donderdag, februari 19, 2015

5 Stappen om in/naar Onvoorwaardelijke Liefde te Verhuizen - 18 Februari 2015 / Evita Ochel


5 Stappen om in/naar Onvoorwaardelijke Liefde te Verhuizen
18 Februari 2015 / Evita Ochel
Als we de bewuste keuze maken om ons hart te openen, lijkt een verhoogde overvloed van Liefde op natuurlijke wijze ons leven te infiltreren. Niet slechts wat voor Liefde dan ook, maar Onvoorwaardelijke Liefde. Terwijl in theorie Onvoorwaardelijke Liefde geweldig klinkt, vinden veel mensen, in feite onze maatschappij als een geheel, het tamelijk uitdagend om het in feite toe te passen. In deze verhandeling, zullen we 5 belangrijke gebieden behandelen die ons in staat stellen om van Onvoorwaardelijke Liefde een werkelijkheid in ieder gebied van ons leven te maken. Liefde … Liefde is ons … Wij zijn het. Het is onze essentie. Liefde is waar ieder persoon, of zij zich daar nu bewust van zijn of niet, naar hongert. Liefde is wat ons voedt, en het is wat ons onderhoudt. Doch, om werkelijk liefde te definiëren is een uitdaging. Liefde kan op vele manieren, door vele mensen tot uitdrukking gebracht worden. We houden van onze kinderen, we houden van onze auto's. We houden van hoe iets aanvoelt of smaakt. Deze gevarieerde diversiteit geeft aan liefde vele betekenissen. Het kan vele vormen aannemen. Soms echter, vermindert dit gevarieerde gebruik aanzienlijk het concept van de echte Liefde zelf. Er is echter één type van Liefde welke alle andere overstijgt - het is Onvoorwaardelijke Liefde. Om Liefde in diens meest oprechte essentie te kennen, is te weten dat zelfs de woorden "Liefde" en "Conditie" niet in dezelfde zin kunnen bestaan. Het is net zo vreemd alsof iemand spreekt over witte duisternis. Ware Liefde kent geen grenzen, geen limieten. Ware Liefde heeft geen verwachtingen en houdt geen verplichtingen vast. Ware Liefde - een Liefde zonder condities - Onvoorwaardelijke Liefde - is waar wij naartoe willen blijven groeien, op onze reis van spirituele evolutie. Het vereist een ontwaking tot Liefde in ieder gebied van ons leven. Dit mag als een grote taak klinken, maar is in feite vrij eenvoudig. Het begint allemaal met ons!
Ieder jaar op 14 Februari, vieren vele delen van onze wereld de feestdag wel Valentijnsdag genoemd wordt. Dit is een feestdag waar cupido's harten en zeeën van rood en roze de achtergrond van liefde voor de Westerse wereld schijnt te zijn. Of je nu wel of niet een fan van Valentijnsdag bent, iets dat meer fundamenteel is moet door ons allen herinnerd worden: liefde is niet een één-dag-in-het-jaar-feestdag, het is wie wij zijn.
Liefde is onze essentie. Liefde is de richting waarin we willen blijven gaan, op alle niveaus van ons leven. En niet slechts iedere liefde, maar specifiek Onvoorwaardelijke Liefde. Onvoorwaardelijke Liefde is niet het type van liefde dat met Valentijnsdag geassocieerd wordt.
Feitelijk praktiseren in onze maatschappij, terwijl sommigen over Onvoorwaardelijke Liefde spreken, zeer weinig van ons het in feite op een dagelijkse basis, in ieder gebied. We mogen van onze kinderen houden, onze partners, onze families enzovoorts. Gewoonlijk echter is die liefde zeer voorwaardelijk. We mogen het buitenwaarts niet zeggen, maar op een onderbewust niveau leven we het beslist wel. Ik houd van jou omdat je bent … hebt … zult zijn … zult hebben … mij geeft, enzovoorts.

Wanneer deze zogenaamd door ons geliefde mensen ernaar neigen om zich tegen onze wensen en verwachtingen in te misdragen of uit te halen, neigen velen van ons ernaar om onze liefde terug te trekken, het te begrenzen of het op de één of andere manier te beperken. We verzekeren ons ervan dat de ander weet dat wij op de één of andere manier gekwetst of teleurgesteld zijn als gevolg van wat zij deze, of niet deden.
Dit is geen Onvoorwaardelijke Liefde. Dus je mag denken, is het zelfs mogelijk voor ons als mensen om nog steeds waarlijk van een ander te houden wanneer zij iets deden dat we niet leuk vonden of waar we het niet mee eens waren. Iets dat wij haatdragend of kwetsend achten. Dit is inderdaad een goede vraag, en voor alle mensen geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden. Echter naar onze essentie gaand, ja, geloof ik dat het mogelijk is.
Het is allemaal afhankelijk van het niveau van bewustzijn waarmee wij denken, spreken en handelen. Het hangt af van onze persoonlijke groei en evolutie. Het hangt werkelijk af van de keuzes die wij bereid zijn te maken, gebaseerd op onze persoonlijke prioriteiten. Denk eraan, Liefde is onze essentie. Het is niet iets dat we moeten leren. Eerder is het iets dat we toe moeten staan om door te komen.
Het belangrijke verschil en onderscheid hier is niet om Onvoorwaardelijke Liefde te verwarren met acceptatie. Ik hoef niet leuk te vinden wat je doet, maar ik kan nog steeds van je houden. Dit betekent je pad in ere houden, hoe of wat je ook mag kiezen het te zijn, zonder wat voor schuldgevoel, schaamte, kwaadheid of teleurstelling dan ook er omheen te voelen.
Ik kan kiezen om van jou te houden, en vrede en begrip hebben dat er een goddelijk doel is in je persoonlijke keuze van expressie. In dit respect, kunnen we onze zogenaamde vijanden liefhebben. We kunnen van de dakloze persoon op de straat houden. We kunnen van onze volledige Aarde familie houden, niet slechts van diegenen die onze genetica, of religie, of cultuur delen.
Stel je voor hoe onze wereld eruit zou zien als onze kinderen wisten dat ongeacht wat zij doen, wij niet hoe dan ook als zijnde minder naar hen zullen kijken; als onze partners wisten dat zij ons nooit zouden kunnen teleurstellen. Nogmaals, dit betekent niet dat wij toestaan wat geacht mag worden als misbruik of dat negatieve energie onze kant op komt. Onvoorwaardelijke Liefde moet eerst op het zelf toegepast worden, als het succesvol op wie anders dan ook toegepast zal worden.
Laten we dan een reis ondernemen om te zien wat voor praktische gereedschappen wij hier in gebruik kunnen nemen bij het een werkelijkheid maken van Onvoorwaardelijke Liefde. Ongeacht in wat voor type van relatie je bent - echtgenoot, kinderen, familie, vrienden, vijanden of vreemden, al deze verbindingen presenteren je met kansen om Onvoorwaardelijke Liefde te praktiseren. Hieronder staan vijf belangrijke gebieden om in iedere situatie met een ander wezen in overweging te nemen en aan te werken, welke jou aanleiding geven om hen te bekritiseren of te be/veroordelen of je liefde van hen weg te trekken.
Hef je Verwachtingen op
Neem alle verwachtingen die je vasthoudt over diegenen waar je van houdt en stel je gedurende een moment een glas met water voor. Neem al deze verwachtingen en stel je hen voor op te lossen in dat water. Je denkt dat het niet zo gemakkelijk kan zijn? De keuze is aan jou om te maken. Denk dat het niet gedaan kan worden, en dat zal het dan ook niet. Dus ben bedachtzaam over je zelf-spraak hier, en onderliggende overtuigingen, aangezien zij jouw uitkomst zullen dicteren.
Je kunt doorgaan te verwachten dat je partner zal veranderen, of de bron zijn van en de reden voor jouw liefde. OF, je kunt je herinneren dat je Liefde bent, daardoor jezelf en hen bevrijdend van de klauwen van de verwachtingen.
Je kunt doorgaan om je kinderen te vergelijken met hoe je denkt dat zij op "zouden moeten" groeien en handelen, of je kunt hen toestaan om zichzelf vrijelijk tot uitdrukking te brengen, wetende dat je een veilige omgeving verstrekt waarin zij kunnen leren wie zij werkelijk zijn.
Je kunt doorgaan verontschuldigingen te verwachten van diegenen waarvan je voelt dat zij je onrecht aangedaan hebben, of je kunt het feit omhelzen dat niemand ook maar iets verkeerd doet uitgaande van hun model van de wereld. Ieder persoon gaat te werk gebaseerd op hun persoonlijke begrip en evolutie, niet beter of slechter dan dat van jou. We zijn daar allemaal geweest, en we zullen daar allemaal zijn.
Aan het einde, zijn de verwachtingen die wij over anderen vasthouden, maar al te vaak zelfs niet die van ons zelf. Gelijke druk van familie, vrienden en de maatschappij verblindt ons van het voor onszelf te denken. Het is tijd om deze verwachtingen op te lossen en Onvoorwaardelijke Liefde toe te staan om altijd vanuit jou te stralen.
Verhuis Voorbij Je Ego
Maar al te vaak wanneer iemand ons "kwetst" of "teleurstelt, is het dan dat ons Ego het snelst gevoed wordt en zichzelf zeer duidelijk in ons leven maakt. We trekken ons terug, we voelen dat ons onrecht aangedaan is, we voelen ons zoals een slachtoffer. We mogen huilen, we mogen onze ellendes aan iedereen om ons heen willen vertellen, we mogen zelfs op uiteenlopende zelfvernietigende manieren uithalen.
Echter, alleen een Ego kan een slachtoffer-achtige staat genereren. Je ziel - je spirit- weet dat er geen slachtoffers en geen schurken zijn. Onze gedachten en acties, ofwel direct of indirect trekken de uiteenlopende mensen en situaties aan die we krijgen. We mogen niet altijd krijgen wat we willen, maar we krijgen altijd wat we nodig zijn.
Het is daarom in tijden van grote benadelingen mogelijk te kijken naar de leerkans waar jij jezelf precies mee presenteerde. Het is mogelijk het geschenk in ieder persoon te zien, en met je hart te denken in plaats van wat voor Ego-aangestuurde gedachte dan ook. Je hoeft het niet leuk te vinden wat de andere persoon deed, maar je hoeft ook niet weg te gaan van Onvoorwaardelijke Liefde voor de ziel die misschien alleen maar "vergat" dat zij ook in hun essentie Liefde zijn.
Bevrijd Jezelf van Oordelen
Oordeel creëert afscheiding, afscheiding beperkt of snijdt Liefde af. Ongeacht wat jouw verwantschap is aangaande wat voor religieuze of spirituele uitoefening dan ook, ik geloof dat God Liefde is en welzeker Onvoorwaardelijk van ons allemaal houdt - geen oordelen, geen condities, geen verwachtingen.
Ik weet dat dit nog steeds een moeilijke voor veel mensen is om te accepteren, aangezien hun God een zeer voorwaardelijke liefhebbende God schijnt te zijn. Alleen "ALS" je dit gelooft, of dat uitoefent, "DAN" ben je rechtschapen. Anderszins, wordt je geoordeeld, en potentieel zelfs verdoemd. Het is een goed iets dat wij voorbij deze geesteshouding evolueren, welke ons helemaal niet gediend/niets gebracht heeft.
Als we voorbij het oordelen of voorbij alle woorden of acties van anderen kunnen geraken, openen wij een enorme grote toegangspoort naar Onvoorwaardelijke Liefde. Echter om te stoppen anderen te oordelen, moeten we stoppen onszelf te oordelen. Dit is misschien de grootste hindernis om te overwinnen hier.
Dit is waar de meeste aandacht en genezing gewoonlijk in ons leven nodig is. Denk erover na, als ik Onvoorwaardelijke Liefde op mezelf toepas, is het alleen dan dat ik volledig en compleet mezelf kan zijn - in ieder moment, op wat voor tijdstip dan ook! Vanuit deze staat streef is niets van buiten mezelf na.
Daarom kan niemand mij teleurstellen, en er is niemand om te oordelen als zijnde beter of slechter dan wat ik mezelf beschouw te zijn. Ik ben nu vrij om volledig lief te hebben, ieder individu toestaand om zichzelf tot uitdrukking te brengen zoals zij dat het beste achten voor hun persoonlijke evolutie.
Erken dat Iedereen Waardig is
Een persoon hoeft niet altijd te doen of te zeggen wat jij wilt dat zij doen of zeggen, maar het maakt hen niet minder waardig van jouw Liefde. Ons ego creëert een superioriteitscomplex dat gemakkelijk geactiveerd kan worden gebaseerd op het niveau van ons inkomen, religieuze keuzes, etniciteit, creatieve vaardigheid, enzovoorts. Laten we ons herinneren dat diversiteit een prachtig iets is. Het creëert het mozaïek van mensen, plaatsen en ervaringen die we hier op deze ongelooflijke planeet kunnen hebben. Laten we dat in ere houden, in plaats van het teniet te doen.
Of je dit nu benadert vanaf de zijde van empathie, mededogen of tolerantie voor een ander menselijk wezen, of zelfs een dier, of ander levend schepsel, iedereen is waardig om Onvoorwaardelijk Geliefd te zijn wanneer wij ons hart openen.
Erken dat Wij Hier Allemaal Gezamenlijk In Zitten
Als laatste, weet en begrijp dat hoe nabij of afgescheiden je denkt ook te zijn van anderen, dat we in essentie allemaal één zijn, vanuit dezelfde oorsprong, en van dezelfde essentie. We zijn in hetzelfde team. Eén van de grootste illusies waar wij mee leven is die van afgescheidenheid, waar wij het syndroom van mij versus hen aannemen. Een andere illusie die we maar al te vaak in gebruik nemen is de misvatting van de overleving van de sterkste.
In waarheid is er geen noodzaak om te wedijveren/strijden, of partij te kiezen, of oorlogen te voeren. We kiezen dit allemaal, maar we kunnen nieuwe keuzes maken, vanuit een uitgebreide staat van bewustzijn.
We zijn allemaal Universeel verbonden, en of je nu met karma leeft, of anderen behandelt zoals je zou willen hebben dat zij jou behandelen, kan je nooit verkeerd gaan met jezelf in de ander te zien. Dit is de toegangspoort die ons verder opent naar Onvoorwaardelijke Liefde. Het vermenigvuldigt zich dan over de gehele wereld heen terwijl het door ons heen rimpelt, en altijd diens weg zoveel sterker naar ons terug vindt.
Ben het stralende voorbeeld van Liefde dat je bent, in alles dat je denkt, zegt en doet.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten