vrijdag, januari 30, 2015

De Arcturianen en de Galactische Federatie - Gamma Golf Lichtlichaam - 29 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen en de Galactische Federatie
Gamma Golf Lichtlichaam
29 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Wij komen deze dag naar jullie toe om jullie eraan te herinneren dat WIJ ÉÉN zijn. "Wij" omvat al onze vrijwilligers die ingelogd zijn in het derde/vierde holografische spel van de "derde Dimensionale Aarde". Jullie mogen enige films op jullie televisie hebben waarin de "Griekse Goden" de eenvoudige mensen onder hen zien. Zij hebben de macht om deze stervelingen met hun loutere gedachten te beïnvloeden.
Zoals jullie weten, is het bovenstaande scenario correct, maar het is NIET correct dat jullie "eenvoudige mensen" zijn. JULLIE zijn in feite de "Goden" die jullie weg overlichten door het verwarrende doolhof van de transmuterende Aarde. Ja, Lady Gaia transmuteert iedere dag meer. Echter, herinner je alsjeblieft dat transformatie en transmutatie zeer verschillende aanduidingen zijn.
Transformatie betekent dat er iets toegevoegd en weggenomen is om verandering te creëren. Echter de frequentie van dat wat getransformeerd is blijft hetzelfde. Aan de andere kant, omvat transmutatie NIET het iets wegnemen of eraan toevoegen, maar transmutatie verhoogt wel de frequentie van de persoon, de plaats, de situatie of het ding.
Velen van diegenen die in het 3D Spel ingelogd zijn, zijn verstrikt omdat zij toe willen voegen, weg willen nemen, of iets of iemand willen veranderen. Echter, die manier van denken verstrikt hen in feite in het Spel omdat hun driedimensionale denken alleen een driedimensionale oplossing kan creëren.
Jullie terugkeer naar Lichtlichaam begint met terug te keren naar de gedachten en emoties die resoneren met het vijfde dimensionale NU van de ENE. Wanneer je eenmaal kiest om gedachten los te laten die op tijd gebaseerd zijn en op emoties over wat iemand "anders" jou wel of niet aandeed of voor jou deed, zal je gewaarworden dat JIJ de schepper van je leven bent.
Bijvoorbeeld, wanneer je gefocust bent op het NU van JOUW beslissing om te denken, te doen, te voelen en/of te reageren, ben je binnenin het NU van die keuze. Dan wanneer je moe bent, overwerkt en/of gewoon niet in staat om aandacht te besteden aan je keuzes van gewaarwording en reacties, besef je dat feit en geef jij jezelf Onvoorwaardelijke Liefde.
Ascentie gaat niet over het volmaakt zijn, maar over liefdevol en vergevend te zijn. Volmaakt, is een derde dimensionale aanduiding, welke het tegenovergestelde concept is van het onvolkomen zijn. Zowel volmaakt als onvolkomen zijn gebaseerd op oordeel alsook op gepolariseerde tegengestelden.

Hoe zal het zijn in een werkelijkheid te leven waarin er geen extremen zijn zoals volmaakt en onvolkomen? Hoe zal het aanvoelen te leven in een wereld waarin er geen oordeel of een concept is van deze concepten?
Eerst, mag je niet opmerken dat het NU van de ENE je omringt, hoewel je bewustzijn aanzienlijk uitgebreid mag zijn, aangezien de kracht van jouw 3D gewoonte moeilijk te doorbreken is. Zelfs nu resoneren velen van jullie feitelijk voorbij de 3D matrix, maar zijn alleen bewust van dat feit terwijl druk bezet met meditatie of de één of andere spirituele en/of creatieve inspanning. Waarom doet dat zich voor?
Hoe zou je binnenin een hogere staat van bewustzijn kunnen zijn en er niet bewust van zijn? Eenvoudig, je stemt je niet in je ZELF af. Je kijkt "buiten" jezelf en in de matrix. Je doet dat omdat je vergat dat het portaal "uit" de matrix "binnenin" JOU is. De jij, welke jouw Lichtlichaam is, is in de kern van je lichaam binnenin je Kundalini, binnenin je ruggenwervel.
Aangezien je Kundalini gewoonlijk latent is binnenin je kern, besef je niet je eigen kracht van transmutatie. Vandaar dat, je OMHOOG in/naar de "hemelen" kijkt en naar BUITEN in/naar een ander persoon, plaats of ding. Je werd getraind door het 3D Spel te geloven dat JIJ "niet goed genoeg" bent. Jou werd verteld dat jij jezelf moet verbeteren en/of genezen.
Wij zeggen tegen ons geachte uitzendteam, jullie hoeven jezelf NIET te verbeteren of te genezen. Jullie moeten je Multidimensionale ZELF herinneren. Net zoals een enorme grote boom bladeren heeft die sterven en van de boom af vallen, net zoals een rozenstruik enige knoppen heeft die niet tot bloei komen, zijn er delen van jullie leven die dat potentieel niet bereiken.
Het is niet slecht of gênant dat je niet "je 3D potentieel bereikt," als dat potentieel waarschijnlijk aan jou gegeven werd door een ander persoon of door de maatschappij. Het is om deze reden dat zo velen van jullie volledig jullie leven veranderen wanneer jullie tot jullie hogere bewustzijn ontwaken.
Wanneer jouw gevoel van zelf eenmaal uitbreidt vanuit het Aarde voertuig dat je draagt naar de JIJ die binnenin dat voertuig verblijft, beginnen alle 3D indoctrinaties van "goed genoeg" te verminderen. Wanneer jij de levenskracht binnenin het lichaam bent dat je draagt, breidt jouw bewustzijn ver uit voorbij je fysieke beperking en in/naar het NU van de ENE.
De stem die je altijd binnenin je hart gehoord hebt ben JIJ. Dat hogere wezen waar je over gedroomd hebt is JIJ. Dat doel dat onbereikbaar was in je fysieke versie van zelf resoneert nu met het hart en de geest van je hogere dimensionale ZELF.
Wanneer je eenmaal tot dat besef komt, ben je niet langer meer bezorgd over wat "zij" denken. In plaats daarvan ben je bezorgd over wat JIJ denkt, doet, hebt of gelooft. Je begint anderen waar te nemen als lichten van bewustzijn binnenin de 3D matrix van hun menselijke gestalte.
Verder, is jouw menselijke gestalte niet beter dan de gestalte/vorm van een dier of plant. Wanneer je eenmaal beseft dat JIJ niet je lichaam bent, dat JIJ louter je lichaam draagt zodat je in zou kunnen loggen op het 3D Spel, worden andere mensen in het Spel ook gezien als bewustzijn die een gestalte dragen.
Herinner jij je toen je alleen maar wist over jouw 3D gestalte en geen idee had over het bewustzijn die het droeg? Je oude perspectief was bijna zoals het oude geloof dat de Aarde het centrum van het Universum was en de Zon eromheen draaide. Nu kijk je terug en denk je, "Hoe konden ze ooit geloven dat de Zon rondom de Aarde draaide?"
Je zult die vraag niet hoeven te beantwoorden, aangezien er geen reden is om je leven ingewikkeld te maken door te proberen om diegenen die niet gereed zijn om het te weten te onderwijzen of te veranderen. Jouw ZELF zal hun werkelijke ZELF her/erkennen vanwege jullie gezamenlijke uitgebreide gewaarwordingen/inzichten. Vanwege jullie gedeelde besef, zal je WETEN dat zij hun Aarde voertuig "dragen". Dan kunnen jullie met elkaar delen over hoe jullie eerst jullie gewaarwordingen/inzichten uitbreiden in/naar jullie vierde dimensionale astrale lichaam.
Je kunt ook delen hoe jij jezelf gewaarwerd als je vijfde dimensionale Lichtlichaam zelf. Deze bewuste gewaarwordingen van je vijfde dimensionale Lichtlichaam worden eerst ervaren via je gamma golfbewustzijn. Je grootste uitdaging zal zijn om je die ervaring in je dagelijkse leven te herinneren. Daarom, raden wij sterk aan dat jullie deze ervaring onmiddellijk opschrijven.
Ook, als je deze meditaties begint met een kameraad die jou vragen kan stellen over je ervaring, zal het je helpen om over wat er zich voordoet te spreken. Om over je ervaring te spreken zodat je het in/naar je 3D bewuste brein kunt brengen om de woorden te formuleren.
Op deze manier, zal je beginnen te leren, te herinneren, hoe het gamma golfbewustzijn toe te staan te interfacen met je fysieke gestalte op een manier waarin jij je avonturen in de hogere frequenties van de ENE kunt documenteren, herinneren en delen. Iedere keer dat je een gamma golf ervaring hebt, zal je steeds comfortabeler worden met de concepten dat JIJ je Lichtlichaam bent, en je fysieke gestalte jouw buitenste schelp is.  
Daardoor, ben je vooruit gegaan van te geloven dat JIJ je fysieke gestalte bent:  
·      Naar te geloven dat JIJ het vierde dimensionale bewustzijn bent dat die gestalte verlevendigt
·      Naar te weten dat JIJ het multidimensionale bewustzijn bent dat die gestalte verlevendigt
·      Naar te weten dat JIJ het vijfde dimensionale, en daaraan voorbij, Lichtlichaam bent dat op activering wacht binnenin de kern van je ruggenwervel
·      Naar het GEVOEL te ervaren van het zijn van je Lichtlichaam
Wanneer jij je ervaring van het "zijn van Lichtlichaam" hebt zal je moeten verzekeren dat je fysieke Aarde voertuig op een veilige plaats is. Het is ook behulpzaam als je een persoon hebt om jou te helpen bij het aarden van je Lichtlichaam door vragen aan jou te stellen over je ervaring en hen te documenteren. Je kunt ook jouw ervaring opnemen.
Denk eraan, met je eerste avonturen in het Lichtlichaam, zal je uitdaging zijn om binnenin die ervaring te blijven. Twijfel of angst zal je bewustzijn omlaag in/naar de lagere hersengolven trekken. Aan de andere kant, zal Onvoorwaardelijke Liefde en Mededogen je helpen om in een gamma staat van bewustzijn te blijven.
Nogmaals, wij suggereren ten hoogste dat je iemand vraagt om je aardingskracht te zijn. Deze persoon kan jou ook vragen stellen over je ervaring zodat je een herinnering hebt van hoe het voelde en wat je ervoer terwijl je in de hogere werkelijkheden reisde.
Ja, net zoals het theta golfbewustzijn je toestaat in/naar de rijken van de hogere vierde dimensie te reizen en het delta golfbewustzijn je gewaarwordingen van zelf "buiten" je fysieke gestalte plaatst, activeert het gamma golfbewustzijn je Lichtlichaam, ook bekend als je Merkaba. Je Merkaba is jouw "strijdwagen van de Goden".
Binnenin jouw NU, "Goden" zijn niet ver weg in de "Hemel" of in het "één of andere" rijk. Jullie zijn ALLEMAAL wat betiteld werd als "Goden" binnenin jullie eigen gamma golfbewustzijn. Nu werd deze informatie hoger onderdrukt door de strijdkrachten van macht over anderen.
Als de "gunstelingen" van de mensheid hun ware kracht binnenin zouden kennen, zouden de strijdkrachten van de macht over anderen het "bestaan onmogelijk gemaakt worden". In feite, deze "macht over anderen groepen", ook bekend als de Kliek, de Illuminatie en vele andere namen die wij zullen openbaren in dit NU, hebben de laatste strijd verloren om complete macht over Gaia te verkrijgen.
Zoals jullie je er waarschijnlijk bewust van zijn, hebben zij een zeer lange loop gehad door alle jaren van de Kali Yuga heen, welke de laatste cyclus is van de "donkerste nacht voorafgaand aan de dageraad". Die dageraad is NU ontwaakt. Velen sluimeren nog steeds in de illusies van de polariteit en de overheersing van een externe macht.
Daarom, onze dierbaren die zich vrijwillig aangemeld hebben om jullie huidige incarnatie binnen te gaan om bij de ontwaking en de genezing van Gaia te helpen, vragen wij jullie om alsjeblieft: "Come out, come out wherever you are!" (tevoorschijn te komen). Jullie hoeven niet langer meer "verstoppertje" te spelen met jullie eigen hogere ZELF. Het is het NU om je ZELF in je dagelijkse leven te ZIJN.
Er zullen dagen zijn waarin jullie je mogen voelen alsof jullie door het leven heen vliegen en andere dagen waarin jullie je zullen voelen alsof jullie voortsjokken door de modder. Vanzelfsprekend, zullen jullie in staat zijn om de hogere staten van het bewustzijn te handhaven wanneer jullie vliegen en zullen waarschijnlijk vallen in/naar het beta golfbewustzijn wanneer jullie voortsjokken.
De op en neergaande roller coaster van het leven in de derde dimensie is bezig langzaam tot het einde van diens rit te komen. Jullie waren vreugdevol toen de rit jullie OMHOOG droeg en doodsbang toen de rit jullie OMLAAG stuurde. Maar de roller coaster rit wordt met pensioen gestuurd, net zoals het volledige 3D amusementspark.
Dit "park" werd binnengedrongen door de duisternis lang geleden in de laatste dagen van Atlantis, en die duisternis groeide door het creëren van ontelbare oorlogen waarin beide zijden gesteund werden door dezelfde duisteren voor het enige doel van het vullen van hun eigen zakken. Aangezien dit gedrag gedurende de laatste 2000 jaren escaleerde, begon Gaia het grootste "offensief" te nemen naar Haar gezondheid en welzijn.
Toen de planeet aldus diep gewond raakte door de mensen die haar bezetten, in feite door een relatief kleine groep van deze mensen, werd aan jullie Galactische Familie toestemming gegeven door de hogere strijdkrachten om de planeet en de mensen die onze Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionale Licht zouden accepteren te helpen.
Omdat de mensheid ervoor kiest om jullie Licht en Liefde te accepteren, braken wij niet "de wet van Gaia's vrije wil vlak". Eerst, konden slechts een paar mensen horen dat wij hen riepen. Daarom, besloten velen van ons om de essentie van onze hogere expressie van ZELF in de menselijke gestalte te implanteren van diegenen die de opdracht accepteerden om Gaia te helpen.
Het was uitermate uitdagend voor onze vrijwilligers, die dit proces begonnen na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze eerste vrijwilligers moesten geheim blijven aangaande hun werkelijke zelf. Velen van diegenen die het geheim niet bewaarden werden benadeeld of vermoord. Echter, gedurende de 3D tijd, waren diegenen die het overleefden in staat om anderen te helpen te ontwaken en te communiceren met hun eigen hogere expressies van ZELF.
Jullie beginnen NU jullie eigen Arcturiaanse Corridors van Ascentie te openen. Deze Corridors worden betreden en verkend via jullie eigen gamma golfbewustzijn. Denk er alsjeblieft aan dat de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde en Mededogen voor al het leven de kracht is die jullie toestaat om jullie gamma bewustzijn te herkrijgen en vast te houden.
In de volgende boodschap bieden wij een opname van de ervaring van ons kanaal aan over het gamma golfbewustzijn. Denk er alsjeblieft aan dat gewaarwording creatie is. Daarom, als een ieder van jullie in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij reist, zullen jullie ervaren wat jullie eigen bewustzijn het beste kan her/erkennen en aandacht aan kan besteden.
Daarom, mag een ieder van jullie andere ervaringen hebben omdat elk van jullie andere gewaarwordingen zal kiezen. Op deze manier, zullen jullie ontelbare verschillende versies van de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde creëren. Wij herinneren jullie er nogmaals aan dat:
JIJ DE SCHEPPER VAN JOUW WERKELIJKHEID BENT!
Wanneer jullie je bewuste reizen in/naar en door de hogere dimensies beginnen, zal een ieder van jullie jullie eigen "puzzelstukje" van het leven in de vijfde dimensie en daaraan voorbij vergaren. Wanneer jullie naar jullie fysieke werkelijkheid terugkeren, zullen jullie jullie "puzzelstukjes" die jullie verzameld hebben op jullie interdimensionale reis bijdragen aan de planetaire puzzel van de "Ascenderende Gaia".
Zeer belangrijk, denk er ALTIJD aan dat JIJ al geascendeerd bent in de hogere dimensionale expressies van je eigen Multidimensionale ZELF. Je nam geen lichaam om je eigen spirituele groei te bevorderen. De dagen van "individuele" spirituele leiders en heiligen hielden op met het eindigen van het Vissen Tijdperk.
Wij danken jullie voor het herinneren. Het is deze herinnering die onontbeerlijk is zodat jullie verschoond kunnen blijven van de kaken van jullie 3D ego. Houd onvoorwaardelijk van jullie ego, en plaats jullie Multidimensionale ZELF in de bestuurdersstoel van jullie Missie op Aarde.
De volgende keer posten wij Suzille's vijfde dimensionale reis. Sta er alsjeblieft bij stil dat een ieder van jullie dat gewaar zal worden wat in uitlijning is met jullie eigen "reden voor incarnatie". Dan kunnen jullie dat "individuele puzzelstukje" toevoegen aan de ENE puzzel van Planetaire Ascentie.
Wij sturen jullie ALLEMAAL Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijke Dankbaarheid.
De Arcturianen, Pleiadianen en andere leden van de Galactische Federatie van het Licht.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten