donderdag, januari 22, 2015

SaLuSa via Mike Quinsey - 23 Januari 2015


SaLuSa
Hoe Meer Jullie in het Nu kunnen Leven Hoe Meer Jullie de Oude Trillingen Achter Zullen Laten
23 Januari 2015 / Mike Quinsey
Terwijl de gebeurtenissen op Aarde meer verstorend voor jullie worden, aldus vordert het Licht sneller richting diens doel van het brengen van een einde aan de inmenging van de Duisteren. Zij hebben de macht gedurende vele eeuwen vastgehouden, en begonnen aan hun plan om de populatie van de Aarde te reduceren naar een hanteerbare omvang. Dit hebben zij deels bereikt door de Mens bijna geheel in een voortdurende staat van oorlog te houden. Hoewel zij geloven dat zij hun doelstellingen bereiken, begint het bij hen te dagen dat zij niet langer de gebeurtenissen op Aarde kunnen controleren. Ze zouden nu zo ongeveer de meeste landen in een volgende wereldwijde oorlog getrokken hebben, maar zijn door onze acties niet in staat geweest om dat aldus te doen. Hun ambitie om een Derde Wereld Oorlog op gang te brengen werd voorkomen, en wij beperken hun bekwaamheid om de komende veranderingen te vertragen die het werkelijke begin van het Nieuwe Tijdperk aan zullen kondigen. Vanuit onze positie zien wij dat de zaken zeer goed vorderen, net zoals het komen van de lang verwachte vooruitgangen die werkelijk aan zullen geven dat het Nieuwe Tijdperk gearriveerd is.  
Wees niet bezorgd over de groep die bekend staat als Isis, aangezien hun succes weldra tot een plotseling stopzetten gebracht zal zijn en zij niet in staat zullen zijn om door te gaan met hun oorlog tegen de mensen van de Aarde. Velen vragen waarom wij hen nu niet stoppen, maar bepaalde karmische kwesties moeten uitgespeeld worden. Er worden veel lessen geleerd die de betrokken zielen zeer goed zal dienen, en hen zal helpen om te evolueren. Het mag voor jullie toeschijnen dat heel veel onschuldige zielen betrokken zijn bij de gruweldaden die er plaatsvinden. Echter, begrijp alsjeblieft dat zij karma aan het afwerken zijn vanuit eerdere levens dat hen alleen tot voordeel kan strekken. Je kunt niet voortgaan in/naar de hogere dimensies als je nog steeds betrokken bent bij het opruimen van oude kwesties. Desalniettemin, mag je karma naar jezelf aantrekken dat gemakkelijk opgeruimd kan worden en op geen enkele manier jou ,aangaande jouw pad van Ascentie, zal vertragen.
Wij beseffen dat voor velen deze periode moeilijk is, maar houd je aan je taken en verspreid Liefde en Licht wanneer je dat maar kunt. De tijden zullen moeilijk zijn als de oude energieën getransmuteerd worden, en als de oude manier van leven onacceptabel wordt. Diegenen van jullie die het Licht verspreiden hebben een zeer grote verantwoordelijkheid om gefocust op jullie pad te blijven en niemand in jullie weg te laten staan. Jullie kracht is in jullie wilskracht om voorwaarts te blijven gaan en het Licht naar de mensen te brengen waar je ook bent. Er zullen onderweg signalen zijn die jullie duidelijk zullen laten zien dat het Nieuwe Tijdperk bezig is te manifesteren, en wij zullen aanwezig zijn om te verzekeren dat alles vordert in overeenstemming met het plan dat aan ons gegeven is door de Spirituele Hiërarchie. De belangrijke ontwikkeling is dat wij samen met andere Wezens vanuit de hogere dimensies een directe interesse nemen in jullie activiteiten, en jullie zullen helpen om succes te bereiken.

Jullie zien meer van onze vaartuigen in jullie luchten en ook sommige die van een enorme omvang zijn. Dit is om jullie te verzekeren dat wij behoorlijk in staat zijn om met ieder probleem om te gaan dat naar boven mag komen, en dat wij het bevel voeren over de luchtruimte rondom jullie planeet. Het kan niet onopgemerkt voorbij gegaan zijn dat wij de luchten met jullie vaartuigen delen, maar wanneer zij proberen om ons neer te schieten zijn wij heel goed in staat om zeer snel te verdwijnen, en aldus iedere confrontatie te vermijden. Het is niet onze weg om ons te verbinden met een oorlog in de Ruimte en inderdaad hebben wij er geen behoefte aan om dat aldus te doen. Onze vreedzame aanwezigheid is voldoende om onze superieure bekwaamheid, kennis en capaciteit te bewijzen om gemakkelijk iedere dreiging tegen onze vaartuigen af te handelen. Wanneer de tijd juist is zullen wij een stop zetten op de strijdlustige activiteiten, en alles dat geassocieerd is met dergelijke intenties. Wij zijn hier om blijvende vrede naar de Aarde en Haar mensen te brengen, en jullie te helpen om jullie plaats aan onze zijde in te nemen.   
Het is nu pas dat jullie beginnen te ontwaken aangaande jullie werkelijke zelven, en jullie potentieel kunnen begrijpen om Galactische Wezens te worden. Begrijp dat toen deze cyclus enige 10,000 jaren geleden begon, jullie naar de Aarde kwamen met een zeer beperkt bewustzijnsniveau. Het groeide terwijl jullie meer levens ervoeren en het versnelde aanzienlijk in de laatste paar eeuwen. In feite zijn jullie nu in staat om grotere hoeveelheden aan informatie te absorberen, en door jullie ervaringen hebben jullie grotere bewustzijnsniveaus bereikt. Sommigen van jullie kunnen dergelijke vorderingen her/erkennen aangezien wanneer jullie sommige van jullie oudere boeken weer lezen, jullie beseffen dat jullie een veel groter begrip bereikt hebben dan voorheen. In ieder geval zullen diegenen van jullie die onophoudelijk Verlichting nastreven ongetwijfeld veel sneller naar hogere prestatieniveaus evolueren.
Voor die Dierbaren die slechts recentelijk een pad naar het Nieuwe Tijdperk gevonden hebben, is het moeilijk om zoveel informatie in te nemen wanneer het ietwat anders is dan hun eerdere begrip. Wij vragen jullie om een open geest te houden en alles terzijde te leggen dat jullie in deze tijd niet kunnen accepteren, aangezien de waarheid in de toekomst altijd naar je terug zal komen. Werp alles terzijde dat niet van het Licht is en dat niet juist/goed voor je "aanvoelt". Je zult ontdekken dat de waarheid niet ingewikkeld is en ten dele in de meeste religies gevonden wordt. Echter, de waarheid is geen religie, aangezien de "Waarheid" in staat is om jullie te bevrijden van eeuwen oude overtuigingen die niet langer meer een plaats in jullie levens hebben. Als wat er ook maar voor jou geplaatst wordt en het "voelt" niet juist/goed, het zal altijd voor verdere overweging op het één of andere tijdstip bij je terugkomen.
Hoe meer jullie in het Nu kunnen leven hoe meer jullie de oude trillingen achter zullen laten. Jullie zullen een groot gevoel van blijmoedigheid gewaar worden dat erop toeziet dat jullie veilig binnenin hen verhuizen, zonder de wens om weer met hen een verbintenis aan te gaan. In het Nu leven zou jullie doel moeten zijn als je voldoende geëvolueerd bent om het Licht in de hogere dimensies na te streven. De toekomst is goud en jullie naderen het veel sneller dan dat jullie je voor zouden kunnen stellen. Ben in vreugde aangezien jullie reis niet veel verder meer te gaan heeft voordat jullie het vertrek van de Duisteren vieren, die hun eigen pad naar de toekomst gecreëerd hebben. Hun pad is niet zoals dat van jullie aangezien zij hun koers al ingesteld hebben en in de lagere dimensies zullen blijven. Hun kundigheid om tussenbeide te komen met jullie vooruitgang is langzaam kracht aan het verliezen en zij zullen de slachtoffers zijn van hun eigen acties.
Gedurende millennia aan tijd hebben jullie onder de illusie geleefd welke gecreëerd werd door diegenen die het duistere pad volgen. Jullie taak is moeilijk geweest, maar het strekt jullie tot eer dat jullie volgehouden hebben met jullie vastberadenheid om de waarheid te vinden. Alle zielen die dit niveau bereiken trekken de hulp van geëvolueerde Wezens aan en vanaf dat punt voorwaarts wordt aan hen iedere hulp gegeven om met hun eigen evolutie te vorderen. Soms komen jullie met jullie gidsen bijeen wanneer je in de slaapstaat bent, en zij mogen je met problemen helpen die naar boven komen in je alledaagse leven. Soms kan jij je dergelijke bijeenkomsten herinneren maar de meeste keren wordt het snel vergeten, doch je mag nog steeds een vaag gevoel hebben van wat er plaatsvond. Heb je ooit jouw problemen met je mee naar bed genomen en er een nachtje over geslapen, om alleen in de ochtend te ontwaken met het gevoel dat aan jou op de één of andere manier de antwoorden gegeven werden? Het gebeurt nogal vaak en het is hoe hulp aan jullie gegeven wordt.
Ik ben SaLuSa van Sirius en altijd verheugd dat wij in staat zijn om jullie door deze moeilijke tijden heen te helpen. Denk eraan dat wanneer jij je gedachten naar ons uitstuurt, wij hen welzeker ontvangen, en waar mogelijk wat voor actie dan ook ondernemen die nodig mag zijn om jou te helpen. Houd je focus op jouw belangrijke taken die je voorwaarts zullen dragen, en weet dat wij bij je zijn.
Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten