vrijdag, oktober 31, 2014

Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van November 2014


November 2014 Boodschap
Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van November 2014
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in November 2014 verwachten?
De energie deze maand is zoals een sterke wind. Er is een gevoel dat er veel zal veranderen in jullie persoonlijke levens en in de wereld rondom jullie heen. Over het algemeen, is er een gevoel dat de veranderingen groter zijn dan jullie, net zoals de wind groter is dan ieder enkelvoudig persoon of ieder enkelvoudig ding.
Jullie zullen de verandering rondom jullie heen zien en voelen, maar jullie mogen nog niet weten hoe jullie willen reageren of wat jullie willen doen met deze veranderingen. Het zal belangrijk zijn deze maand om geen haastige actie te ondernemen. Het zal belangrijk zijn om geen enkele voorbarige beslissing te nemen. Net zoals jullie zouden doen in een storm, vind een rustige plaats om daar gedurende een poosje te gaan zitten.
Deze maand, zal het echt nuttig voor jullie zijn om goed voor jullie lichamen te zorgen; en ook om goed voor jullie familie en jullie woning te zorgen. Jullie zijn niet echt in gevaar, maar er is zoveel verschuiving gaande dat angst sowieso naar boven mag komen. Doe wat je kunt om jezelf te koesteren en koester de rustige, liefdevolle momenten die in je dagelijkse leven beschikbaar zijn.

donderdag, oktober 30, 2014

Vanuit de Boodschappen van God - 27 Oktober 2014 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
27 Oktober 2014 / Yael en Doug Powell
Jij bent Gods hart, het is dat waarvan je gemaakt bent, in ieder deeltje, in ieder punt, in iedere beweging van jouw wezen. Maar omdat je een uniek bewustzijn hebt dat eeuwig van jou is en je met Mij een relatie hebt, een zoete gemeenschap, dan, vanuit dat punt van onze gemeenschap komt een gehele nieuwe laag van leven voort, een nieuwe dimensie van werkelijkheid dat de ontmoeting van het bewuste hart van God is met de kracht van Mijn bewustzijn rechtstreeks door onze gemeenschap.
Van hieruit worden nieuwe niveaus van werkelijkheid geboren die jouw creatie zijn zoals je al weet. Maar je moet hen voelen en hen met je meebrengen, hen tot uitdrukking brengen als deze nieuwe dimensie, precies waar je staat, om de wereld te hercreëren als een toevoeging aan de echte werkelijkheid van Alles Dat Is.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-10-27 | Circle of Light www.circleoflight.net

Geven en Nemen - 30 Oktober 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"Geven en Nemen"
30 Oktober 2014 / Jamye Price
Jij bent een biomechanisme van Leven dat zich uitbreidt door een voortgang van wisselwerking en keuze. Het is doorgaand en waardevol als je ermee begint om nieuwe keuzes gewaar te worden waarvan je eerder voelde dat zij niet mogelijk waren. In waarheid, is het dat jij je niet sterk genoeg voelde om het te doorstaan. Om een ander of een ervaring te vergeven, neemt een kracht van te weten dat binnenin jou de kracht is om voor jezelf te kiezen. Om het leven te confronteren neemt een kracht binnenin. Dit is het Geven en Nemen van bekrachtiging. Geef je pijn aan geleerde lessen en Neem je kracht binnenin. Want voorafgaand aan dat, gaf jij je kracht aan een ander of aan de ervaring. Weet dat je sterk genoeg bent om te gedijen. Jouw keuze Geeft kracht aan het potentieel om te vormen.
De verhalen van je verleden zijn ofwel ondersteunend of afbrekend, jij kiest. Zij zijn voorbij, doch niet compleet totdat je de geleerde les Neemt en jezelf de kracht Geeft om opnieuw met nieuwe kracht, nieuwe wijsheid, nieuw potentieel te kiezen dat geboren wordt vanuit het verleden. Geven en Nemen is een motor van de dualiteit welke zich in/naar een nieuwe vorm vermengd, jij kiest. Met iedere keuze Geef en Neem je van Zelf en van het Leven. Het is jouw werk van bekrachtiging om de zichtbare en onzichtbare aspecten van elk gewaar te worden. Terwijl je dit doet, wordt je de wederzijdse voordelige vermenging gewaar, hetgeen een nieuwe vorm gebaseerd op Liefde en de ondersteuning van het leven toestaat om tevoorschijn te komen. Als je van het Leven Neemt, Geef je het een nieuwe vorm. Als jij je kracht binnenin Neemt, Geef je het Leven een nieuw potentieel.

Moeder Aarde - Hoe Verander Je de Maatschappij? - Oktober 2014 / Pamela Kribbe


Moeder Aarde
Hoe Verander Je de Maatschappij?
Oktober 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare, prachtige mensen, ik groet jullie allemaal. Ik ben de Stem van de Aarde. Ontvang mij in jullie midden want ik ben jullie moeder. Open voor mij de cellen van jullie lichaam, aldus ik jullie kan onderhouden. Ik zou graag willen dat jullie je ontspannen, dus doe dat nu. Laat alle spanning los, de vele gedachten in jullie hoofd, de herhalende zorgen die heel veel mensen hebben; laat hen weggeblazen worden. Laat de lucht door en rondom jullie heen stromen.
Jullie zijn mij zo dierbaar. Ik houd heel veel van jullie, en ik verwelkom jullie. Vertrouw mij, wat iets is dat nooit aan jullie geleerd werd. In feite, werd jullie geleerd om mij te wantrouwen. Als een kind, leerden jullie al heel vroeg om op de energie en de bekwaamheden van jullie geest te vertrouwen om het leven te organiseren, aldus het bestuurd kan worden.
Een groot deel van de opvoeding en het onderwijs van kinderen mikt op het bestuurbaar maken van het leven, alsook de mensen geschikt te maken voor een sociaal systeem dat al stevig gevestigd werd. Dit soort van opvoeding en onderwijs verwart kinderen, omdat in hen nog steeds een spontane, intuïtieve stroom leeft die sterk verbonden is met hun emoties, welke zeer vaak nog steeds zeer direct en ruw zijn, en dit schrikt volwassenen af. Gedurende jullie opvoeding, worden jullie, wat het jullie emoties betreft, behoedzaam, voor de kracht van hen, de passie in hen, voor hun onbegrensdheid.
Maar zijn emoties echt zonder grenzen? Nee, emoties hebben hun eigen dynamiek. Als je hen hun beloop laat nemen, zullen zij te zijner tijd een natuurlijk evenwicht uit zichzelf vinden. Wanneer je een kind toestaat om wat stoom los te laten wanneer het kwaad is - omdat het zich oneerlijk behandeld voelt, bijvoorbeeld, - zal het kind, na een tijdje, vanzelfsprekend terugkeren naar een staat van stilte, van reflectie. Het is soms noodzakelijk om het kind te helpen dat te doen, maar wat er vaak in het verleden gebeurde, en wat nog steeds vandaag de dag gebeurt, is dat een dergelijke emotie onderdrukt en tegengehouden wordt om tot uitdrukking gebracht te worden. Door dit te doen, vanaf het vroege begin in het kinderleven, raakt diens natuurlijke emotionele leven beperkt.
Jullie staan zo onder druk in het worden van een gecontroleerde volwassene, die niet gewend is om diens spontane emoties, verlangens, geestdrift of passie te vertrouwen. Op deze manier, raak je vervreemd van je diepste motiveringen. Zij worden als het ware in een donkere hoek geduwd, waar je niet naartoe durft te gaan. Maar, vroeger of later, wat verborgen werd zal naar voren willen komen. De stem van je hart, je ziel, zal niet voor eeuwig ontkend worden.
Het lijkt alsof precies nu, op deze dag en in dit tijdperk, die stem van de ziel tegelijkertijd in heel veel mensen aan het ontwaken is. Daar is, zou je kunnen zeggen, een soort van rebellie aan het plaatsvinden. Mensen willen leven, niet slechts overleven, en niet slechts het leven organiseren, maar volledig eraan deelnemen. Er is een behoefte voor echte ervaringen, voor diepgang, en dit kan een stijging geven aan krachtige fluctuaties in jullie emotionele leven.

woensdag, oktober 29, 2014

Sandra Walter - De Liefde Voelen: Versnelde Tijdlijn Verschuiving - 28 Oktober 2014


Sandra Walter
De Liefde Voelen: Versnelde Tijdlijn Verschuiving
28 Oktober 2014
Zegeningen Geliefden,
De verschuiving naar een versnelde Ascentie tijdlijn heeft zich voorgedaan. Diepe dankbaarheid naar iedereen die vorige week tijdens de Toegangspoort Trigger eraan deelnam; ons werk, uit naam van de hoogste interesses van alle betrokkenen, heeft ons opgetild naar een meer uitgebreide, versnelde Ascentie tijdlijn. De niveaus van Liefde, Gechristend Licht, en het vijfdimensionale bewustzijn zijn behoorlijk diepgaand.
IK BEN zeker dat de meesten van jullie het keerpunt opgemerkt hebben - de tijdlijn sprong - tijdens de X-Zonnevlam van de 24ste. Het was plotseling, sterk, en waarneembaar terwijl de tube torus uitlijning tussen de tijdlijnen gebeurde. Voeg het toe aan de vele magische momenten van deze reis terwijl het onverklaarbare alledaags wordt; mijn Hogere Niveaus zeiden, "Ga naar buiten, stel je open voor de ZON, en veranker dit." Een paar minuten later, was er een X-vlam die aanvoelde als zuiver Bron Bewustzijn. De volgende dag, volgde een volgend duwtje om naar buiten te gaan en de voltooiing waar te nemen: Een gigantische regenboog verscheen boven Shasta toen de Trigger passage onze intentie verankerde. Succes!
Een Enorme Grote Regenboog boven Shasta toen de Toegangspoort Trigger voltooide (Shasta is achter de wolken) Voel het!
Er zijn veel dingen wat betreft deze reis die ik niet te dichtbij kan onderzoeken. Eén van hen is het ontvangen van deze toegangspoort vensters wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voor zullen doen. Aan het begin van de maand, ontvingen we datums voor een kosmische trigger die verondersteld werd om een planetaire tijdlijn te beïnvloeden. Op magische wijze, begon de grootste zonnevlek in 20 jaren tevoorschijn te komen voorbij de rand van de ZON. Als bewijs nog steeds nodig is voor wie dan ook dat onze Goddelijke Teams inderdaad op een Galactisch niveau zijn, laat dit dienen als een klein bewijs dat wij en onze Hogere Teams inderdaad VERENIGD zijn.

Mary Magdalene - De Essentie van Alle Genezing - Oktober 2014 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
"De Essentie van Alle Genezing"
Oktober 2014 / Pamela Kribbe
Dierbare vrouwen en mannen, ik ben zeer nabij jullie, en jullie kunnen mij met jullie hart voelen. Ik werd Mary Magdalene genoemd in één van mijn levens op Aarde, en ik heb met droefenis en vreugde, met angst en met moed op de Aarde geleefd. Net zoals jullie, ben ik door iedere emotie heengegaan, ondertussen de reis door de menselijke ervaring heen makend.
Het is geen kenmerk van heiligheid om alle menselijke emoties te transcenderen. Het karakteristiek van een heilige is precies dat zij iedere groef/rimpel in een menselijk gezicht her/erkennen en begrijpen. Zij hebben zo een diep begrip van het menselijke pad op Aarde dat er geen ruimte voor oordeel is, alleen ruimte voor stilte, en een diep begrip van de andere persoon. Wanneer die andere persoon aldus diep begrepen wordt door een medemenselijk wezen, wordt hun last lichter. Een menselijk wezen die diepgaand op die manier kan zien, ziet de essentie van de andere persoon, die essentie van oneindige schoonheid en wijsheid.
Jullie zijn mensen die diep willen kijken, immer willend om steeds dieper naar de essentie, de Waarheid te graven, en dat is jullie grote kracht. Jullie zijn allemaal onderweg naar die ruimte waar ik naar refereerde, door eerst van jezelf te geven en dan door ruimte voor alle anderen toe te staan, omdat je niet langer hoeft te oordelen, om goed van kwaad, licht van duisternis te scheiden. Die ruimte waar ik over spreek is het Christus energiegebied. Allen die deze energie dragen kwamen om te getuigen voor deze ruimte, maar hoe doe je dat? Woorden zijn altijd onvoldoende, omdat, hoe omschrijf je die diepe, stille ruimte welke niet leeg maar vol van gevoel is? Woorden schieten te kort.
Ik voelde deze grote, stille ruimte in de aanwezigheid van Jeshua, en dat raakte me diep. Ik werd geopend door de energie van zijn aanwezigheid waar ik toen die ruimte binnen mezelf ontdekte en geleidelijk begon het te bewonen en me daar thuis te voelen. Vanwege dat, kon ik mij in toenemende mate verwijderen van de intense menselijke emoties die ook mij plaagden: de angst, het afgrijzen, de pijn, woedde, haat. Het is zo gemakkelijk om jezelf in deze emotionele stromingen binnenin te verliezen.
Het is jou taak als een menselijk wezen om deze ruimte binnenin jezelf te creëren. Iemand anders kan jou uitnodigen om dat aldus te doen door diens aanwezigheid en door een spiegel voor jou op te houden van hoe het kan zijn, hoe je kunt leven vanuit die ruimte binnenin jezelf. En dat is in essentie de taak, of het innerlijke doel, van een Lichtwerker: om vast te houden aan die ruimte wanneer zij in de aanwezigheid van anderen zijn, door allereerst aanwezig te zijn binnenin henzelf.

Aartsengel Zadkiel - Manifesteren met de Nieuwe Energie - November 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Manifesteren met de Nieuwe Energie"
November 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst en wij begroeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij tegen jullie te spreken over manifesteren met de nieuwe energie.
De nieuwe, hogere niveau-energie gaat ermee door jullie omgeving binnen te komen. Het brengt jullie de kans om jullie wensen en dromen te manifesteren terwijl jullie energetisch naar de hogere dimensie verhuizen.
Wanneer je energie beschouwt als werkend op een spectrum of een continuüm vanuit een lagere trilling naar een hogere trilling, kan je zien dat de nieuwe energie arriveert vanuit een hoger trillingsniveau. Jullie hebben het type van energie ontvangen dat jullie bij iedere stap op jullie pad gevoed heeft.
Terwijl jullie deze energie in jullie Wezen incorporeerden, ontvingen jullie een hogere trillingsenergie met iedere nieuwe stap. Soms, mag de energie jullie zelfs geduwd hebben om voorwaarts te gaan.
Jullie hebben vaak gehoord dat energie noch gecreëerd noch vernietigd kan worden maar dat het van vorm kan veranderen. Bijvoorbeeld, water kan van vorm veranderen, van een solide vorm van ijs naar een vloeibare vorm van water naar een gas in de vorm van waterdamp.
Net zoals water van vorm kan veranderen, kan de energie welke jullie en jullie creaties omringt ook van vorm veranderen.
Wanneer je een project voltooid hebt of een project hebt die gereed is om naar een hoger niveau getransformeerd te worden, verandert de energie van vorm welke gebruikt werd om het oorspronkelijke project te creëren en kan gebruikt worden voor een nieuwe creatie. Het betekent niet dat de oorspronkelijke creatie niet langer uitvoerbaar of bruikbaar is. Vaak, nodigt de nieuwe energie je uit om voorwaarts te gaan en iets nieuws te creëren dat in uitlijning is met je eigen energetische niveau van vooruitgang.

dinsdag, oktober 28, 2014

Wederom een Enorme X2-Klasse ZonneVlam - 27 Oktober 2014

Wederom een Enorme X2-Klasse ZonneVlam - 27 Oktober 2014


Een volgende sterke Vlam en Radio Black-out: Super-zonnevlek AR2192 produceerde een volgende sterke vlam op 27 Oktober. De X2-categorie uitbarsting ioniseerde de top van de Aardse atmosfeer en veroorzaakte een sterke HF radio black-out boven de Atlantische Oceaan alsook in Zuid Amerika en het Westen van Afrika. De black-out begon om ~14:15 UTC en duurde ongeveer een uur.
De Gigantische Zonnevlek knettert met vlammen: AR2192 is de grootste zonnevlek in bijna 25 jaren, en is nog steeds groeiende. Het actieve gebied beslaat nu 2750 miljoenste van de zonneschijf, een gebied dat gelijk staat aan 33 weergegeven Aarde planeten en plat uitgespreid. Het is zo groot dat hemel kijkers het met het blote oog kunnen zien wanneer de Zon gedimd is door laag hangende bewolking.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, oktober 27, 2014

Aluna Joy & De Ster Ouderen - Zonnevlam Ontwaking - 27 Oktober 2014


Aluna Joy & De Ster Ouderen
Zonnevlam Ontwaking
Waarom is deze Zonne Activiteit zo Belangrijk!
27 Oktober 2014
We zijn bijna uit deze Zonnevlam marteling vandaan aangezien de rotatie van de Zon de kwetsende, maar nog steeds groeiende, AR2192 Zonnevlek met zich mee zal nemen. Het goede nieuws is dat de energie een beetje zachter zal zijn aangaande jullie zenuwsystemen, en dat jullie computers nu verdomd snel veiliger zullen zijn! Ik kan jullie vanaf hier een zucht van verlichting horen slaken. ;)
MAAR … hoewel wij weldra niet meer in staat zullen zijn om Zonnevlek AR2192 te zien (met zonschakeringen), betekent dat niet dat wij niet zullen VOELEN wat de Zon uitstraalt terwijl deze kolossale Zonnevlek aan de achterkant van de Zon is. We zijn met ALLES verbonden, en ALLES is met ons verbonden. Dit Zonnevlam-breekijzer zal doorgaan om onze mysteries en wijsheid open te wrikken die diep binnenin ons, en op de Aarde zijn! Oude Zonneculturen (Maya - Inca - Egyptisch - Druïde - Essenen, enzovoorts) hebben gedurende eonen de spirituele en alchemistische belangrijkheid van de ZON begrepen.
Verborgen Oude Mysterie Scholen rondom de Aarde zullen nieuwe frequenties uitstralen zoals degenen in de Palenque, Mexico, Egypte en meer. Palenque is het hoofd van een verlicht duif-raster en handelt als een genezend balsem voor de ziel, activeert de goddelijke creatieve moeder,  tijdreizen en het dimensionale reizen. Egypte, diens Grote Piramide, de Sphinx's Zaal van Archieven en de verbinding van Egypte met de heilige land mysteriescholen zijn ongeëvenaard in de alchemistische betekenis. Wij hopen dat deze Zonnevlam storm hun meest verborgen mysteries open zal wrikken. Zijn jullie klaar om hen te ontvangen?
Dus waarom is deze verhoogde Zonneactiviteit zo belangrijk?

zondag, oktober 26, 2014

X2-Klasse Zonnevlam - 26 Oktober 2014


X2-Klasse Zonnevlam - 26 Oktober 2014
Drie Dagen, Drie X-Vlammen: Vandaag (26 Okt. Om 10:59UT = 12:59 NL/B) voor de derde dag op een rij, detecteerden satellieten die om de Aarde heen wentelen een X-Klasse Zonnevlam. De X2-categorie uitbarsting kwam vanuit de Reuzen Zonnevlek AR2192, die hierboven te zien is op een Zondagochtend opkomende zon foto van Jean-Baptiste Feldmann uit Nuits-Saint-Georges, Frankrijk.
24 Oktober - X3
25 Oktober - X1
26 Oktober - X2
Gewoonlijk, worden sterke vlammen vergezeld door kolossale CME's -- miljarden-tonnen aan wolken van Geëlektrificeerd gas die weggolven uit de plaats van de explosie. Tot dusverre, echter, heeft geen enkele van de uitbarstingen van AR2192 een aanzienlijke CME geproduceerd. Zonder een serie van CME's om het magnetische gebied van de planeet te laten ratelen, zijn er geen geomagnetische stormen noch wat voor wijdverspreide aurora's dan ook geweest. De effecten op de Aarde werden beperkt tot radio blackouts.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

De Arcturiaanse Groep - Begrip van Liefde Is de Fundering van Ascentie - 26 Oktober 2014


De Arcturiaanse Groep
"Begrip van Liefde Is de Fundering van Ascentie"
26 Oktober 2014 / Marilyn Rafaelle
In deze hedendaagse tijden van verwarring voor zovelen, zien wij groot Licht voort stralen. Veel gebeurt er waar jullie je niet bewust van zijn, want chaos handelt om een verandering van het bewustzijn voor te brengen voor velen die anderszins niet open zouden staan voor verandering. De menselijke conditie vreest verandering, en vind een gevoel van zekerheid in uniformiteit ongeacht hoe oncomfortabel, pijnlijk of ontgroeid het ook mag zijn.
Diegenen die chaotische situaties ervaren, hebben voor het merendeel, voorafgaand aan de incarnatie, allen toestemming gegeven om deel uit te maken van de één of andere ervaring die nodig mag zijn om te helpen om het wereldbewustzijn te verschuiven. Niet iedere chaotische ervaring wordt vooraf gepland. Er zijn tijden wanneer een ziel zo overweldigd raakt door het leven op Aarde dat deze diens contract van voor de geboorte vergeet, en op manieren om zich heen uithaalt die schadelijk voor anderen en voor zichzelf zijn.
Wij wensen om wederom over Liefde te spreken, om de energie van Liefde als Eenheid te onderzoeken omdat een begrip van Liefde de fundering van ascentie is. De wereld in het algemeen is verward over Liefde en manifesteert dit buitenwaarts door concepten en overtuigingen die gebaseerd zijn op persoonlijke systemen. Wij hebben vaak gezegd dat liefde de verbindende energie is van de ENE die zich manifesteert als de velen en altijd aanwezig is, of dit nu wel of niet erkent en geaccepteerd wordt.
Liefde komt en gaat niet. Het kan ontkend en tegengewerkt wordt, maar het is altijd aanwezig, of je dit nu leuk vind of niet. Daar zijn diegenen die geloven dat zij Liefde kunnen beteugelen of kunnen geven en dat driedimensionale concepten van Liefde gemanipuleerd kunnen worden, maar dit is geen Liefde.  Liefde is Alomtegenwoordig Goddelijk Bewustzijn en wanneer door onwetendheid of de vrije wil keuze een individu het negeert, ervaart deze de manifestaties van afgescheidenheid.
Jullie zijn scheppers, en creëren jullie eigen ervaringen in overeenstemming met ofwel een verlichte of onwetende staat van bewustzijn. Er kan niet aan Liefde/eenheid ontkomen worden, want het is de werkelijkheid -- alles dat er is, en fysiek, emotioneel en mentaal geïnterpreteerd wordt in overeenstemming met iemands geloofssysteem.
Onderzoek zorgvuldig iedere treuzelende overtuiging die je nog steeds vast mag houden betreffende Liefde en het herkennen van de externe beïnvloeding van de media, vrienden, gewoontes of ervaringen die bij mogen dragen aan wat voor concepten dan ook die je nog steeds vast mag houden. Vraag jezelf; "Wat geloof ik dat ervoor zorgt dat ik me op deze manier voel?" Voor de meesten zal er de noodzaak zijn voor een diepgaand en eerlijk onderzoek om het te ontdekken.

Ann en de Engelen - Licht is Daar Ondanks de Angst - 25 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Licht is Daar Ondanks de Angst"
25 Oktober 2014
Er is zoveel angst op jullie planeet dierbaren, en nochtans handhaven wij dat er ook zeer veel Licht is. Jullie werkelijkheid zal gedicteerd worden door waar jullie je focus op plaatsen. Er zijn altijd oorlogen geweest. Er zijn altijd rampen geweest. Er zijn altijd virussen geweest. Echter, er zijn ook altijd gebieden en harten die gevuld zijn met grote vrede. Er zijn altijd mensen die elkaar na rampen helpen, en er zijn altijd die zielen die werken met de geteisterden, niet beïnvloed door ziekte omdat zij in zuivere Liefde verblijven.
In plaats van af te glijden in/naar de wereld diens zeer diepe behoefte voor kameraadschap in diens ellende, blijf in het Licht. Houd van jezelf ongeacht wat. Ben aardig voor jezelf. Ben aardig voor anderen en besef dat als je de chaos van de wereld voelt, dat anderen dat ook doen, zelfs diegenen die zich er niet bewust van zijn. Probeer om vaker dan gewoonlijke meedogend te zijn, begin met jezelf en deel dan dat mededogen met diegenen die je door jouw dag heen tegenkomt. Want in waarheid zitten jullie allemaal gezamenlijk op school. Jullie zijn allemaal familie. Jullie zijn allen geboren uit het hart van God.
Het is zo gemakkelijk om te zeggen, "Waar gaat de wereld naartoe?" wanneer de dingen in beroering raken. In waarheid dierbaren, wordt de wereld in het grote Licht geboren en net zoals persweeën gebeuren moeten om de baby uit de baarmoeder vandaan te duwen ervaren jullie allemaal persweeën. Jullie allemaal laten de veilige oude pijnen, angsten, ongerustheden, kwaadheden, enzovoorts achter jullie. Niet tot uitdrukking gebrachte emoties bubbelen naar boven naar de oppervlakte in de vorm van krachtige gevoelens, ziekte, en rampen. Sta jullie zelf toe om jullie gevoelens te voelen en stuur hen Liefde, ongeveer zoals jullie van een klein kind zouden houden die huilt en overstuur is. Geef jezelf dezelfde welgemanierdheid die je aan een vriend zou geven.

De X Klasse Zonnevlammen blijven elkaar gewoon opvolgen.....X1-Klasse Zonnevlam - 25 Oktober 2014


De volgende X1-klasse Zonnevlam van het actieve gebied AR2192 is een feit. Op 25 Oktober 2014 om 17:08 UTC - 19:08NL/B kwam Zonnevlek AR2192 wederom tot een uitbarsting. De Langdurende Gebeurtenis lijkt wederom weinig of geen CME te hebben en is wederom Aarde-gericht.


zaterdag, oktober 25, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 25 Oktober 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 25 Oktober 2014
Jullie Zijn het Spel aan het Uitspelen…
Blossom: Hier zijn we weer … Hallo! Ik ben erop gebrand om verder te gaan met het huidige onderwerp van "het maakt niets uit". Ik vertrouw erop dat dit oké is?
Galactische Federatie: Vriendelijke groeten aan Iedereen. Inderdaad, wij zijn er ook op gebrand om jullie te verzekeren van de gedachtegangen achter "kwesties" die "niet uitmaken"!
Mijn formulering, jullie zijn in goede conditie deze ochtend! Dus … voorwaarts. Velen hebben geschreven, en vroegen mij om de kwestie van karma te adresseren, en hoe het aansluit bij dit onderwerp … Daar gaan jullie!
Wij hebben eerder tegen jullie gesproken, wat betreft kwesties van deze aard. In zoverre … dat men niet "wegkomt" met wat dan ook. Want dat wat Men uitgeeft … zij het van LIEFDEVOLLE vriendelijkheid … of zij het van misbruik jegens de ziel in diens vele vormen … Ontvangt men het duizendvoudig terug.
Dus dan … zou dat zeker wat uitmaken? Als iemand vol van haat was en diens levensduur doorbrengt met haat aan te bieden … wanneer zij overgegaan zijn … hoe ellendig zou het zijn om alles te ontvangen dat zij uitgegeven hebben …. Duizendvoudig! Dat ZOU wat uitmaken voor die ziel nietwaar? Het zou DAN wat voor hen uitmaken, dat zij niet gekozen hadden om LIEFDE aan te bieden.
Doch, zij KOZEN haat voor die levensduur. Om lessen te leren … om "die zijde" van de dingen te ervaren … vanuit die waarnemingspost. Die les geleerd hebbende … mogen zij goed verder gaan naar een ander leven en alleen LIEFDE van de Hoogste frequentie aanbieden. WETENDE wat zij WETEN vanuit een dieper perspectief van de ziel.
Laat ons kijken naar het "KIEZEN" zullen we? Iemand kan KIEZEN om alles/iedereen te ZIJN dat hen in die tijd past/schikt. Over het algemeen volgt die persoon diens hart … en het pad waar het hen op brengt … bepaald hoeveel, of hoe weinig zij daar profijt van hebben.
Dus, iemand die de hachelijke zijde van het leven kiest … volgen zij dan hun hart?
Inderdaad … omdat hun hart vol mag zijn van haat en hebzucht.
Zorgt dat ervoor dat zij zich goed voelen?
Op een oppervlakkig niveau. Echter, diep binnenin zou hun "WARE WEZEN" WETEN dat dit niet is wie zij WERKELIJK zijn.
Is dat van belang?

Gigantische Aarde-Gerichte X3.1 Zonne Vlam - 24 Oktober 2014Gigantische Aarde-Gerichte X3.1 Zonne Vlam - 24 Oktober 2014
***


SolarWatcher: Het Actieve Gebied 12192 liet een volgende enorme grote Zonnevlam vrij vandaag. Deze piekte tot een X3.1 om 21:40UT (23:40NL/B) Geassocieerd met deze gebeurtenis was een R3 Radio Black-out met een tijdsduur van 19 minuten. Deze langdurige gebeurtenis lijkt een CME te hebben maar deze is nog niet zichtbaar op de Satellietbeelden, dit actieve gebied was direct Aarde-gericht op het tijdstip van de uitbarsting en iedere uitgaande CME zal Aarde gericht zijn. Meer info wanneer Zonne beelden beschikbaar komen…
****
Spaceweather: Een volgende X-Vlam: Reuzen zonnevlek AR2192 is wederom op 24 Oktober (21:40UT/23:40NL/B) uitgebarsten, en produceerde een krachtige X3-klasse zonnevlam. Gebruik makend van een zonnetelescoop in zijn achtertuin, hield Sergio Castillo uit Corona, California de zonnevlek in de gaten toen het explodeerde en hij knipte de bovenstaande foto.

vrijdag, oktober 24, 2014

Vanuit de Boodschappen van God - 23 Oktober 2014 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
23 Oktober 2014 / Yael en Doug Powell
Als jij het wisselwerkende open hart wordt, gereed om te ontvangen en om nieuwe mogelijkheden te vervullen, de ontmoeting van de Liefde welke je bent en de kracht van deze bliksemschicht - welke het Moment van de Schepping weer creëert en een nieuwe dimensie manifesteert welke de dimensie van Mij en jou is, is dit anders dan wat er binnenin jou leeft dat wij het mannelijke en het vrouwelijke genoemd hebben. Dit is de kracht van het gecreëerde leven en diens Schepper. Dit is de kracht waar je nu in binnen treedt terwijl je "Ja" zegt tegen deze stroom van mogelijkheid welke de ogenblikkelijke ontwaking is voor de waarheid van Liefde voor de gehele mensheid, inclusief jezelf in dit huidige pakket.  
Dit is het Scheppingspunt wederom gemaakt op een geheel nieuwe manier. Je kent het gezegde al, "Zo boven, zo beneden". Hoewel "beneden" niet de juiste verwoording is, is het de essentie van het besef of het begrip dat het Scheppingspunt een geheel nieuwe vermenging kan zijn van de Wil van Liefde en de macht van God als je Liefde toestaat om jou te gebruiken, om naar voren te treden als een nieuwe mogelijkheid en bewust de kracht van de Schepping te accepteren aangezien het rechtstreeks in/naar dit moment van Mij als God Bewustzijn komt.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-10-23 | Circle of Light www.circleoflight.net

donderdag, oktober 23, 2014

Zeer Grote X1.6 Zonne Vlam - 22 Oktober 2014Zeer Grote X1.6 Zonne Vlam
22 Oktober 2014
*****Heel veel Zonne Vlammen: De Zonne Activiteit is hoog. Sinds de week begon, heeft gigantische zonnevlek AR2192 - 27 C-klasse zonnevlammen, 8 M-klasse vlammen, en 2 X-klasse vlammen geproduceerd. De meest krachtige uitbarsting tot dusverre was een X1.6 categorie uitbarsting op 22 Oktober 14:28 UTC / 16:28 NL/B.

dinsdag, oktober 21, 2014

Nieuwe Maan en Gedeeltelijke Zonsverduistering op 23 Oktober 2014


Nieuwe Maan en Gedeeltelijke Zonsverduistering op 23 Oktober 2014
Op 23 oktober 2014 is het Nieuwe Maan met een Gedeeltelijke Zonsverduistering. De gedeeltelijke Zonsverduistering zal in onze streken (NL/B/FR/enz.) niet te zien zijn, maar ook nu weer staat er een Livestream Webcast gepland om deze gedeeltelijke Zonsverduistering toch te kunnen bekijken … mits … uiteraard … bewolking geen storende factor in het geheel zal zijn. Dat valt echter niet te voorspellen.
Laten we ervan uitgaan dat het wel te zien zal zijn. De Livestream begint om 23:00 uur NL/B tijd (21:00 GMT) en de gedeeltelijke verduistering zal om ongeveer 23:44/23:59 een feit zijn.
Door op de volgende link te klikken kan je de Livestream van de Gedeeltelijke Zonsverduistering volgen:

maandag, oktober 20, 2014

Ann en de Engelen - Energie is Beweging - 18 Oktober 2014


Ann Albers en de Engelen
"Energie is Beweging"
18 Oktober 2014
Ben vriendelijk en zachtaardig met jullie zelf en elkaar want alles bubbelt naar boven vanuit de dieptes binnenin jullie, binnenin anderen, en zelfs binnenin jullie dierbare Moeder Aarde. Het is een tijd wanneer de energieën sterk door jullie fysieke wereld heen snellen. Net zoals de snelle bewegende stromingen van een rivier na de regenval, is er grote beweging. Alles dat binnenin stilstaand is wordt nu in beroering gebracht.
Jullie zien dit op vele manieren manifesteren - politieke meningsverschillen, plotselinge overweldigende bestormingen van emoties, vulkaan rommelingen, stormen, uitbarstingen en humeurigheid in anderen. Terwijl dit begrijpelijkerwijs verontrustend kan zijn op het menselijke niveau, vieren wij in de hemelen feest! Beweging brengt bevrijding, opluchting, en nieuw leven. Als je een rivier hebt die verstopt zit met afval, kan het schone en heldere water niet stromen. Als je echter plotseling de stroming toe laat nemen, wordt alle afval weggespoeld en is het zuivere water wederom vrij om alles op diens pad te voeden. Zo ook, de energie welke door de menselijke harten snelt, door jullie Moeder Aarde, en inderdaad door jullie volledige planeet, alles dat eens klem zat reinigend en opruimend.
Wees zachtaardig met jullie zelf. Wanneer je sterke emoties tevoorschijn voelt komen, laat hen stromen en laat hen gaan. In plaats van je frustraties af te reageren op een ander, sta jezelf eenvoudig de luxe toe van het van jezelf te houden via je gevoelens in beslotenheid. Accepteer jezelf zoals je bent. En dan wanneer de zogenaamde negatieve emoties hun koers gelopen hebben, vind de Liefde onder hen. Wat is het dat je in jouw leven wenst te veranderen om vriendelijker voor jezelf te zijn? Wat is het dat je wenst om welwillend tegen elkaar tot uitdrukking te brengen? Het is een tijd van "echt worden" dierbaren. Het is een tijd wanneer het verstand niet langer kan pretenderen in controle van jullie harten te zijn. Het is een tijd van jezelf het volledige bereik van de emoties toe te staan, dan manieren te vinden om jezelf tot uitdrukking te brengen, vriendelijk en met Liefde.

zondag, oktober 19, 2014

Enorme Grote X1.1 Zonnevlam - 19 Oktober 2014


Enorme Grote X1.1 Zonnevlam 
 19 Oktober 2014


Het Actieve regio 12192 heeft vanochtend een Enorme Grote X1.1 Zonnevlam losgelaten om 05:03UTC (07.03uur NL/B). Deze spectaculaire langdurende gebeurtenis impliceert dat een grote Coronale Massa Ejectie/Plasmawolk (CME) zal volgen, echter de ejectie schijnt een sterk component te hebben dat goed ten zuiden van het ecliptische vlak koerst en niet richting de Aarde koerst. Aangezien er nog geen CME zichtbaar is in de Zonnemeting, blijf afgestemd op updates.

zaterdag, oktober 18, 2014

Aluna JoyYaxkin - Het Naderbij komen van de Activering van Onze Goddelijke Zenuwstelsels


Het Naderbij komen van de Activering van Onze Goddelijke Zenuwstelsels
17 Oktober 2014 / Aluna JoyYaxkin
De afgelopen nacht had ik een andere reisdroom. Ik doe dit vrij vaak, en het is enorm leuk. Geen jetlag en geen koffers inpakken! Deze keer waren we in PALENQUE, Mexico. Palenque is mijn favoriete tempel locatie van allemaal … in die zin als je me zou pushen om te kiezen tussen zoveel verbazingwekkende plaatsen. Deze locatie heeft mij zoveel gegeven.
In mijn droom, was onze groep net gearriveerd in Palenque, en wij betraden voor de eerste keer de locatie. We verkenden de heilige watervallen en volgden toen het spoor naar boven naar het belangrijkste plein. Ik kende op z'n minst één van de groepsleden, Joyti uit Nieuw Zeeland (vreemd genoeg zal dit de eerste keer zijn dat zij niet met ons meegaat naar Palenque). Ze kwam deze keer alleen, en ik kon zien dat zij in een zeer diep proces was. Toen merkte ik op dat onze volledige groep, (ongeveer 20 van ons), in een diepe ruimte viel waar we nauwelijks konden lopen of onze ogen open konden houden. Palenque had een onwerkelijk gevoel, en het was zeer zacht en dromerig. In het verleden, werd mij verteld dat Palenque een nieuw kristal/gouden stad rondom de tijd van de verschuiving van de Tijdperken zou verankeren. Aangezien deze cyclus ongeveer 26,000 jaren lang is, veronderstel ik dat wij ongeveer het equivalent zijn van ongeveer twee tot drie dagen in deze nieuwe Cyclus.
Welnu … volgens mijn leraar Pearl Dorris van het oorspronkelijke "IK BEN" tijdperk, zullen de Geascendeerde Meesters ons soms aanmoedigen om een diep dutje te doen, aldus zij diepgaande leringen kunnen downloaden. Dit was wat er met ons gebeurde in dit moment. In de ruimte tussen volledig slapend en volledig wakker zijn, daar is een plaats waar alle goede dingen gebeuren! Je kunt daar ook komen wanneer je mediteert. Ik ben er zeker van dat diegenen van jullie die dit lezen deze ruimte vele keren eerder aangeraakt hebben.
We hadden deze ervaring ook op onze allereerste trip naar Macu Picchu, Peru toen een dikke wolk de gehele stad bedekte. We raakten zo slaperig dat we naar onze kamers teruggingen en een diepgaand dutje hadden! Dit gebeurde ook met mij in de oude steencirkel van Avebury in Engeland. Ik sliep terwijl ik slechts voor een paar momenten op een staande steen leunde, en ik zag meer dan dat ik hier vandaag zou kunnen meedelen.

donderdag, oktober 16, 2014

Vanuit de Boodschappen van God - 13 Oktober 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
13 Oktober 2014 / Yael en Doug Powell
Als de symbolen van de dualiteit wegvallen en het ene leven van Liefde alles wordt dat je hoort, kan het leven geleefd door het hart als jouw enige instrument van ware gewaarwording geen angst bezitten, alleen volledigheid, fantastische verwondering, extase en de onderlinge verweving in/naar iedere kostbare elektron van de grote stroom van het leven dat je bent. Het is de onbegrijpelijke omvang van de overvloed van God Ik Ben levend in jou, precies hier, totaal onafscheidelijk, een deel van je energiegebied, door jouw hart heen snellend om overal rondom jou heen tevoorschijn te komen in de vreugdevolle vloeibare symbolen van je leven in de wereld … niet alleen weelde maar zulke ontzagwekkende schoonheid dat het compleet het geklets van het kleine verstand verstomd en jou omringt met heiligheid en met onze eenheid.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-10-13 | Circle of Light www.circleoflight.net

woensdag, oktober 15, 2014

Sandra Walter - Gebruik Maken van de Kosmische Trigger van Oktober 23-25 / 15 Oktober 2014


Sandra Walter
Gebruik Maken van de Kosmische Trigger van Oktober 23-25
15 Oktober 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam
Poortopzichters, Rasterwerkers en diegenen in dienstverlening voor het Nieuwe Licht: Raak helder, ontspannen en gereed om je te verenigen. IK BEN er zeker van dat velen deze aankomende versnelling op 23-25 Oktober bespeuren; het ziet eruit als een prachtige kans voor de Verschuiving en de Ascentie tijdlijnen.
Terwijl wij in onze ware Schepper vaardigheden treden en in de hoogste interesses van alle betrokkenen werken, zijn wij capabel om het collectieve bewustzijn op krachtige manieren te helpen. Het Nieuwe Licht ondersteunt verenigde intenties van Goddelijke Liefde, Vrede en de Verschuiving naar het Hogere Bewustzijn. Laat ons profijt halen uit de Intel en dit zo krachtig als mogelijk is maken.
Toegangspoort Trigger datums: Oktober 23-25
Poortopzichters: Openend op 21 Oktober, verankerend doorgaand naar de 26ste. Gouden, Diamanten, Kristallijnen Poorten.
Rasterwerkers: Focus op de versnelling van de Verschuiving. Gouden/Gechristende Licht invoeringen.
Lichtdienaren/Lichtwerkers: Verenigde focus op het Eenheidsbewustzijn, het Verenigen van MENSelijke Harten van Goddelijke Intentie.
Tips voor het Verenigen met Hogere Niveau Teams en Gaia om zoveel Licht en Intensiveringen als mogelijk is af te leveren/in te nemen.
– Raak helder en zuiver/reinig/verhoog de trilling zoveel als mogelijk is. Een zuivere buis = een sterkere invloed van intentie.
– Geen drama/verontrusting: Laten we het een gemakkelijke, prachtige trigger maken; zoals een Goddelijk 5D LiefdesLicht bad. De tijdlijnen zullen passend reageren
.
– 
Breid jezelf eerst uit. 
Het Kristallijnen rasterniveau is groter als jij je focus kunt handhaven.
– Diegenen met geactiveerd bloed, of zich bewust zijn van de kristallijne activering in hun DNA, krijgen enig bloed op de grond. Slechts een paar druppels is prima, voeg het aan water toe, veranker het met kristallen, gebruik de intentie om de Zuivere Ascentie sjablonen binnenin Gaia te activeren. (Opmerking: Degenen die vlees eten, zitten deze stap uit (doen er niet aan mee). Dode hormonen in het bloed van het eten van lijken is niet behulpzaam voor deze activiteit. Geen oordeel; voel je vrij om deel te nemen aan andere acties).
– Veranker/versterk de intentie met kristallen in/op de grond voorafgaand aan de Poort. Link hen aan alle betrokkenen, vraag aan de Hogere Teams om hen te helpen/te gebruiken.
– Houd het eenvoudig en zonder afdwalende verzoeken. Versnelling van de Verschuiving in de hoogste interesse van alle betrokkenen.