dinsdag, januari 27, 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 25/27 Januari 2015


Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
25/27 Januari 2015
De Orbs Zijn het Voorgerecht van het Menu
Blossom: Hier is de link van twee aparte getuigen naar de 2e video. Voor zover ik kan uitdokteren, zijn deze niet op dezelfde datum geschoten als de originele ‘nepperd’.

Oké, ik weet dat dit onverwacht is … maar er is iets gebeurd waarover ik met jullie moet praten … en voor ik dat gedaan heb … zal ik geen goede dag kunnen hebben! Dus, vorige week vroeg ik jullie naar een video met Lichtorbs in Massachusetts. Jullie zeiden dat het een hoax was en dat het niet uit enig deel van de Galactische Federatie voortkwam en de video werd verwijderd nadat vele experts hadden bewezen dat dit zo was! Nu, vandaag, werd mij een link gestuurd over orbs die er heel erg op lijken, op een ander tijdstip, maar ook in Massachusetts. Nu ben ik helemaal in de war … over mijzelf en over jullie! Was het mijn denken, dat het mogelijk een hoax kon zijn, als gevolg van een paar emails die dat zeiden, dat mij beïnvloedde? Als dat zo is … kan ik mijzelf niet meer Vertrouwen dat ik de Waarheid doorgeef.
Een andere channelaar, waarvan ik persoonlijk nog niet had gehoord, heeft gezegd dat de video Waarheid was. Wat mij betreft … dit maakt dat ik in zulke tijden de handdoek in de ring wil werpen. IK MÓET WAARHEID DOORZENDEN OF DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TREKKEN. Misschien dat er lezers zijn die niet begrijpen waarom dit voor mij absoluut noodzakelijk is … Ik zou het onder het tapijt hebben kunnen vegen … sommige zouden de tweede video hebben gezien, andere niet. Maar sommige zouden ook, net als ikzelf … erover kunnen horen en zich afvragen wie ze moeten geloven. Ik zou liever stoppen dan weten dat ik de channelings beïnvloed. Ik bedoel, waar gaat het om?
Federatie van Licht: Liefste ziel die nu zoveel misnoegen uitstraalt.
Zeg dat nog maar eens. Jullie gaan nu herhalen … kan ik jullie zeggen … opdat mijn stemming Lichter wordt … en geloof me, het heeft Oplichting [een bliksemflits] nodig. Hoewel ik tien minuten nodig had om in te tunen, zodat ik met jullie ‘contact kon maken’.
We hebben je lief. Wij verlangen voor jou slechts dat je Lichter wordt, omdat we WETEN dat het voor jou niet nodig is om je zo terneergeslagen en verward te VOELEN.
Dus jullie snappen niet waarom ik me zo voel?
Misschien als je ons het laat uitleggen?
Kom maar op.
Wij kunnen jouw vastbeslotenheid om er zeker van te zijn dat wat wij VIA jou zeggen … van ONS komt … en niet van JOU, waarderen. Het is alom bekend dat ieder ‘medium’, dat als voertuig wordt gebruikt … door hen die niet van de Aarde zijn … om tot hen die van de Aarde zijn … te communiceren … beïnvloed KAN WORDEN door zijn/haar eigen denkwijze … eigen gedachten en overtuigingen … als je dat begrijpt?
Precies!!
Toch blijven we stellig zeggen … direct van ONS … dat de video van, zoals jij zei, de afgelopen weken … inderdaad een bedoeling had ‘opwinding’ te brengen, echter, de ‘opwinding’ was vooral aan de kant van de aanschouwer.
Dat woord ’aanschouwer’ verraste me, omdat ik dacht dat jullie zouden gaan zeggen … ‘de opwinding was vooral aan de kant van de ‘schavuit’.
De opwinding was inderdaad bedoeld om emoties wakker te maken …
Om de goede redenen?
Aanvankelijk wel … maar meer nog om aan te tonen dat men dergelijke ‘voorstellingen’ kan verzorgen.
Wat houdt dat in?


Het betekent dat men wederom … van alles en nog wat kan oproepen … en dat men ervoor kan kiezen om het realistisch te maken … of niet.
Ik vind dit maar moeilijk te volgen, om eerlijk te zijn … en het zal me nog meer frustreren wanneer de tijd die ik er nu voor genomen heb om dit uit te zoeken … mij niet een bevredigend antwoord geeft, eerlijk gezegd, omdat het op dit moment lastig is, en toch MOET IK WETEN WAT WAAR IS.
Ben je dit pad niet al veel vaker afgelopen, Blossom?
Meer dan mij lief is … ik veronderstel dat ik van streek ben, omdat alles zo goed leek te gaan na de channelings van het afgelopen jaar … en dan komt nu de bal met een boogje terug, wat maakt dat ik me dingen ga afvragen.
Wat maakt dat je ons niet volledig VERTROUWT?
Vroegere teleurstellingen.
Wat maakt dat je doorgaat?
Dat weet ik soms niet. Ik zou het afschuwelijk vinden als het mijn ego blijkt te zijn … Ik wil heel graag denken dat ik weet dat jullie WAAR zijn en daardoor velen op hun reis helpen.
Dus ALS jij WEET dat wij WAARHEID zijn … waarom blijf je dan twijfelen aan die WAARHEID?
Omdat jullie, als jullie mij waren … hetzelfde zouden doen! Ik ben in menselijke vorm, weten jullie nog? Voor mij zijn de dingen anders. Als JULLIE vanmorgen de link zouden hebben gekregen, met nog meer orbs in dezelfde omgeving, maar op een andere dag, met twee compleet los van elkaar staande getuigen … hoe zouden jullie dan gaan denken? Waarschijnlijk zelfs aan de mogelijkheid dat de eerste video uiteindelijk toch geen hoax was. En dan komt dat hele verantwoordelijkheidsgedoe om de hoek kijken. Daarom, wat zeggen JULLIE over de andere video’s?
We zouden zeggen … nu je ons een kans hebt gegeven …
Dat doet me inderdaad glimlachen …
Dat deze nieuwe idealen …
Nieuwe wat?
Idealen … Je hoorde het woord goed … Deze nieuwe idealen omtrent voorstelling veel algemener voorkomen dan datgene, waarvan wij kunnen zeggen dat ze WAAR zijn …
(Ik googlede ‘idealen’ … helpt altijd. ‘Een standaard of principe om je op te richten’.)
Dus zijn deze nieuwe video’s … eveneens in Massachusetts … geen hoaxes?
Nee, dat zijn ze niet.
Is het niet een beetje té toevallig dat ze op dezelfde plaats zijn als de hoax-video?
Wij noemen het liever een andere categorie. We zouden er vriendelijk op willen wijzen dat, opdat men dat wat ‘echt’ is kan onderscheiden van wat ‘nep’ is … het boogballetje opzettelijk in het netje is gegooid.
Alweer … ik weet niet of ik het ben … maar wat willen jullie zeggen? ‘een boogbal in het net gooien’ … ik WEET wat jullie zeggen … Maar … ‘boogbal’, als je dat opzoekt, betekent het ‘een bijzonder moeilijk onderwerp’.
Maar onze meer Lichthartige betekenis is … dat aan dit ‘dilemma’ nu een nieuwe ‘draai’ gegeven is.
Wel heb ik ooit … Waarom, o waarom wilde ik niet hiernaar afdalen als een schoonmaker? Ik moet erom lachen … ik heb dat behoorlijk wat jaren gedaan toen ik nog niet acteerde. Maar ik dwaal af. Waar waren we? Ik voel me al Lichter … Dank je wel … maar laten we niet de draad kwijtraken. Ik hou er niet van om aan anderen die boodschappen doorgeven te twijfelen of hen te beschimpen … dus hoe kan die andere channelaar zeggen dat zij [de video’s] WAAR zijn.
Blossom … wat een andere channelaar zegt … gaat ons niet aan. Wij dragen alleen zorg voor ONZE WAARHEID.
Maar … dan worden wij, hier beneden … die proberen dit uit te zoeken … achtergelaten zonder te weten wat we geloven! Als jullie gaan ‘verschijnen’ … waarvoor, zoals jullie zeggen, deze tweede video dient … om onze dag op te Lichten … om onze last te verLichten … waarom, o waarom kan het dan niet meteen in zijn VOLHEID? Waarom moeten we eerst daarover heen en weer praten? Nou … laat MIJ eens een boogbal in het net gooien. Hebben jullie … jullie soort (met alle respect) besloten om deze orbs uit te sturen … de echte … NA de hoax video?
Ja. Wij waren het erover eens om dit te doen.
Wie?
De Raad van Licht**. Om redenen die we eerder gaven … De boogbal.
Wat kunnen jullie nu, op dit moment, doen om mij te bewijzen dat DIT ALLES … dit hele gesprek … niet zo is dat ik een babbel heb met een ander aspect van mijzelf … in mijn hoofd? Omdat … ik gewoon iets nodig heb!
Blossom … Het bewijs voor jou … moet komen van dat wat je VOELT … over ONS.
JIJ WEET … WIJ WETEN … dat jij de gesprekken met ons op elk moment kan stoppen … als het niet langer juist VOELT.
Ja, maar makkelijker gezegd dan gedaan! Omdat mijn hart WEET dat ik hier kwam om dit te doen … en meestal … red ik me er aardig mee. Soms ben ik er super blij mee … en er Dankbaar voor en soms … wat ik al zei … zoals nu … ben ik er helemaal en Echt mee klaar. Ik VOEL me zo verward.
Stop dan … want we willen niet … zoals gezegd … van streek maken of ontrieven.
Dat WEET ik. Echt. Ik WEET dat ik het zelf moet uitzoeken … IN MIJN WAARHEID.
En die WAARHEID IS?
Ik WEET dat jullie echt zijn en van LICHT en LIEFDE … IK WEET HET … Waarom blijf ik dan steeds twijfelen aan wat jullie doorgeven?
Vertel het ons maar, Lieverd. WIJ kunnen slechts doorkomen met onze WAARHEID wanneer jij daarom vraagt.
Nou, wordt ik door mijn eigen gedachten over de zaak beïnvloed … wanneer ik JULLIE antwoorden geef? Begrijpen jullie dat?
Wij begrijpen dat … en zouden willen zeggen … NEE. Jij wordt niet beïnvloed. Misschien anderen wel … maar … … … we vragen je om op te schrijven wat wij net aanboden.
Eerlijk gezegd klinkt het zo ‘zelfingenomen’.
Jij zegt het niet … wij doen dat!
Grrr! Jullie wilden zeggen …
Maar jij bent van Hoger kaliber.
Hier heb je weer dat HELE VERTOUWENSDING. Ik moet erop VERTROUWEN dat JULLIE dat gezegd hebben … en het was niet wat ik had willen horen. Het zou zo veel makkelijker zijn als ik het zou horen, letterlijk zou horen. Vanwege het feit dat het hier gaat om ‘gedachteoverdracht’ wordt het zo tricky.
Weet je … er is net een kwartje gevallen … een klein stukje … niet helemaal door de gleuf … en jullie doen er goed aan het uit te leggen, zoals ik VOEL dat jullie willen.
Veel dank.
WIJ KOMEN DOOR OM TE KUNNEN HELPEN EN OVER LIEFDE TE ONDERRICHTEN.
Wanneer jij ervoor kiest … JIJ BLOSSOM … ervoor kiest om uit naam van jezelf of lezers vragen te stellen … geven wij je ONZE antwoorden … NAAR ONZE WAARHEID. Je mag kiezen of je die antwoorden accepteert of er vragen bij hebt. Je zegt … dat jij het soms bent, waaraan je twijfelt … over of je ONS wel of niet ‘verzint’ … Want hoe kunnen we het ooit niet goed hebben?
Wij zeggen je … NAAR ONZE WAARHEID … wij hebben het nooit fout … NAAR ONZE WAARHEID.
Het mag verkeerd lijken in de WAARHEID van iemand anders … maar dat is wederom niet onze zaak. Wat onze zaak is dat is ONZE WAARHEID. Of JIJ al of niet ervoor KIEST om dit te KENNEN als JOUW WAARHEID … Ja, JIJ Blossom … dat is geheel aan jou.
Je hoeft wat WIJ zeggen niet te accepteren als JOUW WAARHEID.
WIJ BIEDEN HET AAN ALS ONZE WAARHEID … HET HOEFT NIET DIE VAN JOU TE ZIJN.
Zie je? Jij maakt dat voor jezelf uit … hebt jouw eigen mening …
Toch lijkt het een beetje vreemd … om het niet met jullie eens te zijn.
Het mag dan vreemd lijken … maar het is toch mogelijk. Zei White Cloud niet altijd … als iets wordt gezegd dat voor jou niet goed voelt … laat het dan gaan … en ontdek dat wat wel goed voelt.
Ja, dat heeft hij gezegd. Maar voor mij blijft gelden … aangezien ik het voertuig ben waardoorheen jullie spreken … dat ik graag wil weten dat, als ik vraag of een video een hoax is of niet … jullie de WAARHEID doorgeven.
DAT DOEN WE! Wat we echter zeggen is dat JIJ, of wie dan ook, ons woord niet hoeft te accepteren.
Maar waar gaat het dan om?
Vertel jij het ons maar. Jij bent degene die ons vragen stelt en wij kunnen je slechts naar ONZE WAARHEID ONS ANTWOORD geven OP DAT BEPAALDE ONDERWERP.
Maar wat als ik … bijvoorbeeld … zou zeggen … ‘oké … jullie zeiden dat de video een hoax was, maar ik ben er niet meer zeker van dat het zo is’?
Dan zouden wij zeggen … Bravo … dat je jouw eigen Waarheid gevolgd hebt.
Maar zijn jullie dan niet degenen die WETEN van dit soort dingen?
Dan zouden wij zeggen dat ‘Wij weten’ dat het een hoax was … Jij vroeg het en wij vertelden het je … Maar je hoeft dat niet van ons aan te nemen.
Maar ik VOEL … dat jullie woord WAARHEID is.
Niet altijd … Want vandaag ben je ons weer aan het bevragen. Alsjeblieft Blossom, WEET … dat we geen probleem hebben met jouw bevragingen. In feite zijn we er nogal blij mee dat je dat doet … want het helpt je om JOUW WAARHEID aan jezelf door te geven.
Het is niet een makkelijke opdracht om met ons te werken … slechts een paar begrijpen Werkelijk hoe het allemaal werkt en wat het behelst … dus nemen we de gelegenheid te baat om jou te bedanken dat je bent ‘blijven hangen’.
Soms aan een zijden draadje. Ik VOEL dat we klaar zijn voor vandaag. Ik voel me heel veel beter nu ik mijn hart gelucht heb. Ik wil altijd iedere babbel die wij hebben delen (dat moet een deel van mijn overeenkomst zijn geweest) en ik hoop dat het anderen helpt om meer te begrijpen van onze relatie en meer van hun relatie met jullie … en ook van mijn verlangen om Waarheid door te geven. Ik denk dat ik heb bereikt wat ik wilde toen ik me vandaag afstemde op jullie.
In deze situaties ben ik er altijd een beetje … meer dan een beetje … beducht voor om zulk soort sessies in te gaan … omdat ik nooit weet waar ze op uitdraaien. In al die 15 jaar (!!!) altijd maar lerend om mijzelf en de relaties met degenen waarmee ik contact heb (die ik niet in de ogen kan kijken) te Vertrouwen … Maar, wie weet … Misschien op een dag.
Dank je wel, mijn vrienden. Dank je voor jullie geduld en voor dat jullie niet zeggen ‘Blossom … hemeltje lief … wat nu weer?!’
Blossom, hemeltje lief … VOEL ONZE LIEFDE … VOOR JOU … vanwege jouw volharding om alleen Waarheid te willen zijn … ongeacht wat er naar je toe wordt gegooid … binnen of buiten de plaat … [‘pitch’ slaat op de werpplaat van honkbal. Het slaat ook op het (af)gestemd zijn van een snaarinstrument of radio.]
Ik denk dat ik maar door blijf varen … Misschien kunnen we in ons volgende babbeltje meer ingaan op de nieuwere video’s met de orbs … onze Energie-verbinding is niet sterk genoeg meer om door te gaan. Ik moet zeggen … dat ik vol Liefde uit deze sessie kom … wat heel wat beter is dan hoe ik erin kwam. Dank jullie wel. IK HOU VAN JULLIE.
Zaak gesloten?
Zaak gesloten … maar willen jullie de volgende keer wel over de orbs praten?
Zeker. Als het, wanneer we onze ‘harten verenigen’, in die tijd in jullie wereld passend is.
Liefde aan jou … Liefde aan allemaal … LIEFDE … LIEFDE … LIEFDE.

*** Vervolg van mijn zoektocht naar WAARHEID, 27 januari.
Wederom hallo. Welnu, ik begin deze communicatie met een Licht hart, maar ook met vastberadenheid om dit thema, de video’s van de orbs, voor eens en voor altijd op te helderen. Ik heb nagedacht over wat jullie zeiden en ons laatste (hierboven staande) gesprek vele keren overgelezen.
Ik accepteer dat de eerste video een hoax was … maar niet de tweede (die door twee, ver uit elkaar zijnde bronnen gefilmd was) en waarvan jullie zeggen dat het geen hoax was … Kunnen jullie me uitleggen WAT het precies zijn? … en waarom ze zichzelf lieten zien … alsjeblieft?
Wij zijn ook weer meer dan verheugd om de uitwisseling met jou over deze zaak, die zo helemaal en ECHT jullie denken op de kop heeft gezet, te hervatten.
Deze Lichten … die jullie de term ‘orbs’ geven … zijn een manifestatie van bepaalde Energieballen die een voorstelling geven.
Met wat voor doel?
Om mensen nieuwsgierig te maken en vragen te laten stellen. Om de vragensteller er zelf uit te laten komen wat ze zijn en waarom ze er zijn … waar ze vandaan komen, enz.
Maar dit is wat ik jullie vraag.
Dat weten we.
Zijn ze een soort schepen? Zitten er Wezens in?
Nee. Het zijn geen schepen. Zoals we al zeiden … ze zijn een voorstelling die moet intrigeren.
Ik veronderstel dat mijn verwarring is … dat zij op dezelfde plaats tevoorschijn kwamen als de hoax-video. Jullie zeiden dat het een ‘boogbal’ was … om Waarheid van namaak te kunnen scheiden … dat stuk heb ik nog niet te pakken. Ik snap het niet.
Blossom … er is veel dat gebeurd is … nu gebeurt … en zal gebeuren, dat velen niet kunnen snappen. Het naakte feit is … dat het gepast was om deze ballen van Licht te ‘sturen’ en ze op dat moment naar die plaats te manoeuvreren.
Kunnen jullie hier meer over vertellen?
Daar wij wisten … dat het eerste zichtbare filmpje op een effectieve manier was gecreëerd … besloten we om dat wat WAARHEID WAS … en niet van een programma … er als vergelijkingsmateriaal aan toe te voegen.
Maar, waarom verwarring creëren?
Als we ze naar een ander land hadden ‘gestuurd’ … zou dat dan niet dezelfde uitwerking hebben gehad? Dezelfde vragen oproepen? Zouden mensen dan niet zeggen … ‘Dit hebben ze in een ander land ook meegemaakt’. Daarom, zie je … voelden we … dat de impact van WAARHEID … groter zou zijn door ze naar die plaats te ‘sturen’.
Wat bedoelen jullie precies als jullie zeggen ‘ze te sturen’?
We bedoelen dat ze zijn gemaakt door GEDACHTE uit te rekken tot ‘kristallen pilaren’, die op veel Lichtschepen voorhanden zijn. Deze pilaren ‘creëren’ vervolgens de Energie. De uitleg kunnen we het alleen maar vereenvoudigen door te zeggen … dat deze bepaalde Licht Energie werd vervaardigd in een kamer. Het wordt daar letterlijk ‘vastgehouden’ … en dan wordt, wanneer het geacht wordt het juiste moment te zijn … die GEDACHTE, in Licht Energie omgezet … losgelaten.
Hebben ze nog een ander doel dan een voorstelling te geven?
Ja. Ze laten de Energie, waarvan ze werden gededuceerd * … uitvloeien over dat gebied.
En wat betreft de ene bal die door de andere werd losgelaten … hoe zit dat?
Het effect daarvan is … dat het een groter gebied omspant … een beetje zoals ‘spruiten [van een aardbeiplant b.v.]’
Jullie zeggen dus … dat het ENERGIEBALLEN VAN LICHT zijn.
Ja, dat zeggen we. Heel lang geleden spraken we erover … dat er in dagen in de toekomst meer en meer bewijzen van ons bestaan ‘tot Licht zullen komen’, nietwaar? En nu is het de tijd om uit te blinken … uit erkenning van de vriendschap met hen op Aarde die klaar zijn … bijna klaar … meer dan klaar … om met ons in contact te komen op een veel ‘praktischer’ manier.
In de komende dagen zullen deze ‘Energieballen’ overal worden waargenomen. We kunnen wel zeggen … dat zij gemeengoed gaan worden.
Jullie begrijpen toch dat ik hiermee nog steeds een beetje worstel?
Dat kunnen we VOELEN. Hoe kunnen we je helpen?
Wat dachten jullie ervan om te vragen om me terug te trekken en de baan aan een ander te geven? Grapje … denk ik! Het lijkt allemaal wat vergezocht … ik bedoel … Energieballen … die bevatten dus alleen maar Energie?
Licht Energie.Maar wat doet dat dan?
Het maakt de Energie in die streek Lichter. We mogen er wel aan toevoegen … dat, als jullie er moeite mee hebben om deze Energieballen te aanvaarden … jullie een serieus probleem gaan krijgen met het accepteren van wat er gaat komen. Want die Lichtballen zijn maar een flintertje van wat we kunnen doen. Maar, we vinden het nodig om het langzaam, stukje bij beetje aan jullie te introduceren … Zodat jullie niet ‘van de sokken geblazen worden’, zoals jullie zouden zeggen. Jij Blossom, we VOELEN dat je je bezighoudt met de vraag wat er precies bij komt kijken om deze ballen te creëren? … en we laten het nog wel zo simpel klinken. Voor ONS … IS DAT ZO!
Met alle respect zeggen we … dat jullie wereld … in termen van technologie nog heel erg in de kleuterschoolfase zit. Stel je dan voor hoe jullie planeet in deze tijd in een versnelling komt wat communicatie betreft … en hoeveel meer er KAN ZIJN … als men Lichtjaren verder was dan de universiteitsfase. Begrijp je ons?
In de komende dagen … Liefste vrienden … in een tijd … in een wereld … waarin LIEFDE in de ENE verenigde Familie van Licht alom aanwezig is … in de eerste dagen van kennismakingsformaliteiten … wat zullen jullie ‘achterover vallen’ van wat wij beschouwen als even makkelijk als een ketel water opzetten. Maar wat voor jullie geheel ‘niet van deze wereld’ zal zijn.
Er is zoveel om te delen … Zoveel hoop die wij kunnen geven in de zin van Verlichting/Opheldering.
Zoveel LIEFDE die wij kunnen geven …
Wij smachten naar deze Vereniging … evenzeer als jullie zelf.
Het begint nu … zich te ontwikkelen op manieren die zullen overtuigen in plaats van twijfel geven.
Deze orbs zijn het voorgerecht van het menu.
Wel, het waren zeker een paar grappige dagen voor mij … al proberend mijn WAARHEID hieromtrent te vinden.
Ben je er nu een beetje meer vertrouwd mee?
Een beetje. Maar de tijd heelt alles … en deze kleine episode zal, als al het andere, qua belang afnemen … naarmate de dagen doorgaan. Is er nog iets anders dat jullie willen zeggen?
Maak de last Lichter, Blossom. Het zware gevoel dat je hebt … over deze ‘LICHTHEID’ wint het van de bedoeling …
Bedankt. Ik werk eraan. En nu ik dit gesprek met jullie gehad heb … zal ik het loslaten … en hopelijk verder gaan. Zaak gesloten?
Zaak gesloten … maar niet op slot.
Dank je wel.
Nee. Dank JOU wel.
* Ik verander hun woorden nooit. Ik voelde dat zij ‘gededuceerd’ zeiden … maar vermoed dat het ‘geproduceerd’ moest zijn. [Lia: dat hoeft niet. ‘Gededuceerd’ kan hier ook ‘afgeleid van’ betekenen.]
** Het is interessant dat ze ‘De Raad van Licht' zeiden ... Gewoonlijk zeggen ze ‘Hoge Raad'. Op dat moment dacht ik er niet aan om te vragen of ze verschillend zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten