woensdag, januari 07, 2015

Karen Dover - “Wachten” vs “Actief Wachten” vs “Loslaten” - 7 Januari 2015


 Karen Dover
“Wachten” vs “Actief Wachten” vs “Loslaten”
7 Januari 2015
Terwijl de Nieuwe Aarde frequenties dat beginnen te intensiveren wat losgelaten moet worden, worden velen binnenin het menselijke ras geconfronteerd met de OGENSCHIJNLIJKE "puzzel" van wat te doen op ieder gegeven moment. Er zijn vele diepgaande leringen en vele tegenstrijdige leringen. Ik heb sommige gezien die duidelijk verklaren om te 'wachten', dat goddelijke timing het slechts blijven zitten is in afwachting van het Universum om jou het teken te geven. Deze lering is een enorme grote vervorming, want als wij in de "wacht" modus zitten gaat het Universum bij ons zitten "wachten", want per slot van rekening wordt de menselijke levenservaring gecocreëerd binnenin de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties, dit betekent dat wij MET de Universele energieën werken. De lering van het "actieve wachten" is ook een vervorming met velen die hun focus zuiver en alleen plaatsen op de energie en eruit vandaan filteren dat wij voor een reden in de menselijke gestalte zijn, de Nieuwe Aarde wordt niet op de energetische vlakken gecreëerd om ervaren te worden als alleen energie, het is bedoeld geboren te worden in/naar de externe wakende werkelijkheid die ervaren wordt als het menselijke leven. De lering van het "loslaten", welke vervormd werd door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die ernaar streeft ons te leren dat wij eenvoudigweg mensen, plaatsen, evenementen en het leven loslaten, zal zichzelf op magische wijze 'oplossen'.
Aangezien er in WAARHEID geen puzzel is, want ALLES IS GEWOON, hoe kan er wat voor puzzel dan ook opgelost zijn? Er is GEEN PUZZEL, dit is een creatie van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie om ons opgesloten te houden in het denken, wat ons dwalend over de straten heeft die nergens buiten de creatie van het menselijke verstand bestaan. Wederom draait een enorme grote vervormde lering rondom de gedachten; gedachten creëren de werkelijkheid NIET, FREQUENTIE is het enige dat de werkelijkheid kan creëren, want alle FREQUENTIE is gedecodeerd en geïnterpreteerd ALS DE WERKELIJKHEID. Het Universum is niet opgemaakt van gedachten, het is opgemaakt van frequentie en energie.

Alles dat in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwezen wordt is ontworpen om in te dammen en te onderdrukken, het is allemaal achterstevoren, zoals het kijken in een spiegel, ons wordt een reflectie getoond maar de reflectie is achterstevoren. Dus eenvoudig de gedachten vasthouden en te proberen hen te trainen is wederom te proberen om een puzzel op te lossen die niet bestaat. FREQUENTIE CREËERT GEDACHTEN want het creëert een werkelijkheid met opties, alle gedachten zijn een frequentie binnenin een brandbreedte. De "oplossing" voor de volgende ontvouwing van deze menselijke levenservaring wordt gevonden in de uitbreiding waar in/naar verhuisd wordt door de FREQUENTIE los te laten, wanneer de frequentie eenmaal losgelaten is worden de gedachten ook losgelaten en nieuwe manieren van het interpreteren van de wereld worden dan verankerd en bereikt. Het verschijnt in de menselijke levenservaring als een "lamp" moment, bij tijden mag het vergezeld gaan door een "Waarom heb ik hier niet eerder aan gedacht?", de reden is dat de gedachte gecreëerd werd vanuit een andere frequentie dan die lopende was en kon aldus niet bereikt worden.
Het is niet mogelijk het bewustzijn van het menselijke ras te veranderen zonder dat het genoemde menselijke ras de uitbreiding van de FREQUENTIE toestaat om de uitbreidende gedachten te bereiken die een resultaat zijn van het uitbreidende bewustzijn. Het eeuwig herhalen van, "Ik ben gelukkig, ik ben gereed" houdt eenvoudigweg de lus op diens plaats en resulteert in een kolossale frustratie wanneer de externe wakende werkelijkheid dan in een statische lus blijft. Dit is hoe de oude 3D Aarde gecreëerde constructie verankerd werd binnenin het menselijke ras, met frequenties die samentrekken en gedachten die in actie gezet werden in de externe wakende wereld, de gedachten worden altijd uit de frequenties gecreëerd. Dit is waarom wij niets op kunnen lossen van de energie die het "probleem" creëerde. De frequentie moet losgelaten worden om een hogere frequentie en ANDERE GEDACHTEPATRONEN toe te staan tevoorschijn te komen. Als dit niet gedaan wordt dan is het gewoon een lus die zichzelf herhaalt, hetgeen op het moment gebeurt in de externe wereld aangezien velen proberen om een puzzel op te lossen die er niet is. Er kan geen puzzel zijn, want iedere creatie heeft een oplossing, om een menselijke zinsnede te gebruiken.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om de hogere frequenties toe te staan te verankeren en door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen. Te proberen om vast te houden, te proberen onze weg uit wat er zich voordoet te 'denken' probeert eenvoudig om dat te verankeren wat eerder weggegaan is, en aangezien ik herhaaldelijk geblogd hebt dat er geen "zelfde" van nature kan zijn, energie beweegt en verschuift onophoudelijk en is het nooit statisch.
Voor meer informatie over hoe je externe wakende werkelijkheid te veranderen bezoek alsjeblieft mijn website: Karen-Dover.com waar ik een korte cursus (niet gratis!! … en uiteraard Engelstalig!!) gecreëerd heb die uitlegt hoe je frequentie uit te breiden en hoe je externe wakende werkelijkheid te veranderen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen