zondag, januari 18, 2015

Ann en de Engelen - Licht Verlicht de Duisternis - 17 Januari 2015


Ann Albers en de Engelen
"Licht Verlicht de Duisternis"
17 Januari 2015
Overal om jullie heen zijn grote vreugdes om ervaren te worden. De mensheid heeft jullie geconditioneerd om uit te zoeken wat er verkeerd is, maar de Hemel moedigt jullie aan om uit te zoeken wat goed is. Velen van jullie zouden aan ons willen vragen, "Maar hoe kunnen we de duisternis negeren? Hoe kunnen we negeren wat verkeerd is? Hoe kunnen we ooit veranderen als we niet naar de problemen in onze wereld kijken." Dierbaren, wij suggereren niet dat jullie de problemen van de wereld negeren, maar eerder dat jullie hen erkennen en dan onmiddellijk jullie prospecten op een oplossing instellen, aangaande wat er goed, waar en juist met de wereld is. Want in waarheid creëert jullie vibratie een diepe en blijvende verandering. Het enige dat jullie permanent op deze Aarde achterlaten … is jullie liefde.
In praktische termen, als jou iets niet aanstaat waar je werkt, bedenk dan toch vooral verschillende oplossingen. Benader je baas of collega's en vertel hen eerst wat zij goed doen. Suggereer dan vriendelijk en zachtaardig verandering. Als zij niet naar jou luisteren, heb je het geprobeerd, en belangrijker, ben je toegenegen geweest. Als je een situatie welke onrechtvaardig is wilt veranderen, in plaats van te schreeuwen en te klagen over de ongerechtigheden, erken hen en begin je onmiddellijk voor te bereiden om anderen aan te moedigen om jou te helpen een oplossing te vinden.
Als je niet van je leven houdt zoals het nu is, erken dat, maar dan in meteen de volgende ademhaling focus je op wat je graag zou willen creëren! Focus je op dat waar je dankbaar voor kunt zijn. Bid voor de volgende stap om te nemen om een betere werkelijkheid te creëren.
Dierbaren het Licht negeert de duisternis niet. Het Licht legt getuigenis af over de duisternis en dan, door diens ware aanwezigheid, verlicht het in hoge mate hetzelfde. Op dezelfde wijze kan jullie licht en liefde de duisternis in de wereld niet negeren. Je ziet het, je voelt het, je weet waar je van houdt en waarvan niet. Maar in precies de volgende ademhaling kunnen jullie je focussen op het brengen van jullie licht, jullie liefde, jullie ideeën, jullie waarheid, inderdaad Gods Licht, Gods Liefde, Gods ideeën … in/naar de situatie. Jullie zullen niet altijd slagen met het veranderen van de wereld, maar jullie zullen wel slagen met het veranderen van de trilling. En terwijl steeds meer zielen een trilling van Liefde omhelzen, zal jullie wereld langzaam maar zeker beginnen te transformeren.  

Het Licht kan duisternis niet ondersteunen, waarheid kan leugens niet ondersteunen. Dus erken vooral alles dat jullie zien, maar stuur in precies de volgende ademhaling Liefde, hoe het ook is dat je begeleid wordt om het aldus te doen, in/naar de duisternis. Adem leven in stilstaande situaties met jullie Liefde.
Je zult nooit een menselijk wezen veranderen door eenvoudigweg hun gedachten te veranderen. Je zult hen helpen te veranderen door hun harten aan te raken. Ben de Liefde die jullie zijn dierbaren. Dit is de meest krachtige werkelijkheid die jullie kunnen creëren.
God Zegent Jullie! Wij houden heel veel van jullie.
-- De Engelen
****
Boodschap van Ann
Praktisch Licht in de Duisternis
In mijn werk zie ik zoveel, zeer liefdevolle, zeer goedbedoelende Lichtwerkers die furieus zijn over het onrecht, de pijn, het lijden, de wreedheid, en de onmenselijkheid in de wereld. Het is een rechtvaardige kwaadheid. Het is nooit het hoogste pad om een ander te kwetsen. Het is nooit de vriendelijkste keuze om pijn toe te brengen … aan jezelf of aan een ander. De engelen erkennen deze kwaadheid als een recht te hebben om te zijn, en in het volgende moment ten tijde van de aflezing, begin te praten over liefdevolle benaderingen die zouden helpen een oplossing te creëren. 

Soms is de liefdevolle benadering voor liefdeloze gedragingen om een gezonde grens te creëren. Daar zijn enige zeer prachtige zielen die niet langer meer in mijn leven zijn omdat zij mij niet op vriendelijke en liefdevolle manieren behandelden. Het was moeilijk om deze grenzen te creëren. Niemand van ons wil ooit iemand anders buitensluiten, maar er zijn bepaalde gedragingen die niet reflectief zijn aan de waarheid van een ziel en deze hoeven niet in je leven ondersteund te worden. 

Soms is de liefdevolle benadering voor liefdeloos gedrag om vriendelijkheid aan te bieden. De engelen hadden eens een jonge vrouw die getreiterd werd, en vertelden haar om koekjes te bakken en deze aan de treiteraar  met een eenvoudige liefdevolle mededeling aan te bieden. "Ik weet niet waarom je mij niet leuk vind. Ik ben een tamelijk goed persoon. Ik heb deze voor jou gebakken als een zoenoffer." De treiteraar bedankte dit meisje publiekelijk op Facebook en was daarna vriendelijker. 

Soms is de liefdevolle benadering om een ander perspectief, met toestemming, aan te bieden. "Excuseer me, ik zie dat je gekwetst bent, mag ik je een paar gedachten aanbieden?" Mensen luisteren beter als zij je toestemming gegeven hebben om advies te geven. Het wordt dan als Liefde ontvangen, niet als een "beter weten dan" of "onrechtvaardig/verkeerd maken van". 

Soms is de liefdevolle benadering om je nogal sterk uit te spreken … of in een krachtige stilte te blijven! Als je ooit naar "Supernanny" gekeken hebt, weet je dat deze liefdevolle vrouw niet zonder woorden of acties zit wanneer zij bij een tweejarige is die er een onheilige driftbui tegenaan gooit. Er zijn tijden geweest in mijn leven dat ik moest luisteren in een krachtige stilte zonder verdedigend of onvriendelijk te zijn, en dan een snelle beslissende actie te nemen.    

Dus terwijl wij de duisternis zullen zien hoeven wij ons er niet op te focussen, het te vrezen, en het aldus te voeden. We kunnen het met ons licht verhongeren, en met onze Liefde transformeren. Dit is, uiteindelijk een gelukkiger en vriendelijkere werkelijkheid voor iedereen! 

Ik houd van jullie allemaal, heb een gezegende week!
Ann

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten