maandag, januari 12, 2015

Karen Dover - Hart vs Logica vs WETEN in WAARHEID - 12 Januari 2015


 Karen Dover
Hart vs Logica vs WETEN in WAARHEID
12 Januari 2015
Voor veel mensen mogen de laatste paar lineaire dagen extreem intens aangevoeld hebben, de invoer van hogere frequenties dwars over de planeet wordt op diverse niveaus gevoeld, sommigen mogen zich fysiek moe gevoeld hebben, anderen zeer emotioneel. Zoals ik vaak blog, is het volledige Universum opgemaakt van ENERGIE en frequentie, dit wordt dan gedecodeerd door onze menselijke voertuigen in/naar wat solide schijnt te zijn en wat de wereld rondom ons heen schijnt te zijn. De hogere dimensionale frequenties zijn de uitbreiding van de LIEFDE welke IS wat het waarachtige weefsel van het Universum is. Het is niet van belang of wij nu wel of niet, wat genoemd wordt, bewust "wakker" en in staat zijn om dat te bepalen wat zich binnenin, rondom en door ons heen voordoet, de frequenties zullen IEDEREEN in hun menselijke gestalte uit de lagere dimensionale frequenties verhuizen. Dit resulteert in de uitstroming van emoties aangezien de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ons in onze menselijke gestalte leerde om ons aan herinneringen vast te houden en hen te linken aan EMOTIES welke een frequentie zijn.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie leerde ons om logisch naar de wereld te kijken, leerde ons om actie te ondernemen en om herhaaldelijk door de ZELFDE vastgehouden emotie/herinnering heen te gaan en ernaar te verwijzen. Er zijn bepaalde gebieden van de menselijke levenservaring waar wij in een standaard positie zijn. Om jullie een persoonlijk voorbeeld te geven, toen ik voor de eerste keer de USA ontmoette omhelsde ik niet allereerst de verandering. Geboren en getogen in Schotland zijn er bepaalde bijna "ingebouwde" manieren van reageren en ervaren die ONBEWUST lopende zijn en dit is hetzelfde voor iedere persoon over de gehele wereld heen. Wij doen dit uit gewoonte wat verschuldigd is aan de cultuur WAARIN WIJ opgegroeid zijn. Dus ik arriveerde in de USA en het eerste verschil is de temperatuur, een goede 30 graden warmer dan wat ik verlaten had. Dit op zichzelf zou voldoende geweest moeten zijn om mij uit mijn "gewoontes" vandaan te halen, maar nee, ik hield gedurende enige tijd stand. Dus het drinken van HETE THEE in 90 graden Fahrenheit (is 32.2 Celsius) was geen aangename ervaring, maar hé in Schotland drinken wij onze hete thee, dat iets te maken heeft met het klimaat dat nogal frisjes is … Dit mag toeschijnen een zeer dwaas en klein voorbeeld te zijn, maar het liet mij toentertijd zien hoe diep onze conditionering gaat. Als ik me vast zou blijven houden aan het drinken van hete thee in 90 graden hitte, dan aan wat anders hield ik me nog meer vast vanuit mijn CULTUUR en nog belangrijker WAAROM hield ik me eraan vast.
Ons wordt binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geleerd om de onjuiste zekerheid van FAMILIARITEIT te creëren. Vraag aan wie dan ook die in de UK opgegroeid is, ongeacht waar zij nu gelokaliseerd zijn hoe thee past in de genoemde familiariteit en ik zou bijna kunnen garanderen dat het een diepe conditionering is. Ik heb altijd gezegd dat wij een 4 minuten waarschuwing zouden kunnen hebben, en dat de mensen in de UK op z'n minst 2 minuten van deze 4 zouden spenderen om een ketel met water op te zetten, omdat in de cultuur van de UK wanneer iets vervelends gebeurt je de ketel met water opzet, op de één of andere manier schijnt gemakkelijker met de kwestie om te gaan te zijn wanneer je een kop PG (No.1 Thee in Engeland) in je hand hebt. Voor diegenen buiten de UK mag dit onzinnig lijken te zijn maar iedere cultuur zal dit binnenin zich hebben. Hoe vaak heb je het gedrag van een vriend omschreven die van een andere nationaliteit is door te verkondigen, "Oh het is omdat zij …. zijn". Deze culturele verdeling loopt op een onbewust geestesniveau, het is een referentiepunt dat naar boven zal komen voor loslating, hoe kunnen we een wereld verenigen wanneer er zoveel verdeeldheid is? Door los te laten wat ons ONDERWEZEN werd om naar te verwijzen en onszelf toe te staan onze onmiddellijke werkelijkheid in WAARHEID te ervaren.

Er is veel discussie gaande over het verhuizen in/naar de hartruimte OF in het hoofd te blijven en beide zijn extremen, om alleen binnenin het menselijke logische verstand te zijn ziet erop toe dat je niet in staat bent om het leven volledig te ervaren, het leven is niet om over te discussiëren, het leven is om ervaren te worden. De standaard positie onderwees binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid dat het logisch is, en het is bij tijden een uitdagende positie om uit vandaan te gaan, voeg hier lineair aan toe en we hebben een verwachting dat de werkelijkheid zich op een bepaalde manier zal ontvouwen wat gebaseerd is op deze referentiepunten. Volledig in/naar de hartruimte verhuizen is verhuizen in/naar het wachten, want het hart is CREATIE, het is derhalve een deel van een proces, het gevoel en de ervaring is derhalve een deel van het plaatje, want om de ervaring te hebben moeten we vaak actie van de één of andere soort ondernemen, je kunt geen ervaring zonder WISSELWERKING hebben en velen zitten binnenin de hartruimte en kiezen om niet te wisselwerken met de externe wakende wereld. Dit ziet erop toe dat de externe wakende wereld statisch blijft en dat het innerlijk verschuift en verhuist maar nooit gereflecteerd wordt in het externe vanwege het gebrek aan WISSELWERKING hetgeen het balancerende punt is tussen de menselijke geest en het menselijke hart. Het is het kernpunt waar onze dromen een werkelijkheid kunnen worden.
Er wordt ook veel gesproken over het goddelijke vrouwelijke en er wordt niet veel gesproken over het goddelijke mannelijke, beide energetische frequenties maken onze menselijke levenservaring op. Het goddelijke vrouwelijke is zacht en creatief maar dit heeft evenwicht nodig met het mannelijke wat productief is, velen zitten met overvloedig veel creatieve ideeën en geen manier om hen te laten gebeuren wat verschuldigd is aan de weigering om de goddelijke MANNELIJKE energieën te integreren. Het eenvoudig meer verankeren van vrouwelijke energieën zal je verder nemen naar alleen creatie, het zal wederom het scenario creëren van het hebben van een innerlijke wereld dat creatief is maar met de externe wakende wereld die niet verandert. Een vriendelijke herinnering dat wij een menselijke gestalte genomen hebben is, dat wij hier zijn om een menselijk leven te ervaren, niet om het te bediscussiëren of het ons eenvoudigweg voor te stellen.
ECHTE VERANDERING is de wisselwerking, het kernpunt is tussen het logische verstand en het hart waar wij beginnen de externe wakende werkelijkheid te veranderen, waar wij beginnen de duisternis te ontbinden die op deze planeet wandelt en beginnen om BLIJVENDE en ECHTE VERANDERING te maken voor de menselijke levenservaring, en het begint binnenin een ieder van ons levend op deze planeet. Om eenvoudigweg te onthechten van het externe wakende leven zoals het nu gewoonweg gereflecteerd wordt, is verwant aan het jezelf opsluiten in een gevangenis, de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid WAS een zelf gegenereerde gevangenis, het was aan ons ONDERWEZEN. Dus ervan te ontkoppelen is nochtans een DEEL van het PROCES. Te wisselwerken met de droom van een nieuwe werkelijkheid moeten we beginnen te wisselwerken met de rest van het menselijke ras. Om "DE VERANDERING TE ZIJN DIE WIJ WENSEN IN DE WERELD TE ZIEN".
Zovelen van jullie zullen op dit punt de handen in de lucht gooien en zeggen, "Oké hoe. Het is allemaal een puinhoop". Het is wat het is, een reflectie van een menselijk ras welke geleerd werd te overleven, dit is aan het afbreken en aan ons is nu de kans gegeven om onze wereld te veranderen. We doen dit door vriendelijke handelingen voor, rondom en binnenin elkaar. We mogen dan geen miljarden aan dollars hebben om het externe te veranderen, maar WIJ HEBBEN ALLEMAAL DE KRACHT/MACHT OM HET INNERLIJK TE VERANDEREN, en met dit daarbuiten in de wereld te wisselwerken. Van het helpen van een buur tot het omhelzen van een vreemdeling. Om LIEFDE naar buiten de wereld in te sturen en om LIEFDE in de wereld te verspreiden wordt door vriendelijkheid gedaan, door uit het oordeel en de competitie vandaan te stappen en te begrijpen dat ieder persoon levend op deze planeet LIEFDE en MEDEDOGEN NODIG HEEFT. Om te verkondigen dat zij dit of dat zijn is om in oordeel te zijn, te verkondigen dat jij wakker bent en wijst naar de rest van de maatschappij als zijnde slapende is in oordeel te zijn. Om een vreemdeling voorbij te lopen en niet te glimlachen of te knikken is om in isolatie en oordeel te zijn.
Ons werd diepgaand in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geleerd om in competitie te zijn en om diegenen rondom ons heen te vrezen. Dit is wat er in deze tijd in/naar de externe wakende wereld losgelaten wordt, de frequentie van angst, de frequentie die angst ontbindt is LIEFDE in WAARHEID, alleen LIEFDE in WAARHEID kan angst ontbinden en velen vallen standaard terug op angst wat verschuldigd is aan de diepte van de leringen door de cultuur, de leeftijd, sekse enzovoorts. Wanneer wij naar buiten naar de wereld kunnen kijken en kameraad MENSELIJKE WEZENS kunnen zien dan zijn we een deel van de weg om een nieuwe wereld op te bouwen. Tot dan zijn wij onophoudelijk dat aan het ontbinden wat ons geleerd werd en alles dat geleerd werd kan afgeleerd worden.
Het is een NATUURLIJK instinct om LIEFDE uit te stralen, wederom gebruik ik het voorbeeld van een pasgeboren baby, die de wereld in zuivere LIEFDE binnenkomt, vanaf dat moment is alles geleerd en het wordt geleerd om de genoemde LIEFDE af te sluiten. Om onze hartruimte te bereiken moeten wij alles eruit vandaan gooien wat niet langer meer dient, aangezien het niet meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde. In deze tijd wordt aan ons gevraagd om in/naar onze HARTruimte te verhuizen en te wisselwerken met het menselijke ras vanuit een plaats van LIEFDE in WAARHEID.
Voor diegenen die vergeten zijn wat LIEFDE in WAARHEID is, is het de eenvoudige glimlach tegen een ander, het is een knuffel/omhelzing, het is een kus, het is eenvoudig daar te zijn wanneer je geen woorden hebt en de ruimte vasthoudt voor de persoon die gekwetst is. Het is MENSELIJKE VRIENDELIJKHEID, iets dat diep begraven is binnenin de hartruimte van IEDEREEN. VRIENDELIJKHEID kost niets in geldelijke termen maar is een levensredder voor de persoon die de vriendelijkheid ontvangt. Menselijke wezens werden ontworpen om met elkaar te wisselwerken, wanneer was het de laatste keer dat jij iemand omhelsde of omhelsd werd? In een wereld die op de rand van instorting lijkt te staan, is het ene ding dat nodig is meer dan wat anders dan ook VRIENDELIJKHEID. Vanuit dit eenvoudige NATUURLIJKE instinct kunnen wij de wereld veranderen om een betere plaats te zijn, die voedend/koesterend en vreedzaam is ongeacht wat onze menselijke ogen ons in deze tijd proberen te leren.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen