dinsdag, december 30, 2014

Aartsengel Zadkiel - Zachtaardig Zijn in de Multidimensionale Energie - Januari 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Zachtaardig Zijn in de Multidimensionale Energie"
Januari 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, zouden wij graag het zachtaardig zijn in de multidimensionale energie willen bespreken.
De trilling van de energie verhoogt zich op een zeer snel tempo. Terwijl dit gebeurt, worden de sluiers tussen de dimensies dunner. Je mag het gevoel hebben alsof jij je tegelijkertijd uit kunt strekken van de derde dimensie naar de vierde, vijfde en daaraan voorbij. Je mag het gevoel hebben alsof je in meer dan één dimensie tegelijkertijd bestaat. Je bent bezig een multidimensionaal Wezen te worden vanwaar je zeer gemakkelijk tussen en dwars door de dimensies heen kunt gaan.
Het ene moment werk je aan een 3D project zoals tuinieren in je tuin, en in een ogenblik, vlieg je hoog in de dimensies en loop je met de Meesters. Het volgende moment ben je terug in je tuin en kijkt naar een vlinder die gratievol van het ene naar het andere punt beweegt. Dan voel je een zachte bries die jouw aandacht terugroept naar de hogere dimensies. Dit gemak van bewegen tussen de dimensies voelt net zo natuurlijk aan als het lopen van de ene naar de andere kamer.
Dit gemak van bewegen kan zich voordoen omdat je verschillende aspecten van je Wezen hebt die jou toestaan om dwars door de concepten van tijd en ruimte te bestaan. Iedere keer dat je een dimensie bereist, laat jij je trillingshandtekening daar achter, en incorporeer je iets van de essentie van die specifieke dimensie in je Wezen. Dit staat jouw bewustzijn toe uit te breiden voorbij de grenzen van je voorstellingsvermogen.
Hoe vaker je tussen de dimensies reist, hoe meer je bewustzijn uitbreidt. Je mag bij jezelf gewaarworden lichter te worden als je beseft dat jouw perspectief aan het verbreden en toenemen is. Je bent je bewust dat de hogere dimensies een veel lichtere trilling hebben. Je beseft het belang van het behouden van je eigen energiegebied zo licht en duidelijk als mogelijk is om je thuis te voelen in de hogere trillingsenergie.

Jezus - Normen en Waarden - 29 December 2014 / Annemiek Coenen


Jezus
Normen en Waarden
29 December 2014 /  Annemiek Coenen
Als nieuw geborene ben ik op de Aarde gekomen, met de opdracht om ervoor te zorgen dat iedereen de Christus in zichzelf weer herinnert. Herinneren wie we zijn in al zijn grootsheid.
Ik ben gekomen om tot u allen te spreken, de gehele mensheid.
Er worden offers van u allen gevraagd die u opleveren dat u in de volle waarheid gaat leven. Dit is altijd in alle tijden gebeurd. Heb geen angst, maar kijk ernaar en observeer. Velen zijn u voor gegaan. In waarheid met u zelf leven zal uw hart verwarmen. Met dit doel ben ik ook op de Aarde geweest, om iedereen te laten zien dat de godheid in zichzelf zit en niet erbuiten.
Vele gedachten komen uit het denken, maar dit zijn veelal de patronen van vorige levens. U hoeft alleen te aanschouwen en alles door u heen te laten gaan. Dit zijn de laatste lootjes voor velen onder u.
De Gouden Christus zit al in velen van u, u bent bevrijd. Voel u vreugdevol hierdoor, laat u niet naar beneden halen door uw lagere energieën, bekijk en voel ze met mildheid. Alles is een ervaring, er bestaat geen goed of kwaad deze vormen zijn er door de mensheid aan toe gevoegd. Normen en waarden zijn vaak patronen die los gelaten mogen worden voor het grotere geheel.

maandag, december 29, 2014

Ann en de Engelen - Adem Je Toekomst In - 27 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Adem Je Toekomst In"
27 December 2014
Adem! Denk aan iets prachtigs dat je graag zou willen creëren in het Nieuwe Jaar! Je bent net begonnen om jezelf en je leven te hercreëren. Je hebt net je prospecten ingesteld op het pad dat je wenst.
Adem wederom. Denk wederom aan iets dat je graag zou willen creëren of ervaren in het Nieuwe Jaar. Verbeeld je nu dat je aan het einde van 2015 bent, terugkijkend, de tevredenheid van de vreugde voelend van het hebben van deze ervaring. Adem die vreugde in. Adem die tevredenheid in. Adem die Liefde in.
Dierbaren, Gelukkig Nieuw Jaar, en Gelukkige Nieuwe Jij. Je hebt net jezelf op een pad geplaatst waar je op wenst te lopen in 2015. Je hebt al gevoeld hoe het aan zal voelen. Je ziet het met je innerlijke ogen, ervaart die mogelijkheid met je ziel.
Lijn jezelf met Liefde uit in 2015 dierbare vrienden. Lijn jullie harten uit met het goede dat jullie wensen te ervaren. Bevrijd jullie zelf van het knechtschap van negatieve wensen, angstige gebeden, en verwachtingen of teleurstellingen. Gebruik het door God-gegeven gereedschap van jullie wonderbaarlijke geesten om je te focussen op wat goed en werkelijk is. Maak van jullie gebeden hoopvolle en vreugdevolle gebeden van geloof-gevulde verwachting. Verwacht dat het goede van alle ervaringen komt en dat liefde ernaar streeft zich in alle dingen tot uitdrukking te brengen.

Vanuit de Akashic Archieven - Januari 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Januari 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Januari 2015 verwachten?
De energie deze maand is zoals een sterke stroming die zich voorwaarts beweegt. Er is een gevoel dat iedere intentie versterkt is. Jullie zullen ontdekken dat de consequenties van jullie gedachten, jullie woorden en jullie acties allemaal sneller en sterker dan gewoonlijk zullen komen.
Dit is een belangrijke tijd om diepgaande verantwoordelijkheid te nemen voor jullie intenties. Streef ernaar om bedachtzaam te zijn over jullie woorden en acties. Niemand is volmaakt, dus niemand zal in staat zijn om de gehele tijd volmaakte intenties te maken. Deze maand, zal het zeer belangrijk voor jullie zijn om vergevend en flexibel te zijn, en ben zeer snel om je te verontschuldigen en ben niet gemakkelijk te ontstemmen. Wanneer onbedoelde consequenties op komen dagen, verzeker je er dan van dat je zeer vergevingsgezind richting anderen en jezelf bent, zodat jij je snel kunt verontschuldigen en verder kunt gaan. Verander de intentie, verschuif de energie met een verontschuldiging, en stel dan je intentie opnieuw in.
Als jij je vasthoudt aan gêne, schuldgevoel, schaamte of probeert anderen te beschuldigen, dan zal je bij jezelf gewaarworden de foute intentie voor zolang vast te houden dat je grote en reeds lang bestaande negatieve terugslagen zult hebben. Aan de andere kant, als jij je snel verontschuldigd en verder gaat, of als je snel zult vergeven en verder gaat, dan kan jij de intentie opnieuw instellen en het proces beginnen van het hebben van jouw positieve intenties die naar het licht komen.

vrijdag, december 26, 2014

De Berichtgevingen van God - Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (1) - December 2014 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (1)
December 2014 / Yael en Doug Powell
Jullie gaan wederom de tijd van de ingehouden adem binnen, geliefden. De tijd van het jaar wanneer de tijd zelf stopt. Wanneer de diepe stilte in afwachting is van de komst van de Christus. Wanneer het leven van de Christos tastbaar en aanwezig is. En in deze ruimte van wachten, van wonder, dit jaar, geliefden, zullen jullie ontdekken dat het geheel van deze creatie, dit leven op Aarde, iedere vonk van leven, iedere expressie van de goddelijkheid met reden trommelt. En die reden is voor jullie in stand gehouden als Mijn hand aanwezig in alle dingen. Om jullie door de deuropening te nemen. Om jullie hart te openen. Om jullie te laten zien dat jullie het wonder zijn, En dat jullie de Christus waar jullie op gewacht hebben zijn.
Jullie hebben dit natuurlijk altijd geweten. Maar nu, geliefden, is alles een spiegel. Overal waar jullie kijken zullen jullie jezelf zien. En alles dat jullie voelen zal de waarheid van deze eindeloze Liefde zijn. En alles dat jullie geloofd hebben dat buiten jullie bestaat zal plotseling binnenin in leven zijn. En jullie zullen ontdekken dat jullie eindelijk vrij zijn. En dat dit jaar, in de opening tussen de Kerst-Mis en het begin van het omwentelen van het wiel van de tijd dat komt met het Nieuwe Jaar, jullie door deze opening heen kunnen stappen, deze draaikolk, en her/erkennen dat de gehele wereld binnenin jullie is. En jullie eindelijk vrij zijn.
Totdat dit moment echter komt, wat is het dat je doet? Je gaat een verbintenis aan met deze wonderbaarlijke conversatie van Liefde. Je her/erkend dat Ik hier Ben en in alle dingen van je houdt. En dat alle manieren waarop het kleine verstand je vastgehaakt heeft in drukte gemakkelijk weg kan vallen in de ruimte van deze ene adem. En plotseling is er niets over om jou hoe dan ook te binden. Alle verhalen die er door de eonen van de tijd heen aan jullie verteld werden eindigen zonder enige moeite. En jullie zijn de volledige expressie van Liefde - en niets anders.
In dit moment wanneer de vrijheid komt, zullen jullie het zangkoor horen. Het stijgende crescendo van de liederen van het Licht. Het eindeloze pulseren van de Glorie van Liefde. En middenin, geliefden, is jullie hart - eindeloos, wonderbaarlijk en prachtig. En niets kan jullie wegsturen van deze deuropening welke komt op het hoogtepunt van het jaar. De deuropening die jullie eindelijk kunnen zien en waar jullie doorheen kunnen stappen.
Op dit moment ligt je hand op de deurknop. Grote stralen van Licht schijnen rondom de opening en overal waar je kijkt is deze boodschap van Liefde. Dat alles dat je gezien hebt in het hart en in de ogen van Jeshua eenvoudig en voor altijd je eigen reflectie is dat op jou wacht om het je te herinneren.
Iedere vonk van leven, iedere quark en elektron vibreert met het doel van jullie ontwaking naar Liefde. En hoe lang het verstand ook pretendeert om dit moment te verlengen, in waarheid is het al aan het gebeuren. Vrijheid is hier. Vrijheid is van jullie. Vrijheid van de tirannie van het geloof in afgescheiden te zijn van Liefde, afgescheiden van de Glorie van God Ik Ben. Het is immer mogelijk geweest. En nu, dierbaren, weten jullie het.
Het moment is al onderweg en alles dat jullie hoeven te doen is je eraan over te geven.

donderdag, december 25, 2014

Aartsengel Michael - Houd Je Doel Goed Voor Ogen - 25 December 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Houd Je Doel Goed Voor Ogen"
25 December 2014 / Rita Pulmans
Geliefde Lord Michael,
Op Kerstdag heb ik deze kaart getrokken uit de reeks "Aartsengel Michael kaarten", "Houd je doel goed voor ogen" zegt de tekst. Met vermelding van het volgende gebed:
"Dankjewel Aartsengel Michael, omdat je mij helpt te focussen op mijn innerlijke visioen en intentie. Ik vraag je om advies hoe ik mijn angsten en twijfels moet loslaten, en dat het mij het vertrouwen en de moed schenkt om actie te ondernemen voor het verwezenlijken van mijn dromen." - tot hier de tekst.
****
Geliefden,
Inderdaad geliefde ziel, geliefde harten, Christuskinderen, deze tekst en vooral de inhoud reik ik Aartsengel Michael jullie vandaag aan.
Niet enkel omdat jullie kerstdag vieren, maar omdat kerstdag een innerlijke openheid mag brengen van hart tot hart, van ziel tot ziel, dit in en voor respect naar elk levend wezen toe.
Kerstmis heeft niet enkel de betekenis van de geboorte van het Christuskind, neen geliefden, Kerstmis heeft ook een diepere betekenis die het Christuskind jullie komt brengen, leren, duidelijk maken.
Deze betekenis is een diepgang naar jullie innerlijke. Naar jullie inner-Christuskind. Deze zijn jullie allen zonder uitzondering!
Zie dit geliefden! Zie de Christus in je medemens. Ontmoet de Christus in jezelf.
Ontmoet het Christuskind en zie de onmetelijke liefde hetgeen het jou/jullie komt brengen.
Voel dit, neem het aan. Ontvang!

De Akashic Archieven - Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens - 21 December 2014


De Akashic Archieven
Een Perspectief over de Christus Energie & Lichtwezens
21 December 2014 / Jen Eramith MA
Kunnen jullie spreken over de aard van de Christus energie of het Christus Bewustzijn? Wie is Christus en hoe relateert dit Wezen met betrekking tot de evolutie van de mensheid en de Aarde?
Christus is een uitgesproken energetische entiteit. Het is een bewustzijn. Je kunt de Christus energie of het Christus Bewustzijn visualiseren als een verzameling van vele Goddelijke Wezens wiens primaire doel het Licht van Mededogen is. De groep is immens. In feite, omvat het vele menselijke wezens die nu op de planeet in leven zijn! De Opzichters hebben de reis van de mensheid besproken -- de reis die jullie ondernomen hebben om een illusie van afscheiding tussen de verschillende delen van jullie zelf af te scheiden of te creëren, omvat jullie lichamen, jullie breinen, jullie harten en jullie spirits. Jullie stellen jezelf voor samengesteld te zijn uit deze componenten in plaats van jullie zelf als onaangetast te kennen.
De reis richting die illusie van afscheiding is lang geweest en verschillende beschavingen en verschillende wezens hebben jullie geholpen bij het creëren van die illusie. Zij hielpen de afscheidingen tussen jullie geest en jullie lichaam op te bouwen (dat is wat hielp om de menselijke wezens op de eerste plaats fysiek te maken), tussen jullie breinen en jullie harten, tussen jullie harten en jullie lichamen, en ga zo maar verder. Al deze verschillende componenten van jullie werden gescheiden door de inspanningen van verschillende beschavingen en individuele wezens, inclusief Goddelijke Wezens en mensen.
De Wezens die jullie vandaag de dag kennen spirituele meesters of leraren te zijn, zijn diegenen die geleefd hebben om te dienen als herinneringen dat jullie onaangetast zijn. Elke van deze verschillende leiders of leraren heeft specifieke boodschappen gegeven of bracht een specifieke residentie om te helpen opnieuw te weven of jullie eraan te herinneren dat het mogelijk is om jullie opnieuw terug naar heelheid te weven. Op een eenvoudige manier, zouden wij kunnen zeggen dat al deze leraren en leiders bestaan hebben om jullie eraan te herinneren wie jullie werkelijk zijn: Jullie hoger zelven, jullie Goddelijke Zelven. Wat dat uiteindelijk betekent is dat jullie allemaal van Liefde gemaakt zijn.

woensdag, december 24, 2014

Lord Michael - DNA Is en Wordt Verhoogd - 24 December 2014 / Annemiek Coenen


Lord Michael
DNA Is en Wordt Verhoogd
24 December 2014 /  Annemiek Coenen
Zuiverheid in al diens vormen, dit is wat van u allen gevraagd wordt in deze speciale tijd.
Mijn zwaard heeft altijd twee kanten gekend. Het zwaard zuivert en brengt het kristal bij iedereen weer naar boven. Zeker in deze tijd in de kerstsfeer zijn er vele kristallen die flonkeren.
Laat ieder zijn Licht stralen op de donkere plekken op Aarde. Zet deze plekken of plaatsen in het Licht, verlicht deze plekken.
Een grootse straling is er nu te zien. Er zijn op de 21ste weer vele poorten opengegaan. De kosmos staat in open verbinding met de Aarde.
De energieën stromen in een razendsnel tempo door u allen heen.
DNA is en wordt verhoogd, dit voelt u allen in uw lichaam.

maandag, december 22, 2014

Ann en de Engelen - Jullie Zijn het Licht in de Duisternis - 20 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Jullie Zijn het Licht in de Duisternis"
20 December 2014
Een Gelukkig Kerstmis! Gelukkige Hanukkah! Gelukkig Licht in de Duisternis, en Licht dat binnenin jullie prachtige, dappere, en overvloedige harten opstijgt.
Want inderdaad, Licht kwam niet in/naar de duisternis, maar eerder werd het geopenbaard te midden van de duisternis. Licht bestaat altijd dierbaren. Licht is waar het volledige Universum van gemaakt is. Te midden van de grootste beproevingen, hoeft men slechts in de meest nederige plaatsen te kijken om het bewijs van Gods Liefde te zien. Of het nu in het licht van een olielamp is, een zuigeling in een nederige koestal, of in een eenvoudige bloem die door een scheur in een betonnen trottoir omhoog groeit … Liefde is altijd aanwezig, streeft er altijd naar om zichzelf te openbaren, streeft er altijd naar om te groeien.
Wij vieren jullie vakantiedagen omdat jullie vakantiedagen Liefde vieren! Zoek naar Liefde deze week! Zoek er overal naar! Zie het in de gezichten van diegenen die glimlachen en in de gezichten van diegenen die fronsen. Zoek ernaar in de meest prachtige decoraties en in de meest opgesierde displays van gekunsteldheid. Iemand hield voldoende van zichzelf, van diens taken, van diens familie, of diens ideeën om alles dat je recht voor je ziet te creëren. De eerste ziel die beton mixte hield van het idee van een solide platform. De eerste persoon die de drilboor creëerde om het open te breken hield van het idee van verandering. De eerste wijze man die de ster volgde hield van het idee dat God aldus van de wereld hield. En jullie dierbaren, jullie houden zo van anderen dat jullie in rijen wachten, jullie moeilijk verdiende geld of tijd spenderen, de tijd nemen om anderen het beste toe te wensen. Jullie doen deze dingen, jullie creëren, jullie zingen, jullie vereren, jullie wensen goedheid aan anderen - alles omdat jullie liefhebben.
Alle Liefde is de Liefde van God. Al het Licht is hetzelfde Licht aanwezig in de lamp, in de koestal. Jullie allemaal zonder uitzondering laten de Goddelijkheid geboren worden in de meest nederige plaatsen en ruimtes binnenin jullie levens. Een stille glimlach voor een vreemdeling. Een vriendelijk woord voor een medewerker. Een gehaaste en onbeleefde bestuurder toestaan om voor jou te gaan in het verkeer … Deze zijn de momenten wanneer onschuld en Liefde in de koestal geboren worden, nogmaals, en nogmaals, en nogmaals.

De Arcturiaanse Groep - "Vrede en Vreugde" - 21 December 2014 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
"Vrede en Vreugde"
21 December 2014 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, Gelukkige Winter Zonnewende. De energie van deze specifieke Zonnewende brengt verandering en een energie met zich mee welke krachtig ervaren wordt door velen als een diepere gevoeligheid voor alle dingen rondom hen heen.
Ons Kerst geschenk is een boodschap van Vrede en Vreugde, hetgeen wij liefdevol naar jullie toe laten stromen en wat jullie vervolgens als jullie geschenk naar anderen kunnen laten stromen. De woorden Vrede en Vreugde, worden in de Kersttijd overal gezien en nochtans nemen slechts enkelen hen serieus, en zien hen in plaats daarvan als aardige woorden op een kerstkaart. Maak waarachtige Vrede jouw geschenk aan de wereld iedere dag van het jaar.
Waarachtige Vrede tussen landen of zelfs individuen, zal nooit volledig bereikt worden door verdragen of contracten omdat de inhoud van Vrede (een bewustzijn van vrede) geen geschenk is. Vrede is een staat van bewustzijn dat de eenheid van het leven erkent, respecteert en accepteert, of die ander nu een plant is, een dier of een persoon. Alleen waarachtige Vrede kan manifesteren door vrijheid, de vrijheid om wie en wat je bent te zijn. Vrede is het natuurlijke resultaat van een bewustzijn van eenheid welke in diens zuiverste betekenis, Onvoorwaardelijke Liefde is. Zolang als afgescheidenheid het dominantie wereldbewustzijn blijft, kan er nooit waarachtige vrede zijn.
Vrede zowel van binnen als van buiten, wordt niet bereikt door machtsworstelingen, oorlog of geweld. Oorlog heeft nooit waarachtige en blijven Vrede bereikt, maar creëert eenvoudigweg het tot bedaren brengen van het geweld terwijl het toegestaan wordt ergens anders weer op te duiken. In deze tijd, de inhoud waarvan Vrede gevormd wordt, is nog niet volledig in het wereld eensgezinde bewustzijn. De werkelijke en blijvende Vrede die de mensheid nastreeft en specifiek in de Kersttijd predikt, zal alleen manifesteren als het onpersoonlijke wereldbewustzijn verschuift in/naar een besef van Eenheid. Dit is nu aan het gebeuren terwijl ieder persoon ontwaakt, want iedere vonk van Licht ontbindt een beetje van de oude energie binnenin een dicht Universeel bewustzijn. Dit zal de verandering die jullie nastreven voortbrengen.

zondag, december 21, 2014

AE Michael - Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepping, Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepper + Meditatie - Rita Pulmans


Boodschap van Aartsengel Michael met Meditatie
Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepping, Alles is ÉÉN in het Licht van de Schepper
20 December 2014 / Rita Pulmans
Wees één met de Liefde
Wees één met het Licht
Wees Licht
Wees Liefde
Straal als een regenbooglicht je krachtige stralen de wereld in, deze dagen en altijd.
Ook naar jezelf toe!
Een zalige en verheffende Kerst wens ik jullie allen toe!
Aartsengel Michael.

Gebed
Laat mij Uw Licht zijn.
Laat mij Uw Vrede zijn.
Laat mij Uw Vreugde zijn.
Laat mij Uw Goddelijk Licht diep in mijn Wezen in ontmoeting brengen.
Ter heling van mijzelf en al wat is.
Vrede op Aarde aan al wat leeft, in Uw heerlijkheid,
Amen, Aum, Ammon.
En zo zal het zijn.
**** 
Rita: Geliefde Aartsengel Michael, 
Een persoon heeft een vraag aan U.  
Vraag: Zou u ons een meditatie willen geven. Vooral het regenbooglicht lijkt mij een zeer krachtige straal om via een meditatie te gebruiken. Kunnen wij deze kleuren ook apart gebruiken?
Hoe kunnen we de regenboogkleuren optimaal gebruiken voor o.a.: genezing van onze cellen, ons lichaam, het vernieuwen van ons DNA en onze lichamen (we hebben er meerdere zoals bv. het emotionele lichaam etc.).
Graag een meditatie als hulp bij het verwijderen van evt. woekercellen en wat dies meer.
Graag uw raadgeving en toelichting als hulp hierbij..
Ik dank u.
Geliefde Lord, u hebt deze vragen gehoord. Wilt u hier gevolg aan geven.
Dank u. 
A.E.M: Geliefde kinderen van het ZonLicht, het hoogste Licht in dit Universum,
Rita: Aartsengel Michael, bedoelt u hiermee ook het regenbooglicht?
A.E.M: O.a. geliefden, noem het de 7 stralen van de Elohim Scheppers in jullie heelal.
Rita: En het Diamanten Licht van Vader God en het Gouden Licht van Moeder God? Dit is er ook, hoe moeten we dit allemaal plaatsen?
A.E.M: Ik Aartsengel Michael zal jullie in jullie mensentaal hierop zo goed als mogelijk van antwoord dienen.
Kijk geliefden van de Zon, Jullie allen zijn afkomstig vanuit dit hoogste Licht. Het Licht vanuit de Kern, het Vader/Moeder Hart in jullie Zon. De Zonne-logos is jullie familie weet je.
Alles is ÉÉN, dit weten jullie reeds, doch ja, ik Aartsengel Michael zeg doch, daar jullie vanuit jullie spectrum van ruimte en tijd anders kijken, aankijken zeg maar, tegen en naar het Licht.

Sandra Walter - Briljante Multidimensionale Intensiteit - 20 December 2014


Sandra Walter
Briljante Multidimensionale Intensiteit
20 December 2014
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Ik blijf doorgaan verbaasd te zijn door wat er precies nu met ons bewustzijn gebeurt. Voor mij persoonlijk, is het absoluut fascinerend geweest om de multidimensionale vermenging zo sterk te ervaren. Mijn dagen zijn een evenwicht van graven in deze ervaringen, samen met een grote hoeveelheid van technisch en creatief werk (en de litanie van technische haperingen terwijl het magnetisme van de oude werkelijkheden verschuift om de Nulpunt werkelijkheid te accommoderen, houdt het ons echt in het moment, nietwaar?) IK BEN er zeker van dat vele Wegwijzers de balancerende handeling uitvoeren, en gewend raken aan de Nieuwe stroom van Licht.  
Terwijl de intensiteit van onze ervaringen, zowel fysiek als niet-fysiek, de naderende golf van Nieuw Licht complimenteert, trekken wij ons terug en verkrijgen het perspectief aangaande hoe dit zich voordoet. Eerst een korte samenvatting van de sequentie van grote evenementen welke zich in 2014 ontvouwden. Daarna, een blik op de DNA droppings, een boodschap van het Goddelijke Team, en het meedelen van enige interessante persoonlijke ervaringen.
Het Vernuft van 2014
We hadden vele interessante evenementen die zich in 2014 ontvouwden, hetgeen dit Nu moment en de mogelijkheden daarin ondersteunt.
De Equinox naar de Bloed Maan Toegangspoorten Maart - April 2014: De eerste Toegangspoort bracht de meest krachtige Terugkeer van de Christus Energetica en Activeringen binnen die de planeet tot die datum gezien had. Het bracht ook bepaalde tijdlijnen, evenementen en de galactische geschiedenis tot een einde. Voltooiing. Je mag je het artikel herinneren aangaande de ontbinding van de Maya structuren; het raamwerk voor de illusie opgelegd door de Pleiaden, ontworpen om miljoenen aan jaren van Galactisch karma op te lossen. Terwijl de Maya ( genoemd naar Maia, een ster in de Pleiaden) diens koers liep, sloot het het boek aangaande vele akasha verhalen af. Dit liet ons open achter om een verbintenis aan te gaan met de hogere Gechristende tijdlijnen van Ascentie.
Mei 2014: Vele Wegwijzers ontvingen een diepe herijking om zich voor te bereiden op de versnelde Ascentie tijdlijnen. Terwijl het zeer fysiek aangevoeld mag hebben, was het mikpunt de uitbreiding van het bewustzijn. Je mag alle oude tijdlijnen gevoeld hebben, het galactische karma, de verbindingen met de sterfamilie afkomst, of elke van de verhalen van het verleden die uit jouw persoonlijke emotionele, mentale en egoïstische structuren verdween. Deze herijking bereidde ons voor op een serie van persoonlijke openbarende toegangspoorten.
Juni doorgaand naar September 2014: Een serie van krachtige persoonlijke openbarende toegangspoorten ontvouwden terwijl Gaia en de Mensen in/naar een hogere werkelijkheid vermengden. Mensen die gewerkt hadden aan de vermenging van het Hogere en het Lagere Zelf begonnen plotseling de eenheid van hun Goddelijke aspecten te ervaren, en een meer scherpzinnige gewaarwording van die vereniging. Wij ervoeren een naadloze vermenging van de dimensies - het begin van onze werkelijke multidimensionale gewaarwording in het lichaam ( als in tegenstelling tot het astrale struikelen). Dit stond toe voor een heruitlijning met het Ware Zelf, en het ware Hogere Zelf leren kennen. We begonnen ook vertrouwd te raken met de desoriëntatie van het hebben van alles om ons kompas op in te stellen.
Omdat wij in/naar een versneld toekomstig pad verhuisden, werd het verleden achter ons herschreven met een duidelijkheid en gemak (en regelrechte vergeetachtigheid) van wat er zich voorgedaan had. De herinnering ervan mag nog steeds opnieuw opgeroepen worden, maar je zult opmerken dat de emotionele gehechtheid verdwenen is. Dit is een bijeffect van niet alleen in het Nu te zijn en de persoonlijke akasha toe te staan in te halen aangaande de waarheid, maar het opent ons ook voor een veel grootsere toekomstige mogelijkheid.

zaterdag, december 20, 2014

Grote X1.8 Zonnevlam - 20 December 2014Grote X1.8 Zonnevlam - 20 December 2014

Spaceweather.com: X-Vlam! De grote zonnevlek AR2242 barstte uit op Zaterdag 20 december om 00:27 UT (01:27 NL/B), en produceerde een intense X1.8-klasse Zonnevlam. Deze foto genomen door NASA's Sola dynamics Observatory laat een pluim van materiaal zien dat vanuit het ontladingsgebied vandaan vliegt:
 
Radio emissies van de schokgolven die door de atmosfeer van de Zon rimpelen suggereren dat er een CME onderweg is. Echter, wij wachten nog steeds op data van SOHO coronagraphs om het bestaan en de baan te bevestigen van de kolossale stormwolk. Als een CME eraan komt, zal het waarschijnlijk 2 tot 3 dagen nemen om de Aarde te bereiken.

woensdag, december 17, 2014

De Hybride Mens en 2015 - December 2014 / Jozette Weijkamp


De Hybride Mens en 2015
December 2014 / Jozette Weijkamp
"Received" - Illustratie door Luuk Barink

Ik draag deze tekst op aan Chris. Chris vertegenwoordigt voor mij de groep mensen die het op zich hebben genomen om in stilte Gaia te ondersteunen in het transformatieproces. Het is de groep mensen die niet erkend wordt door de maatschappij, omdat ze simpelweg niet mee kunnen in de oude structuren.
Ondanks diep fysiek en geestelijk lijden kiezen ze er iedere dag opnieuw voor om, soms onbewust, deze belangrijke taak op zich te nemen.
Dank jullie wel!
2015
Vanaf 2015 zullen de mensen steeds meer wonderen gaan ervaren. Karma wordt Dharma, we laten alle drama en lijden los. Medelijden verandert definitief in Mededogen. We gaan meer ervaren dat de mens die we op Aarde ervaren maar een deel is van het Ware Zelf. We krijgen meer toegang tot de andere Zelven en integreren deze in het fysieke lichaam. Sommigen ervaren dit al, velen gaan het binnenkort ervaren en er is ook een groep die nog wat langer nodig heeft om dit te ervaren.
Dromen worden werkelijkheid. Eerst nog verpakt als lesmateriaal. Dat wil zeggen dat dromen in het begin nog leermomenten bevatten, omdat ze net iets anders uitpakken dan ze gedroomd werden. Dit is om alle manipulatie los te laten en de mens te stimuleren om steeds zuiverder te dromen, zich over te geven en los te laten. Ook al ontstaat Dharma, vooral in deze beginperiode, net iets anders dan we gecreëerd hadden. Het brengt enkel nog inzichten en vreugde.
We zijn allemaal onderweg. Ook in dit proces is iedereen gelijk. Soms zijn er stukken op het pad die langzaam gaan, terwijl het bij anderen sneller lijkt te gaan. En dan ineens merk je dat je alleen loopt op jouw pad en de anderen achter je gelaten hebt.
Het doet er niet toe!
De ene kiest voor tien levens in een bepaalde fase en de ander kiest er voor er langer of juist korter over te doen. Ook zijn er mensen, zoals Chris, die helpen omzetten, zodat anderen verder kunnen. Dit zijn de menselijke engelen die weer meer gezien gaan worden wanneer het bewustzijn verder groeit.
Het Ware Zelf bestaat uit multidimensionale zelven en dat is pas het begin, daarna herinneren we ons weer onze interdimensionale zelven.

maandag, december 15, 2014

Ann en de Engelen - Geïncarneerde Liefde - 13 December 2014


Ann Albers en de Engelen
"Geïncarneerde Liefde"
13 December 2014
Jullie zijn allemaal zo prachtig! Zoals decoratie aan een boom, is een ieder van jullie uniek, anders, prachtig en de volmaakte gestalte voor elke en iedere les die jullie willen leren. Jullie zijn zielen in lichamen, en jullie lichamen zijn niet alleen jullie voertuigen maar ook jullie leraren. Ben aardig tegen hen. Zorg voor hen. Behandel hen liefdevol en koester hen op wat voor manier dan ook die jou aanstaat. Luister naar diens behoeften. Hervorm hen als je dat wenst. Creëer grotere spieren of een smallere taille, maar wat het ook is dat je doet, besef dat je zoveel meer bent.
Jullie zijn niets minder dan het Licht en de Liefde van God in de gestalte van een prachtig menselijk lichaam. In onze ogen, zijn jullie allemaal perfect precies zoals jullie zijn! Iedere rimpel, ieder kuiltje, iedere sproet, ieder beetje van schrielheid of dikte, iedere grijze haar, grote neus, scheve tand … je bent perfect! Zouden jullie aan de natuur vragen om er de gehele tijd hetzelfde uit te zien? Helemaal niet. De schoonheid in het bos of de oceaan ligt in diens grote diversiteit. Zo ook met het menselijke ras. Het is jullie diversiteit dat jullie allemaal aldus zeer speciaal, kostbaar en prachtig maakt. Jullie lichaam is een leraar, en het werd door de ziel gevormd voor het doel van diens uitbreiding in/naar het grotere besef. Houd van waar je van denkt er niet van te kunnen houden, en kijk niet alleen naar je lichaam maar ook naar je gewaarwording van transformerende liefde.
De kribbe is jullie lichaam. Het Licht van Kerstmis is in jullie ziel. De olielamp is jullie lichaam. Het Licht dat onophoudelijk brand is jullie ziel. Laat jullie Licht eenvoudig door jullie intentie binnenin jullie opstijgen. "Lieve God, vandaag wil ik de waarheid van mijn wezen ervaren." Focus je op je hart. Voel de Liefde er binnenin. Verbeeld je dat je die Liefde bent, dat Licht, eenvoudig gemodelleerd als een menselijk wezen, wisselwerkend met andere mensen die ook van dat Licht gemaakt zijn … of zij dat nu weten of niet.

zondag, december 14, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 14 December 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
14 December 2014
Tranen van Opperste Vreugde
Glimlachen van verrukking
Omdat de Ziel … Weet … Dat het Goddelijke Plan … Absoluut Heel Erg Op Koers Ligt
Blossom: Ik heet jullie weer welkom. Een vraag die ik graag wil stellen gaat … over degenen die werden gekozen om op deze planeet te zijn, zodat ze Moeder Aarde in haar Hogere Positie konden helpen komen. White Cloud zei vaak dat velen, velen zich daarvoor aanboden, wetend hoe belangrijk deze missie is … maar dat slechts de sterksten van de sterken gekozen werden. Waarom is het dan zo dat meer dan de helft van de wereld blijkbaar door de wekker heen is geslapen?
Federatie van Licht: Een zeer warm welkom aan jou en allen die van Licht zijn … en hiermee bedoelen we ALLEN. Want ALLE WEZENS zijn van Licht. Zij kunnen niet van iets anders ZIJN.
Ofschoon ze natuurlijk ‘schijnbaar’ iets heel tegenovergestelds kunnen zijn.
Inderdaad. Zoals altijd … spreken we met jou over het Grotere Plaatje. Kijk maar naar het scenario van het GROTE TONEELSTUK … Het SPELEN van een voorstelling. In dit verhaal zijn er de goeden en de slechteriken … de gelukkigen en de verdrietigen … de ‘iedereen die je maar kunt bedenken’-karakters … zodat dit bepaalde spel gespeeld kan worden, één die een intens doel heeft … en zodat men zich, bij het verlaten van het theater, opgemonterd en geraakt voelt … en zeker ook, veel wijzer, omdat men die ervaring heeft gehad.
Oké. Wat ik geleerd heb van deze metafoor is dat … de duisteren … weten dat zij hun rol spelen, zodat wij winnen aan kennis en begrip … maar hoe zit het dan met degenen die zich gewoon niet bewust zijn van wie zij zijn en doorgaan met hun leven zonder werkelijk bij te dragen aan de verheffing van het geheel? Kwamen zijn dan niet om te helpen?
Ja, dat deden ze wel.
Hoe dan?
Door zichzelf te ZIJN.
Toch, als degenen die nog steeds sluimeren ‘kwaad’ lijken te ‘spreken’ over anderen en nog duizend andere dingen doen waardoor zij duidelijk nog slapend blijken te zijn … hoe helpt dit dan bij wat zij hier kwamen doen? Zijn degenen die niet werden uitgekozen niet wat gefrustreerd door hen die hun rol niet spelen? Denken zij niet dat zij het beter zouden hebben gedaan … die voorstelling op de planken te zetten? Echt, ik veroordeel het niet … ik ben slechts nieuwsgierig.
Gebruikten wij niet vaak de uitdrukking … ‘Alles is zoals het moet zijn’. Of … ‘Alles is niet zoals het lijkt’?
Ja, inderdaad zijn er, die hebben verkozen om wat meer tijd te nemen voor hun ontwaken. Er zijn er die gewoon deel uitmaken van de cyclus/cirkel van Leven, die bepaalt wat hun weg is en welke richting ze inslaan … en ook zijn er, die hier zijn gekomen in een specifieke vorm en met een specifieke agenda, opdat ‘de dingen in beweging zouden komen’ ten bate van Het Geheel.

Lady Nada - Kersttijd - 7 December 2014 / Annemiek Coenen


Lady Nada
Kersttijd
7 December 2014 /  Annemiek Coenen
In deze kersttijd bundelen alle energieën zich weer tezamen.
Veel, heel veel licht wordt door iedereen samen gebracht. Dit licht is stralend, vibrerend, hartverwarmend.
Liefdesenergieën komen als een groot cadeau dat uitgepakt mag worden op de Aarde.
De kracht die hierdoor ontstaat zorgt voor vele verwarmde harten.
Stem je af op deze kracht en voel de zachtheid hiervan. Liefde voelt als zachtheid in warmte.
Flonkerende energieën waar u allen van mag genieten, voel het en geef het door aan de ander, hiervoor hoef je niets te doen, het gebeurt vanzelf.

dinsdag, december 09, 2014

Aartsengel Michael - Jullie Zitten in Niemandsland - 8 December 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael 

Jullie Zitten in Niemandsland 

8 December 2014 / Rita Pulmans

 

Geliefden, blijf gecentreerd in jullie heilige Hart.
Vooral NU dienen jullie je meditaties, je gebed, je licht, en je liefde te blijven handhaven, neer te zetten!
Wees bewust van uw prachtige gaven van licht en liefde, die jullie geliefde harten zo veelvuldig verspreiden. 

Rita: Geliefde Aartsengel Michael,
Een persoon vroeg aan mij: "Hoe komt het toch dat wij, en vele mensen, het momenteel zo moeilijk hebben".
En ik hoorde je, geliefde Michael, zeggen: "Jullie zitten in niemandsland".
Wat bedoel je hiermee? "Jullie zitten in niemandsland"?

AE Michael: Geliefde zielen, geliefde harten, mijn geliefde Lichtwerkers,
Wij, de goddelijke wereld, weten, "voelen" en begrijpen jullie wanhoop. Doch geliefde zielen, moedige harten, geef nooit de moed op! Zet door! Geef nooit de "pijp aan Maarten" zoals jullie plegen te zeggen, neen!
Blijf in uw vertrouwen, ondanks de donkerte rondom jullie. Ondanks de "horrorfilm" die jullie menen te bekijken. Geliefden dit is illusie!
Dit is een wereld die nog volledig tot ontwaken dient te komen, niet enkel door jullie mijn geliefde Lichtwerkers, maar door gans de Unie, de Natie, door iedereen, in elk land in deze wereld.
Door iedereen op Aarde zal dit eerst tot op "het bot" dienen gevoeld, doorleeft te worden, en dan kunnen jullie "deze lege mergpijp terug aan Maarten geven."
Geliefden, er is meer en meer bewustzijn nodig, het dient zich te openen in de mensheid. Het is zelfs broodnodig om het bewustzijn open te trekken tot EEN groot Hart van Liefde. Dit grote Hart van Liefde houdt in dat jullie niet oordelen over de buurman, -of wie dan ook, noch over enig persoon. Zodat jullie niet nog meer donkerte creëren.