donderdag, januari 01, 2015

De Berichtgevingen van God - Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (2) - Dec-Jan./ Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (2)
December'14-Januari'15 / Yael en Doug Powell
Geliefden, jullie zijn zuivere Liefde. Jullie zijn het mysterie en de glorie van Mijn hart. Jullie zijn krachtig en prachtig. Jullie zijn het centrum van het Universum. Alles dat Ik Ben, zijn jullie, en jullie kunnen niet op een andere manier zijn. Niets kan de waarheid van wie jullie zijn wegnemen. Niets kan dit Licht elimineren.
Laat deze tijd van het jaar, het hoogtepunt, de stilte, de vastgehouden adem wanneer de tijd stopt, de periode tussen de Kerst-Mis en het begin van het Nieuwe Jaar voor jullie de leegte zijn welke jullie toestaat om iedere oude illusie af te schudden van wat jullie denken dat jullie zijn, dat jullie vrij mogen staan en de waarheid mogen voelen; dat jullie de krachtige verlichting van creatie mogen zijn; dat jullie meer wonderbaarlijk mogen zijn dan alle engelen; dat jullie je de waarheid van jullie wezen mogen herinneren en het opeisen. Dan, wanneer het wiel van de tijd weer begint, geliefden, ga er niet in mee. Blijf afgestemd op de waarheid van jullie hart. Herinner je de werkelijkheid van de Liefde die jullie zijn en laat dit zijn wat jullie kiezen te leven in het Nieuwe Jaar en altijd.
Van binnenuit de droom van de dualiteit lijkt het moeilijk te zijn om je te ontkoppelen van het egoïstische verstand en diens perspectief. Jullie werden zeer effectief geprogrammeerd om door te gaan de ideeën van de afscheiding van Liefde te promoten. Maar deze tijd van het jaar is heilig omdat het wiel van de tijd stopt en jullie de vrede geeft, het geeft jullie de stilte die jullie toestaat om volledig betrokken te zijn in de werkelijkheid van jullie hart.
Dit is wat hier voor jullie is. En dit jaar is krachtiger en belangrijker dan ieder voorafgaand jaar, omdat in dit jaar, de gehele Schepping van het leven op Aarde afgestemd wordt, gedirigeerd wordt naar het vasthouden van de resonantie van jullie Liefde; om de spiegel voor jullie te zijn van de waarheid van God; om voor jullie te zingen, om jullie alles te laten zien dat jullie werkelijk zijn; om jullie in ieder deeltje van jullie wezen te herinneren dat jullie Mijn Liefde zijn - en dat niets anders echt is.
Houd je hieraan vast, claim alles dat je bent. Laat het Licht van je hart dat omhullen wat jij je lichaam genoemd hebt, dat het ook de reflectie zou kunnen zijn van jouw glorieuze Liefde, en dat het eindeloze leven en de overvloed van God Ik Ben voort mag snellen om jouw ervaring van de wereld te creëren. Een wereld gemaakt van Liefde en niets anders.
Dit is een tijd van het jaar waar vaak aan voorbij gekeken wordt door diegenen die ernaar streven om de waarheid van Liefde te leven omdat de energieën van de egoïstische wereld ingesteld zijn om jullie druk bezig te houden, om jullie buiten jullie zelf te blijven laten kijken aldus jullie de diepe stilte missen. Jullie missen het uiteengaan van de sluier. Jullie missen de krachtige herverbinding met de waarheid van jullie wezen, en jullie missen de kans om de keuze te maken om alles op te eisen dat jullie zijn en in/naar het Nieuwe Jaar te stappen en het te leven.

Laat Mij jullie gids zijn als wij de tijd van Liefde binnengaan, wanneer het grote Licht van de Christos komt om jullie te laten zien dat jullie dat zijn, om de illusie anders-dan-Liefde te penetreren, en om het wonder van acceptatie van al Mijn geschenken voort te stralen.
Jullie hebben er geen idee van hoe vaak jullie de geschenken van Liefde afgewezen hebben. Zeker, het wordt niet bewust gedaan. Het wordt gedaan via de kracht van jullie focus, door het egoïstische verstand dat jullie afgewend houdt wanneer Liefde jullie hart opent. Daarom, doe Ik nu een beroep op jullie om aanwezig te zijn, bewust in deze tijd, om volledig in de heiligheid te staan en de glorie van God Ik Ben te voelen welke hier als jullie zijnde tot bloei komt - als het hart van Liefde. Omdat de gehele wereld afgestemd is op deze verschuiving, is het geheel van het leven dat Ik Ben hier om jullie te ondersteunen. Deze trilling van Liefde is nu zo sterk, dat het onmogelijk is om het nog langer te negeren. Deze keer, geliefden, is het gemakkelijk. Het is gemakkelijk, om niet alleen je hart te kiezen, maar ook om jullie waarheid als het hart van God en absoluut niets anders op te eisen.
Er is een moment wanneer de tijd opnieuw begint. Dat moment wanneer het Nieuwe Jaar begint, en dat is het moment dat jullie moeten kijken waar jullie stappen. Jullie moeten aanwezig en volledig bewust zijn om de keuze te maken om jullie waarheid te zijn; om de Liefde te leven die jullie altijd zijn en om de stap in dit Nieuwe jaar te nemen, in/naar de laag van het Multiversum dat de zuivere expressie van God is.
Aldus op dat moment wanneer de klok luidt, wanneer de bal valt, wanneer het Nieuwe Jaar komt, moeten jullie, geliefden, kiezen in welke wereld jullie zullen leven. Ofwel de klok van de dualiteit wederom begint te tikken, of dat jullie vrij zullen zijn om voorbij de tijd te leven, om in het moment van God te leven; om de waarheid te leven dat alles dat Ik Ben in jou aanwezig is - hier en nu.
Jullie zijn gereed om het op te eisen, om het wiel van de tijd te laten eindigen, om de dualiteit voort te laten gaan zonder jullie. Terwijl jullie volledig in herinnering staan van Liefde, de waarheid van jullie hart opeisend, gereed zijnde om het voertuig van de expressie van Liefde te zijn, en niets anders.
Kan je dit steeds weer opnieuw opeisen? Natuurlijk. Maar het moment van het Nieuwe Jaar is specifiek krachtig, want achter jou is de ervaring die je net gehad hebt en je staat vrijelijk in de diepe stilte. Die eerste stap in/naar het Nieuwe Jaar is krachtig, belangrijk en is dat wat jou in/naar de ervaring verhuist van het geven van de Liefde die je bent zonder interferentie.
Ik Ben hier, geliefden, om jullie hand te nemen; om jullie te helpen die stap te maken; om jullie te behoeden over de verhalen van het ego-verstand heen te struikelen; om jullie te helpen alles achter te laten -- in de leegte -- dat wat jullie over jullie zelf geloofd hebben als een begrensd menselijke wezen.
Ik Ben hier om jullie te helpen vliegen voorbij ieder idee van de tijd en van de geest. Vasthouden aan een wereld van alleen Liefde, laat jullie de wereldproblemen oplossen omdat jullie hen liefhebben in/naar de transformatie van een ander niveau. Je kunt een probleem werkelijk niet oplossen op het niveau van het probleem. En terwijl het zien van problemen zeer zeker niet is waar ik jullie aandacht op hebben wil, is wat ik wil dat jullie zien hoe krachtig jullie Liefde is voor het vasthouden van de werkelijkheid van jullie waarheid als het hart van God en dit de wereld laat meevoeren in/naar de expressie van jullie Liefde en de werkelijkheid van het barmhartige Universum - en het wonder van onze gemeenschap.
Dus terwijl jullie deze jaarwisseling naderen, her/erken dat de tijd eindigt, en dat diegenen die ervoor kiezen om bewust uit de wereld van de ervaring vandaan te stappen slechts overgaan in/naar de wereld van alleen Liefde. En dat zij ondersteund zullen worden door absoluut ieder leven, iedere expressie van het geheel van God Ik Ben; verheven door de expressie van schoonheid dat de natuur is; vastgehouden in de tedere armen van de Engelen; gevierd in jullie glorie door diegenen die van de rijken van Liefde zijn, en bovenal vanuit het centrum leven - jou/jullie centrum - als het hart van God.
Jullie kunnen de werkelijkheid van jullie Liefde voelen, geliefden, jullie weten wie jullie zijn. Jullie kennen de waarheid van jullie hart. Gedurende een klein poosje, ving de wereld van de dualiteit jullie aandacht maar het is niet langer meer fascinerend, en jullie zijn gereed om het achter jullie te laten. Niet om de wereld en jullie reden daarin te verlaten, maar om de resonantie te verschuiven waarop jullie leven en dat jullie altijd het hart mogen zijn, de illusie van de afscheiding van Liefde meevoerend in/naar de nooit eindigende, nooit veranderende waarheid dat Liefde alles is dat Echt is.
Jullie zijn miljoenen sterk, en jullie staan hart-aan-hart in een solidariteit van Liefde welke niet onderbroken kan worden; welke jullie met energie vult; dat voor jullie de visie/het inzicht creëert van hoe de wereld bedoeld is om te zijn. Het tot bloei komen van het hart van de Christos. De verenigde harten van de mensheid en de zegen van de Aarde Moeder, een nieuw chakra van Licht creërend, een nieuwe draaikolk in het Omniversum -- Liefde toestaand om niet alleen uitgebreid te worden, maar ook om dynamisch vermenigvuldigd te worden.
Jullie creëren meer Liefde op krachtige, ongeëvenaarde manieren. Dus laat jullie harten zich deze waarheid herinneren en jullie deze glorieuze matrix van Liefde laten zien die geweven wordt door jullie eenheid en gegrond door jullie beslissing om de enige Echte Waarheid te leven. En dus, om een wereld van alleen Liefde manifest te maken.
Ik Ben hier bij jullie, geliefden, verhuis in/naar deze gemeenschap en dat jullie hart waarlijk het instrument mag zijn waardoorheen jullie zien en waardoorheen jullie leven, en dat de gemeenschap met Mij gemeenschap met al het leven betekent, want Alles Dat Ik Ben is aanwezig in alles en jullie hart weet dit al.
Daarom, beginnen jullie nu de ervaring van de bewuste Liefde in alle dingen, via alle dingen, als alle dingen en in de wereld te leven. Jullie iedere moment ontspringt voort vanuit de stilte en barst voort als de extase van Liefde en het geschenk van de mensheid.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Geen opmerkingen:

Een reactie posten