vrijdag, januari 02, 2015

Karen Dover - 31 Dec.'14& 1 Jan.'15 - Ontbinden van Alle Lagere Dimensionale Paradigma's & Evenwicht Vinden in een Onevenwichtige Wereld


 Karen Dover
Het Ontbinden van Alle Lagere Dimensionale Paradigma's in WAARHEID
31 December 2014
Terwijl de oude 3D Aarde alle stoppen eruit trekt om ons te laten geloven dat het lineaire jaar tot een einde komt en een "nieuw jaar" begint, is het een tijd wanneer velen getriggerd worden door de emoties die naar boven beginnen te komen over diegenen die niet langer meer bij ons zijn in hun menselijke gestalte. De opbouw naar 2015 is doorgaand geweest gedurende een kwestie van weken met een bijna uitzinnige opbouw dat op de één of andere manier het "nieuwe jaar" een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe Aarde betekent, en deze verwachting en "opbouw" zijn opzettelijk want in WAARHEID is er geen lineair jaar. ALLES IS GEWOON en wij hebben ieder moment om in/naar herboren te worden, inderdaad, het leven kan veranderen en verandert welzeker in de tijd van een hartslag. Door te focussen op het "komende" jaar staan wij wederom de lering van "lineair" toe om diep binnenin onze menselijke voertuigen verankerd te worden, behalve dat er geen herverankering kan zijn, want de oude 3D Aarde gecreëerde paradigma's en referentiepunten werden ontbonden. Gecreëerd vanuit een lagere dimensionale frequentie welke zichzelf niet langer kan handhaven in de hogere frequenties die nu dwars over de planeet heen stromen.
Velen vervallen in/naar de uitzinnigheid en staan zichzelf toe om onderwezen te worden dat er wederom een frisse pagina is. Dit houdt ons voor de gek door dat te negeren wat onze aandacht nodig is, want wat wordt ons geleerd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid om te doen wanneer wij ons ongemakkelijk en "ongelukkig" voelen? Ons wordt geleerd om onszelf af te leiden, de grootste afleiding met Nieuw Jaar is natuurlijk de gebeurtenis zelf, met de kranten de volgende ochtend die informeren over alle gebeurtenissen waaruit tragedies ontstonden door diegenen die teveel gedronken hadden of diegenen die verschrikkelijk geweld begingen. Op de één of andere manier wordt ons geleerd dat dit erger is wat verschuldigd is aan de gebeurtenis die bedoeld was een "blijmoedige" gebeurtenis te zijn. Dus wederom is de wonde geopend en velen stellen zich op manieren in op deze tijd van het jaar die het algemene publiek gewoonweg niet ziet. Vraag iedere verpleegkundige of arts naar hun ervaring van Nieuw Jaar en je zult meer dan waarschijnlijk een beeld krijgen welke verwant is aan een oorlogsfilm.
De "oorlog" die binnenin het menselijke ras woedt, wordt voortdurend door de oude 3D Aarde gecreëerde referentiepunten van brandstof voorzien, de "oorlog" tussen wat ons geleerd wordt van "wat zou moeten zijn" en dat wat binnenin ons naar boven komt. En om naar een wereld te kijken die vol gelukkige/blijde mensen lijkt te zijn wanneer wij ons binnenin leeg en verloren voelen is de "oorlog", want ons werd geleerd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid dat wij in de EXTERNE wakende werkelijkheid bestaan en dat op alle momenten wij ons innerlijke moeten verschuiven om dit externe te reflecteren. Dit is geen WAARHEID, het is precies andersom, het externe is een reflectie van wat er binnenin gaande is.
Om VREDE met de externe wakende wereld te maken moeten wij ons aan onze innerlijke wereld overgeven, aan de LIEFDE welke IS die door ons heen, rondom ons en binnenin ons stroomt, wij moeten vrede maken met wie wij IN WAARHEID ZIJN. Ons wordt in de menselijke gestalte vanaf de geboorte geleerd dat wij anders zijn dan dat wij in WAARHEID zijn. De externe wakende werkelijkheid zal nu snel veranderen, want er is niet langer meer een kracht die op ons neerdrukt, het werd rondom ons heen ontbonden, hoewel het nog steeds mag proberen om zich binnenin ons opnieuw te verankeren. Als wij dat wat ons niet langer meer dient loslaten, is er gedurende een kort moment een ruimte waar de lagere dimensionale frequentie verblijft, de verleiding is om de frequentie te vervangen, wij voelen het "gemis" en proberen het terug te plaatsen. Bijvoorbeeld het lopen met een steentje in je schoen, je zult je wandelgang aanpassen om het steentje te accommoderen totdat het eruit gehaald is, het eerste dat je op zult merken is dat het steentje er niet is. Hoewel het pijn gedaan mag hebben om het daar te hebben, zou je eraan gewend geraakt zijn dat het daar was.

In onze menselijke gestalte werd ons geleerd om gewend te raken aan de pijn van de vervorming, om gewend te raken aan het gevoel van verlating, verraad en ongeliefd te zijn. Geen van deze zijn WAARHEID, maar wanneer zij verwijderd zijn zijn zij als het steentje in mijn voorbeeld. In deze tijd wordt aan ons gevraagd om deze ruimte toe te staan gevuld te worden met de LIEFDE welke IS, om de energieën toe te staan ons bij ons evenwicht te helpen. Want de Nieuwe Aarde wordt geboren door de trilling van de LIEFDE welke IS.
Op dit doorslaggevende punt in het menselijke lineaire jaar, laten we onze harten voor ELKAAR openen, laat ons de LIEFDE welke IS toestaan in ieder moment door ons heen te stromen zoals wij in WAARHEID zijn. Verandering maakt deel uit van de menselijke levenservaring, en om in/naar deze verandering te verhuizen en te glijden moeten wij de LIEFDE welke IS omhelzen, want WAARHEID IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
________________________________________________
Karen Dover
Evenwicht Vinden in een Onevenwichtige Wereld
1 Januari 2015
Het woord evenwicht wordt steeds weer opnieuw gebruikt, ons wordt herhaaldelijk verteld dat om vrede te vinden wij in evenwicht moeten zijn, maar de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid leerde ons hoe het genoemde evenwicht te definiëren. Opvolgend van mijn blog van gisteren waar ik de manier omschreef waarop wij onderwezen zijn om uit te lijnen met de externe werkelijkheid en niet met de innerlijke en hoe dit achterstevoren is, zo ook is de manier waarop ons evenwicht geleerd werd. Want velen van ons worden in deze tijd uit het evenwicht vandaan getrokken, de energie handtekeningen van diegenen rondom ons heen mogen op manieren aan ons trekken waar wij ons niet opzettelijk bewust van zijn en we zullen proberen om ons evenwicht instinctief te herkrijgen. Ik heb vele spirituele leringen gelezen die ernaar streven te onderwijzen dat op de één of andere manier wij onze energie handtekeningen moeten verlagen om met de oude 3D Aarde en met diegenen die geacht worden "wakker" te zijn te wisselwerken. Dit is achterstevoren en is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund in de Nieuwe Aarde werkelijkheidfrequenties.
Om in ons LICHT en in evenwicht te staan zal erop toezien dat diegenen rondom ons heen ernaar streven om uit te lijnen met de sterkste energie handtekening. Opzettelijk bewust te zijn van de energie die wij uitstralen helpt ons om in ONS evenwicht te staan, dit streeft ernaar om diegenen die op een lagere frequentie resoneren in/naar het evenwicht in een hogere frequentie te brengen. Velen leven in angst dat hun energie op de één of andere manier teveel zal zijn voor diegenen rondom hen heen en het toezicht houden op zelf begint, dit ziet er wederom op toe dat de energie handtekening verlaagd om te wisselwerken met diegenen die als "slapende" geacht worden. Eén van de diepste en meest vervormde leringen die herhaaldelijk onderwezen wordt is die van diegenen die "slapende" of "wakker" zijn. Ieder enkelvoudig persoon op deze planeet is hier bij ontwerp. Om in de illusie te vallen van "slapende" en "wakker" is om het menselijke logische verstand toe te staan een puzzel te creëren die er niet is.
Aan ons wordt gevraagd om deze planeet in LICHT te bewandelen, dit is volledig uitgelijnd met de LIEFDE welke IS en om dit uit te stralen als wij wandelen. Om deze LIEFDE dwars over de wereld heen uit te stralen ziet erop toe dat alles dat in WAARHEID geen LIEFDE is ontbindt, want de LIEFDE welke IS is de sterkste frequentie die er bestaat. Het is daarom dat de energie handtekening van diegenen die de planeet met ons delen onbelangrijk is. Deze leringen streven ernaar om een al verdeeld ras te verdelen en leert eenvoudig aan een groep mensen om zich met elkaar uit te lijnen, daardoor een verdeeldheid binnenin een verdeeldheid creërend. Het neemt de focus van ons naar de buitenzijde van ons en dit verlaagt de energie handtekening. Een wereld die gefocust is op de wereld rondom hen heen, houdt louter de genoemde externe wakende werkelijkheid op diens plaats door er de focus op te plaatsen.
Evenwicht wordt binnenin gevonden, het wordt gevonden door vrede binnenin de hartruimte te vinden, om de behoefte los te laten om puzzels op te lossen die niet bestaan en louter gecreëerd worden om ons in afleiding te houden, en terwijl wij bezig zijn een "puzzel op te lossen" creëren wij meer barrières voor de uitbreiding, want het menselijke logische verstand kan wonderen niet begrijpen, het kan alleen verwijzen naar dat wat het al ervaren heeft. Ongeveer zoals het winkelen in een supermarkt waar je dezelfde artikelen op een display hebt staan, je zult keuzes maken maar deze keuzes zijn beperkt door de variëteit op de display in de genoemde supermarkt.
Dus het Nieuwe Jaar was beloofd om helemaal sprankelend en helemaal anders te zijn en velen zullen vandaag ontwaken en zich niet anders voelen, want het is niet de externe werkelijkheid die veranderen moet, het is het INNERLIJKE evenwicht dat gevonden moet worden om de externe wakende werkelijkheid te hervormen en opnieuw te creëren. Dit lijkt tegen alles in te gaan dat ons geleerd werd in dit onze menselijke gestalte en het is hoe een volledig ras in de indamming gehouden werd. Hoe velen van diegenen rondom jou heen dagen jou in deze tijd uit om lijsten te maken voor de goede voornemens voor het nieuwe jaar? Dit is een "instelling om te mislukken" lering die de oude 3D Aarde creëert om verder in te dammen en te onderdrukken. Het neemt onze focus uit het Nu vandaan en in/naar de toekomst, er is geen verleden en geen toekomst, ieder moment wordt nochtans in ieder moment gecreëerd.
Velen spreken over "nu" momenten en hechten zich aan 2015 wat eruit vandaan filtert dat zij al verhuisd zijn naar een lineaire manier van het wederom op een lineaire manier naar de wereld te kijken. Het is niet gemakkelijk om in het NU moment te blijven en dit moet erkend worden, want wij als een ras werden gedurende een eeuwigheid onderwezen om achter of voor ons te kijken, dus is het ietwat een geheugensteuntje om binnenin het NU te blijven. Iedere keer dat we paniek op voelen komen is het eenvoudig onszelf eraan herinneren om in het NU moment te blijven, dat de manier is waarop vrede bereikt wordt in dat NU moment. De volledige menselijke levenservaring is eenvoudigweg opgemaakt van NU momenten, het is het menselijke logische verstand dat deze momenten aan elkaar legt en lineair creëert en dat doet het aldus door dat eruit te filteren wat niet naar de referentiepunten verwijst die wij hebben. Met andere woorden, bepaald ons geloof/onze overtuiging op ieder moment hoe wij onze levens al geleefd hebben.
Niets kan ervaren worden terzijde van dit NU moment, we kunnen dezelfde kop koffie niet opnieuw drinken en toch streeft de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid ernaar te leren dat het vasthouden aan herinneringen het herbeleven van onze levens is. De herinnering zelf zal veranderen, wat afhankelijk is van hoe wij ons voelen en wat wij geloven in dat feitelijke moment van proberen te herinneren. Maar wij kunnen het moment niet opnieuw ervaren, we kunnen eenvoudig toegang verkrijgen tot de referentiepunten welke de emotionele reactie zullen triggeren die gebeurden in dat moment, niet het NU moment. Dit verwart velen op een menselijk bewust wakend geestesniveau en het werd ontworpen om dit te doen. Genezen is door de emotie toe te staan om volledig ervaren en losgelaten te worden. Een niet losgelaten emotie zal ermee beginnen het menselijke voertuig af te breken aangezien het de externe wakende werkelijkheid vervormt door de filters die herhaaldelijk toegepast worden. In eenvoudige termen, is het triggeren van wat voor emotie dan ook de herinnering dat de emotie niet volledig ervaren werd om losgelaten te worden. Velen leven hun levens en dragen niet losgelaten emoties over naar de huidige NU momenten, dit vervormt de externe wakende werkelijkheid, een beetje zoals het kijken in een vuile spiegel. Het beeld is niet duidelijk want de emotie trekt de focus uit het NU moment vandaan.   
Op dit moment wordt aan ons gevraagd om in het NU moment te zijn, om de stroom van de Nieuwe Aarde werkelijkheidsfrequenties toe te staan dat te ontbinden wat niet langer meer dient en terwijl frequenties ontbonden worden om onszelf toe te staan opnieuw het evenwicht te herkrijgen. Dit is individueel en uniek. Voor sommigen is het een wandeling in de bossen, voor anderen is het meer slaap, voor anderen zijn het tranen, voor anderen is het schrijven of eenvoudigweg te Zijn. Er is niet slechts één manier om emoties/frequenties los te laten maar er kan niet aan hen vastgehouden worden want zij resoneren niet langer meer in de hogere dimensionale frequenties.
We kunnen dit niet verkeerd doen is het geheugensteuntje aan onszelf. We hebben een menselijke levenservaring in een werkelijkheid die nu aan het verschuiven en veranderen en verhuizen is. LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag omdat wanneer wij vanuit een plaats van LIEFDE in WAARHEID komen, om los te laten en om deze frequentie toe te staan en door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen, dan kunnen wij ons leven in een hartslag veranderen. We kunnen dan de verbinding voelen die ER ALTIJD IS voor diegenen rondom ons heen. De verbinding is smerig en gefilterd door de lagere dimensionale frequenties die er naar streven om verdeeldheid te onderwijzen. Dat ernaar streeft om ons te leren om naar "vroegere ervaringen" te verwijzen en dit over te dragen naar een NU moment, het NU moment is altijd nieuwe en fris, wij kunnen eenvoudigweg een ervaring in WAARHEID niet herhalen, de wetten van de energie verhinderen dit. Energie beweegt en verschuift altijd het blijft nooit stilstaand of circulair. Onze gewaarwording ervan kan dat wel en dit is een andere lering van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid, velen proberen om zich "vast te houden" aan delen van hun externe wakende levens, gelovend dat zij dit moeten doen om te blijven wie zij zijn.
Aan ons werd een identiteit gegeven bij aankomst op deze planeet, het wordt de geboorte genoemd, deze identiteit wordt dan herbekrachtigd door de ongeschreven regels van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Deze zijn wat ernaar streeft om af te breken en velen houden zich aan deze identiteit vast gelovend dat daaraan voorbij niets is. Wij zijn wie wij in WAARHEID zijn, niet noodzakelijkerwijs wat ons geleerd werd en deze WAARHEID wordt nu volledig dwars over de planeet heen verankerd.
LAAT LOS en BEN is alles dat er van ons gevraagd wordt op dit moment, van hieruit stroomt al het andere.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen