zondag, januari 11, 2015

Sandra Walter - Hogere Energieën, Hoger-Zelf-Zorg - 10 Januari 2015


Sandra Walter
Hogere Energieën, Hoger-Zelf-Zorg
10 Januari 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De golf van nieuw Licht welke op 4 januari begon initieerde de DNA aflevering. Deze eerste golf gaat door tot 11 januari; Poortopzichters hebben dit de gehele week verankerd.
Voor diegenen van jullie die in dienstverlening waren op de 12-12-12, jullie mogen opmerken dat sommigen van jullie ontwaakte collega's beginnen te ervaren wat wij op de 12-12-12 ervoeren. Visioenen van stromende codes, Gouden DNA dat spiraalsgewijs omlaag in/naar Gaia stroomt, oude symbolen en enige codes die zich presenteren als Licht Taal Symbolen.
Eén van de meer dramatische bijeffecten van de DNA aflevering is het verhoogde besef van multidimensionaliteit. Je mag de vermenging van dimensionale expressies op een sterkere en meer verfijnde manier bespeuren. In plaats van glimpen van het Hogere Zelf of een hogere staat van zijnheid, ervaren velen van ons veelvoudige dimensionale expressies tegelijkertijd. Begrijp dat dit een doel is van de Zonne Kosmische Christus: de synchronisatie van alle aspecten van het Zelf in verscheidene dimensies.
Een ander bijeffect van nieuw, gezuiverd DNA zijnde beschikbaar voor ons is een dramatische toename in de pijnappel activiteit. De overzichtelijkheid kan opzienbarend zijn. Je mag ook meer levendige flitsen in de meditatie ontvangen of wanneer je 's avonds in bed licht, ogen gesloten of open, en meer aanduidingen van licht die in jouw energiegebieden verschijnen. Deze zijn bijeffecten van de hersenen die zich herbedraden en de pijnappel die reageert op de hogere niveaus van Licht.
De sensatie van het Nulpunt, die prachtige staat van nu bewustzijn, is meer direct beschikbaar dan ooit. Het zal gemakkelijker zijn om langere passages van die bedaardheid, de stilte, het waarachtige Nulpunt te ervaren waar de eenwording van het multidimensionale zelf de programma's van de illusie van afscheiding onderschept. Door gebruik te maken van meditatie, of vreedzame rustige tijd in de natuur, openen wij onszelf voor de natuurlijke stroom van de evolutie en roepen deze volgende fase van het Ascentie pad binnen.  
Begrijp dat de energieën van 2015 het boemerang effect zullen intensiveren op een snellere, sterkere manier. Uitlijning met het Ware Zelf wordt een eis van het Nieuwe Licht voor de Ascentie-verbondene.  Wij zijn in een fase van verhoogde ervaring - wat betekent dat jouw ervaringen van negatieve emoties ook geïntensiveerd zullen worden als jij je op die manier op de negativiteit focust. De bewuste richting van de gedachte, de actie en de geest zullen een moment-naar-moment activiteit worden, en wordt een kunst op zichzelf.

Wij hebben een zeer versneld gedeelte van ons Ascentieproces betreden. Bij tijden mag het aanvoelen alsof het proces ons gewoonweg omver loopt. Vanwege de intensivering van dit fotonische licht, hetgeen Goddelijke Liefde en harmonie vereist, komen wij ertoe getuige te zijn van de negativiteit die uit de cellulaire structuren en in ieder opererend systeem dat op de planeet lopende is opgetild wordt. Zoals de Pleiadianen de vorige maand vertelden, is al het werk dat wij hieraan voorafgaand gedaan hebben louter de voorbereiding. Het wordt nu op de proef gesteld op een veel meer directe manier. In het kort, betreden wij een staat van zijnheid die gedurende een zeer lange tijd voorspeld werd.
2015: Meesterschap van de Multidimensionaliteit 
Alle strubbelingen en defecten, kwalen en pijnen, onderbroken slaappatronen, energiestromingen, opruimingen, en technische chaos nemen in 2015 een andere betekenis aan. Zij forceren ons om zeer direct te zijn, in het nu moment, en trainen ons om ons uit te lijnen met de goddelijke intenties van ons hoogste Zelf.
Terwijl de energie een sterkere opruiming van de externe wereld rondom ons heen ondersteunt, blijven wij standvastig in onze uitlijning met de Goddelijke Liefde en de doelstellingen van ons Ascentieproces. Jouw intenties zullen consistent en ietwat ogenblikkelijk openbaren of je wel of niet in uitlijning met je Hogere Zelf bent. Als jouw doel is om met je eigen hogere staten van bewustzijn te versmelten, je eigen hogere expressies, dan zal je focus op de absolutie uitlijning zijn met de werkelijkheid waar je bewust voor kiest om naar te ascenderen.
Maak een overeenkomst met je Hogere Zelf, je Gechristende Zelf, en je Goddelijke Team om jou ieder dag, ieder uur, ieder moment te laten zien wat in Goddelijke uitlijning is. Het zal anders aanvoelen dan dat het in het verleden gedaan heeft. Het zal veel meer ogenblikkelijk zijn. Voel in het in het hart; je zult de signalen in je onmiddellijke omgeving herkennen, als je daar aandacht aan schenkt. Pauzeer vaak om de signalen te zien. Het doorploegen van een dag, een uur, een moment zonder uit te lijnen met de bewuste stroom is voorbij.
Begrijp dat wanneer je het hogere licht bewustzijn uitnodigt om binnen te komen, jij je overgeeft aan de consequenties van wat het aan jou laat zien. Tegenwerking voor de uitlijning veroorzaakt lijden. Stromen met de uitlijning brengt gemak, gratie en diepgaande inzichten als jij jouw gewaarwording afstemt op wat de waarheid jou in het moment aan te bieden heeft.
Een Inzicht aangaande de Ineenstortende Systemen
Negatieve programma's hebben alleen maar tot aan de Herfst van 2016 om door te gaan met het lopende te hebben van negatieve controle systemen. Ik verwijs naar misleidde Mensen die langdurig een negatief pad gediend hebben (Ik onderteken geen interdimensionaal racisme of oordeel van vroegere pogingen tot controle. Nieuw Licht, Nieuw Paradigma, laat ons verder gaan). Begrijp dat de frequenties die naar de planeet toekomen vastgehouden worden door duizenden aan Mensen in dienstverlening aan het Nieuwe Licht. Dat soort van Lichtwezen belichaamd op de planeet is letterlijk pijnlijk voor negatieve wezens. Terwijl ik mededogen heb voor diegenen die hier de verkeerde keuzes maakten, en me kan voorstellen hoe verstorend deze frequenties moeten zijn voor iemand die heel veel negatieve energie bij zich draagt, zie ik ook hoe belangrijk het is voor diegenen die aan het ascenderen zijn om de absoluut hoogste trilling en Lichtquotiënt mogelijk vast te houden.
Houd je energiegebieden helder/schoon en sterk. Gebruik je opdrachten en overeenkomsten wijs. Reinig op het moment dat de dingen zich presenteren, en neem verantwoordelijkheid voor je eigen reis. Zelfbekrachtiging is onontbeerlijk. Naar buiten het land op gaan en je verbinden met Gaia, de koninkrijken en de elementalen is één van de meest efficiënte manieren om je opnieuw op te laden en uit te balanceren. Nulpunt verstrekt onmiddellijk resultaten voor zuivere intenties. Loop, adem, strek, en neem je ogenblikkelijke verjonging voor.  
Hoger-Zelf-Zorg
We zullen consequente herbalancering nodig zijn terwijl de multidimensionale vermenging sterker wordt en meer diepgaand. Vereenvoudig waar je kunt, ga een verbintenis met het nieuwe aan - omdat het oude nu zeer oud aan zal gaan voelen - en tamelijk belastend. Geef-het-op. Ben niet bevreesd door wat je aan het worden bent; laat het zich ontvouwen - ongeacht wat. Ben eerlijk met diegenen rondom je heen over je gevoelens en energie - of het gebrek daaraan. Mensen in uitlijning zullen geduldig zijn als je authentiek bent. Wij komen uit een lange hersenspoeling van uitvoerende en overlevingsprogramma's vandaan. Nu verhuizen we in/naar een nieuwe stroom van uitvoering, wat niet gebaseerd is op toekomstige resultaten. Het is de authenticiteit van het NU wat er het meest toe doet. Je multidimensionale vermenging vindt in milliseconden van het Nulpunt plaats, beetje bij beetje, uitbreidend naar seconden, dan minuten, en dan een permanente staat van zijnheid.
Bij tijden voelt het veel moeilijker dan dat we verwachten, en soms voelt het alsof we helemaal aan het doel voorbijschieten wanneer alles moeiteloos is. Laat verontrusting het hartcentrum niet overschrijven. Handen op het hart, troost het lichaam, verstil de geest/het ego/de emoties zachtjes, zeg Ik Houd van Jou en adem.
Zelfzorg neemt een hogere betekenis aan dit jaar. Het is geen warm bad en een massage (hoewel deze geweldig zijn); het is Hoger-Zelf-Zorg wat ons thema is. De psychologische niveaus kunnen bedreigd worden door het verhoogde onbekende als onderdelen van de hersenactiviteit. Sluimerende structuren ontwaken en proberen zin te maken van waar de rest van de hersenen mee bezig geweest zijn. Het kan verwarring of angst veroorzaken als de lagere niveaus proberen om te overschrijven of te herbedraden. Blijf alsjeblieft gecentreerd als je dit ervaart; de psychologische uitval van de Verschuiving is gedurende enige tijd een bezorgdheid geweest.
Zegeningen aan ons allemaal die een verbintenis aangaan in dit fascinerende en krachtige proces!
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten