donderdag, januari 29, 2015

Aartsengel Zadkiel - Manifesteren Met Het Hoogste Voornemen - Februari 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Manifesteren Met Het Hoogste Voornemen"
Februari 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, zouden wij graag het manifesteren met het hoogste voornemen willen bespreken.
Jullie leven in een zee van ongemanifesteerde lichtdeeltjes van energie. Dit ongemanifesteerde potentieel overspant vele dimensies van de derde dimensie naar de multi-dimensies. Eén dimensie vermengd in de volgende, en de energie verblijft op het niveau van verenigbare frequentie.
Hoewel jullie momenteel in een gemanifesteerde vorm zijn, zijn jullie één met de ongemanifesteerde energie. Het is alsof jullie in een energetische oceaan van ongemanifesteerd potentieel zwemmen. Wanneer jij je op dit aspect focust, besef je dat er geen afscheiding tussen jou en de gehele Schepping is. Daarom weet je, dat je een grote invloed op de creaties hebt die vanuit dit energetische potentieel gemanifesteerd worden.
Omdat jullie nu in een multidimensionaal bestaan leven, beïnvloeden jullie creaties meer dan één dimensie per keer. Zij mogen één vorm in de derde dimensie aannemen en een veel meer subtiel, doch krachtig, effect in de hogere dimensies hebben.
Jouw gedachten en intenties spelen een grote rol bij het bepalen en besturen van de ongemanifesteerde energie. Wanneer je een gedachte hebt, is het alsof je een richtingsbaken uitstuurt naar de deeltjes rondom jou heen. Je gedachten en intenties zijn een blauwdruk voor de deeltjes van energie om zich te vormen in/naar jouw voorgenomen patroon van creatie. Zij dragen een elektromagnetische energie die de energetische deeltjes in/naar het voorgenomen patroon trekken.

Net zoals een pottenbakker een visioen heeft en het klei modelleert in/naar een stukje aardewerk, modelleren jouw gedachten de energie rondom jou heen in/naar een energetische creatie welke in de multi-dimensies gestalte aan kunnen nemen.
Als je een gedachte van Liefde en vriendelijkheid naar diegenen rondom jou heen uitstuurt, zal je een hoge trilling projecteren die waarschijnlijk zeer comfortabel aan zal voelen voor diegenen met wie je in contact bent. Het verschaft een veilige en geruststellende omgeving voor hen. Als deze energetische gedachte van Liefde naar de hogere dimensies reist, neemt het een fijnere kwaliteit van frequentie en trilling aan. Omdat het een hogere trilling is, is het zeer verenigbaar met de hogere dimensies en zal gemakkelijk door de dimensies heen passeren. Het heeft dan het potentieel om toe te voegen aan de positieve trillingen van andere dimensies.
Wanneer je de intentie toevoegt dat jouw creatie voor het hoogste goede van iedereen is, neemt de frequentie toe. Je nodigt de Wezens van het Licht uit om je te helpen. Zonder jouw verzoek, is het hen niet toegestaan om tussenbeide te komen.
Er zijn twee voordelen aan het vragen voor het hoogste goede. Ten eerste, is er minder waarschijnlijkheid dat jouw creatie een functie van het menselijke ego zal zijn. Ten tweede, kunnen de Wezens van het Licht een situatie vanuit een veel hoger perspectief bekijken dan die van de derde dimensie. Zij kunnen zien hoe een lichte modificatie aan jouw creatie het zal verheffen naar een hogere frequentie en een groter voordeel aan iedereen verstrekt.
Manifestatie doet zich zeer snel voor in de hogere dimensies. Een verlengde of krachtige gedachte of emotie kan op een veel snellere snelheid manifesteren op deze niveaus dan in de derde dimensie. Daarom, kan het in de gaten houden van je gedachten en emoties zeer behulpzaam zijn bij het manifesteren van de uitkomsten die jij wenst. Dit staat jou toe om wat voor patronen dan ook te elimineren die de hoogste uitkomst mogen belemmeren.
Je mag wensen om een regelmatige opruiming van je energiegebied te besturen door technieken zoals vergiffenis, de Violette Vlam of geluid te gebruiken. Dit bereidt jou voor op de optimale manifestatie op ongeveer dezelfde manier als dat een tuinier de grond voorbereid voorafgaand aan het planten van een tuin. Je zult dan een duidelijker energiegebied voor je creatie hebben.
Dit bereidt het stadium voor, voor het instellen van een duidelijk voornemen. Een duidelijk voornemen is overeenstemmend met de fysieke, mentale, emotionele en spirituele niveaus. Alle delen van de intentie zijn in harmonie. Dit elimineert het denken aan het mentale niveau dat dit is wat je zou moeten manifesteren, maar dat je op het emotionele niveau voelt dat je dit niet echt wilt doen. Wanneer alle niveaus samenwerken, komt er een duidelijke energiestroom tevoorschijn.
Wanneer de wens voor het hoogste goede gecombineerd is met een duidelijk voornemen, zijn alle vibraties harmonieus, en de energie stroomt dwars door de dimensies heen. Dit staat jou toe met het hoogste voornemen te manifesteren.
Geliefden, wij zijn blij dat jullie je energie duidelijk/schoon houden en dat jullie duidelijke visioenen instellen om met het hoogste voornemen te manifesteren.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.
WIJ ZIJN Aartsengel  Zadkiel en Lady Amethyst en Wij omringen jullie met Liefde
En zo zij het.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten