donderdag, januari 15, 2015

Karen Dover - De Vervorming welke de Menselijke "PIJNAPPEL" Klier Is - 15 Januari 2015


 Karen Dover
De Vervorming welke de Menselijke "PIJNAPPEL" Klier Is
15 Januari 2015
Er zijn vele oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen die ernaar streven om ons in onze menselijke logische verstand STANDAARD 3D opererende systemen te houden. Hiermee bedoel ik de systemen die voor ons gecreëerd werden onder de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid. Het moet opgemerkt worden dat de verbinding naar buiten naar de BRON door de HARTRUIMTE is, wij zijn verbonden aan, door en rondom elkaar via het HART. De Pijnappelklier bevindt zich diep binnenin het menselijke logische brein, het is het CONTROLECENTRUM van het brein en wordt vaak onderwezen instrumentaal te zijn voor de uitbreidende menselijke levenservaring.
Velen spreken over de externe wakende wereld als zijnde een holografische matrix waar wij allemaal in ingeplugd zijn. Wij verbinden ons inderdaad aan het menselijke bewustzijn via onze menselijke logische verstand. Bij het slapen ONTKOPPELEN wij ons, wat ons toestaat om uitbreiding binnenin de droomstaat te ervaren, dit staat informatie toe om naar ons toe te komen via het droomtijd platvorm waar wij dan mee werken op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Bij het ontwaken na de slaap in de ochtend VERBINDEN wij ons OPNIEUW in het menselijke bewustzijn en downloaden wij dan bijna ogenblikkelijk onze "menselijkheid". Velen worden op dit moment bij het ontwaken een vertraging gewaar, dit mag ervaren worden op een bewust geestesniveau als een minimale disoriëntatie bij het ontwaken, dit is het scheiden van het menselijke logische verstand van de "korf geest" wat de matrix is.
De verbinding met deze "korf geest" is via de pijnappelklier, hoe meer dat wij de genoemde pijnappelklier stimuleren hoe meer wij proberen om op de matrix aangesloten te zijn. Aangezien de matrix geen WAARHEID is, het is een kunstmatige gecreëerde constructie, is het aan het ontbinden en wordt niet ondersteund door de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties en zal de ontkoppeling steeds weer opnieuw een poging doen, en hoe meer disoriëntatie gevoeld wordt hoe meer dit naar onze aandacht getrokken wordt. Inderdaad, velen van jullie mogen gedurende de laatste paar dagen extreme hoofdpijn ervaren hebben, met gezichtspijn omlaag uitstralend naar het lichaam. Dit zijn de Nieuwe Aarde frequenties die proberen om het menselijke voertuig uit te balanceren. Het is geen WAARHEID om in het hoofd te zijn noch volledig ontkoppeld van het hoofd en in het hart. (zie alsjeblieft hier de voorafgaande blog)


De pijnappelklier is werkzaam om de menselijke levenservaring te verhuizen in/naar een gecreëerde werkelijkheid dat ernaar streeft ons over te halen dat wij iets anders ervaren dan dat wij zijn. Het is verwant aan het gaan naar een bioscoop om naar een 3D film te kijken (merk de symboliek van de 3D op), om de genoemde film zonder de 3D bril te bekijken ziet het beeld er vervormd uit, het opzetten van de bril brengt de film in focus. Wij zijn dan in staat te zien wat er aan ons geleerd wordt om te zien. Het moet opgemerkt worden dat de film in dit voorbeeld de menselijke levenservaring binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is.
Bij het ontkoppelen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is er een periode van onstabiliteit van de externe wakende werkelijkheid, het mag er ietwat anders uitzien, het mag wazig zien, dit is verschuldigd aan het dragen van de 3D bril zoals uitgelegd in het voorbeeld. Wij werden als een ras onderwezen HOE naar de wereld te kijken, we zijn geconditioneerd in het accepteren van wat er recht voor ons geplaatst is en het menselijke logische verstand zal er dan aan werken om de werkelijkheid die gepresenteerd wordt te BEWIJZEN en te VERANKEREN. Dit werkt tegen de natuurlijke wetten van het Universum, het externe zou het innerlijke moeten reflecteren, niet andersom. Dit veroorzaakt een grote onevenwichtigheid voor het menselijke voertuig en is de reden voor zoveel paniek in het externe wakende geestesniveau.
Het kan nooit onderschat worden hoeveel het menselijke logische verstand zal filteren om te bewijzen wat HET gelooft en zal het plaatje wijzigen om dit te laten zien. Informatie dat het GELOOF niet helpt of ondersteund wordt er eenvoudigweg uit vandaan gefilterd, dit is hoe de oude 3D Aarde gecreëerde constructie gedurende zo een lange tijd overleefde. Nochtans laat het WETEN, het GEVOEL dat diep binnenin de hartruimte is de WAARHEID zien, het is mogelijk om de menselijke ogen voor de gek te houden maar het is NIET mogelijk om de frequentie te veranderen van wat er gepresenteerd wordt. Dit is waarom het voelen van de frequentie de enige manier is om te kunnen zeggen of iets WAARHEID of geen WAARHEID is.
Velen worden in/naar de illusies teruggetrokken die gecreëerd werden door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie door eraan te werken om het waarachtige CONTROLECENTRUM van de genoemde matrix te activeren. Het is één ding om de externe wakende matrix naar beneden te halen, om eraan te werken de rasters te ontbinden die rondom ons heen en dwars over de genoemde planeet heen geplaatst werden, maar dat is slechts een deel van het PROCES. We moeten individueel van de matrix ontkoppelen om in vrijheid te lopen, als we dat niet doen dan zijn wij beïnvloed en overgehaald door de matrix die één enorme grote optische illusie is. Zoals in de val te zitten in een zaal met spiegels en de veelvoudige reflecties te zien, ervan overtuigd te zijn dat zij zoals ons zijn en dat zij door zullen gaan dit te overtuigen totdat wij het geloofsysteem loslaten dat ernaar streeft ons een beeld van de werkelijkheid te geven hetgeen dat ondersteunt wat ons geleerd werd.
Er zijn vele leringen op het moment die ernaar streven ons te leren dat het controleren van onze gedachten een andere werkelijkheid zal creëren, in WAARHEID wordt de werkelijkheid vanuit de HARTruimte gecreëerd en heeft niets te maken met de gedachten, de gedachten worden gecreëerd vanuit de frequenties die ons geleerd werden om te verankeren. Wederom achterstevoren en het tegengestelde van wat er aan het gebeuren is, als wij vallen voor het menselijke logische verstand dan raakt de spiegelzaal stuurloos, het verstand voedt zich aan zichzelf, steeds meer creërend dat de "puzzel die er niet is" dan triggert. Velen zijn in totale verwarring en totale verontrusting op dit moment, het verhuizen in/naar de hartruimte en het HART toestaan de WAARHEID te laten zien staat het menselijke logische verstand toe om ons de WAARHEID op een extern wakend geestesniveau te laten zien.
In deze tijd wordt er aan ons gevraagd om te ZIJN, om de WAARHEID toe te staan aan ons getoond te worden ongeacht van wat ons geleerd werd te geloven, want WAARHEID IS GEWOON en verandert nooit, GEWAARWORDING van de genoemde WAARHEID kan en baseert zich welzeker op het GELOOFsysteem dat op het basisniveau lopende is. Het moet herinnerd worden dat ALLES dat ons geleerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie eraan werkte om ons een werkelijkheid te laten zien welke geen WAARHEID is.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen