zaterdag, januari 17, 2015

Karen Dover - 15 & 16 Jan'15 - Ontbinding van "Comfort Zones" & Diepe Angst Overtuigingen Benaderen...


 Karen Dover
De Ontbinding van "Comfort Zones" en de Resulterende Chaos in WAARHEID
15 Januari 2015
Het wordt breed besproken dat om uitbreiding te ervaren het noodzakelijk is om uit de waargenomen comfortzones vandaan te gaan, maar wat gebeurt er wanneer de genoemde comfortzone breeduit bewoond wordt door velen van het menselijke ras, inderdaad wat gebeurt er wanneer de comfortzone de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is? Als de frequentie verschuift en wij in frequentie verhuizen, verhuizen wij van één ervaring van werkelijkheid naar een uitgebreide ervaring van werkelijkheid maar wij verhuizen allemaal op verschillende punten en wij verhuizen niet allemaal naar hetzelfde punt. Dit zou het gehele proces teniet doen aangezien het zou resulteren in een spiraal van chaos waar niet uit vandaan gegaan zou kunnen worden. Dus hebben we wat genoemd wordt "golven" van beweging.
Door het werk dat ik persoonlijk met mijn cliënten doe kan ik duidelijk het proces zien en hoe het zich ontvouwt, de persoonlijke ervaring is uniek en individueel maar het proces volgt een ontwerp en ieder persoon zal op het juiste frequentieniveau naar een ander deel van het genoemde ontwerp binnenin het proces verhuizen, wat onze evolutie is.
Dit staat mij toe om een totaalbeeld te zien die velen niet hebben en hiervoor geef ik vele zegeningen. Daarom staat het werken met zowel het ontwerp als het patroon mij toe te schrijven op de manier zoals ik dat doe om diegenen te helpen die in verschillende stadiums van het genoemde proces zijn. Ik sprak langdurig gisterenavond in de "BEyond the Looking Glass Radio Show" over de noodzaak voor het voelen van de ervaring van het menselijke leven en uit het menselijke logische verstand te blijven wat zal proberen om ons in/naar het debatteren van het menselijke leven te duwen. De uitbreiding van de evolutie van het menselijke ras is een ERVARING, daarom, tenzij wij onze comfortzones toestaan te ontbinden kunnen wij een uitgebreide ervaring hebben. Dit is een ervaring welke wij nog nooit eerder gehad hebben, het is geen herhaling van ervaringen waarvan wij genoten en waar wij meer van proberen te creëren, dit is in WAARHEID geen uitbreiding, dit is indamming en cyclisch. Dit is het patroon binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en was een diepe lering.
Ons wordt binnenin de oude 3D Aarde constructie geleerd om VERANDERING TE VERMIJDEN, dit gaat echter tegen de natuurlijke wetten van het Universum in welke verklaart dat energie onophoudelijk beweegt en verschuift. Daarom verschuift de menselijke levenservaring in alle momenten van alle momenten. Velen ervaren zeer fysieke symptomen in deze tijd en dit is het resultaat van de frequenties die proberen door het menselijke voertuig heen te stromen en dichtere frequenties gewaarworden die de vloeiende stroming van de genoemde frequenties blokkeren. Het menselijke logische verstand ziet de frequenties niet, dus zal het standaard terugvallen op de leringen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, daarom is het wakker worden met een benauwd/drukkend hoofd dat erop toeziet dat het menselijke logische verstand verklaart "Oké ik heb kou gevat". Dan zal de informatie met betrekking om hoe dit "op te lossen" tevoorschijn beginnen te komen. Dit trekt weg van wat er feitelijk gebeurt en haalt de focus uit het menselijke voertuig welke probeert te communiceren via het ongemak dat ERVAREN wordt.

Alles is frequentie en frequentie dat buiten de bandbreedte is van een frequentie zal AFSTOTEN, deze frequenties binnenin dezelfde bandbreedte zullen harmoniseren. Wij als een ras proberen niet om de hogere frequenties met ons te harmoniseren, wij proberen om onze menselijke voertuigen MET de hogere frequenties te harmoniseren. Er is een enorm groot verschil tussen de twee scenario's met de één die ons naar serieus ongemak brengt en de ander in/naar gemak en gratie. Er zijn heel veel spirituele leringen die ernaar streven ons over te halen om het fysieke ongemak als een deel van het proces te accepteren, dit is hoogst vervormd, om ongemak in ons menselijke voertuig te voelen en dit als een button te dragen om op de één of andere manier te "bevestigen" dat wij aan het "ascenderen" zijn, is om in de vervorming te lopen. Dit proces van evolutie is EEUWIG, het stopt niet, dus het ongemak toestaan te blijven is verwant aan het plaatsen van een steentje in onze schoenen en te klagen dat we niet erg ver kunnen lopen vanwege de steentjes. Het is niet nodig en het is geen NATUURLIJK onderdeel van het evolutieproces. Het is een lering dat ernaar streeft om ons over te halen om de energie die in ons, door ons heen en rondom ons heen komt te controleren. Dit is geen vrije stroming, dit is indamming.
Het is een nevenproduct van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat leerde, als we loslaten zullen we vernietigd worden, dus moeten we controle over onze menselijke levenservaring hebben. Dit is vervorming, om GELOOF en VERTROUWEN te hebben in dit proces is om volledig los te laten, de uitbreiding toestaan getoond te worden, want de uitbreiding is de NATUURLIJKE energiestroom binnenin het Universum, het is BRONenergie werkzaam om een ras te balanceren dat geleerd werd hoe op alle momenten UIT BALANS TE BLIJVEN.
In deze tijd zal iedere waargenomen comfortzone uitgedaagd worden door het bredere Universum. Het is geen noodzakelijk onderdeel van het evolutieproces, inderdaad, het houdt de werkelijke evolutie tegen waarvan velen verklaren dat zij die wensen te ervaren. "LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag". De andere vraag natuurlijk is hoeveel GELOOF en VERTROUWEN heb je in deze tijd, want dit proces wordt door JOU OVERZIEN vanuit de BRON. Alleen JIJ kunt je aan dit proces overgeven want diegenen rondom jou heen zullen proberen om jou binnenin HUN comfortzone te plaatsen, dit is geen WAARHEID en zal wederom beginnen te ontbinden. EENHEID is de expressie van GOD toestaan dat WIJ op een menselijk wakende geestesniveau zijn om terug gereflecteerd te worden in/naar de wereld, elk uniek en persoonlijk maar VERENIGD in de LIEFDE welke in WAARHEID IS.
Kx
*****
Karen Dover
Diepe Angst Overtuigingen Benaderen en Door de Sluiers heen Lopen
16 Januari 2015
Terwijl de energieën binnenin ieder menselijk voertuig beginnen te stromen komen er momenten wanneer de emotionele blokkades beginnen af te breken, deze worden op een menselijk bewust wakend geestesniveau ervaren als ANGST. Het zal aan ons gepresenteerd worden door onze menselijke logische geesten op de meest beangstigende manier die mogelijk is, want per slot van rekening is dit waarvoor de angsttrilling gecreëerd werd om te doen, om een zeer diepe energetische reactie te triggeren. Aangezien de frequenties van angst gedurende een eeuwigheid diep verankerd werden binnenin de cellulaire structuur van het menselijke ras, zijn de angst frequenties die naar boven komen in deze tijd bijna oer. Hiermee bedoel ik dat zij de duistere monsters onder ons bed zijn toen wij klein waren. Zij hoeven geen menselijk referentiepunt te hebben, in die zin dat zij niet gerelateerd kunnen worden aan een scenario of een gebeurtenis, wat gevoeld wordt is een diepe oer angst, een enorme grote wolk van bevreesdheid en dit zal triggerend zijn.  
Afhankelijk van de karmische overjas die we gedragen hebben bij de entree in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, zal de angst er één zijn waar we steeds weer opnieuw mee geconfronteerd werden, leven na leven. Aangezien "karma" geen WAARHEID is en een gecreëerde constructie is welke aan het menselijke ras onderwezen werd zodat zij het steeds maar weer, levensspanne na levensspanne, herhalen van dezelfde ervaringen accepteren, wordt niet in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden ondersteund. Ik kan niet genoeg de noodzaak onderstrepen om te ademen wanneer deze angsten binnenin naar boven komen. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie leerde ons bijna ogenblikkelijk te reageren, om de angst die naar boven komt te stoppen, dit wordt geleerd met het oog op het feit dat de angst op een diep onbewust geestesniveau loopt, en dit wordt bijna een achtergrond voor de menselijke levenservaring, altijd daar maar net buiten het in staat te zijn om het volledig te voelen. Dus is het een constante frequentie van angst uitstralend van binnenuit het menselijke voertuig.
Het is dit naar buiten gutsen van eerdere VASTGEHOUDEN menselijke angst dat gezien wordt in de externe wakende wereld, het residu van de oude 3D Aarde gecreëerde constructies die zich voeden aan deze angst en proberen om een houvast te verkrijgen die nooit kan zijn. Dit ziet toe op situaties die proberen te manifesteren en dan afbreken. Dit voedt het menselijke logische verstand en gaat dan in/naar de "puzzel oplossende" modus, dit is waarom het helemaal geen verschil maakt om te wisselwerken met de externe wakende wereld wanneer het in chaos is, alleen WAARHEID kan verankeren, alles dat geen WAARHEID is zal ontbinden. Dit is relatief gemakkelijk te verkondigen maar kan uitdagend zijn om in het menselijke wakende leven te implementeren. Per slot van rekening stimuleert de angstfrequentie REACTIE en het is de reactie die de angstfrequentie verder aanslingert. De blindheid die neerdaalt is compleet, de focus alleen op de angst en de noodzaak het te ontbinden voordat er iets ergs gebeurt wordt in deze tijd zeer veel in de wereld aangestuurd.
LIEFDE in WAARHEID is de hoogste frequentie die bestaat en is werkzaam op ALLE MOMENTEN om deze angstfrequenties te ontbinden, dit wordt ervaren als energiegolven die lijken te settelen en dan wederom beginnen te bewegen in/naar chaotische gebeurtenissen. Het menselijke logische verstand kan natuurlijk niet fysiek de frequenties zien en de menselijke ogen zullen alleen dat accepteren wat innerlijk GELOOFD wordt. Dit ziet erop toe dat bijna 90% van de beschikbare extra informatie eruit gefilterd wordt, en de focus op de angst en de noodzaak om de genoemde angst uit te roeien aangezet wordt.
Dus hoe is het mogelijk om de angstfrequentie los te laten als het aldus volledig verblindt! Door een stap naar de angst toe te nemen. Dit mag achterstevoren klinken maar alles is binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, denk eraan we kijken in een spiegel, alles is andersom. Om naar de angst toe te stappen met een open hart en GELOOF en VERTROUWEN zal erop toezien dat de situaties zullen beginnen te ontrafelen en de houvast van de hogere frequentie, de LIEFDE welke IS, zal werkzaam zijn om de situatie te ontbinden als het begint te proberen te manifesteren. Ik zeg proberen omdat als wij afstand doen en in frequentie verschuiven, mag het toeschijnen dat de situatie die zich aan het ontvouwen is in/naar een negatieve verschuift. Er zijn geen negatieven in de natuur, de verschuiving wordt niet fysiek gezien en het menselijke logische verstand zal creëren op basis van de AANNAME wat gerelateerd is aan het oorspronkelijke geloof. Dit is waarom er aan ons gevraagd wordt in VERTROUWEN te lopen en LOS TE LATEN, de verleiding om erin te wroeten en een situatie te forceren of erin te wroeten en het te vernietigen mag bij tijden overweldigend zijn maar dient niemand. Er is een Universeel evenwicht dat werkzaam is en het werkt ongezien door de menselijke ogen.  
Dit is leven in het NU moment, waar ALLES kan en zal verandering in de tijd van een oogknipper, dit gaat tegen de menselijke logica in en is het waarom velen het eenvoudig zullen afwijzen. Echter, WAARHEID IS GEWOON en alles dat nu aan het ontvouwen is streeft ernaar om ons op een menselijk wakend geestesniveau te laten zien dat onze angsten niets anders dan sluiers zijn die de WAARHEID voor ons verborgen hielden. Neem niet aan dat een situatie "hetzelfde" is als een eerdere ervaring want dat is een andere trucage van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, hoe velen van jullie hebben de zinsnede, "dat is niet iets waar ik me ooit nog weer aan waag" in jullie brein rondzwemmen? Het is zeer verleidelijk om aan te nemen dat een situatie "hetzelfde" is als voorheen en ofwel standaard voor dezelfde reactie of er eenvoudigweg uit vandaan gefilterd wordt. Beide manieren die ik hier net vermeldde zullen de situatie herhalen totdat aan jou getoond wordt dat het slechts een sluier is. Dit is het zelf-toezicht dat gecreëerd werd binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Hoe velen van jullie gaan door situaties heen, met diegenen rondom jullie heen die jullie advies geven over hoe zij iets gelijkaardigs aanpakten?  Dit filtert eruit dat zij NIET JIJ zijn en daarom is hun advies niet van toepassing op jou, want dat kan het niet, het is alleen van toepassing op hun ervaring. Maar zij zullen proberen om jou te "helpen" om jou te redden van de uitkomst. Dit zelf-toezicht heeft het menselijke ras in ketenen gehouden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie. Het verward verder en stuurt de chaos aan welke de 'Puzzel die er niet is" creëert en die de behoefte/noodzaak voor een reactie stimuleert.
Het lijkt totaal onlogisch om "niets" te doen wanneer je geconfronteerd wordt met een oerangst, doch we doen niet "niets" dat is niet mogelijk, wij zijn Mens, wij openen ons voor de hogere frequentie van de LIEFDE welke IS en wij ontbinden de angst met Liefde, slechts omdat wij het niet kunnen zien dat het gebeurt doet de genezing niet teniet. Velen bidden in deze tijd om wonderen. LAAT LOS en sta het wonder toe te manifesteren, wonderen zijn buiten het menselijke logische verstand, zij zijn de oplossingen waar het menselijke logische verstand niet naar zal reiken en zij zijn in deze tijd overal rondom. Wanneer geconfronteerd met een angstfrequentie, open de hartruimte en STRAAL LIEFDE door, rondom en binnenin jezelf en sta WAARHEID toe om aan jou getoond te worden.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag".

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen