zaterdag, januari 10, 2015

Karen Dover - Door het Oog van de Storm en Hoe in WAARHEID in/naar Balans te Verhuizen - 10 Januari 2015


 Karen Dover
Door het Oog van de Storm en Hoe in WAARHEID in/naar Balans te Verhuizen
10 Januari 2015
Voor velen vertoont de externe wakende wereld nu gelijkenis met de één of andere soort van idiote film, met meer en meer chaos dat binnen gutst in een al chaotische wereld. Voor diegenen die op de één of andere manier verwachten dat de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties stralend en schoon tevoorschijn zouden komen in de externe wakende wereld mogen zeer getriggerd zijn. Het moet opgemerkt worden dat er geen NATUURLIJKE afbraak kan zijn van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zonder chaos aangezien chaos WAARHEID is. Wat geen WAARHEID is zijn de pogingen die gemaakt worden om op de één of andere manier orde uit deze chaos te maken. Hoe meer dat het menselijke ras probeert om zin te maken van wat voorbij het bevattingsvermogen van ons allemaal is in deze tijd, hoe meer chaos zal intensiveren. Het is verwant aan het staan in een huis dat vernield is en proberen het huis te herbouwen terwijl de bakstenen omlaag vallen. Het kan niet gedaan worden, de frequenties zijn zo onstabiel en zo zwak dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, waarvan ons geleerd werd dat het onze werkelijkheid was, niet langer volledig kan verankeren. Dus verschuiven en verhuizen we tussen verschillende werkelijkheden als zij proberen om rondom ons heen te stabiliseren.
WAARHEID IS GEWOON, ons inzicht van de WAARHEID kan en verandert welzeker, en als dat wat verborgen was vanuit een frequentie gezichtspunt nu in/naar het zicht komt voor de meerderheid van het menselijke ras, zullen onze gewaarwordingen/inzichten van waar wij binnenin geleefd hebben ook veranderen en verschuiven. Niets is zoals het toeschijnt voor onze blote menselijke ogen, dit is waarom wij in/naar onze harten moeten verhuizen en WAARHEID moeten VOELEN, want de oude 3D Aarde gecreëerde constructie gebruikt onze menselijke ogen tegen ons. Het leerde ons dat wat wij leefden één ding was, terwijl het volledig iets anders was.
Het is zeer, zeer verleidelijk om op dit moment in/naar het menselijke logische verstand te verhuizen, zoveel is aan het ontvouwen vanuit alle delen van de externe wakende werkelijkheid, dat velen binnenin het menselijke ras zullen beginnen zich standaard in te stellen jegens het menselijke logische verstand zonder zich hier bewust van te zijn. Er is geen "Puzzel" om op te lossen, de puzzel wordt door de chaos gecreëerd om het menselijke ras te verblinden, terwijl velen in debat zijn over wie wat deed en waarom zij zich niet bewust zijn dat zij in/naar hun logische geesten verhuist zijn en op een zijspoor gezet zijn door de waarachtige energieën die hen leerden om de externe wakende wereld door de gedachte alleen op te lossen.
Gedachten alleen kunnen de wereld niet veranderen, want zoals ik voorheen blogde creëert de frequentie gedachten, dus alleen door ontbinding en in/naar een hogere frequentie te verhuizen kan iedere gedachte veranderd worden. Dit is waarom de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ernaar streeft om aldus veel chaos te creëren, de standaard positie van het menselijke wezen werd aan ons onderwezen als gedachte en de logica erachter. Om te puzzelen over hoe iets op te lossen is te zijn in de lagere dimensionale frequenties die de genoemde chaos creëren. Om het bredere en meer uitgebreide plaatje te zien en de lagere dimensionale frequenties te ONTBINDEN, moeten wij dan in/naar onze hartruimte verhuizen en de vervormde leringen loslaten om onze trilling te verhogen.  

De trilling verhogen is niet het zitten in hiërarchie en neer te kijken op diegenen die schijnen te zijn wat genoemd wordt "slapende", er is een zeer arrogante frequentie binnenin de spirituele gemeenschap welke ernaar streeft te verdelen door deze lering. Eenvoudigweg tegen de wereld schreeuwen om wakker te worden doet niets, lagere dimensionale frequenties KUNNEN NIET ZIEN wat de hogere dimensionale frequenties wel kunnen zien. Het is een volledige verspilling van energie om te wisselwerken met deze leringen en dit is waarom zij gecreëerd werden. De ontvouwing van de nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden kunnen niet tegengehouden worden maar het KAN WEL VERTRAAGD WORDEN door diegenen die de chaos creëren. Als het volledige menselijke ras verhuist in/naar hun hartruimte en verhuist in/naar de frequentie van de LIEFDE welke IS dan zou de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid ontbinden in een hartslag, maar dit zal nooit gebeuren omdat het PROCES dat op diens plaats is ontworpen is om voor uitbreiding in/naar evolutie toe te staan.
Dit is een proces, het is geen evenement en de oude 3D Aarde gecreëerde constructie loopt in ALLE gebieden van de menselijke levenservaring, neem niet aan dat een spirituele context niet een 3D Aarde gecreëerde constructie is. ALLE kwamen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, dus alle leringen zijn vervormd ten gunste van de werkelijkheid waarin zij gecreëerd werden. De chaos die zich nu aan het ontvouwen is dwars over de planeet heen zal velen testen die de verschillende paden bewandelen, en het testen van GELOOF en VERTROUWEN zal steeds weer opnieuw zijn. Dit is WAARHEID, dit wordt niet gezegd om te triggeren hoewel velen tot actie aangezet zullen worden. Aan ons wordt gevraagd te LOPEN in wat wij geloven en alleen door in het geloof/de overtuiging te lopen kunnen wij uitvinden of het WAARHEID is of niet, als het dat is dan zal de grond onder onze voeten uitharden, als het dat niet is dan zal de grond wegvallen en het lopen zal stoppen totdat de WAARHEID verankerd is en het lopen opnieuw begint.
Dit proces is op diens plaats om WAARHEID TE LATEN ZIEN zodat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie illusie NOOIT weer opnieuw aan het menselijke ras onderwezen kan worden. Het is een natuurlijke reactie om kwaadheid te ervaren bij het eerst ontdekken van iets dat eruit zag als WAARHEID maar waarvan aangetoond wordt dat het dat niet is. De keuze is dan om de kwaadheid toe te staan om te ontbinden of eraan vast te blijven houden en te proberen het als brandstof te gebruiken voor de menselijke levenservaring. Aangezien deze keuze geen WAARHEID is zullen velen eenvoudig in cirkels ronddraaien totdat zij de genoemde kwaadheid loslaten en LIEFDE in WAARHEID verankeren, want dit is de basisfrequentie van dit Universum. Het is de frequentie van waaruit het Universum gecreëerd is.
Manieren om het menselijke ras te verdelen zijn veelvoudig, alle leringen streven ernaar te verdelen en dit is waarom zij oorspronkelijk onderwezen werden, het is niet mogelijk in/naar een nieuwe manier van leven te verhuizen door gebruik te maken van onderwezen "regels" in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. De standaard posities van een niet onderwezen en niet geprogrammeerd menselijke wezen is LIEFDE, dit is waarom baby's zoveel Onvoorwaardelijke Liefde uitstralen. Alleen door het terugstrippen van de leringen naar dit niveau van Liefde kan het menselijke ras in/naar de evolutie verhuizen. Evenwicht wordt bereikt door het innerlijke met het uiterlijke in evenwicht te brengen. In het oog van de storm is het centrum de plaats van kalmte en binnenin ons allemaal is deze plaats van kalmte, het wordt de HARTruimte genoemd en velen zullen beschutting zoeken binnenin deze ruimte gedurende de komende paar weken en maanden en zelfs jaren. Velen zullen gewaarworden dat om hun eigen hartruimte te bezoeken en er beschutting in te vinden zij allereerst de hartruimte uit moeten ruimen, vraag mensen die hun verblijf in deze ruimte ingenomen hebben te vertrekken, om alles dat niet langer meer resoneert uit deze hartruimte weg te laten gaan. Totdat dit gedaan is zal er dan geen ruimte voor ZELF in de HARTruimte zijn. Dit proces is al begonnen, met velen die verkondigen dat 2015 met geraas binnen gekomen is en dit heeft hen bij verrassing genomen.
LIEFDE IS GEWOON, de definitie van liefde is wat het volledige menselijke ras geketend heeft, in deze tijd wordt er aan ons gevraagd om onze harten te openen en de LIEFDE welke IS te omhelzen en dan VERTROUWEN en GELOOF te hebben in het proces waar dit ons doorheen neemt. LIEFDE WINT ALTIJD want "LIEFDE IS HET ANTWOORD, ONGEACHT DE VRAAG".  Dit is een verklaring welke geleefd en ervaren moet worden, want allen zijn hier om een MENSELIJKE LEVENSERVARING te hebben niet een menselijk levensdebat.
De storm wint nu aan kracht, hoe wij deze storm doorstaan zal het vervaardigen van het menselijke ras zijn in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden, want de poorten van de nieuwe Aarde zijn volledig open, alles dat wij moeten binnengaan is een hart dat open is en vrijelijk met de LIEFDE welke in WAARHEID IS stroomt.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen