vrijdag, januari 16, 2015

Sandra Walter - Een Diepgaande Uitademing van de Schepping - 15 Januari 2015


Sandra Walter
Een Diepgaande Uitademing van de Schepping
15 Januari 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De laatste vermenging van de geaarde Aarde rastersystemen, het kristallijne raster, en de 5D/6D Nieuwe Aarde rastersystemen - welke veel flexibelere, minder statische systemen zijn - werden op 12 januari voltooid. Sommigen van jullie mogen de wenk van jullie Hogere-niveau teams ontvangen hebben of rechtstreeks van de ZON zelf die deze uitlijning bevestigde.
Op dinsdagmiddag was ik aan het mediteren in de ZON, en verbond me met de kern van de ZON, toen een enorme grote golf van Gouden Licht voort schoot in/naar mijn energiegebieden en me achterwaarts omver wierp met een plotseling overweldigend JA. (1) Ik ging in de lach-huil van dankbaarheid, ging door met mijn meditatie, en die avond werd ik gegidst om de nacht op de berg door te brengen. Ik greep mijn Arctische slaapzak en ging de berg op. Het was een ijzige, heldere nacht met het gebruikelijke lichtschip verkeer, inclusief dat kolossale Gouden Lichtschip welke een paar van jullie ervaren hebben. Downloads flikkerden zoals snelle filmstrips, en ik bracht het meeste van de volgende dag integrerend in bed door.
2012 was het einde van het pilaarwerk, 2013 bevrijdde ons van het werk van het transmuteren voor het collectief, en eerder deze maand voltooiden we het noodzakelijke toegangspoortwerk om de 4D geaarde en 5D rastersystemen van Gaia samen te smelten via het kristallijne raster. Dierbare Shasta dient als een opslagplaats voor oude sjablonen van uiteenlopende beschavingen. De IK BEN sjablonen, de Violette Vlam/Germain sjablonen, binnenlandse sjablonen, Gouden Ras DNA sjablonen, en een schare van andere goedbedoelde holografische richtlijnen voor dit moment, deze Verschuiving, deze Ascentie waren diep gecodeerd, sommige gewikkeld in een metafoor en verborgen in de etherische rijken van Shasta voor een veilige bewaring.
Onder Shasta was een reusachtige etherische kristallen geometrie. Metatron noemde het een paar jaar geleden het Kristal van Om. Deze kristallijne bal van geometrie mag in het verleden geïnterpreteerd geweest zijn als een zonnelicht binnenin de berg. Toegangspoort structuren opereren op dezelfde manier als het lichamelijke voertuig, planeten, zonnelicht, galaxies en Universums - zij zijn tube torus energiegebieden met een centrale kamer welke hen linkt aan de Hogere Dimensies. Het linken van de tube torus van het hartcentrum met de torus energiegebieden van het lichamelijke voertuig, Hogere Zelf, en de Hogere dimensionale expressies van Zelf is één van de doelstellingen van het Ascentieproces. Alles wordt via het hartcentrum aan elkaar gelinkt, wat een zuivere verbinding met de Bron bevat, en de niveaus stralen vanuit dit kernpunt als dimensionale expressies, zoals Russische Matroesjka/Baboesjka poppen.Shasta heeft een kolossaal energiegebied. Eerder deze maand verhief de kristallen bol welke een unieke technologie bevat van verschuivende geometrie ( het past zich aan de stromingen van het kosmische bewustzijn aan) de centrale kamer van de torus en activeerde de sjablonen volledig welke in uitlijning zijn met onze huidige fase van ascentie. Terwijl het opgetild werd verhoogde het de sjablonen in/naar de activering en het straalt nu deze codes en DNA sequenties voort en maakt hen direct beschikbaar voor allen die ervoor kiezen om zich met hen te verbinden via de dimensionale interface van het kristallijne raster.
De vermenging van de poorten rondom Berg Shasta begon op de 11-11-2013. Toegangspoorten - de feitelijke structuren, niet de vensters van datums gegeven om met hen te wisselwerken - werken met hetzelfde afleverende systeem van de oneindige structuur van de tube torus. Gedurende jaren was het het werk van de Poortopzichter om deze te openen, omdat er een gefundeerde toestemming moest zijn voor deze activiteit, en het gaf ook de hogere niveaus een controlesysteem voor waar ons collectieve niveau of bewustzijn was, en hoe bereid wij waren om aan het proces deel te nemen.
Dit is waarom Poortopzichters de versnellingen voort riepen in de hoogste interesse van alle betrokkenen. Sommige Poortopzichters hoorden de energiegebieden terwijl zij hen benaderden, en sommige zagen hen. Ongeacht wat, het werk omvatte een uitlijning van de energiegebieden door het hartcentrum om voor deze toegangspoorten te versterken. De sleutel voor de poorten is in de uitlijning van het hart. Altijd.
Nu dat het funderingswerk van de uitlijning en activering compleet is, worden de golven van kosmische energie nu frequenter, meer consistent en met een grotere intensiteit vrijgegeven. Het is een handeling van goedgunstigheid dat onze Hogere niveaus in staat geweest zijn om deze energieën tot aan dit punt te filteren. Nu dat ons bewustzijnsniveau, onze collectieve instemming, bewust deze paden tussen de Hogere en lagere niveaus van Gaia geopend heeft, zullen onze ervaringen meer diepgaand worden, meer creatief en uitlijnen met een waarachtige staat van Schepper Bewustzijn. IK BEN er zeker van dat velen van jullie een nieuw niveau van vrijheid ervaren, van soevereiniteit en diepe resonantie wat door alle niveaus, lagen en dimensionale expressies van jullie heen weerklinkt.
Terwijl onze Hogere Teams door mogen gaan datums van versterking te verstrekken - passages waar het in niveau omhoog gaan veel gemakkelijker is - wordt de onderbouwde ervaring van het voortroepen en openhouden van toegangspoorten tijdens fotonische golven een naar-eigen-goeddunken uitoefening. Persoonlijk, is het openbarend geweest om het Kosmische weersrapport te verstrekken aangaande wanneer vlammen en kosmische golven een versterking zouden verstrekken. In mijn persoonlijke reis, kies ik om me te focussen op het Pad van Ascentie op het moment alsook als het binnenbrengen van de profetische en diepgaande metaforen van onze huidige reis. Verrukkelijke uitbreiding in de uitlijning met het Ware Zelf. Aho.
Een Opmerking voor Poortopzichters
De fascinerende en ietwat uitputtende uitoefening van het Poortwerk neemt een nieuw niveau aan. Sommigen zullen verder gaan om de ruimte voor anderen vast te houden om de 5D/6D hemelse rijken en daaraan voorbij te ervaren. Sommigen mogen uitlijning onderwijzen, sommigen mogen dienst verlenen als interdimensionale escortes (ik ben opgetogen om die te verkennen), sommigen mogen verder gaan naar de multidimensionale vermenging waar mijn Goddelijke Teams momenteel naar verwijzen als de Koninklijke Wij. Niet mijn favoriete benaming tijdens al deze IK BEN business, echter zij verzekeren mij dat zij hetzelfde betekenen.
Dingen zijn nu zo helder; wakker, dromend, mediterend, activerend, integrerend, werk, spel, licht, donker, alles ÉÉN. Dromen zijn hilarisch en doelgericht. Ik wordt door Melchizedek begroet die in een (zeer stijlvol) pak bij een bijeenkomst van architecten verschijnt. Mijn gidsen laten zich zien als Politie ambtenaren, en verwijten de recente technische fouten aan die Vulcan die vorige week getuigde.  
Het grote Gouden Lichtschip is een metaforische projectie voor de Zonne Kosmische Christus, om mijn besef te gidsen naar de gestegen Krysthl (wat het waarom is dat ik de Ja ontving! Voordat ik het zag en de sjablonen die avond toenamen). De dingen zijn plezierig, creatief, slaperig, briljant, eenvoudig en ingewikkeld allemaal tegelijk. Op de één of andere manier speelden we het klaar om via het hart te begrijpen en bij te blijven. Eindelijk zijn wij uit het verstandelijke spel vandaan en in/naar de veel meer speelsere, diepe dromen van de Bron.
De vermenging van de rastersystemen verstrekt onophoudelijk kansen voor iedereen om een verbintenis aan te gaan met de Hogere rijken op een directe en duidelijke manier. Zoals altijd is uitlijning de sleutel; als je hart torus niet uitgelijnd is met de zuivere intentie en je Hogere niveaus, zal je ervaring in deze kamers van Licht je uit het centrum vandaan draaien. Dit is wat we bedoelen wanneer we zeggen dat iemand eruit gedraaid is: hun torus energiegebieden raken verwrongen door mindere intenties/lagere energie structuren (ofwel die van henzelf, of die van iemand anders) aldus zij uit het centrum vandaan draaien.
De Equinox – Bloed Maan Verduisteringsreeks
Als onze uitlijning met het Nulpunt meer dringend wordt, als delen van ons brein ontwaken om het Multidimensionale Zelf te interpreteren, en als wij voort roepen het Gouden Ras DNA, het Gechristende DNA, het Goddelijke Menselijke DNA (wat het ook is dat jouw bewustzijn toestaat), groeit onze ervaring meer diepgaand, meer onbekend, en rustiger en meer gecentreerd dan ooit tevoren.
We hebben twee vensters dit jaar welke de reeks van de Equinox - Bloed Maan Verduisteringspassages voltooid:
Equinox 20 Maart - Bloed Maan Verduistering 4 April (15 dagen)
Equinox 23 September - Bloed Maan Verduistering 28 September (5 dagen)
Deze handelen zoals een zeef, want de kosmische energieën raken steeds meer gefocust met hun aflevering. Begrijp dat tijdruimte een energie is dat in de tube torus structuren is ingedamd. De resonantie van je eigen torus gebieden expanderen en versnellen om een Hogere draaiing van onze collectieve ervaring van de tijd te evenaren. De dichtheid brandt af terwijl wij verhitten/sneller draaien; het collectief is vrij om een sneller tempo van de tijd te ervaren, en voor diegenen die resoneren via het hartcentrum, jullie zullen diepgaande stilte ervaren als jullie je uitlijnen met alle aspecten van jullie Ware Zelf. In de stilte van het centrum, verhuizen jullie je persoonlijke energiegebieden om uit te lijnen met de hoogst mogelijke ervaring die beschikbaar is.
Dit is wat de Equinox door de Bloed Maan passages voor ons verstrekken, net zoals de Toegangspoort passages van 2012 doorgaand naar 2014, alleen is het een veel meer secure activiteit. Beschikbaarheid van hogere keuzes. Het is hoogst aanvullend voor wie dan ook op het pad van Meesterschap, Zonne Kosmische Christus, en alchemie om uit te lijnen met je eigen ware centrum en je ervaringen vanuit het hart te navigeren. In de zuivere momenten van de uitlijning, zullen je DNA, brein, pijnappel en besef een gigantische uitbreiding ervaren.
Een Woord over de Multidimensionale Vermenging
Als gedeeltes van het brein activeren, ontwaken zij in een buurt van cellen die gewerkt hebben vanuit een lager constructieniveau gedurende een zeer lange tijd. Als je voort roept en nieuwe zenuwpaden commandeert binnenin het brein om in een vijfdimensionale staat van bewustzijn te werken, mag je momenten van een schone-lei of blank staren ervaren, alsof je er gewoon gedurende een moment uitstapte. De kristallijne structuren activering binnenin het brein en de activering van de lang-sluimerende gebieden van het brein zullen jouw activiteiten, gedachten en energiegebieden aansturen om uit te lijnen met het Hogere Zelf.
Begrijpen dat het Hogere Zelf vanuit een veel kneedbaardere staat van tijdruimte opereert, begint het brein het bewustzijn af te stemmen met een nieuwe Hogere staat van zijnheid. Dit is waarom de psychologische uitval van de Verschuiving zo een bezorgdheid was, omdat, als oudere delen van het brein proberen om nieuwe delen van het brein welke bezig zijn te activeren te controleren, dat er dan een aanzienlijk conflict in een persoon diens bewustzijn kan zijn. Dit is waarom overgave en uitlijning zo belangrijk geweest zijn terwijl deze structuren activeerden. Als jij aan het experimenteren bent met het gelijktijdig vermengen met je 6D - 9D Zelven, houd gelijke tred. Denk eraan om je hart en energie gebieden uit te lijnen als zij buitenwaarts uitbreiden zodat jij je uitlijnt met de werkelijke aspecten van je Goddelijke Zelf.  
Het zelfs is van toepassing op derde/vierde oog reizen; denk eraan om niet de het visioen met het verstand te sturen. Blijf uitgelijnd met het hart, vraag aan je Hogere Zelf, Gechristende Zelf, je Hogere Teams om jou de waarheid onophoudelijk te laten zien als de visioenen zich presenteren. Ik begrijp hoe helder deze reizen en ervaringen aan het worden zijn. Ben zeker om deze ervaringen te balanceren met de integratie. Het mag behulpzaam zijn om op creatieve manieren die privé en uniek voor jou zijn te licht-aarden.
Hoewel ik een Wegwijzer ben, ben ik blij om de meer presenterende en ongerustheid-triggerende vormen van begeleiding en spiritualiteit te zien ontbinden dit jaar. Alles is aan het evolueren om de eisen van het hoge-trillende collectief te plezieren. Ik huil vaak van vreugde en met dankbaarheid over de ontwikkelingen aangaande onze uitbreiding. Zoveel, zo snel, zo briljant! Ik Houd van Jullie. Dank jullie allemaal voor deze Goddelijke cocreatie.
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra
***
Voetnoot: Opmerking van Cobie: Ik had gisteren een filmpje op YouTube bekeken waarin een vreemde energiegolf voortkomend vanuit de Zon besproken wordt. Ik vermoed dat dit is wat Sandra, en velen over de gehele wereld heen, gevoeld hebben. Als je goed kijkt komt de energiegolf op de 12de tevoorschijn op de data van Secchi-a HI-1. Met dank aan MrMBB333
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten