maandag, januari 19, 2015

De Arcturiaanse Groep - Vertrouwen - 18 Januari 2015 / Marilyn RafaelleDe Arcturiaanse Groep
"Vertrouwen"
18 Januari 2015 / Marilyn Rafaelle
Groeten dierbaren. Wij komen om te zeggen dat er veel aan het gebeuren is op jullie planeet dat nog niet met de fysieke ogen gezien kan worden. Echter, jullie beginnen de verandering in de energie van jullie persoonlijke wereld alsook op het Universele niveau te voelen. Jullie mogen meer kameraadschap beginnen op te merken onder diegenen rondom jullie heen … een gevoel van eenheid dat er eerder niet scheen te zijn. Je mag het opmerken in de één of andere groep waar je bekend mee bent zoals een club waartoe je behoord of in familiebijeenkomsten. Je zult meer eenheid en een minder gevoel van afgescheidenheid opmerken.
Deze veranderingen zijn het resultaat van het hoog resonerende Licht dat nu op/naar de Aarde gutst en voor allen die ontvankelijk zijn beschikbaar is. Ieder deeltje van Licht voedt het bewustzijn van een ontwakende wereld. Velen die voorheen onoplettend of blindelings accepterend waren van de wereld condities, worden nu bij zichzelf gewaar meer bewust te zijn en sneller vermoeid te raken van het onophoudelijke gebakkelei en adolescente gedrag van zoveel zelfdienende wereld "leiders". Ziend met nieuwe ogen, beginnen zij nota te nemen van diegenen die dienen om alleen maar hun zakken te vullen. De ogen van de mensheid gaan open en de persoonlijke macht begint opnieuw opgeëist te worden.
Dus, terwijl de maatschappij ontwaakt, begint het automatisch in/naar diens macht te verhuizen. Zelfs een klein ding zoals het tekenen van een petitie, helpt om de energie van de wereld in/naar nieuw richtingen te activeren. Het gaat niet over het geven van energie aan de één of andere negatieve verschijningsvorm, maar eerder gaat het over het nemen van welke menselijke voetstappen dan ook die anderen mogen helpen om, op hun eigen niveau van besef, opmerkzaam te zijn.
Jullie zitten middenin de ontwaking aangaande wie jullie zijn, beseffend dat jullie zijn en nooit minder waren dan diegenen die de één of andere soort macht bezitten. Verschijningsvormen zullen niet veranderen totdat jullie hen veranderen, want de externe manifestaties die jullie zien presenteren eenvoudig het eensgezinde bewustzijn van de meerderheid, dat in deze tijd nog steeds zwaar ondergedompeld is in dualiteit en afscheiding.
De klokkenluiders van de wereld zijn dappere zielen, niet om beschimpt te worden zoals velen zouden willen hebben dat jullie geloven. Zij helpen diegenen te ontwaken die blindelings alles accepteren dat hen verteld wordt … de slapenden die hun macht weggegeven hebben aan diegenen die claimen het te bezitten. Ondanks persoonlijk gevaar voor henzelf, spreken zij de woorden die gehoord moeten worden. Diegenen die van mening zijn dat zij persoonlijke macht of rijkdom zullen verliezen door deze informatie, zouden jullie willen laten geloven dat deze mensen criminelen zijn. Nee, zij dienen om de mensen van de wereld te helpen te ontwaken, om hun ogen te openen, en hopelijk hun macht terug te nemen.


Doe iedere dag wat je kunt om anderen te doen laten ontwaken, maar nooit op een predikende of bekerende manier. Het moet met liefde en vriendelijkheid en respect voor de ander diens geloofsysteem gedaan worden. Vaak zijn het geen woorden, maar is het eenvoudig jouw energiegebied gevuld met Licht dat de ander die ontvankelijk is helpt te ontwaken. Spreek de diepere waarheden alleen wanneer je daartoe gegidst wordt, wanneer een persoon gereed is om het te horen of naar de waarheid aan het zoeken is, vertrouw altijd op je intuïtie.
Wij wensen over vertrouwen te spreken … een zeer onjuist begrepen woord. Vertrouwen in diens meest ware betekenis reflecteert een staat van bewustzijn dat in staat is om in besef te rusten, en de ervaringen leeft van ieder moment vanuit het centrum wat er vaak voor de wereld uitziet als een nietsdoen. In werkelijkheid, is niets doen blind geloof houden in het één of andere concept, persoon of ding … wat vaak aangezien wordt als vertrouwen.
Blind geloof komt van het accepteren van driedimensionale concepten van God, engelen, heiligen, of zelfs de regering zonder vraagstelling, eenvoudig omdat het is wat jou verteld werd. Blind geloof is onwetendheid dierbaren, en representeert de overgave van persoonlijke macht aan een onbekend iets dat geacht wordt macht te hebben … het is geen vertrouwen. Dit is niet te zeggen dat de engelen en Wezens van het Licht er niet zijn om jullie te helpen, maar om jullie te assisteren, niet om het werk voor jullie te doen.
Vertrouwen is de natuurlijke afstammeling van een staat van bewustzijn ingebed met spirituele waarheid en geen dogma of rites en rituelen doorgegeven en geaccepteerd van generatie op generatie. Vertrouwen is leven vanuit en rusten in een bewustzijn, dat bewust en goed ingelicht is over wat echt en spiritueel waar is.
Vertrouwen wordt eenvoudigweg natuurlijk op een bepaald niveau van besef, maar het wordt nooit verkregen door voor altijd buiten jezelf te kijken, want ongeacht hoeveel de leraar of het pad door de maatschappij ook vereerd wordt, op een bepaald punt moet de spirituele reis een solo reis worden, een verschuiving naar je eigen Centrum.
Dit is niet te zeggen dat je nooit naar het één of andere boek, klas of leraar onderweg gegidst zult worden, maar het is om te zeggen dat je altijd moet luisteren naar je intuïtie, en wanneer iets afgelopen aanvoelt, ben dan niet bevreesd om het achter te laten en verder te gaan. Vele paden en leringen zijn slechts gedurende een korte tijd nodig … stappen onderweg om achtergelaten te worden op het één of andere punt, hetgeen dan nieuwe en hogere fases van de reis toestaat om te beginnen.
Vertrouwen manifesteert als de student leert om energie en kracht van externe krachten te onttrekken en het te plaatsen waar het is, in Goddelijke Eenheid. Vertrouwen is bewust te zijn van wat is, in plaats van de 3D concepten van wat is. De reis door de derde dimensionale levensspannen is een vallen en opstaan geweest, vallen en opstaan maar op het één of andere punt begint groei met Gratie te komen en ontbindt de angst. De spirituele student begrijpt eindelijk wie en wat hij is, en is in staat te rusten in dat besef. Dit is Vertrouwen.
Jullie allemaal zijn hier klaar voor, dierbaren. Jullie allemaal zijn spiritueel bewust op niveaus die jullie in staat stellen om te beginnen te leven, te verhuizen, en jullie wezen in waarachtig Vertrouwen te hebben. Het is alleen de doorgaande afhankelijkheid van de wereld aangaande concepten en overtuigingen die het in knechtschap houden. Vertrouwen tilt de lasten van jullie persoonlijke rug af en verwijdert de mentale aansturing om te "doen, doen, doen", hetgeen de focus is van het intellectuele denken alsook kan het gevonden worden in vele metafysische leringen.
De metafysische protocollen waren noodzakelijk in het begin, en zijn nog steeds belangrijk voor de pas ontwaakten, maar jullie zijn niet langer beginners. Jullie hebben die fase voltooid en zijn gereed om van het "doen, doen, doen" mentaal te verschuiven naar "Zijn, Zijn, Zijn". Nu gaat het over voorbij het Metafysische te groeien (een slecht plaatje nemend en het in een goed plaatje makend) en uit het mystieke te verhuizen (het bewuste besef dat in werkelijkheid niets verandert).
Rites en rituelen dienen hun doel maar voor de meesten van jullie, zijn zij afgelopen. De reis gaat nu over een bewustzijnsverschuiving dat de macht van buiten naar binnen overdraagt … of het buitenste nu "goed" of "slecht" is. Ieder geloof in de één of andere macht buiten jezelf moet losgelaten worden, en iedere loslating helpt jou te bevrijden van iedere knechtschap eraan. Weet dat zelfs "goede" verschijningsvormen concepten zijn.
Iets loslaten betekent NIET dat je van de fijnere dingen van het leven niet kunt of nooit weer zult genieten, noch betekent het dat je niet deel kunt nemen aan de één of andere religieuze ceremonie of dienstverlening. Het betekent eenvoudig dat je niet langer deze dingen doortrekt met een macht die zij niet hebben, ofwel over jou of voor jou. Je begint de werkelijkheid achter alle verschijningsvormen te zien en begrijpt de waarheden die gerepresenteerd worden door rites en rituelen, wetende dat in en van henzelf zij geen macht hebben.
Omdat het externe een expressie is van iemands staat van bewustzijn, als hij/zij uit een bewustzijn van dualiteit en afscheiding verschuift in/naar een bewustzijn van waarheid en Eenheid, hij/zij zal ontdekken dat de externe vormen beginnen te manifesteren op nieuwe en hogere manieren. Vrees nooit het verlies van iets, want als je de inhoudt ervan in bewustzijn draagt zal het opnieuw verschijnen, vaak in de één of andere nieuwe en betere vorm. Bijvoorbeeld; Een verkregen bewustzijn van heelheid en volledigheid manifesteert vaak buitenwaarts in eenvoudige dingen zoals het vinden van de perfecte parkeerplaats, maar kan en zal ook manifesteren als de juiste partner, baan, of nieuwe orde en vrede in je leven.  
De geest is de vertaler van iemands staat van bewustzijn, het vertalend in/naar vormen die passend voor ieder individu zijn. Als alleen leven heelheid voor iemand representeert, zal hun bereikte bewustzijn van volledigheid niet buitenwaarts als een partner manifesteren. Evenzo, moet een bewustzijn ingebed met concepten en overtuigingen van dualiteit en afscheiding tevoorschijn komen als ervaringen van zowel goede als slechte … dualiteit.
Dit is de reden van de fysieke, emotionele en mentale opruimingen die jullie nu ervaren. Zelfs diegenen die wakker en geëvolueerd zijn dragen nog steeds cellulaire herinneringen van vroegere levens die volledig in een bewustzijn van dualiteit en afscheiding geleefd werden en deze moeten losgelaten en opgeruimd worden.
Jullie zijn gereed.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.onenessofall.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten