zondag, januari 25, 2015

Karen Dover - De Noodzaak om WAARHEID te VOELEN & ZIEL vs Spirit in WAARHEID - 24 Januari 2015


 Karen Dover
De "Illusie" van de Werkelijkheid en de Noodzaak om WAARHEID te VOELEN
24 Januari 2015
Velen praten over de "matrix" en velen begrijpen hoe de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werkt maar vallen nog steeds voor de optische illusie die de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is. Voor diegenen van jullie die de film "Matrix" gezien hebben nodig ik jullie uit om het weer te bekijken en de film te VOELEN, niet slechts je ogen toe te staan jou te laten zien wat jij GELOOFT dat de WAARHEID te zijn. De menselijke ogen zijn verbazingwekkend, zij creëren BEELDEN vanuit de informatie welke als een frequentie ontvangen is. De menselijke ogen keren deze frequentie dan in/naar een BEELD dat dan aan ons getoond wordt als de externe wakende levenservaring. Wat er vaak uit vandaan gefilterd wordt door ons menselijke logische verstand is dat WIJ HET BEELD MAKEN GEBASEERD OP ONS GELOOF systeem, daarom creëren wij onze eigen film welke wij onze "menselijke levenservaring" noemen. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie beheerd uiteraard de filmprojector, en leert op alle momenten van alle momenten hoe DE BEELDEN te CREËREN gebruik makend van de frequenties die onderwezen zijn binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
Dit is waarom de oude 3D Aarde gecreëerde constructie solide lijkt te zijn, ons werd geleerd hoe de werkelijke beelden te creëren die ons in een geloofsysteem ingesloten houden, het is alleen door deze beelden te ontbinden dat wij in feite de WAARHEID kunnen zien. Zoals ik eerder geblogd heb creëren wij niet wanneer wij de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ontbinden, wij ONTBINDEN om te onthullen wat er AL BESTAAT. Velen zijn van de overtuiging dat er niets buiten de oude 3D Aarde gecreëerde constructie bestaat en dit staat toe voor veel angst om naar boven te komen aangezien zij geloven dat tenzij zij op de één of andere manier creëren en manifesteren zij achtergelaten zullen worden. Het is niet mogelijk om op welke van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie frequenties te bouwen omdat zij geen WAARHEID ZIJN.
Beelden zetten tot actie aan, dit is waarom de media zulke grafische metaforen gebruikt, het is om een emotionele reactie te stimuleren, de feitelijke woorden zijn bijna irrelevant, het menselijke logische verstand refereert het BEELD met het geloof/de overtuiging en viola blindheid daalt neder. Op dit moment houden velen zich stevig vast aan het BEELD dat hen onderwezen werd te geloven in relatie tot hun volledige menselijke levenservaring, volledig gelovend dat om ook maar even verder te ontbinden erop toe zal zien dat zij ZELF ontbinden en dit is niet mogelijk.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie is een CONSTRUCTIE die de natuurlijke wetten van het Universum in stukken breekt, dit is waarom het aan het ontbinden is, aangezien het menselijke ras geleerd werd hoe het op diens plaats te houden herhalen dan velen nog steeds dezelfde gedragspatronen onbewust. Eén van de grootste patronen in deze tijd is in relatie tot de MANNELIJKE ENERGIE. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd ons GELEERD dat menselijke mannen mannelijke energie zijn en dit is geen WAARHEID. Een menselijke man is de gelijke en het FYSIEKE evenwicht voor de menselijke vrouw maar energetisch zijn beide nog steeds uit evenwicht. Velen proberen om vrouwelijke energie in hun mannelijke partners te gieten en vragen zich af waarom dit hen verder uit het evenwicht vandaan haalt. Evenwicht/balans IS GEWOON en het is het mannelijke/vrouwelijke met elkaar vermengd. Het is niet het één noch het ander.

Als de projector zit de menselijke levenservaring binnenin ONS, het zijn onze menselijke ogen welke ons de representatie geven van onze overtuigingen als onze wakende levenservaring, alleen door de BEELDEN die op het scherm geplaatst zijn te ontbinden kan onze menselijke levenservaring veranderen. Dit is waarom het louter afleiding is om te proberen om diegenen rondom ons heen te veranderen, zij creëren de beelden niet DAT DOEN WIJ IN/OP ALLE MOMENTEN.
ALLES IS GEWOON en de oude 3D Aarde gecreëerde constructie weet dit, dus onderwijst het verwijzingen zodat wij de informatie die buiten de VERWIJZING is eruit filteren. Dus diegenen die ernaar streven om te 'bewijzen' dat het menselijke ras slaven zijn voor het één of andere buitenaardse ras zullen hun bewijs vinden omdat ALLES GEWOON IS, het menselijke logische verstand zal ernaar streven om dit ALLEEN MAAR steeds opnieuw te bewijzen aangezien dat het geloof is dat lopende is. Diegenen die geloven dat de wereld in oorlog is en in de zelfvernietigingmodus staat zullen wederom altijd "bewijs' vinden omdat het menselijke logische verstand al het andere eruit vandaan filtert. ALLES IS GEWOON weet je nog en ALLEN ZIJN. Dus ongeacht wat het GELOOF/de OVERTUIGING er zal "bewijs" zijn maar dit bewijs is niet noodzakelijkerwijs WAARHEID want WAARHEID IS GEWOON, het gaat VOORBIJ HET GELOOF, hiermee bedoel ik dat je een WAARHEID niet hoeft te geloven voor het om dat aldus te zijn.
Het zijn de geloofstructuren gecreëerd door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie die er nu naar streven om ontbonden te worden. De angst welke aan het menselijke ras onderwezen werd is de lijm die deze geloofstructuren op hun plaats houden, ons werd geleerd om ons geloof te verdedigen en ons werd geleerd dat wij in vrijheid in staat zijn om dat aldus te doen. Dit filtert eruit dat het geloof de feitelijke lering is en velen zijn nu aan het proberen om hun geloof te leven en ontdekken, aangezien het geen WAARHEID is, dat het de menselijke levenservaring niet toestaat om verder uit te breiden.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om het allemaal los te laten en de STROOM TOE TE STAAN, stromen is niet controleren, het damt niet delen van onze levens af en stuurt de energie langs een andere weg. De mannelijke energie is een deel van deze stroom, want om te stromen moet er evenwicht zijn. Ieder gebied dat niet gebalanceerd is zal nu gemarkeerd worden en herhaaldelijk voor ons geplaatst worden.
Het is geen WAARHEID dat de planeet vrouwelijk is, de planeet IS GEWOON, de planeet probeert te balanceren en het menselijke ras werd geleerd dit te controleren. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund. Want diegenen die de zeer vervormde overtuiging lopende hebben dat om evenwicht te bereiken er iets gedaan moet worden vraag ik om dat los te laten, dat is het "doen" dat vereist is om gedaan te worden. De stroom zal toenemen, de chaos zal toenemen want wij kunnen als een ras niet harmoniseren door alleen op de vrouwelijke energie te focussen. Ons werd met een reden geleerd om de mannelijke energie te vrezen, want de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wist dat een evenwichtige energie krachtig is.
Er is geen oorlog, er is geen verdeeldheid, er is geen noodzaak voor eenheid want eenheid BESTAAT AL, aan ons wordt gevraagd alles dat iets anders onderwijst los te laten. Wij streven niet naar eenheid en EENSGEZINDHEID want dat is wat wij al zijn, wij streven ernaar om alles los te laten dat ons leert dat wij afgescheiden zijn. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie is een spiegel en alles is achterstevoren.
ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag" en nu wordt aan ons gevraagd om LIEFDE in WAARHEID vrijelijk te laten STROMEN, ons de WAARHEID op hartniveau tonend. Dit is zoals ademhalen, het is gemak en gratie, waar wij iets anders dan gemak en gratie vinden houden wij een geloof vast die de stroom tegenhoudt. Adem en BEN in WAARHEID want WIJ ZIJN.
Kx
*****
Karen Dover
ZIEL vs Spirit in WAARHEID
24 Januari 2015
Velen zijn in chaos en verwarring en filteren eruit dat de voornaamste verwarring de MENSELIJKE TAAL is. Het wordt vaak als gelezen aangenomen dat Engels Engels is en toch is het dat niet. Als een persoon van de UK in de USA werd steeds weer aan mijn getoond dat taal en betekenis twee verschillende dingen zijn. Neem bijvoorbeeld de UK, vaak samengebundeld als één land maar is opgemaakt van 4 verschillende landen, een ieder met diens eigen taal, betekenis en cultuur. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde zinsneden en woorden die je niet zou gebruiken als je in het centrale deel van Schotland bent en je vanuit het noorden van Schotland komt. De woorden en zinsneden hebben een ANDERE BETEKENIS. Alleen diegenen echter die dit ervaren hebben zullen dit weten, alle anderen NEMEN HET AAN. Dus uitkijkend over de wereld mogen wij andere "landen" zien en dan AANNEMEN dat een ieder diens eigen taal heeft, maar zelfs binnenin ieder land zullen er verder verdeeldheden van de taal en de betekenis zijn. Dit is OPZETTELIJK want binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd ons geleerd om via onze menselijke geesten te leven en niet onze harten. Daarom nemen wij het meeste van onze menselijke levenservaring aan, we VOELEN het niet, velen die geconfronteerd worden met het hart of de logica gaan iedere keer voor de logica, zelfs wanneer zij DENKEN dat zij hun harten kiezen, omdat zij eruit vandaan filteren dat het niet mogelijk is om een emotie te denken, een emotie kan altijd alleen maar een GEVOEL zijn dat vanuit de HARTruimte komt.
Ik heb geblogd over de noodzaak om de ZIEL constructie los te laten en heb vele e-mails ontvangen van diegenen die aannemen dat ik verwijs naar de menselijke spirit, welke de energie is die wij vanuit de BRON zijn dat in onze menselijke voertuig geschonken werd om het menselijke leven op deze planeet te ervaren. Dit is geen WAARHEID, het is niet mogelijk onze spirit te retourneren want het is onze BRON energie. Wat deze bronenergie belemmert van het volledig ervaren van het leven op deze planeet in onze menselijke gestalte is de ZIEL CONSTRUCTIE. Dit is een diepe lering welke herhaaldelijk herbekrachtigd wordt binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Ons werd geleerd om "onze ZIEL" ten koste van alles te beschermen en dat wij verdoemd zijn als we dat niet doen, maar deze lering haalt ons over om AAN TE NEMEN dat onze ZIEL anders is dan het is. De ZIEL constructie werd aan IEDEREEN gegeven die incarneerde in de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid met het oog op het feit dat de ervaring van de genoemde werkelijkheid geaccepteerd zou worden. Als wij geïncarneerd hadden in onze menselijke voertuigen als alleen onze spirit zouden wij meteen geweten hebben dat er iets niet juist was met de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Dus aan ons werd de keuze van een ZIEL gegeven, daar zijn een begrensd aantal van deze constructiepatronen en zij werken om ons gebonden te houden aan de oude lagere dimensionale frequenties. Inderdaad, zonder de ZIEL constructie kunnen wij niet in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie blijven.  
In tegenstelling is onze SPIRIT eeuwig, onze SPIRIT is de LIEFDE welke in WAARHEID IS en onze SPIRIT is GOD. Wij spreken niet over God de heilige ZIEL, wij spreken over God de heilige SPIRIT en het verschil is belangrijk. Voor diegenen die zich stevig vasthouden aan de ZIEL constructie zou ik willen vragen om ernaar te kijken, om de pijn CONSTRUCTIE te zien, ons werd geleerd dat wij hier zijn om lessen te leren en dat deze hardvochtig/ongenadig zijn, de lessen worden bestuurd door de ZIEL CONSTRUCTIE. LIEFDE IS GEWOON, en LIEFDE IS wat wij aan de bron zijn, God=LIEFDE, God staat niet gelijk aan pijn, verdriet, verlies enzovoort. Dit is wat ONDERWEZEN werd door de ZIEL constructie. Welke onophoudelijk zal reiken naar de frequenties die de overtuigingen/geloven creëren en  ondersteunen. Dit is een gesloten lus en eentje waar het menselijke ras niet uit vandaan kon komen voorafgaand aan de hogere dimensionale frequenties die de Aarde overstromen. Dit wordt binnenin spirituele cirkels onderwezen als de ONEINDIGE lus, zonder begin of einde. Het menselijke logische verstand accepteert dit want het werd onderwezen dat er een tegengestelde van iets moest zijn, daarom om de constructie te accepteren welke de oude 3D Aarde is welke begint te verlichten, en om de natuurlijke wetten van energie te breken werd het ONEINDIG onderwezen. Het is niet natuurlijk om in cirkels te gaan, uitbreiding is WAARHEID NIET HET CIRCULERENDE lussen, dit breekt de wetten van energie aangezien energie voortdurend uitbreidt en beweegt. Het recyclet zichzelf niet, dat kan het niet.
Waarom moeten zo velen hun ZIEL constructie beschermen? Waarom worden zo velen getriggerd wanneer dit benaderd wordt? De trigger, de noodzaak/behoefte om WAARHEID te "bewijzen" is de sleutel, er is geen vereiste want WAARHEID bewijst zichzelf want het IS GEWOON. De ZIEL constructie zal proberen ons over te halen dat wij ons eenvoudigweg ontdoen van het EGO, dit filtert eruit dat het EGO de ZIEL constructie beschermt, het EGO werd VANUIT de ZIEL constructie gecreëerd, het leert ons allemaal dat wat wij NIET zijn.
Want in WAARHEID ZIJN WIJ LIEFDE die een menselijke levenservaring heeft. Om een menselijke levenservaring te hebben gebaseerd op WAARHEID moeten wij alles loslaten dat aan ons ONDERWEZEN werd en onze SPIRIT toestaan om in/naar onze menselijke voertuigen op het cellulaire niveau uit te breiden. Dit is niet mogelijk met de overjas van de ZIEL constructie op diens plaats, want het streeft ernaar om dat af te wijzen wat WIJ IN WAARHEID ZIJN, hetgeen LIEFDE is.
Wederom wordt aan ons gevraagd om naar de menselijke taal te kijken en de frequentie te VOELEN, niet om alleen te kijken naar de woorden en aan te nemen. Om woorden te horen en om aan te nemen is ook illusie, het HART VOELT, dat is alles dat het vereist is om te doen, ons wordt niet gevraagd om WAARHEID te bediscussiëren maar om het te VOELEN, dit kan niet gedaan worden met het menselijke verstand want dat is niet diens rol. ALLEEN HET HART VOELT want dat is diens enige rol. Velen debatteren nog steeds wanneer ons gevraagd wordt om eenvoudig de WAARHEID TE VOELEN, er is geen debat vereist want WAARHEID IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen