maandag, januari 19, 2015

Karen Dover - 17&18 Jan'15 - Het MANNELIJKE in WAARHEID omhelzen & Energie Stroomt waar de Focus Gaat...


 Karen Dover
Het MANNELIJKE in WAARHEID omhelzen, Balans Vinden op de Nieuwe Aarde
17 Januari 2015
Als wij beginnen alles los te laten dat aan ons geleerd werd in dit onze menselijke gestalte, dan beginnen we de filtering te begrijpen welke aan ons ONDERWEZEN werd om in onze menselijke levenservaring toe te passen. Balans is het kernpunt van de mannelijke/vrouwelijke energieën en velen filteren wat dit is in WAARHEID eruit. Te kijken naar een menselijke man en aan te nemen dat aangezien hij een mannelijke gestalte genomen heeft hij balans moet vinden door meer vrouwelijke energie te adopteren is te lopen in de vervorming. Wederom aansluitend op mijn vorige blog, onze menselijke ogen zullen proberen ons te leren wat ons GELEERD werd. Het is daarom zeer gemakkelijk om naar een menselijke man te kijken en de mannelijke energie aan te nemen.  
Tot zeer recentelijk, (21 december 2014 toen de corridor tussen de werelden sloot) is er geen mannelijke energie op de planeet Aarde geweest. Het was gefractureerde vrouwelijke energie lopend in de illusie van beide energieën. Mannen werden uit hun evenwicht gehouden door onderwezen te worden om hun mannelijke energie af te wijzen. In de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd ons geleerd dat mannen stuurloos zijn, dat mannen degenen zijn die agressief zijn en oorlogen creëren. Dit filtert er volledig uit vandaan dat diegenen die de menselijke gestalte genomen hebben alleen in staat waren om de gefractureerde vrouwelijke energie lopende te hebben. Zonder in staat te zijn om te compenseren met mannelijke energie waren zij niet in staat om zichzelf volledig op ieder niveau tot uitdrukking te brengen. Geleerd dat zij stil en sterk moeten zijn, verstrikte hen in een landschap dat ernaar streeft hen te straffen voor ook maar iets anders te zijn dan dat hen geleerd was om er de focus op te houden, een energie welke zelfs niet op de planeet aanwezig was.
De menselijke vrouw werd geleerd om de mannelijke energie af te wijzen, haar werd geleerd dat het wreed en ruw is, in WAARHEID is de mannelijke energie koesterend en diep liefdevol. Het is de liefdevolle ACTIE welke deel uitmaakt van de menselijke levenservaring. De kracht welke in WAARHEID binnenin de mannelijke energie is, is LIEFDE. In de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid werden menselijke mannen gestraft voor buiten de hun geleerde rollen te treden. Tegengehouden door de oude 3D Aarde constructie om toegang te krijgen tot de LIEFDE welke in WAARHEID IS, en in/naar isolatie geduwd door de gefractureerde vrouwelijke energie welke verankerd was op deze planeet om de benodigde lagere dimensionale frequenties te creëren. Het is geen WAARHEID om naar religies en andere "mannelijke" dominerende secties van de maatschappij te kijken en aan te nemen dat dit de mannelijke energie is die verstoord geraakt is. Het is de representatie van een energie welke uit balans is en aan jullie gepresenteerd wordt binnenin een mannelijke gestalte. Daar is een verschil en het is enorm.
In deze tijd proberen velen om de onbalans binnenin het menselijke ras te adresseren door meer vrouwelijke energie te verankeren, dit brengt ons slechts verder uit balans en zal beginnen chaos te creëren op een extern wakend menselijk logisch geestesniveau. Menselijke mannen die proberen om meer vrouwelijke energie te verankeren zullen bij zichzelf gewaarworden verder buitengesloten te zijn van de menselijke levenservaring en zij mogen in complete verwarring zijn, wederom geleid door de zeer vervormde leringen die ernaar streven om te laten zien dat de menselijke mannelijke vorm mannelijke energie is, dit is geen WAARHEID.


Om balans te vinden moeten wij de mannelijke energie toestaan binnenin ons te verankeren en om de waarachtige oerangsten onder ogen te komen die ons ONDERWEZEN werden over de mannelijke energie, als wij dit doen zullen wij de verborgen schat binnenin ontdekken. We zullen de "held" vinden waar wij over onderwezen werden maar hij zal een ander formaat aannemen dan onderwezen werd. Het wordt vaak aangehaald dat er een "strijd van de seksen" is, wat er door velen bij deze zinsnede uitgefilterd wordt is de energie die het gevecht binnenin iedere sekse doet, want menselijke mannen interpreteren de wereld op een andere manier dan menselijke vrouwen. Zoals ik herhaaldelijk geblogd heb is de menselijke taal een barrière voor elke sekse. Menselijke vrouwen gebruiken taal waarvan zij aannemen dat de man het zal begrijpen en andersom, het lijkt dat wij dezelfde taal spreken maar dat doen we niet. Het is de "aanname" die de chaos creëert.
Menselijke mannen zijn niet anders dan menselijke vrouwen in hun BEHOEFTE aan LIEFDE. Menselijke vrouwen worden geleerd dat menselijke mannen alleen maar willen hebben, dit is een zeer fysieke vorm en zij "nemen dan aan" dat alles anders dan dit niet vereist is. Dit is geen WAARHEID, seks heeft niets te doen met intimiteit zoals velen zullen beginnen te ervaren als de Nieuwe Aarde frequenties beginnen te verankeren. De band op het hartniveau gaat voorbij het fysieke maar wordt ook door het fysieke geboren, het fysieke is de representatie van wat er innerlijk gaande is. In de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd seks als een wapen gebruikt, het wordt herhaaldelijk gebruikt om beide seksen te scheiden. Want diepe intimiteit begint op het energetische niveau en wordt dan gerepresenteerd op het fysieke niveau, het is niet andersom.
In deze tijd zullen alle relaties op alle niveaus beginnen te verschuiven en uit te breiden, vasthouden aan ONDERWEZEN overtuigingen over welke sekse dan ook, zal toezien op de ontvouwing van grote chaos want WAARHEID IS GEWOON en alles dat geen WAARHEID is kan eenvoudigweg niet volledig manifesteren. Als een menselijke vrouw begrijp ik volledig de leringen die ernaar streven om te onderwijzen dat "De menselijke man is….." Vanuit ervaring kan ik verklaren dat ik het gewoon was van mening te zijn dat menselijke mannen het gemakkelijker hadden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Nu kan ik de pijn zien, de kwelling en de totale isolatie van de menselijke man en ik kan zien dat aan mij eenvoudig onderwezen was om de Liefde welke is in diens mannelijke vorm af te wijzen. Dit zag erop toe dat ik de mannelijke energie binnenin MIJ afwees, daarom was het niet mogelijk om in balans te zijn binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Ik bracht vele jaren door in een misbruikend huwelijk zoals ik geblogd heb, dit was de reflectie van niet de menselijke man waar ik mee getrouwd was maar wat er binnenin mij gaande was.
Het probeert om met de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen te lopen om de hartruimte af te sluiten om te "voorkomen" dat het ooit weer zal gebeuren, wanneer in waarheid het openen van de hartruimte jou zal laten zien waarom het om mee te beginnen ooit gebeurde. Vanuit dit vindt diepe en permanente genezing plaats en balans begint te verankeren. Ik vrees de mannelijke energie niet langer meer, het was iets dat aan mij in de menselijke vrouwelijke gestalte ONDERWEZEN was. Voor diegenen die in een "schaduw" context met de energie werken, zou ik jullie uit willen nodigen in de schaduw te lopen, als je stil en rustig bent zal je een klein mannelijk kind vinden die rustig zit, zichzelf beschermend voor de furie van de vrouwelijke energie welke op deze planeet verankerd werd om pijn, lijden en verdriet te veroorzaken aan IEDEREEN ongeacht welke menselijke gestalte genomen was. Om balans te bereiken koester eenvoudig dat innerlijk kind en je zult gewaarworden dat het externe wakende leven verandert om jou de LIEFDE welke in WAARHEID IS in balans te laten zien.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag"
Kx
*****
Karen Dover
“Energie Stroomt waar de Focus Gaat” – De Inprenting van het Menselijke Ras
18 Januari 2015
Terwijl de wereld een volgende golf van chaos binnen gaat is het inderdaad zeer verleidelijk om door te gaan de mantra van "wordt wakker wereld" te herhalen, om alles aan te wijzen dat aan het instorten is in de OVERTUIGING dat op de één of andere manier dit helpt dat te ontbinden waar wij als een menselijk ras uit vandaan gaan. Ik heb herhaaldelijk geblogd over de spiegel welke de oude 3D Aarde gecreëerde constructie aan het menselijke ras presenteert en velen filteren de werkelijkheid eruit van het kijken in de genoemde spiegel. Wanneer wij in een spiegel kijken, ja, zien wij een reflectie maar het is altijd omgekeerd, het is achterstevoren. Dus de lering van, "Wordt wakker wereld kijk hiernaar", handelt om de FOCUS op dat te plaatsen wat aan het proberen is om zichzelf opnieuw te verankeren. Er is een gezegde welke verkondigd, "De energie stroomt waar de aandacht naar uitgaat". Dus laat ons hiernaar kijken, wanneer wij de aandacht richten naar iets dat "afschuwelijk", "afgrijselijk", "verdrietig" enzovoorts is, wat is het dat er in werkelijkheid gebeurt?
Allereerst springt de werkelijke angst die diep verankerd is binnenin het menselijke ras naar voren, de gevoelens van diepe kwaadheid, diep verdriet, diepe shock worden getriggerd en dit is opzettelijk, want zoals ik geblogd hebt vereist de oude 3D Aarde gecreëerde constructie een ENERGIE bron waarin te overleven. Deze energiebron is de vibratie van angst, dus iedere keer dat wij gepresenteerd worden met een afgrijselijk beeld worden wij getriggerd in/naar het uitstralen van de precieze frequenties waarvoor het ontworpen was om te manipuleren, hetgeen angst is. ALLE lagere frequentiepatronen worden waargenomen verbonden te zijn aan angst, kwaadheid, droefheid, verdriet/rouw en verraad. Het luide protest dat dan getriggerd is streeft ernaar de waarachtige werkelijkheid welke begint te ontbinden te bekrachtigen.  
Velen zitten in deze lus en vinden het uitdagend om los te laten en de reden hiervoor is dat binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wij vanaf de geboorte ingeprent zijn met de frequentie van ANGST. Ons wordt vanaf een vroege leeftijd bijvoorbeeld geleerd dat de wereld "gevaarlijk", "wreed" enzovoorts is. Deze inprenting zit op het CELLULAIRE NIVEAU binnenin het menselijke voertuig en loopt diep verborgen binnenin. In deze tijd zijn er een aantal mogelijkheden om de externe wakende werkelijkheid die ervaren wordt te veranderen en ALLES begint van binnenuit. Het mag toeschijnen dat om de wereld te veranderen de wereld hervormd moet worden, maar dit filtert de manier eruit waarop energie werkt, het werkt door dat te reflecteren waar het uit uitstraalt, dus ieder menselijk voertuig bewandelt de planeet en straalt een frequentie uit. Ons werd de frequentie om uit te stralen ONDERWEZEN zodra wij incarneerden in deze menselijke levenservaring, dit is hoe het overleefde. Het is alleen omdat het niet langer meer een STABIELE energiebron van angst heeft dat de externe wakende werkelijkheid aldus onstabiel en chaotisch is. De enige manier waarop de externe wakende werkelijkheid kan stabiliseren en zichzelf kan balanceren is doordat ieder individueel menselijk wezen diens balans persoonlijk vindt.
Ons werd binnenin de oude 3D aarde gecreëerde constructie onderwezen dat wij allemaal deel uitmaken van een ras, ja dat doen wij maar de externe wakende werkelijkheid wordt gegenereerd door de frequentie welke binnenin ELK mens in het genoemde menselijke ras is. Velen zijn van de aanname dat door de aandacht te trekken naar hoe "slecht" de wereld is dat zij helpen een nieuwe wereld te creëren, dit werkt om de wereld te voeden die aan het afbreken is. Om volledig de oude 3D Aarde gecreëerde constructie te ontbinden moeten wij onze focus en onze aandacht plaatsen op de LIEFDE welke IS. Dit betekent niet dat wij het menselijke ras en de horror welke aan het menselijke ras toegebracht werd negeren, het betekent dat wij onze focus plaatsen op de GENEZING van het genoemde ras, om onze focus te plaatsen op het POSITIEVE, het VOEDENDE/KOESTERENDE, de VRIENDELIJKHEID en om deze focus te HANDHAVEN ondanks van wat het ook is dat er aan onze menselijke ogen getoond wordt.
Dit is waar GELOOF binnenkomt, zonder in GELOOF te lopen is het niet mogelijk om door te gaan uit te breiden aangezien de verleiding om de focus te plaatsen op dat wat aan het ontbinden is gedurende enige lineaire tijd zal blijven. Ik heb onderaan deze blog de preek van vorige week geplaatst door een verbazingwekkende pastoor genaamd Pete Wilson die senior pastoor is van de "Crosspoint Community Church in Nashville", zijn preek gaat over GELOOF en uit het waargenomen kader vandaan te gaan. In deze preek demonstreert hij duidelijk hoe wij onderwezen werden, hoe het in onze waargenomen "comfortzones" te blijven is wat wij standaard doen en hij legt duidelijk het GELOOF uit, wat het IS en meer belangrijk wat het niet is. Velen nemen aan dat GELOOF een blind volgen is van het één of andere GELOOF en dit is geen WAARHEID.
Het pad dat wij bewandelen zal getest worden, want WAARHEID IS GEWOON, om herhaaldelijk steeds maar weer opnieuw op sociale netwerken de schade te laten zien welke aangericht is op deze planeet, welke het menselijke ras aangedaan is, is om de lagere dimensionale frequentie steeds maar weer opnieuw te verankeren, het zal eenvoudigweg beginnen te ontbinden want het is geen WAARHEID, maar op een persoonlijk menselijk wakend geestesniveau zal het simpelweg de lus van 'statisch" voeden, als een ras wordt nu aan het menselijke ras gevraagd om in/naar de uitbreiding te verhuizen, dit is voorbij de ervaring van wat wij tot dusverre gehad hebben van het menselijk zijn, dit kan niet bereikt worden door eenvoudig te herhalen wat er "verkeerd" is.
Velen nemen aan en verwachten, wat verschuldigd is aan uiteenlopende leringen die binnenin de oude 3D Aarde constructie zijn, dat de Nieuwe Aarde eenvoudigweg een verbeterde versie is van waar wij uit vandaan verhuizen en dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund. De menselijke levenservaring is wonderbaarlijk en dit wordt ERVAREN door te verhuizen uit dat waar we geweest zijn en GELOOF te hebben dat het NIEUWE aan ons getoond zal worden, alleen door voorwaarts te lopen kunnen we dit toestaan uit te breiden in/naar een fysieke vorm op deze planeet. We creëren niet en stappen er dan in, wij creëren terwijl wij verhuizen. Deze WAARHEID wordt in deze tijd aan velen getoond en er zal een punt komen waar een beslissing gemaakt moet worden waar de focus op te plaatsen of er kan geen externe wakende beweging bereikt worden. Velen van jullie mogen in deze tijd op dat punt zijn.
Het is in dit kernpunt dat onze menselijke wakende logische verstand zal proberen ons te leren dat om de focus af te halen van wat aan het ontbinden is, is om onze mede menselijke wezens in de steek te laten en dit is geen WAARHEID. Het is onze LIEFDE voor onze medemensen dat dit proces aanstuurt. Om een betere wereld te creëren, een betere menselijke levenservaring met LIEFDE als de basis voor ALLES dat wij doen en creëren in dit onze menselijke gestalte, betekend het loslaten van alles dat ons niet langer meer dient en te focussen op het co-creëren van een nieuwe menselijke levenservaring. We kunnen dit alleen met BRON energie doen, wat GOD is. God is voorbij wat in de religies geleerd wordt, zoals al het andere dat aan ons onderwezen werd en binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd religie gebruikt om de menselijke levenservaring te deconstrueren. GOD IS DE SCHEPPER VAN HET UNIVERSUM, hoe dit waargenomen en geïnterpreteerd werd op het menselijke bewuste wakende geestesniveau was opzettelijk vervormd en gemanipuleerd.
GOD is een ervaring geen debat en de ervaring is persoonlijk en uniek. Zowel VERTROUWEN als GELOOF zijn verplicht/nodig op de Nieuwe Aarde want zonder beide is het menselijke ras blind. In deze tijd wordt er niet aan ons gevraagd om uit te kijken over de wereld, aan ons wordt gevraagd om WAARHEID TE VOELEN en dienovereenkomstig te reageren.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".
Kx

*** Thinking outside the box, Crosspoint Community church CLICK HERE.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen