maandag, januari 05, 2015

Karen Dover - Uitbreiding van WAARHEID op een Persoonlijk Menselijk Wakend Geestesniveau - 3 Januari 2015


Karen Dover
Uitbreiding van WAARHEID op een Persoonlijk Menselijk Wakend Geestesniveau
3 Januari 2015
Velen kunnen de krachtige opbouw van de energieën al voelen terwijl de Nieuwe Aarde frequenties ermee beginnen houvast te nemen en steeds meer binnenin het menselijke ras te verankeren. Er is geen enkele manier dat wij niet kunnen uitbreiden, ja we hebben een persoonlijke keuze maar WAARHEID IS GEWOON en dit is wat velen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen eruit vandaan filteren. Wanneer we in WAARHEID geconfronteerd worden met een keuze zijn wij al in uitbreiding, de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid werd geboren uit het verbergen van de genoemde keuzes, een keuze in WAARHEID is alleen beschikbaar als andere opties GEZIEN kunnen WORDEN op een menselijk bewust wakend geestesniveau.
Velen mogen in verwarring en chaos zijn aangezien de keuzes zich nu openen, want binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd ons geleerd om een patroon te volgen, om actief patronen uit te zoeken en hen aan te passen in onze wakende levens, dit is geen WAARHEID en deze referentiepunt patronen zijn nu ontbonden. Dus wat gebeurt er wanneer wij geconfronteerd worden met een keuze en wij proberen te verwijzen naar een onbewust patroon dat diep binnenin ons lopende is? Frustratie en een gevoel van ongerustheid zal zich beginnen op te bouwen, in sommigen mag het vertalen als een gevoel van paniek, iets "mist" er dat wij niet kunnen zien maar dat we wel kunnen voelen en we hebben een drang om de "paniek" te reduceren.
Het moet opgemerkt worden dat dit gevoel van "paniek" de verlichting is van een frequentie dat zich verankerd heeft en lopende is op een onbewust wakend geestesniveau, zittend bij de "paniek" en het toestaand om getoond te worden is de manier om hiermee te werken. Alles gaat over het VOELEN en dit op zichzelf is een verandering en een uitbreiding voor het menselijke ras, die op alle momenten onderwezen werd om te verwijzen naar het menselijke logische verstand. Logica heeft geen plaats in de natuur, de natuur volgt de menselijke logica niet, de natuur stroomt bij het natuurlijke ontwerp van het Universum, want ALLES IS GEWOON.
Het is het menselijke ras dat uit deze natuurlijke stroom vandaan gehouden werd en terwijl wij nu verhuizen in/naar de vollere Nieuwe Aarde energieën, streeft deze stroom ernaar om door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen. Waar de natuurlijke stroming de lagere dimensionale frequentiepatronen vindt, zal het ernaar streven om door hen heen te duwen, dit verlicht de lagere dimensionale frequenties, en we hebben een keuze als tot ofwel om de genoemde stroom toe te staan of de frequenties toe te staan om te proberen te blijven. Het menselijke logische verstand kan geen frequentie zien, dus pogingen om zich standaard in te stellen op de manier zoals het altijd geweest is, leerde alleen dat het niet in staat zal zijn om de referentiepunten te vinden en aldus begint een cyclus die voor velen uitdagend mag zijn om te verwerken en om uit vandaan te lopen.

Logica dicteert dat het eenvoudig veranderen van je denken een nieuwe manier van kijken naar de wereld zal omvatten, maar dit filtert eruit dat de werkelijke frequenties die lopende zijn de gedachten CREËERT, allen die dezelfde frequentiepatronen lopende hebben creëren dezelfde gedachten, vandaar dat wij het klaargespeeld hebben om de oude 3D Aarde gecreëerde constructie intact te houden. Het was opzettelijk op deze manier ontworpen, het is de "puzzel die niet bestaat". Velen vallen hierin en creëren steeds meer puzzels op alle momenten, het is niet mogelijk onze weg uit de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te denken, want het wordt samengehouden door de frequenties die de gedachten creëerden die ons uit de frequenties vandaan houden die de gedachten afbreken en ons toestaan om in WAARHEID in/naar de uitbreiding te verhuizen.
Hoe vaak blijf je in gebreke met te proberen om dat te rationaliseren wat aan het proberen is te ontvouwen in je externe wakende leven? Hoe vaak probeer je om onmiddellijk uit te werken waar de dingen inpassen? Dit is de frequentie die diep binnenin de cellulaire structuur van iedereen in de menselijke gestalte loopt en het is deze frequentie die naar bevrijding zoekt. Het is niet mogelijk om de volledige uitbreiding toe te staan, ondertussen vasthoudend aan het geloof dat wij de genoemde uitbreiding kunnen controleren, want uitbreiding IS GEWOON.
VERTROUWEN/GELOOF in het proces en dat wij deze werkelijkheid co-creëren is een basislijn voor de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Ieder individu zal diens eigen pad TERUG NAAR GELOOF/VERTROUWEN lopen in wat voor vorm het ook maar aanneemt, maar GELOOF/VERTROUWEN is een vereiste, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie heeft in het proces, in de wereld en het bredere Universum er op alle momenten naar gestreefd om ons te onthechten van ons natuurlijke GELOOF/VERTROUWEN. Het is natuurlijk om te VOELEN, het is natuurlijk om te volgen hoe wij ons VOELEN, maar de oude 3D Aarde gecreëerde constructie heeft ernaar gestreefd om ons te verhinderen om volledig uit te lijnen met ons innerlijke weten en onze innerlijke begeleiding.  
Het is het wip-wappen tussen het hart en het hoofd dat erop toe zal zien dat de externe wakende werkelijkheid glimt en verschuift en heen en weer gaat, velen zijn in wachtpatronen wat verschuldigd is aan dit niet in staat te zijn om te zien dat een keuze gemaakt moet worden. Een keuze om eenvoudig het proces toe te staan van te proberen het te controleren. Het toe te staan zal wonderen zien gebeuren, zal het externe wakende leven zien uitlijnen met de WAARHEID en uitlijnen met het grotere ontwerp van het Universum, te proberen het te controleren zal erop toezien dat het geestelijke logische patroon naar voren springt en dat de 'puzzel die niet bestaat" in gedachten springt.
Aan een overdreven actieve geest moet werk om te doen gegeven worden, dus geef het werk, het is mogelijk om de overactieve geest te deprogrammeren door het druk te houden. Dit is persoonlijk en uniek voor ieder individueel mens in leven. Er zijn vele leringen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die ernaar streven om ons te leren om eenvoudig onze geest leeg te maken, dit zal onmiddellijk de menselijke geest triggeren. Dit is hoe de dieet industrie ook tegen ons werkt, het eerste ding waarvan we beslissen dat wij het niet kunnen "hebben" is het ding waar de geest in/naar overdrive mee gaat. Als je me niet gelooft probeer het, neem een reep chocolade en vertel jezelf dat het je niet toegestaan is om het te hebben en kijk naar hoe jouw verstand hier mee vecht. Ik kan bijna garanderen dat je aan niets anders zult denken dan aan de reep chocolade, je hebt het verboden en daarom wil jouw verstand dat je het hebt en zal spelletjes met je spelen om het te hebben. Probeer dit experiment omgekeerd en vertel jezelf dat je alles kunt eten dat je wenst en zie hoe het verstand alle voedsel negeert. Er is niet langer meer de behoefte om iets te "hebben" dat je voor jezelf verboden hebt.
Dit is hoe de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werkt om het menselijke logische verstand in de val te lokken. Door te proberen ons over te halen dat wij iets niet kunnen hebben, gaan wij in overdrive om te proberen het te verkrijgen. In WAARHEID IS ALLES GEWOON, de frequentie van de acceptatie hiervan staat uitbreiding toe. Als we voor de illusie van iets vallen dat niet mogelijk is dan zijn we afgeleid en beginnen onszelf af te stoten en tegen te werken. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwijst hoe dingen uit onze levens te bannen niet hoe te co-creëren in onze levens. Competitie opzetten waar dat in WAARHEID niet kan zijn, het Universum is van nature overvloedig, en als we wat voor deel van onze energie dan ook inperken dan zijn we eenvoudig uit de uitlijning met deze overvloed, maar de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zal proberen om jou ingewikkelde technieken te leren om dingen te bereiken.  
EVENWICHT is alles dat er nodig is en dit is een natuurlijke staat van Zijn, het zijn de leringen die ernaar streven ons evenwicht te leren dat ons uit het evenwicht houdt. Het menselijke voertuig weet al hoe zichzelf te balanceren, het menselijke logische verstand zal proberen jou te onderwijzen dat het dat niet kan omdat het menselijke logische verstand geleerd werd te geloven dat het niet mogelijk is.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om stroming toe te staan en om LOS TE LATEN, dit staat de uitbreiding toe en voor ons menselijke wakende leven om in/naar de uitbreidende mogelijkheden te verhuizen, er zijn geen referentiepunten voor de Nieuwe Aarde aangezien wij in onze menselijke gestalte nooit eerder verhuisd zijn in/naar deze uitbreidende energieën, daarom creëren wij NIEUWE referentiepunten en dit wordt alleen door ervaring gedaan. Wanneer we eenmaal een ervaring hebben wordt het een referentiepunt, de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leerde het ons precies andersom, het GAF ons referentiepunten welke wij dan gebruikten om onze menselijke levenservaringen in te dammen. Vandaar dat velen zullen proberen om het leven achterwaarts te leven zoals onderwezen door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Wanneer geconfronteerd met dezelfde keuze, wordt steeds weer opnieuw aan ons gevraagd om eenvoudigweg opnieuw te kiezen, deze keuze mag de keuze zijn welke onze menselijke logische verstand probeert om eruit vandaan te filteren. KEUZE IS PERSOONLIJK EN UNIEK en wordt aan onze voeten geplaatst omdat de verantwoordelijkheid voor persoonlijke keuze bij ieder persoon rust. Wederom is dit het tegengestelde van wat geleerd werd in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. In gebreke blijven voor wat anderen wensen te kiezen is niet langer een optie meer want zij zijn niet jij, alleen jij bent jij, want ALLES IS GEWOON.  
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen