zondag, januari 04, 2015

Aartsengel Michael - Het Diamanten Pad - 1 Januari 2015 / Celia Fenn


Aartsengel Michael
Het Diamanten Pad: Het Nieuwe Creatieve Avontuur van Liefde en Overvloed in 2015
1 Januari 2015 / Celia Fenn
Op deze eerste dag van het jaar 2015 stappen jullie in/naar een nieuw begin en een nieuw avontuur op de Planeet Aarde. 2014 werd door velen als een moeilijk en chaotisch jaar ervaren met persoonlijke uitdagingen voor velen van jullie. Maar, Geliefde Familie van het Licht, het was ook het jaar waarin de toegangspoorten en portalen van Magische Overvloed en Creativiteit verankerd werden op de Aarde. De uitdagingen waar jullie mee geconfronteerd werden hielpen jullie om werkelijk in jullie kracht te staan en de Schepper van jullie eigen Werkelijkheid te zijn. Dit is de essentie van een Multidimensionale Meester van het Licht.
In het jaar 2015, zal aan jullie de kans gegeven worden om jullie vaardigheden en bekwaamheden verder te ontwikkelen, aangezien de krachtige Diamanten Lichtenergieën verdere versnellingen van het bewustzijn en verdere activeringen van DNA codes voor de spirituele en fysieke evolutie creëren. Wij noemen deze nieuwe Tijdspiraal het Diamanten Pad, en op dit pad zullen jullie de kracht van Oneindige Liefde en Oneindig Mededogen ontdekken. Jullie zullen jullie kracht binnenin de Galactische en Kosmische energieën ontdekken en jullie zullen dit focussen in de creatie van een liefdevolle en harmonieuze werkelijkheid terwijl jullie het Diamanten Pad bereizen als multidimensionale Meesters en Scheppers.
De Energieën van het Jaar 2015
Geliefde Familie van het Licht, er zullen drie zeer krachtige momenten van Verandering en Transformatie zijn in 2015. De eerste zal in Maart en April van 2015 zijn, en het zal geïnitieerd worden in de tijd van de Equinox. In deze tijd, zal de Aarde een Totale Zonsverduistering ervaren die de kans voor de Planeet zal verstrekken om weg te verschuiven uit de dualistische confrontatie en agressie en in/naar een meer gebalanceerde en harmonieuze staat van collectieve co-existentie. Voor diegenen van jullie die zich opengesteld hebben voor een staat van het hogere besef en Meesters van Manifestatie worden, zal dit het moment zijn om de energieën van Innerlijke Vrede, Harmonie en Liefde vast te houden, en te focussen op de Creaties van een Werkelijkheid van Harmonie en Overvloed op Aarde. Jullie zullen de bekwaamheid hebben om de creatieve magie van de Zesde Dimensie in te tomen en te helpen bij het manifesteren van een nieuwe werkelijkheid.

Er zal ook een Totale Maansverduistering zijn op de 4de van April, en de periode tussen de 20ste Maart en de 4de van April zullen vele verschuivingen en veranderingen op de Aarde zien, de weg openend voor nieuwe vormen en nieuwe creaties. Deze veranderingen zullen op individuele en collectieve niveaus gevoeld worden. Wij vragen jullie om niet geïntimideerd te zijn door deze veranderingen, Geliefden, maar om de focus van Liefde en Creativiteit vast te houden, de kans grijpend op uit te lijnen met de Nieuwe Tijdlijn energie van 2015 en om Overvloed en Harmonie te creëren in plaats van bij te dragen aan de lagere tijdlijn energieën van het conflict en de chaos.
Het Tweede krachtige moment zal zijn met het Planetaire Nieuwe Jaar, vanaf de 26ste van Juli naar de 12de van Augustus, en zal de energieën van de Leeuwenpoort bevatten als een steunpunt van evolutionaire en creatieve vooruitgang. Het hoogtepunt zal zijn op de 8ste van Augustus met de 8/8/8 Tijdspoort. De Kosmische Energieën die door de Leeuwenpoort heengaan zullen de nieuwe hogere energieën intensiveren en voor velen kansen creëren om nieuwe projecten te beginnen of om in/naar een nieuw loopbaan te stappen die meer in uitlijning zal zijn met hun herziene  missie en reden op de Aarde. In deze tijd, zullen de Hogere Raden van de Galaxy, die in uitlijning zijn met de Zonne Raden en de Aarde Raden, vele nieuwe energie draaikolken of tijdlijnen initiëren die de manifestatie van de Nieuwe Werkelijkheid in de fysieke vorm toe zullen staan. Deze projecten zullen de weg voorbereiden voor de krachtige initiaties van 2016 en 2017. Het avontuur van het Diamanten Pad is zeer zeker onderweg! Diegenen van jullie die gereed zijn zullen naar voren stappen naar dit nieuwe pad van versneld bewustzijn en versnelde mogelijkheden.
Het Derde krachtige moment zal zijn met de September Equinox, welke valt op de 23ste van September. In deze maand zal er ook een Gedeeltelijke Zonsverduistering zijn op de 13de van September en een Totale Maansverduistering op de 28ste van September. De thema's van deze krachtige verschuivingen zullen een voortzetting zijn van de nieuwe energieën van het hogere besef dat geïnitieerd werd met de Maart Equinox en Verduisteringen. Er zullen ook verdere kansen zijn om het Diamanten Licht van Harmonie, Vrede en Overvloed te verankeren en om een Nieuwe Werkelijkheid te creëren. Het zal een opwindende en uitdagende tijd zijn, maar ook gevuld met nieuwe kansen. Wederom, vragen wij dat jullie je focussen op deze kansen om jullie zelf als Meesters van Licht en Creativiteit te bekrachtigen, en om te helpen bij het gronden van de Nieuwe Werkelijkheid voor de Planeet Aarde in/naar het Menselijke Collectieve Bewustzijnsraster zodat de vorm mag volgen op het materiële vlak. Deze tweewekelijkse periode zal rijk aan kansen zijn om met de Wezens van het Licht en de Engelachtige Rijken te werken, en ook met de Magische elementale Energieën, om deze magische en miraculeuze Nieuwe Werkelijkheid te verankeren.
Het Diamanten Pad: Hoger Bewustzijn en een Hogere Frequentie Werkelijkheid
Geliefde Familie van het Licht, dit hogere bewustzijn en deze hogere frequentie van Zijn noemen wij het Diamanten Pad. Het is de frequentie die de zesde dimensie verankert en jullie toestaat om volledig jullie multidimensionale wezen te ervaren.
In dit stadium, zal jullie anker in de zesde dimensie van de elementale Magie en Wonderen jullie toestaan om tussen de dimensies van zijn/bestaan te bewegen zonder bezorgdheid of verlies van evenwichtigheid. Wanneer je gecentreerd bent in een diep gevoel van Innerlijke Vrede en Creatief Mededogen, zal je dan in staat zijn om de lagere frequenties met deze innerlijke kracht en vastberadenheid te ervaren zonder het verlies van je innerlijke verbinding en gevoel van richting.  Je zult in staat zijn om in de vijfde, vierde en derde dimensionale energieën te avonturieren zonder nadelige effecten.
Natuurlijk, Geliefden, als jullie jezelf gewaar zouden worden op een missie of een avontuur in de derde dimensionale dichtheid, en omringd door de dualiteit, conflict en chaos, zullen jullie weten hoe jullie centrum in jullie hart te vinden, jullie zelf te aarden in de Aarde en de begeleiding op te volgen van jullie Hogere Zelf en Spirit in de Oneindige Creatieve Wijsheid van de Goddelijke Creatieve Intelligentie. En weet, Geliefden, dat eenvoudig zoals een handeling van magische keuze, jullie in staat zullen zijn om terug te keren naar de hogere dimensies van het bewustzijn.
Hoe dit mogelijk is, mogen jullie vragen? Wel, jullie moeten je ervan verzekeren dat jullie goed verbonden zijn met jullie Magische Hogere Zelf. Jullie moeten de Magische Tuin van Innerlijke Vrede, Sereniteit, Vreugde, Vrede, Liefde en Overvloed cultiveren. Terwijl jullie deze innerlijke tuin creëren, zal het aldus ook in jullie externe wereld als een Heilige Ruimte manifesteren die jullie persoonlijke frequentie of Energie Handtekening op Aarde zal verankeren en reflecteren.
Jullie persoonlijke Heilige Ruimte zal ook jullie Energie Handtekening uitzenden, en zal beginnen te wisselwerken met en de externe wereld rondom jullie heen te vormen terwijl jullie een multidimensionale ruimte op de Planeet Aarde openen! Geliefden, de Aarde zelf is overgelukkig om wederom te dansen en te spelen met Wezens van het Licht in vele dimensies.
Dus, Geliefden, het Diamanten pad is jullie passage naar de Multidimensionale Lichtheid en het avontuur. Jullie worden scheppers van werkelijkheden, aanstichters van tijdlijnen, en medescheppers van het planetaire bewustzijn in de hogere frequenties. Jullie zullen het vertrouwen winnen om de Galactische golven te berijden en frequenties te verschuiven in creatieve avonturen van het Licht. En jullie zullen leren hoe Licht en energie in/naar de vorm te manifesteren terwijl jullie een Nieuwe Werkelijkheid creëren.
De Blauwe Diamanten Kinderen van 2015
Terwijl jullie in/naar deze nieuwe fase van Creativiteit en Bekrachtiging verhuizen, zullen jullie ondersteund zijn, zoals altijd, door een binnenkomende golf van nieuwe arriverende en incarnerende zielen. Deze zullen de "Blauwe Diamanten Kinderen" genoemd worden.
Deze kinderen zullen voortkomen uit, of hebben een nauwe verbinding met, de engelachtige Familie van de Elohim. De Elohim zijn de Scheppers van de Vorm in het Universum. Het doel en de missie van deze incarnerende wezens zal zijn om de creatie en manifestatie van de nieuwe vormen op de Aarde te ondersteunen en te helpen terwijl de Nieuwe Werkelijkheid ermee begint vorm op de Aarde aan te nemen.  
Deze kinderen zullen de Kosmische Spirits zijn die nauw verbonden zijn met de Galactische Families en de Galactische Raad. Zij zullen de Meesters van Manifestatie zijn en zullen vaardig zijn bij het voort brengen van de vorm op gratievolle en elegante manieren.
Zij zullen ook empathisch en krachtig zijn, en zullen in staat zijn om de energieën en de mensen rondom hen heen te "lezen". Zij zullen hun empathische vaardigheden gebruiken om krachtige energieën van genezing/herstel en overvloedige creatie te sturen naar waar zij nodig zijn.
Deze kinderen zullen in Ziel Scholen of Groepen incarneren, als tweelingen of als broers en zussen, of binnenin gemeenschappen waar zij het beste samen kunnen werken om een krachtige focus van Blauw Diamanten Licht te vormen om bij de creatie van nieuwe ideeën en nieuwe vormen van individueel en collectief zijn/bestaan op de Aarde te helpen.
Geliefde Familie van het Licht, wij wensen jullie een Groots Avontuur aangaande het Diamanten Pad in 2015!

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-14 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten