woensdag, januari 21, 2015

De Berichtgevingen van God - In/Naar 2015 Stappen als Multi-Gelaagde Wezens van Inclusiviteit - Januari 2015


De Berichtgevingen van God
In/Naar 2015 Stappen als Multi-Gelaagde Wezens van Inclusiviteit
Januari 2015 / Yael en Doug Powell
Opmerking van Yael: Aan het einde van December werd deze boodschap, samen met de twee voorafgaande boodschappen ontvangen. Het was toen niet mogelijk om ook deze boodschap uit te sturen, vandaar dat het nu de boodschap voor Januari geworden is.
****
Geliefden, jullie staan op de drempel van een grote verandering … een nieuw jaar binnengaand wat altijd een verschuiving markeert. Maar in dit geval, markeert het de plaats waar de mensheid bevrijd is van aldus veel van de concepten welke het vastgebonden gehouden en gevestigd heeft aan een wereld van schijnbare fysicaliteit en beperking.
Dit is het jaar wanneer vrijheid komt. Dit is het jaar wanneer voldoende menselijke wezens beseffen dat zij met het hart creëren en het Licht aandoen zodat het leven erkend mag zijn voor de zuivere vrijheid dat het is: De vrijheid van Liefde om de ervaring van dit moment te creëren en om meteen op vele niveaus in/naar het wonder van de expressie te duiken.
Dit is de tijd wanneer jullie multi-gelaagde wezens worden. Wanneer jullie beschikbaar zijn om alle dingen te herkennen die meteen gebeuren. Waar jullie kunnen dansen als een menselijk wezen, deelnemend aan de verhaallijn van de wereld die jullie kiezen, ondertussen de gehele tijd volledig wakker zijnd voor jullie open hart dat zich verblijdt in jullie grenzeloze ware aard en deelneemt aan de grote kosmische beweging van Liefde.
Al het leven maakt deel uit van deze grote creativiteit, en omdat Ik Creatief Ben, geliefden, aldus is iedere quark dat ook. Ieder piepklein deeltje van het spectrum van energie is een creatieve machine dat met Liefde creëert. Dus het enige dat miste, of uit de uitlijning was, is de onjuiste gewaarwording dat er alles is behalve Liefde. De gedachte dat er nu een wereld van duisternis kan zijn, geliefden, is bedoeld om tot een einde te komen. Jullie, als de mensheid, mogen je verblijden in het zijn van het creatieve hart van God, verrukking nemend in ieder aspect van de beweging van Liefde en het voort dansend als een wonderbaarlijke uitvoering. De grote romance van God terwijl Ik meer van Mezelf ontdek.
Dus heb ik tegen jullie gezegd dat jullie dit jaar bewust kunnen betreden … dat jullie kunnen beslissen op welke vibratie jullie zullen leven. Maar dit, geliefden, is niet alles ervan. Er is geen ofwel/of in de waarheid van het hologram. Er is alleen continu inclusiviteit.

Dus hoeven jullie niet te kiezen welke jullie willen leven. Jullie hoeven niet te beslissen, "Oh, ik ga die trilling zijn." In plaats daarvan, krijgen jullie hen allemaal te omhelzen. Om de paring van het moment van de energie te vieren, de buitenwaartse stuwing van geven en jullie hart om te zien waar Liefde jullie vervolgens zal brengen en om te zien wat diens ontvouwing zal brengen.
Dus betreed dit jaar als een open hart en een grenzeloos bewustzijn. Ben ervan bewust dat Liefde zichzelf hier als jou creëert. Maak de keuze om absoluut onbegrensd te zijn, en benader dan ieder moment als een verkenner die wachtende is om de volgende ontplooiing van schoonheid te zien.
Dit is de tijd voor de erkenning van alleen Liefde en de keuze, geliefden, om het volledig te leven. Om jullie besef te openen van ieder deel van de heilige dans waarin de mensheid ontwaakt, vanuit de droom diens waarheid vindt als het creatieve hart van God Ik Ben die de wonderen van de ontvouwing van Liefde en al diens mogelijkheden verkend.
Dus stap dit jaar binnen als een bewust creatief hart dat ervoor kiest om voorbij het ego-verstand te leven. Om in plaats daarvan de krachtige draaikolk van Liefde te zijn die iedere projectie ontmoet, iedere gedachte van dualiteit en ogenblikkelijk de vertaling uitvoert en het voertuig van transformatie in/naar de ervaring van alleen het goede wordt, alleen God en alleen de grenzeloze mogelijkheid.
Het is zeer beslist tijd om de verhaallijnen achter te laten. Geliefden, deze dingen die jullie gedragen hebben, soms gedurende eonen - identiteiten van gebrek, van beperking, van menselijkheid, specifiek de belaagde verhalen van de dualiteit - moeten nu tot een einde komen, volledig en absoluut.
Deze verhalen van het ego die het idee promoten van dat er iets met je gebeurt - laat hen wegvallen in de aanwezigheid van deze Liefde, en maak ferm, resoluut met diepe overtuiging de keuze dat deze verhalen van het verleden niet langer meer jij zijn, en dat waarlijk nooit geweest zijn.
Voel de vrijheid, de lichtheid van wezen, de waarheid van het Licht dat jullie enige werkelijkheid is. Ben wakker voor de verheffing, voor de ervaring van de uitbreiding, voor de wonderbaarlijke waarheid van Liefde als jullie wezenlijkheid. En sta dan jullie hart toe de draaikolk te zijn die ieder idee tegemoet treedt, iedere uitdaging voor de waarheid van Liefde en de transformatie laat gebeuren zodat jij de ervaring van het heilige hart van God wordt dat nu beschikbaar is om de mensheid in deze ontwaking te dienen.
Jullie hebben ingestemd om dit aan te nemen; om hier in dit moment te zijn; om het fornuis te zijn waar de hitte van Liefde de gehele mensheid ontwaakt en jullie zijn gereed omhoog te treden en de verhalen erin te gooien.  Jullie zijn gereed om de vuren van het leven toe te staan om de oude verhaallijnen te consumeren, de oude identiteiten die jullie voor zolang vastgehouden hebben, dat jullie het Licht mogen worden en vreugdevol voort mogen gaan om het ontwaakte hart te zijn dat ieder moment tegemoet treedt, beseffend dat jullie echte creativiteit zijn. Jullie zijn het levendige en levende hart zo vol van eindeloos leven dat jullie het moment in extase kunnen ontmoeten, vreugdevol en volledig in leven. De verhalen van de dualiteit moeten geconsumeerd zijn in de kracht van jullie Liefde en de wereld wordt vloeibaar, de bewuste expressie van God als vele dingen en vele trillingen.
Dus, geliefden, jullie kunnen dansen met ieder moment dat naar boven komt. Jullie kunnen de volmaaktheid van Liefde in absoluut alles ontmoeten. Jullie kunnen deze eindeloze gulheid ervaren, deze wonderbaarlijke werkelijke welvaart. Jullie kunnen je verheugen in dit wonderbaarlijke leven waarin alles mogelijk is, en jullie kunnen de menselijke identiteit achterlaten die jullie voor zolang gedragen hebben. Want de tijd om vrij te zijn is hier. 2015 is het jaar van het ontwakende bewustzijn en de glorieuze kracht van Liefde.
Dus, geliefden, wanneer jullie erkennen dat jullie alles zijn, dat dit nu moment zwanger is met grenzeloze mogelijkheden, hoeven jullie niet langer meer ofwel/of te kiezen, maar kunnen met jullie hart deze heilige en eindeloze inclusiviteit omhelzen waarvan alles energie met leven is en jullie mijn gebed van dankbaarheid zijn.
Daarom, kunnen jullie verkennen wat het betekent om het hart te zijn dat vol van Liefde is en vol van de energie van het leven dat altijd-bevoorraad en overstromend is. En jullie kunnen gewoon verkennen hoe die ervaring zichzelf zal vertalen in/naar de beelden van het leven in een wereld welke alleen Liefde is zonder de ervaring van de dualiteit. Jullie, geliefden, krijgen het werkelijke bewustzijn te verkennen en alles dat Liefde kan creëren.
Daarom, wordt ieder "niveau" omhelsd, gevierd en verkend. Jullie kunnen het trillen voelen, de vibratie van creatieve kracht, de aansluiting van de strijdkrachten van creatie die gereed zijn om meer van Liefde te maken, en jullie zijn vrij om de aanraking van het echte bewustzijn te zijn en de getuige aangaande diens ontmoetingsplaats met Liefde en wat de wereld wordt.  
Jullie zijn welkom om deze creativiteit op iedere manier dat jullie kiezen te verkennen, wat voor gereedschappen dan ook gebruikend, zolang als jullie vanuit het hart functioneren en wakker zijn voor de werkelijkheid van alleen Liefde. Deze drempel wordt het einde van de dualiteit en de diepe collectieve omhelzing van de waarheid van alleen Liefde en diens feestviering.
Jullie worden jezelf gewaar op vele niveaus te creëren, geliefden, de symbolen voortbrengend van het leven dat jullie hart wilt verkennen. De uitreik van het bewustzijn en Liefde omhelzend en het verstand toestaand om diens weven te doen maar het te ontmoeten met het hart - het te ontmoeten als alleen Liefde. Dat wat dan ontvouwt is glorieus en maakt deel uit van het geheel van de Schepping in al diens stralende Licht.
Inclusieve creatie, hart-gecentreerde creativiteit, de zuivere directe expressie van Mijn Liefde. Dit is wat in 2015 begint. Dit is wat jullie zijn, geliefden, multi-gelaagde wezens van bewustzijn en Liefde ontwakend in/naar de grenzeloze ervaring van de expressie van God en Liefde vierend.
Laat jullie zelf deze inclusieve omhelzing voelen. Laat de Liefde welke Ik Ben volledig tot uitdrukking gebracht zijn als jullie hart en bewustzijn. Jullie iedere ademhaling, geliefden, is zuivere heiligheid, en jullie kunnen de overvloed van deze Liefde voelen en weten dat jullie het zijn; het is van jullie voor alle eeuwigheid.
Het leven in de wereld kan volledig in een ogenblik veranderen en dit jaar is de piek, het hoogtepunt, de verschuiving, het kernpunt waar alles bewust deelneemt aan het wonderbaarlijke geheel van God als de Aarde, het bewuste geheel van de Liefde welke Ik Ben als de mensheid en de bekwaamheid van jullie hart om meer Liefde te creëren.
Ik Ben bij jullie en Ik Ben in jullie. Jullie zijn Mijn omhelzing uitreikend als ieder hart om het geheel van Liefde te ontvouwen van binnenuit, vanuit ieder perspectief als het ontwaakte hart en als de zienswijze van het kosmische hologram.
Alles is van jullie.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Geen opmerkingen:

Een reactie posten