele kinderen en kleinkinderen, en stierf toen door de ouderdom. Op dit punt trok de leraar de man zijn hoofd uit het water zodat de man zou kunnen zien dat slechts een paar seconden voorbij gegaan waren in de derde dimensionale tijd.
"Hoe kan dat zijn?"vroeg de man, "Ik leefde een volledig leven in die wereld." De leraar antwoordde, "Je ervoer het verschil van tijd tussen de derde en vierde dimensie."
In het vijfde dimensionale bewustzijn en daaraan voorbij, resoneer je met de "geen tijd" van het NU. Binnenin dat NU ben je vrij van alle tijd en de afscheiding van gedachten, emoties en evenementen in gepolariseerde segmenten. Daarom, ervaar je ontelbare werkelijkheden binnenin het NU.

Het probleem is dat wanneer je terugkeert en probeert je dit avontuur te herinneren, je tijdgebonden, opeenvolgende en gepolariseerde 3D brein geen vaardigheid heeft om een tijdloos avontuur te vertalen in/naar tijdgebonden, afgescheiden ervaringen. Gelukkig beginnen velen van jullie, onze vrijwilligers die een Aarde voertuig dragen, zich te herinneren hoe het voelt om binnenin het NU te leven.
Jullie herinneren je hoe binnenin het NU te leven omdat de frequentie van het licht op Aarde veel hoger is dan het geweest is sinds de ondergang van Atlantis. Deze hogere frequenties van het licht activeren de aangeboren verbinding tussen je multidimensionale geest en je derde dimensionale brein.
Vandaar dat, je 3D brein boodschappen ontvangt via je uitgebreide gewaarwordingen van helderhorendheid, helderziendheid en heldervoelendheid. Dus, als je bewustzijn uitbreidt om de vijfde dimensie te omvatten, heb je ervaringen van veelvoudige, parallelle en afwisselende werkelijkheden.
Deze gewaarwordingen kunnen niet verwerkt worden via je derde dimensionale denken. Gelukkig, herinneren steeds meer van jullie de hogere dimensionale versies van jullie eigen Multidimensionale ZELF, alsook de versies van jullie zelf die resoneren met afwisselende en parallelle derde/vierde dimensionale werkelijkheden.
De combinatie van deze ontelbare, gelijktijdige werkelijkheden moedigen je aan om je dagelijkse, werkende staat van bewustzijn uit te breiden in/naar de hogere hersengolven. Echter, er zijn vele uitdagingen die je moet confronteren wanneer je beseft dat deze "andere werelden" zich gelijktijdig voordoen terwijl je door je derde-dimensionale leven heengaat.
Aangezien deze andere werelden buiten en voorbij jouw 3D tijd zijn, kan je alleen het bewuste besef voor hen handhaven voor wat toeschijnt te zijn "een paar seconden". Dan, ervaar je waarschijnlijk dat visioen van zijnde "weg".
Natuurlijk, die werkelijkheid is nooit weg, maar aangezien die werkelijkheid resoneert voorbij de tijd, kan jouw tijdgebonden 3D brein alleen verbonden blijven met deze gewaarwordingen en ervaringen gedurende een paar seconden van je tijd.
Je voelt je waarschijnlijk als een "insect" die door de hoek van jouw visioen vloog of dat je "verbeelding" door iets geactiveerd was. De tweede versie was correct. Je verbeelding was geactiveerd door je eigen hogere staat van bewustzijn. Helaas, lieten de hogere dimensionale gedachten en emoties die het portaal in/naar jouw Multidimensionale ZELF openden jouw bewuste gewaarwordingen achter in de exacte seconde dat je aan jouw ervaring twijfelde.
Twijfel is een versie van angst en verlaagt ogenblikkelijk je bewustzijn terug in/naar de lagere hersengolven waarin alleen de fysieke wereld waargenomen kan worden. Wij willen jullie eraan herinneren, ons wonderbaarlijke uitzendteam, dat wat er zich feitelijk voordoet is dat jullie je aangeboren, multidimensionale vaardigheden herinneren.
Jullie hoeven niet door het 3D proces van lezen, studeren, leren, uitoefenen en het ontdekken van jullie aangeboren vaardigheden heen te gaan. Alles dat jullie hoeven te doen is te HERINNEREN dat jullie 'slapende' geweest zijn aangaande jullie ware ZELF voor meer tijd dan jullie willen weten. NU, beginnen jullie te "ontwaken".
Om het verder uit te leggen, zullen wij één van jullie Sprookjes gebruiken. Velen van jullie, specifiek diegenen die van creativiteit genieten, bezoeken frequent het vierde dimensionale rijk of het land van Faerie. Faerie is, inderdaad, een echte wereld en eentje die velen van jullie als kinderen bezochten. Dit rijk heeft nog steeds tijd en andere vertrouwde 3D markeringen, dus is het gemakkelijker voor jullie om je die "droom" ervaring te herinneren.
Wij zullen nu spreken over het Faerie Verhaal van Doornroosje. Zoals jullie je zullen herinneren, kon Doornroosje haar lotsbestemming niet weerstaan van "het prikken van haar vingen aan het spinnenwiel" en viel vast in slaap. Velen van jullie, onze vrijwilligers om een Aarde voertuig te dragen, beginnen zich het pad van ontdekking van ZELF te herinneren dat jullie kozen voorafgaand aan jullie huidige incarnatie.
"Doornroosje" heeft vele van de uitdagingen waar jullie allemaal mee geconfronteerd worden wanneer een 3D leven betreden wordt, zoals:  
·      De geschenken vergeten die je ontving bij je geboorte (De Zegeningen van de Faeries)
·      De uitdaging vergeten die je uitkoos om jou te helpen om te ontwaken (de vloek van de duistere Faeries)
·      Verliefd worden op je ZELF (de Prins)
·      Jezelf in moeilijkheden krijgen (je vinger aan de naald prikken)
·      In slaap vallen (jegens je ZELF)
·      door de doornstruik heen vechten om de kwaadaardige Fearie te confronteren (innerlijke duisternis)
·      Ontwaken met de kus van Onvoorwaardelijke Liefde (van je ZELF)
Wanneer je deze "verhalen" in je leven uitspeelt, ben je alle karakters in het verhaal en ALLE expressies van je Multidimensionale ZELF. Het ontmoeten van je hogere dimensionale expressies van ZELF zal je door de "doornstruik" van ontelbare levensspannen van het derde dimensionale denken, de emotie, de beperkingen en polariteiten heen gidsen.
Hoe wens je om je eigen "Faerie verhaal" te schrijven? Denk eraan dat: 

JIJ alle karakters bent.
Jij bent de vierde dimensionale "Faeries", zowel liefdevol als kwaadaardig.
Jij bent de onschuldige die de "uitdaging" vergat die je creëerde voorafgaand aan deze incarnatie.
Jij bent de onschuldige "Prinses".
Jij bent de dappere Prins.
JIJ bent het probleem en de oplossing.
Wanneer je volledige verantwoordelijkheid neemt voor het leven dat JIJ gecreëerd hebt, kan je gemakkelijker je eigen multidimensionale kracht, oneindige wijsheid en Onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf en voor anderen herkrijgen. Deze Wijsheid, Kracht/Macht en Liefde rusten binnenin je Hogere Hart in afwachting van jouw ontwaking tot je Multidimensionale ZELF.
Wij keren nu terug naar onze aanvankelijke boodschap van het ontwaken van je hogere dimensionale gewaarwordingen/inzichten. In feite, zijn deze hogere dimensionale gewaarwordingen/inzichten altijd wakker geweest. Het probleem is geweest dat je derde dimensionale brein geen manier heeft om deze gewaarwordingen/inzichten te ontvangen, vertalen, op te slaan of te delen.
Het is door het confronteren van de donkerste nacht voorafgaand aan de dageraad, de leegte voorafgaand aan de opening, dat je een bewuste verbinding activeert met je multidimensionale geest. Je multidimensionale geest is in staat om al je multidimensionale gewaarwordingen/inzichten met je fysieke brein te ontvangen, op te slaan, te vertalen en te delen.
Maar, eerst moet je de angst onder ogen komen die jou beperkt heeft tot de illusies van je derde dimensionale brein. Al het bekende en het onbekende waar de Geascendeerde Meesters doorheen gingen in hun "donkere nacht van de Ziel" voordat zij terugkeerden naar de bewuste herinnering van hun werkelijke, multidimensionale staat.
Eerst ervoeren zij het collectieve bewustzijn van alle mensen die zij bewoond hadden. Toen breiden zij hun besef en "gevoel van zelf" uit in/naar het planetaire bewustzijn, en toen breidde hun bewustzijn uit om hun galactische bewustzijn te omhelzen. Op dat punt waren zij gereed om hun levens toe te wijden aan de dienstverlening aan anderen en/of aan de planeet.
Vanuit de bewuste of onbewuste informatie die jullie ontvangen van de "glinsteringen van licht in de hoek van jullie oog", escaleren jullie je "gevoel van ZELF" voorbij jullie unieke gehechtheid aan jullie menselijke zelf. Wanneer jullie eenmaal de werkelijkheden gewaarworden voorbij de beperkingen van de tijd, beginnen jullie je zelf als levend in eenheid met AL het leven gewaar te worden.
Maar, dan is daar de leegte voorafgaand aan de opening naar het Portaal en/of Corridor van Ascentie. Deze leegte bereid jullie voor om de derde/vierde dimensionale matrix van tijd en ruimte te verlaten, zodat je gemakkelijker terug kunt keren naar het NU van de ENE.
Wanneer je deze leegte eerst betreedt voorafgaand aan de corridor, ontmoet je de donkerste nacht voorafgaand aan de dageraad. Binnenin de leegte van deze donkerste nacht ligt de som/het totaal van alles dat JIJ uitkoos te confronteren tijdens deze, jouw laatste incarnatie in de Matrix.
Wanneer je bewustzijn de Leegte binnengaat wordt er een beroep op jou gedaan om:
1.     Je de geschenken te herinneren die je bij je geboorte ontving
2.     Je te herinneren dat JIJ de uitdagingen van dit leven uitkoos om je te helpen te ontwaken
3.     De moed te vinden om Onvoorwaardelijk van jezelf te houden zodat je:
4.     De uitdagingen kunt accepteren en confronteren die jij uitkoos om te voltooien
5.     Wakker te blijven tot het leven dat JIJ aan het creëren bent
6.     Bewust je innerlijke angsten en duisternis confronteren en door van hen te houden hen in vrijheid te stellen
7.     Te ontwaken jegens je Multidimensionale ZELF
Wanneer jij je herinnert dat jij je aangeboren geschenken uitkoos, besef je dat je alle innerlijke gereedschappen hebt om met je hogere expressies van ZELF te vermengen. Het hogere perspectief van je ZELF zal jou helpen om de door jou uitgekozen Missie gewaar te worden en succesvol te volbrengen.
Uiteindelijk, door je angsten en de illusies van innerlijke duisternis los te laten, ben je in staat te verenigen met de volledigste expressie van je Multidimensionale ZELF. Om het samen te vatten, je donkerste nacht is de zegen die in/naar je besef komt wanneer je het multidimensionale perspectief hebt dat eens verborgen werd door de illusies van de fysieke wereld.
Daarom, neem een moment om bewust te verwerken wat je "dacht" dat je gewaar werd vanuit een hogere dimensie. Praat over die ervaring met je vrienden en/of familie. Zet het TV nieuws uit, en ga binnenin je ZELF om naar het echte verhaal te kijken van wat er zich voordoet in jullie verbazingwekkende NU. Bespreek je ideeën van wat er "echt gebeurt" met je vrienden.
Begin een Blog, onderwijs aan een klas en/of vind een manier om jouw gewaarwordingen/inzichten en boodschappen te incorporeren vanuit je ZELF in/naar je dagelijkse leven. Kijk naar de hemel en stuur Onvoorwaardelijke Liefde naar de chemtrails. Kijk uit over de oceaan en verbeeld je dat het buiten de kust boren naar olie weggehaald werd. Ga de natuur in en verbeeld je Gaia te zien in Haar meest ongerepte staat.
Denk eraan om te mediteren, ben creatief en doe waar je van HOUDT om te doen. JIJ opent jouw ascentie portaal met je iedere gedachte en emotie. Denk eraan dat jij de archieven van jouw veelvoudige onbewuste angsten, trauma's en waargenomen beperkingen uitruimt.
Het meest belangrijk, denk eraan dat jij de JIJ bent die in/naar je meditaties, dromen, creativiteit en inspiraties komt. Wanneer het ook is dat je vermoedt dat je met die JIJ communiceert, schrijf het op en/of documenteer het op de één of ander manier. Je 3D brein zal snel de ontvangen verlichtingen via je multidimensionale geest vergeten.
Ieder keer dat je documenteert wat je ontvangt vanuit de hogere frequenties, creëer je bewuste paden door het portaal van je zelf naar je ZELF. Wanneer je de informatie die je ontvangt van je multidimensionale geest schrijft, spreekt, tekent en/of zingt, creëer je een bredere en snellere verbinding tussen de geest van je Multidimensionale ZELF en het brein van je fysieke lichaam.
Net zoals je 3D brein beter taken herinnert die steeds weer opnieuw herhaald worden, kan het gemakkelijker hogere boodschappen herinneren die je gemarkeerd hebt met je aandacht en documentatie.
Onze zeer geliefde vrijwilligers voor Gaia, jullie zijn meer succesvol met jullie missies dan dat jullie mogen beseffen. Vanuit ons perspectief in de hogere dimensies, kunnen wij steeds meer portalen van licht iedere dag, ieder uur en iedere minuut zien opengaan. Spoedig, zullen deze portalen zo groot groeien dat zij willen vermengen in/naar:
De volledige staat
Het volledige land
Het volledige continent
De volledige hemisfeer
De volledige planeet
De volledige planetaire aura
De volledige planetaire dimensie en in/naar
De vijfde dimensionale Nieuwe Aarde!
Binnenin dat Nu zullen jullie allemaal ÉÉN zijn.
Binnenin dat NU zullen jullie THUIS zijn.
De Arcturianen en jullie Galactische Familie van het Licht.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten