vrijdag, januari 30, 2015

Karen Dover - De Menselijke Levenservaring in WAARHEID van Brandstof Voorzien - 28 Januari 2015


 Karen Dover
De Menselijke Levenservaring in WAARHEID van Brandstof Voorzien
28 Januari 2015
Velen van jullie kunnen de verandering en de verschuiving in de frequenties voelen welke nu het volledige menselijke ras verder in/naar de uitgebreidheid verhuist. Zoals ik vaak geblogd heb, LIEFDE IS GEWOON, en het kan daarom niet gedefinieerd worden. Een deel van onze wandeling in deze menselijke gestalte is om te ervaren hoe het is om in een menselijke gestalte te zijn en in wat toeschijnt te zijn een afgescheiden voertuig van onze spirit. Ik gebruikte de benaming spirit want wij zijn allemaal spirit welke geïncarneerd is in een menselijke gestalte om deze menselijke levenservaring te hebben. Niet alles van onze spirit incarneert natuurlijk, we zijn te groot en van een te hoge frequentie dat dit gebeurt en als we dit zouden doen zou dat geen zin hebben, er zou niets zijn om onze menselijke ervaring mee te vergelijken.
Dus in deze tijd kijken we uit op een wereld die lijkt te verbrokkelen, de reden voor het verbrokkelen is dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geen stabiele brandstof heeft, het wordt van brandstof voorzien door de angstfrequenties geproduceerd door het menselijke ras. Aan ons allemaal werd onderwezen hoe deze frequenties te creëren en te handhaven door de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. De diepste lering van allen is dat "liefde pijn doet". Dit streeft ernaar ons te leren om de waarachtige frequentie die onze spirit in WAARHEID IS te vrezen aangezien WIJ IN WAARHEID LIEFDE ZIJN op/in het BRON niveau.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om onze eigen menselijke levenservaring in WAARHEID van brandstof te voorzien. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt ons geleerd om naar diegenen rondom ons heen uit te reiken en om hen te gebruiken om deze menselijke levenservaring van brandstof te voorzien. Dit ziet erop toe dat er druk op diegenen in onze menselijke levens geplaatst wordt, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een "slachtoffer" te zijn wanneer wij onze levens van brandstof voorzien met de LIEFDE welke IS. Deze nooit eindigende voorraad van LIEFDE in WAARHEID is voor ons op alle momenten van alle momenten beschikbaar en nochtans vallen velen nog steeds standaard terug op de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Ernaar strevend om relaties te vinden en erin te zijn welke zij dan gebruiken om de menselijke levenservaring van brandstof te voorzien. Dit is geen WAARHEID en wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund.
Velen van jullie zullen nu die laatste zin lezen en aannemen dat ik verklaard heb dat relaties niet op de Nieuwe Aarde ondersteund worden, wat ik feitelijk verklaard heb is dat de brandstofvoorziening van de genoemde relaties met wat anders dan ook dan LIEFDE in WAARHEID niet ondersteund wordt. LIEFDE in WAARHEID stroomt DOOR de mensen heen, het komt niet vanuit hen. Het verschil is belangrijk, binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werden velen zich gewaar dat bijvoorbeeld het huwelijk na een paar jaren samen begon te verbrokkelen, en de reden hiervoor is dat ons geleerd werd om de andere persoon als brandstof te gebruiken. Dit creëert de één plus één dat gelijk staat aan één equatie hetgeen indamming is en geen uitbreiding toestaat.

De Nieuwe Aarde equatie is één plus één staat gelijk aan drie hetgeen eeuwige uitbreiding is. Dus waar ik jullie hoor schreeuwen, "Waar komt dit externe, wat in WAARHEID innerlijke LIEFDE in WAARHEID is vandaan?" Het komt vanuit de BRON, de BRON van de LIEFDE welke in WAARHEID IS in dit Universum, en dat is GOD, want GOD creëerde het Universum en alles er binnenin. Het is duidelijk wanneer hiernaar in WAARHEID gekeken wordt waarom de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ernaar streefde om religie te onderwijzen als een manier van het fragmenteren van deze WAARHEID. Zo velen zijn in discussie en debat over religie hetgeen hen voor de WAARHEID verblindt, want GOD  is een ervaring, GOD is een frequentie en zonder GOD om de menselijke levenservaring van brandstof te voorzien kan er dan geen uitbreiding zijn.
Co-creatie is alleen mogelijk wanneer GOD geaccepteerd en erkend is en de LIEFDE welke IS toegestaan wordt om door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd ons geleerd te vechten voor Liefde en dit is geen WAARHEID, het is niet mogelijk om voor iets te vechten dat GEWOON IS omdat het GEWOON IS. Het gevecht dat ons geleerd werd om te vechten is de vervorming, want LIEFDE in WAARHEID stroomt, het is een natuurlijk onderdeel van de menselijke levenservaring en een natuurlijke energetische frequentie, het is het werkelijke weefsel van het Universum in WAARHEID. Toen ons geleerd werd dat we moeten vechten is het om iets op diens plaats te houden, dat als er niet mee gewisselwerkt en het niet van brandstof voorzien wordt zal beginnen te desintegreren. ALLES DAT WAARHEID IS ZAL VERSTERKEN en alles dat geen waarheid is zal ontbinden. Dus als wij vechten om aan iets vast te houden en het van brandstof te voorzien, proberen wij om de desintegratie van iets te stoppen, alleen iets dat geen WAARHEID is kan ontbinden.
Dit wordt er door velen uit gefilterd en het filteren doet zich voor aangezien het geloof en de leringen volledig verblinden. Veel mensen verkondigen de zinsnede, "Als het bedoeld is om te zijn dan zal het zijn," en beginnen er dan aan het op diens plaats te houden. Dit is vervorming, want het loslaten en toestaan van WAARHEID om uit te breiden is slechts dat, loslaten en toestaan. Velen in deze tijd zijn "strijd aan het voeren" maar waarom? Als wij voor iets moeten vechten dan is het geen WAARHEID. Het vechten en de oorlog is INWENDIG, binnenin elk en ieder menselijk voertuig is de mannelijke/vrouwelijke energie hetgeen ons geleerd werd om er de oorlog mee aan te gaan. In WAARHEID STROOMT de LIEFDE welke IS vrijelijk, wat voor blokkades en muren dan ook die ons onderwezen werden om daar te plaatsen zijn daarom geen WAARHEID, omdat zij de vrije stroom van iets dat GEWOON IS tegenhouden.
KEUZE wordt in deze tijd aangeboden en velen filteren de keuze en wat dit betekent eruit. Om over GOD als het Universum te spreken is geen WAARHEID, want GOD is het Universum niet, het Universum is de CREATIE VAN GOD. De representatie van GOD op deze planeet is JEZUS die deze planeet in een menselijke gestalte bewandelde. Velen spreken over de Christus Energie niet begrijpend dat dit Jezus in de etherische rijken plaatst en niet in de menselijke externe wakende fysieke werkelijkheid waar hij weer zal lopen. Het CHRISTUS BEWUSTZIJN is de FYSIEKE terugkeer van CHRISTUS in de menselijke gestalte. Het is niet een etherische frequentie welke op een etherisch niveau zal blijven.
De LIEFDE welke in WAARHEID IS, is om GOD te kiezen, om GOD als SCHEPPER te erkennen van het Universum en om te erkennen dat onze menselijke voertuigen representaties van Hem op deze Aarde zijn. De SPIRIT die wij energetisch zijn werd vanuit de BRON gecreëerd wat GOD is, GOD CREËERDE het MENSELIJKE RAS. Om dit in de etherische rijken te plaatsen en het alleen op een energie niveau te hebben is om de keuze te maken om AFGESCHEIDEN te blijven van de LIEFDE welke IS en de stroom welke niet vrijelijk van start kan gaan.  
Religie is het rookgordijn dat ernaar streeft om de verankering van het CHRISTUS BEWUSTZIJN en de ERKENNING VAN GOD binnenin het menselijke ras te voorkomen. GOD is GEEN religie, CHRISTUS is GEEN religie. Beide zijn frequenties die buiten de gecreëerde geloofsystemen rondom hen bestaan. De geloofsystemen gecreëerd om het menselijke ras voor de WAARHEID te verblinden want WAARHEID IS GEWOON. Je hoeft niet in GOD te geloven om GOD te erkennen en de LIEFDE welke IS toe te staan door je heen te stromen want het is WAARHEID en WAARHEID is voorbij het geloof, het heeft geen geloof nodig om te bestaan, want het IS GEWOON. Christus is geen geloof, CHRISTUS is WAARHEID.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om onze brandstofbron in WAARHEID om te leiden. Er is IN WAARHEID SLECHTS ÉÉN BRANDSTOFBRON en dit wordt er opzettelijk door de oude 3D Aarde gecreëerde constructie uit vandaan gefilterd. Om onze levens van brandstof te voorzien vanuit wat voor bron dan ook anders dan de LIEFDE welke in WAARHEID IS, wordt niet ondersteund en zoals velen nu ervaren mogen de chaos, de verwarring en de fysieke vermoeidheid welke de vervormde brandstofbronnen vergezellen overweldigend zijn.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om los te laten en in volledig VERTROUWEN en GELOOF van ZELF te zijn en om de LIEFDE welke IS toe te staan om door ons, rondom ons en binnenin ons te stromen. Alleen de LIEFDE welke in WAARHEID IS kan alles genezen dat aan ons onderwezen werd om ons aan vast te houden na herhaaldelijk onderwezen te zijn dat wij in oorlog zijn en dat wij onszelf moeten verdedigen. Waarom zouden we onszelf in WAARHEID voor LIEFDE moeten verdedigen?
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen