maandag, februari 09, 2015

Aartsengel Michael - Jullie Lenen Jullie Heilige Harten om deze Vredeswinden over Aarde Uit te Stralen - 8 Februari 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Jullie Lenen Jullie Heilige Harten om deze Vredeswinden over de Aarde Uit te Stralen"
8 Februari 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Godsharten, jullie allen worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze Heilige Actie.
Jullie zullen de doorgang van dit licht, deze Blauwe Winden - aangetrokken vanuit de Hoogste liefdesregionen - doorstralen via jullie Heilige GodsHarten.
Ik Aartsengel Michael nodig alle Wezens op Gaia uit, om je aan te sluiten in een cocreatie, dit om Vrede op Aarde te creëren op St. Valentijnsdag - 14 Februari 2015.
Ik dank u.
AEM.

Geliefde Lord Michael,
De mooie boodschap die u ons bracht "Laat Ons Vrede op Aarde Creëren" via Linda Dillon,
Daar wens ik zeker aan mee te doen. Ik zou graag een boodschap van U ontvangen, geliefde Michael, om dit te bekrachtigen, en vanuit uw samenwerking via de harten van de mensen het VredesLicht uit te sturen via uw Blauwe Vredesvlam, de Blauwe Winden.
De Blauwe Winden, zoals u deze noemt, via onze welwillende harten en handen de wereld insturen, zodat er inderdaad eindelijk Vrede op Aarde mag bestaan. Eerst en vooral in onze eigen harten en zo naar de wereld toe stralend, toestromend.
Ik geloof in uw prachtige woorden en zal hier ook mee aan bijdragen om samen met U geliefde Lord dit neer te zetten. Hiervoor graag uw raad voor/aan diegenen die wensen deel te nemen aan dit vredes-evenement op 14 februari, zodat we ons met elkaar kunnen verbinden en zo de Blauwe Vredes Winden uit kunnen dragen.
Geliefde Michael, graag nog een woordje hierover van U.
Ik dank u!
*****
Geliefde ziel, hart van Vrede, Ik dank u!
Ik Aartsengel Michael dank u voor uw geloof en overgave in het goede.
We gaan nu zaterdag 14 februari, op Valentijnsdag, de Blauwe Winden neerzetten vanuit onze eigen innerlijke liefdeshart.
Deze Blauwe Winden zoals Ik Aartsengel Michael ze benoem, is niet zomaar een vlaagje, Is niet zomaar een windzuchtje van geen tel.
Neen geliefde godsharten, het is een krachtige en vurige wind, en tevens een verzachtende helende blauwe verkoelende bries.
Het is een vuurspuwende Liefdeskracht, die het zware en donkere transmuteert, maar tevens is het een zachte moederlijke streling die zo een intense liefde brengt, waar niets of niemand aan kan weerstaan.


En jullie geliefde Godsharten worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Jullie geliefden zijn de doorgang van dit Licht, dit Licht is aangetrokken vanuit de Hoogste liefdesregionen en wordt doorstraald, door gestraald, via jullie GodsHarten.
Jullie lenen als het ware jullie heilige harten om deze Vredeswind te blazen, te stralen, te zenden, over de Aarde.
Naar de gebieden die nood hebben aan Vrede.
Naar de gebieden die snakken naar Vrede.
Elk wezen op Aarde, eender hoe diep gezonken in het moeras van de duisternis, is een godswezen en jullie zullen dit doen ontwaken. Jullie zullen, geliefde harten, deze vlam van Liefde triggeren, in hen. Zij zullen niet weerstaan aan deze Heilige Winden.
Zij zullen deze Heilige Blauwe Winden voelen, en ze zullen diep, diep penetreren in hun gefolterde lichamen. Ja geliefde Godszielen ook de daders zijn hier slachtoffer. En het is belangrijk om met vredegevoelens naar deze wezens, je Heilige Blauwe Vlam te projecteren.
Doe het vanuit je intense Liefde.
Doe het vanuit je intense Vredeswens.
Doe het geliefde harten met overtuiging en wilskracht, goddelijke wilskracht. En spreek de volgende woorden uit:
Het is genoeg!
Geen oorlog.
Ik wens, ik creëer vrede.
Geen ongelijkheid.
Ik wens, ik creëer Eenheid.
Geen folteringen of vernederingen.
Ik wens, ik creëer een wereld zonder leed.
Geen duistere verborgenheden.
Ik wens, ik creëer openheid, ik wens waarheid.
Geen vervolgingen.
Ik wens, ik creëer omarming met mijn zusters, met mijn broeders.
Geen kindsoldaten.
Ik wens, ik creëer vreugdevolle kinderen op Moeder Aarde.
Geen haat, geen nijd.
Ik wens, ik creëer Liefde, Liefde, Liefde van/in "het hoogste kwadraat".
Geen incest, geen kinderverkrachting, geen kinderporno.
Ik wens, ik creëer zuiverheid, in daden, handelen en denken.
Geen vernedering in eender welke vorm.
Ik wens, ik creëer gelijkheid, in een onvoorwaardelijke Liefdesvorm.
Geen ongelijkheid.
Ik wens, ik creëer gelijkheid voor man vrouw, gelijkheid in alle rassen.
Geen, ....... vul verder  in naar believen alsjeblief......
Ik wens .......vul in.......
Nu plaats Ik Aartsengel Michael het Blauwe Vredeslicht, de Blauwe Winden, in ieder, via jullie Heilige Harten. Nu.
Spreek uit:
Dit is wat ik wens, creëer:
Ik  ... (naam) wens, creëer, doorblaas, doorstroom, doorstraal, deze plaatsen personen en situaties, nu met het Blauwe Licht. Met/in de kracht van de Blauwe Winden via mijn Heilige Hart uitgedragen over de wereld. NU.
Ik Aartsengel Michael bevestig dit NU.
AMEN.
Licht en Liefde overspoelt nu via de Blauwe Winden de Aarde, ze doorspoelt, zuivert, penetreert, ze straalt Liefde in, doorlicht, verlicht de Aarde en de mensheid, en alle levende wezens op Aarde.
Alle negativiteit lost NU op in deze Godswinden.
AMEN.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken,
Tot een volk, een natie, alle landen van de wereld, naar de werelddelen dewelke Vrede behoeven, tot/naar alle mensen op Aarde.
Geliefde harten, Vrede zij met u!
*****
Rita: Laten we ons allen met elkaar verbinden, met Aartsengel Michael, om de Blauwe Winden te sturen naar gebieden, plaatsen, mensen, en levende wezens, die het nodig hebben.
Lever je bijdrage geliefden zegt Aartsengel Michael, jullie maken het verschil!
In de blauwe energie van Aartsengel Michael, verbinden we ons nu zaterdag 14 februari.
Indien het kan om 14 uur.
Je mag/kan dit decreet ook op andere dagen en meermaals uitspreken.
God is met ons.

Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright Rita Pulmans
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven.

Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst en de meditatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten