donderdag, januari 01, 2015

Aartsengel Michael - Jullie Gouden Stralen zijn Ver in de Kosmos door Ons Waar te Nemen - 1 Januari 2015 / Rita Pulmans


Nieuwjaarsboodschap van Aartsengel Michael
"Jullie Gouden Stralen zijn Ver in de Kosmos door Ons Waar te Nemen"
1 Januari 2015 / Rita Pulmans


Geliefde zielen, Geliefde harten,
Ik Aartsengel Michael kan jullie bevestigen, dat jullie in het voorbije jaar, wederom zeer mooie taken hebben verricht.
Er zijn vele wegen bewandeld, in grootmoedigheid, in schoonheid, en in goedertierenheid.
Jullie boden je Licht aan, jullie welwillendheid ook, dit voor de medemens en voor Moeder Aarde.
Jullie gouden stralen waren/zijn ver in de kosmos door Ons waar te nemen geliefde harten!
Het is werkelijk een oogverblindend schouwspel, waaraan geen enkel vuurwerk kan tippen.
Jullie hebben met je Licht, je Liefde een enorme boost gegeven aan de evolutie als het ware, het Goddelijke Plan, dit in en naar de goede richting. De wijzer geeft aan "richting Gouden Tijdperk".
Jullie volgen nog steeds de juiste weg.

Jullie Goddelijke Plan ligt dan ook, bij manier van spreken, op jullie schoot uitgespreid, en jullie verdiepen jullie meer en meer op de creatie hiervan!
Wij danken jullie hiervoor Meesters!
Jullie hebben met jullie ondersteunende gebed, jullie visualisaties, jullie creaties, en met jullie positieve gedachten, alsook via affirmaties en jullie heilige oefeningen, reeds het verschil gemaakt.
Jullie zijn in prachtige evolutie geliefde Creators!
Geliefde harten, ga dit Nieuwe Jaar tegemoet, in, en met grote vreugde in jullie harten, en in veelvuldige en overvloedige Zegeningen.
Zegeningen die Wij de goddelijke wereld over jullie uitbundig zullen uitspreiden.
Vraag Ons geliefde harten steeds om begeleiding.
Ontvang nu van Mij Aartsengel Michael een vreugdevol en intens Licht in jullie harten, geliefden.
Deel deze/dit geliefden, vanuit je Centrum, je Heilige Hart.
Ik Aartsengel Michael wens jullie een Vreugdevolle Liefdevolle Heilige toekomst vanuit de intense Vreugde van mijn Licht.
Laten we onze Lichten blijvend verbinden in de glorie van Vader/Moeder God, het grote AlLicht.
Deze Vrede, deze Liefde, Het Licht, zij altijd met U.
Ik Aartsengel Michael zal jullie verder in het nieuwe en vernieuwende glorieuze jaar 2015 blijvend begeleiden.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken. 

Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright Rita Pulmans

Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst. De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven.
Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst en de meditatie mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst en de meditatie mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten