dinsdag, september 30, 2014

Iedere Ziel heeft de Keuze om Haar Kansen te Leven en Uit te Spelen op Elke Manier die Zij VERKIEST


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 28 September 2014
Iedere Ziel heeft de Keuze om Haar Kansen te Leven en Uit te Spelen op Elke Manier die Zij VERKIEST
Blossom: Hallo vrienden. Ik stel mijn vertrouwen in jullie in de WETENSCHAP dat jullie het beste weten, welk onderwerp dat jullie vandaag willen bespreken, ons het meest zal helpen.
Federatie van Licht: IEDEREEN gegroet. Wij kunnen slechts hopen dat de woorden die wij kiezen Iemand op een Hoger plan zullen brengen. Wij hebben de laatste tijd onze database enorm uitgebreid.
Wat bedoelen jullie precies?
Wij bedoelen dat er steeds meer zielen zijn die zich herinneren wie zij zijn, ontwakend uit hun sluimer en DE LIEFDE DIE ZIJ ZIJN … DE LIEFDE WAARVAN ZIJ ZIJN … toestaan om bij hen te ZIJN in ALLES dat zij doen.
Dat is zeker goed nieuws.
Er is nog meer. Als gevolg van het overheersende feit dat zo velen ‘in zichzelf komen’, lijkt het NU mogelijk dat Grote VERANDERINGEN eerder VROEGER dan later zullen plaatsvinden. Want ALLES wat er gebeurt komt van hen op Aarde, die bereidwillig hun LIEFDE aanbieden aan het AL. Bedenkend dat velen ‘het nu snappen’ … kunnen wij op onze beurt een Hogere frequentie van de boodschap brengen … Dit is gewoon zoals het is. En het IS buitengewoon vreugdevol.
Ja, zo klinkt het wel.
VERANDERING in het zelf kan alleen maar Verandering voor het AL voortbrengen.
Naarmate de dagen in de aangeboden Hogere Trilling vorderen … zal er steeds minder tijd zijn voor zelfmedelijden en twijfel. Want het diepe WETEN binnenin je … ZEGT het zielezelf dat er zeker ‘nog veel meer is waar dit vandaan kwam’ en het groeien gaat door.
Een dame schreef dat zij niet kon begrijpen waarom een ziel zou kiezen om op Aarde te komen om te worden gedood, gemarteld, verkracht, enz. en ze vindt het moeilijk om LIEFDE te sturen naar hen die dergelijke wandaden verrichten, laat staan te accepteren dat die zielen een deel zijn van ons … omdat WIJ ÉÉN ZIJN. Hoe kunnen jullie haar, en vermoedelijk velen, hiermee helpen?
Hoe meer Men het zelf LIEFHEEFT … zoals we al zeiden, hoe meer LIEFDE IEDEREEN bereikt.

Aartsengelen Michael en Metatron Belichten Orgaan Donatie en Transplantatie - 27 september 2014 / Rita Pulmans


Aartsengelen Michael en Metatron Belichten Orgaan Donatie en Transplantatie
27 september 2014 / Rita Pulmans
 

Geliefde Aartsengel Michael,
Men heeft een vraag, dit over orgaan donatie, namelijk wanneer is een mens echt dood, overleden dus? Is dit reeds bij hersendood of niet?
Als ik (Rita) deze vraag voorleg, wanneer is een mens dood, overleden, dan zegt AEM: De mens is nooit dood. En het woordje over-leden … je bent als het ware over je lijf en leden heengestapt (dit zegt hij een beetje glimlachend, aan de hand van deze woordkeuze). Over je leden heenstappen is instappen in het "echte" leven. Wat niet wilt zeggen lieverds dat jullie dit leven als echt ervaren.
Rita: Oké, zeg ik, maar ik wil even bij de vraag blijven, wanneer is het lichaam dood?
AEM: Lieverds, het lichaam is nooit dood, daar er trillingen zijn, herinneringen, werelden gecreëerd zijn door de geest van het lichaam en de ziel. Daarom blijven deze trillingen van gedachten, al jouw cellen, je organen, je lichamen (je hebt er meerdere, dat weet je reeds) steeds "levend" in de "ether" zeg maar.
Rita: Oké Michael dat begrijp ik, een andere vraag dan maar.
Wanneer kan men een orgaan wegnemen zonder dat de persoon daarvan "last" heeft. In die zin dat de persoon nog bewust alles meemaakt of zelfs niet echt is overgegaan!
AEM: Overgegaan is een beter woord.
Rita: Oké.
AEM: Een persoon is geest, ziel, lichaam, substantie en "goddelijke trilling". Alles wat trilt, beweegt. Is beweging dood? Is beweging stilstand? Is beweging onbewust?
Daarom dient orgaantransplantatie met de grootste zorg vervuld te worden; op een manier die nog niet kenbaar is in de wereld.
Mooi, de vraag die hier gesteld is. Ik zal deze vraag toelichten, verlichten en bijlichten. De kernvraag hier is: "Mogen en kunnen wij zomaar beslissen over het leven".  Het leven van onszelf en de ander.
Ja en neen.
Ja, in de zin van het leven is kostbaar, het leven dient gekoesterd, het leven dient gerespecteerd en geëerd te worden.
Vandaar dat men met orgaandonaties, transplantaties en alles eromheen zeer zorgvuldig dient om te gaan. Niet enkel vanuit het standpunt van het reeds overlijden van die persoon, maar ook vanuit het punt dat men levende organismen belast met de energie en herinnering van die persoon (en deze herinnering gaat veel verder dan dit leven alleen). Dit dient met "care" (Rita: behartiging, zorgvuldigheid), liefde, respect en zeer subtiel behandeld te worden. Vanaf de beslissing van aanvaarding van een orgaan door de mogelijke ontvanger, alsook bij de persoon die als orgaangever fungeert.

Aartsengel Zadkiel - Jouw Innerlijke Kalmte - Oktober 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Jouw Innerlijke Kalmte"
Oktober 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst. Wij brengen jullie een begroeting vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie en de Violette Vlam. Vandaag zouden wij graag jullie innerlijke kalmte willen bespreken en hoe het jullie naar grotere hoogtes voort kan stuwen.
Jullie gaan verder op jullie pad van Ascentie, en jullie stralende Licht schijnt helder.
Vele nieuwe en hogere frequentie energieën gaan door te arriveren op jullie planeet. Soms hebben zij voor jullie ver genoeg afstand van elkaar genomen om je eraan aan te passen met weinig of geen inspanning. Anderen arriveren in snelle opeenvolging, en deze mogen meer uitdagend voor jullie energetische Wezen zijn om te assimileren.
De manier waarop jullie deze veranderingen bekijken kan het gemak van de assimilatie van de hogere frequenties beïnvloeden. Wanneer je hen verwelkomt als een manier om je eigen frequentie te verhogen, kan je met hen werken om naar hogere trillingsniveaus te verhuizen.
Het onderhouden van jouw persoonlijke energiegebied kan jou ook helpen om de hogere frequenties te assimileren. Je focussen op jouw innerlijke kalmte is één manier om bij deze assimilatie te helpen.

maandag, september 29, 2014

De Arcturiaanse Groep - Ben bewust, Ben Alert, Ben Wakker - 28 September 2014


De Arcturiaanse Groep
" Ben bewust, Ben Alert, Ben Wakker"
28 September 2014 / Marilyn Rafaelle
Wij van de Arcturiaanse Groep spreken vandaag betreffende de vele veranderingen die jullie in jullie levens ervaren en in de levens van anderen observeren. Velen hebben ervoor gekozen om de Aarde in deze tijd te verlaten, maar probeer niet te tobben of te rouwen dierbaren, want het is ieders keuze in deze tijd van altijd verhogende krachtige energieën om te blijven of te vertrekken. Velen hebben op een dieper niveau vastgesteld dat zij niet in staat zijn om zich spiritueel te ontwikkelen naar waar zij te zijner tijd moeten zijn om een deel uit te maken van de hogere frequenties van de ascentie energie die in deze tijd naar de Aarde komt. Zij hebben de keuze gemaakt om op een later tijdstip te incarneren in wat dan zal zijn, de gevestigde nieuwe energieën. Allen zijn waar zij moeten zijn.
Wij spreken tegen diegenen die zich zorgen maken dat zij zich niet snel genoeg ontwikkelen of niet doen wat er ook nodig is om de nieuwe energieën te incorporeren. Wees ervan verzekerd dierbaren, dat wanneer je eenmaal kiest om je te ontwikkelen (door activiteiten van zoeken, lezen, mediteren, en zelfs het verkondigen van je intentie, enzovoorts), je wat voor lessen, opruimingen, ervaringen en begeleiding dan ook zult krijgen die nodig zijn. Vergelijk jezelf niet met de omschrijvingen die je mag lezen in het één of andere boek over hoe de ascentie of de evolutie aan moet voelen of moet lijken te zijn om authentiek te zijn--ieder persoon zal diens reis ervaren zoals het geschikt voor hem/haar is. Ieders Hogere Zelf weet wat er nodig is en wanneer het nodig is.
Jullie, de ontwaakten, wisten voorafgaand aan het incarneren dat deze tijden krachtig en misschien moeilijk zouden gaan zijn, maar ondanks dat waren jullie geestdriftig om op de Aarde te zijn en er deel van uit te maken. Terwijl in voorafgaande levens je binnengekomen mag zijn met één of twee lessen om te leren, deze keer begreep je dat het noodzakelijk zou zijn om alle overblijvende karmische situaties op te lossen, traumatische ervaringen los te laten die nog steeds in het cellulaire geheugen opgeslagen waren, te ontwaken in/naar een staat van bewust besef van de waarheid om de hoge frequenties van de ascentie energie te assimileren. Het proces is niet altijd aangenaam zoals jullie ontdekt hebben, want vele opruimingen worden opnieuw ervaren als zij naar de oppervlakte komen.
Het probleem is dat wanneer een ziel eenmaal een fysiek lichaam aantrekt, de ondoordringbaarheid van de fysieke energie bij hem veroorzaakt dat hij vergeet. Kinderen herinneren het zich gedurende de eerste paar jaren van hun leven op de Aarde omdat zij nog steeds met "thuis"  resoneren, wat het waarom is dat kinderen vaak spirits en engelen zien en ermee wisselwerken terwijl zij schijnbaar tegen zichzelf praten. Mettertijd en onder de druk van een driedimensionaal geloofsysteem, beginnen individuen zich met het ego zelf te identificeren, de persoonlijkheid, en vergeten wie zij zijn of waarom zij kwamen.

Equinox doorgaand naar de Bloedmaan Verduistering: Nieuwe Zonne Sjablonen - 28.09.2014 / Sandra Walter


Sandra Walter
Equinox doorgaand naar de Bloedmaan Verduistering: Nieuwe Zonne Sjablonen
28 September 2014
Alles is veranderd - alweer.
De Equinox doorgaand naar de Bloedmaan Verduisteringspassage brengt een verdieping van de Zonne Kosmische Christus, dat ietwat onverklaarbaar is in lineaire termen. Je moet het voelen om het te weten, nochtans zal ik mijn best doen om het hier te beschrijven. Voor de lineaire niveaus: Wij hebben vier Equinox-Bloedmaan passages in 2014-2015 hetgeen de intensiteit verhoogd als zij de Zonne Kosmische Christus verankeren. Zij raken meer acuut in hun doel, korter in hun tijdsduur. We zitten momenteel middenin eentje.
De Equinox brengt het balancerende punt voor de entree van Nieuw Licht (de precieze Equinox datum/tijd is gebaseerd op een punt van de planeet buiten in de ruimte om perfect met de Zon uit te lijnen); de Bloedmaan verduistering brengt een beëindiging, energie verankerend aan het einde van de toevloed van het Nieuwe Licht. De vensters voor 2014-2015 zijn:
2014:
Equinox Maart 20 – Bloedmaan Verduistering April 15 (25 dagen)
Equinox September 22 –  Bloedmaan Verduistering Oktober 8 (16 dagen)
2015:
Equinox Maart 20 – Bloedmaan Verduistering April 4 (15 dagen)
Equinox September 23 – Bloedmaan Verduistering September 28 (5 dagen)
De Verdeling van Werkelijkheden
Sinds het einde van 2012, zijn wij andere mensen. Lagen van de illusie vielen weg, de sluiers werden opgetild en velen van ons vertrokken - het oude Zelf ontbond. Ons collectieve inzicht, de collectieve creatie van de MENSheid op diens planeet, creëerde opnieuw wat vertrouwd was, herhaalde de oude licht creaties met een collectieve instemming. Sommigen diversifieerden van de norm, beseffend waar Ascentie, Wederopstanding, en de Verschuiving werkelijk over gingen. We keerden ons naar binnen en de waarheid werd aan ons geopenbaard.  
Sinds die tijd knalden we door de collectieve creatie, ons inzicht afstemmend op wat er zich voordeed. De collectieve oude-school-normale werkelijkheid loopt op oude licht energieën. Begrijp dat het is zoals een auto die zonder benzine komt te zitten; de brandstof is opgeraakt. MENSen zijn de Schepper-in-Carnatie, dus gaan we aan de slag om veelvoudige versies van werkelijkheid op een planeet te co-creëren, zolang als de energie onze creatie ondersteund. Bijvoorbeeld, als er niet voldoende licht in het collectieve bewustzijn is om een zuivere op licht gebaseerde creatie te ondersteunen, zoals reizen per lichtschip of een miraculeuze ogenblikkelijke genezing van een ziekte, zal het niet beschikbaar zijn om in de collectieve werkelijkheid te manifesteren. Dit principe werd breedschalig in ere gehouden voorafgaand aan de Verschuiving van 2012, en op vele manieren werd het op diens plaats gehouden door negatieve krachten welke velen niet begrepen. Hier is het moeilijke gedeelte voor het geaarde MENSelijke brein: Niets daarvan bestaat meer als een gekwalificeerde substantie. Met gekwalificeerde substantie bedoel ik acceptabel en duurzaam in de werkelijkheid van het Nieuwe Licht.

zondag, september 28, 2014

Ann en de Engelen - Hemels Succes - 27 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Hemels Succes"
27 September 2014
Alles dat het waard is om te doen op deze planeet omvat groei, want dat is de reden dat jullie je op wat voor reis dan ook inscheepten. Alles dat jullie proberen is, uiteindelijk, een poging om het Licht en de Liefde welke binnenin jullie leven te begrijpen. Of je nu een project begint met de intentie om jezelf te verbeteren, om bij te dragen, om geld te verdienen, om een creatieve expressie te hebben, om een ander te helpen … of voor iedere andere reden, streef je er uiteindelijk naar om het Licht binnenin jou te omhelzen en tot uitdrukking te brengen. Je bent op zoek naar de vreugde, welke komt met de omhelzing en het tot uitdrukking brengen van dit Licht. Dat, dierbare vrienden, is onze definitie van succes - de vreugde te kennen en te voelen van het omhelzen en tot uitdrukking brengen van het Licht binnenin jou. En als je dat aldus doet, zullen de menselijke manifestaties van "succes" volgen.
Echter, te vaak raken jullie verloren in het struikgewas van de menselijke gedachte. Doe ik wel genoeg? Leer ik genoeg? Draag ik voldoende bij? Verdien ik genoeg? Het is gemakkelijk te vergeten dat de reis belangrijker is dan de bestemming. Wij zouden liever willen dat jullie jezelf deze vraag stellen, "Geniet ik van de reis? Ervaar ik een expressie van Liefde? "Zo niet, wat kan je doen, wat kan je veranderen, hier en nu, in dit moment om jouw leven meer liefdevol te maken? Want door dat aldus te doen, corrigeer je uiteindelijk jouw koers, ga je terug op het pad, en begin je wederom van je leven te genieten. Je begint nu van het succes te genieten, in plaats van te wachten op het één of andere willekeurige menselijke doel. Je begint wederom te bestaan, in de stromen van goedgunstigheid.

woensdag, september 24, 2014

Shekina Rose /De Blauwe Straal - Laatste Kwartaal 2014 ~ Nieuwe Aarde Ascentie Symptomen DNA Zuiverings Toegangspoort
Shekina Rose /De Blauwe Straal
Laatste Kwartaal 2014 ~ Nieuwe Aarde Ascentie Symptomen DNA Zuiverings Toegangspoort
24 September 2014

De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden aan Shekina Rose gegeven door spirit om deze transmissie te activeren.
De ziel aangedreven kosmische toegangspoorten van waarheid, zuivering en vrijheid hebben een doorgang geopend naar de oude buitenaardse geschiedenis van de Akashic Archieven van de mensheid. De gedachten, ideeën, en overtuigingen van het begin van het jaar die binnen snelden over de Ascentie zijn nu aan het culmineren en gaan voorbij aan wat jullie voorheen geweten en geloofd hebben. 333
Een verzoek aan de planeet van Vrijheid doet een beroep op jullie om psychologische overtuigingen en structuren los te laten, gebieden van jullie leven die jullie terughouden, voor uitbreiding van de grootsere jij. Wat jouw pad tot nu toe geweest is heeft jou gediend, en is een staptegel geweest om met nieuwe ogen, andere werelden, andere wezens en rijken te zien die terzijde van die van jou bestaan. Het is tijd om te weten, te zijn, en vrij te breken, een nieuw begin, de Nieuwe Aarde.
Jullie gaan voorbij de leringen van de Aarde en ontsluieren de hogere waarheid en goddelijke kracht welke niet onthuld werd sinds de oude Goden en Elohim deze parallel voor de mensheid verlieten om de goddelijke bron van het galactische DNA binnenin te ontdekken en er tot te ontwaken.
Nieuwe Aarde Ascentie Symptomen DNA Zuiverings Toegangspoort 13
Het wordt gesuggereerd om een gezondheidszorg deskundige te consulteren voor symptomen aangezien niet ieder symptoom van de Ascentie is. En hoewel het een Ascentie symptoom mag zijn, mag je nog steeds hulp nodig zijn bij het proces. Er zullen cyclussen en tijdsperiodes zijn die deze verschuivingen door het jaar heen en in de tijden die er in het verschiet liggen mogen ervaren.
Opwaarderingen in jouw gaven en spirituele bekwaamheden. Nieuwe manieren om hen in de wereld voor jezelf en anderen toe te passen.
Halverwege het jaar langzaam-aan-actie, rust en verjonging. Dit doet zich voor wanneer je niet verder kunt gaan met projecten of dat je ideeën niet om kunt zetten in/naar actie. Een time-out is nodig, een voortroepen van binnenuit om te ontspannen en te verjongen van wat geweest is. Dit staat de kosmos en meer van de stukjes en mensen toe om samen te komen voor deze projecten, ideeën en creaties. Belangrijk: Weet dat je dit respijt en deze verjonging nodig bent en verdient hebt om door te gaan met jouw heilige reis, tenzij je gedwongen wordt om deze time-out voor jouw lichaam en wezen te nemen door ziek te worden.

Vanuit de Boodschappen van God - 22 September 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
22 September 2014 / Yael en Doug Powell
De natuurlijke wereld is altijd deze uitdrukking van het kunstenaarschap van de dans van de eindeloze vreugde geweest en is voor jullie gemaakt om deel uit te maken van jullie dagelijkse voeding. Het is het symbool geworden van het plaatsen van voedsel in je lichaam, maar oh, geliefden, het is zoveel meer. Het eet het Universum en drinkt de Liefde in de vorm dat zegt dat deze vreugde natuurlijk is en dat is waar jullie van gemaakt zijn.
Neem Mij in. Kunnen jullie zien hoe dit het symbool van de Aarde en planten en groeiende dingen geworden is dat jullie dan maken en in jullie lichaam plaatsen om het voeding te geven. In waarheid zijn het de energieën die jullie hart en het bewustzijn in al diens expressies van het leven voeden, van natuurlijk gevoed te worden en rechtstreeks door God. Dit is hoe deze zuivere expressie van levend Licht door de geest gemaakt wordt in/naar iets solide.
Ah, maar nu, via het hart wordt het weer losgelaten om dit feestmaal van de energieën van het leven te worden. Kom! Sluit je bij elkaar aan, jullie allemaal, aan de Tafel van het leven en neem Mij in, in dankbaarheid.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-09-22 | Circle of Light www.circleoflight.net

zondag, september 21, 2014

Een Uur met een Engel - De Goddelijke Moeder - 18 September 2014


Een Uur met een Engel - 18 September 2014
De Goddelijke Moeder
De Tafel is Gedekt; Jullie zijn Gereed voor de Dans
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Ik ben Graham Dewyea, en onze gast van vandaag is de Goddelijke Moeder. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Dank je wel, Graham. En, Graham, Jij en Suzy Maresca sluiten je bij ons aan in Lake Tahoe.
GD: Wat een traktatie! We hebben een zeer genereuze luisteraar en Lichtwerker die ons benaderde en ons gelukkig maakt. Dus ik weet dat ik ook voor Suzy spreek. We zijn gewoonweg compleet dankbaar, en het gaat weer prachtig worden om allemaal samen te komen.
SB: Ik wenste dat we de hele groep bijeen zouden kunnen krijgen! Maar volgend jaar zullen we dat voor zeker!
GD: Yeah.
SB: Ik kijk er echt naar uit, Graham. En Linda, voordat wij jou vragen om de Goddelijke Moeder toe te staan om via jou te spreken, zou ik Haar graag aan diegenen van onze luisteraars willen introduceren die niet bekend met Haar mogen zijn en zich af mogen vragen wie Zij precies is.
De Goddelijke Moeder en de Heilige Vader zijn twee aspecten, twee fasen van de Ene. De Vader is rustigheid en stilte. Dat is wat de Vader onderscheidt van de Moeder: leegte en beweging, maar gevuld met Liefde en wijsheid.
De Goddelijke Moeder is beweging en geluk, en dat is wat Haar onderscheidt - wel, onderscheid; het is moeilijk om dat woord te gebruiken - maar het onderscheidt Haar van de Vader. En zij is ook gevuld met Liefde en wijsheid. De Goddelijke Moeder creëert, houdt werelden, het leven, enzovoorts in stand en transformeert hen. De werelden worden gecreëerd om ons een school van ervaring te geven dat ons toestaat om onze identiteit als de Ene te onthullen. En iedere keer dat iemand dat doet, ontmoet God God. En voor deze ontmoeting werd al het leven gecreëerd.
Dus met deze introductie, wil ik graag de Goddelijke Moeder verwelkomen.
Goddelijke Moeder: En welkom aan jou, geliefde. Ja, Ik Ben de Moeder - Moeder van één, Moeder van allen, Moeder van Liefde, en zoals jij zegt, lieve Steve, de essentie van Liefde, de essentie van beweging, en de essentie van het geluid.
En dus is het mijn vreugde om deze geluiden te maken, en een verbintenis aan te gaan in de beweging van het geluid, en zelfs wat jullie mogen beschouwen als hart en armen om jullie te omwikkelen, om jullie te omhelzen, om jullie eraan te herinneren dat jullie Eén zijn. Want er is werkelijk zeer weinig anders dat ik te zeggen heb. En ik zeg het in een miljoen Universums en op een miljoen aantal manieren, maar, geliefden van Gaia, van Arcturus, van Andromeda, van CeeCeeCee, jullie allemaal zijn Eén, verschillende expressies, verrukkelijke expressies, van ons, van de Ene, en van jullie.

Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 21 September 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 21 September 2014
Je Oogst Wat Je Zaait
Blossom: Wederom welkom! Het is heel fijn om weer regelmatig contact te hebben … en ik ben heel benieuwd wat jullie ons vandaag gaan brengen. Volle kracht vooruit, kapitein!
Federatie van Licht: Een uiterst warm welkom aan jou en jouw vrienden, daar wij ALS ÉÉN samenkomen. Wat is het toch een wonderbaarlijke missie, die we volbrengen. Ieder individu die zijn aandeel levert … zodat deze prachtige VERANDERING … OVERAL gebracht wordt.
Het is inderdaad prachtig. Kunnen jullie nog meer aandachtspunten geven? … Want we zitten NU op één lijn en willen dolgraag verder gaan.
Geliefde zielen, wat jullie van Grote waarde achten verwarmt onze harten. Jullie doen dit vanuit een plaats binnenin jullie Wezen, die een fijnere Essentie van jullie WAARHEID is. Jullie kunnen dit NU VOELEN.
Ja, dat kunnen we. Dat wil zeggen, degenen die daarvoor kiezen. Op dit moment is het op sommige plaatsen van onze wereld een afschuwelijke puinhoop, maar door ervoor te KIEZEN om in HOGE trilling te blijven, doen we wat we kunnen om ervoor te zorgen dat onze LIEFDE overal wordt gevoeld. Ik HOUD van het concept waarover jullie laatst spraken en ik begrijp het steeds beter. GOED GEDAAN!
Onze bedoeling, onze intentie … is om jullie met ALLE LIEFDE door deze tijden te begeleiden. We haasten ons te zeggen dat velen, alhoewel ze zich nu nog ‘inhouden’, dat zij ook … op hun eigen manier … in hun eigen tijd … zullen bijdragen aan dit VEELOMVATTENDE GODDELIJKE PLAN. Geliefde Harten, kunnen jullie je voorstellen hoe het zal zijn wanneer de meerderheid van jullie Planeet ook tot dit begrip komt?
Wanneer men in afstemming is met WIE MEN IS … wanneer men het ‘SNAPT’ … Ieder-Een … dan … is de klus geklaard.
De Glorieuze resultaten die zich laten zien op onze ‘Energie-meters’ … bewijzen zonder enige twijfel dat jullie wereld zich hier ‘doorheen sleept’.
Het KAN NIET NIET gebeuren.

zaterdag, september 20, 2014

Ann en de Engelen - Dansen met de Gehele Schepping - 20 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Dansen met de Gehele Schepping"
20 September 2014
Wanneer je een wens of een droom hebt, ga je een dans met God en het volledige Universum binnen. Je begint een energie uit te zenden welke zegt, "Ik houd van deze droom. Ik wil dat deze droom uitkomt." Tot aan de graad dat je ervan houdt en jezelf toestaat opgetogen te zijn bij het vooruitzicht, is het signaal dat je naar het Universum uitstuurt sterk. Angst verzwakt het signaal. Twijfel verzwakt het signaal. Een verplichting om te hebben wat je wilt, zelfs wanneer je er geen idee over hebt hoe ervoor te zorgen dat het gebeurt, versterkt het signaal. Gefocuste Liefde is een krachtige aandrijving!
Dus wanneer je iets in je leven wilt, begin door jezelf de vreugde en de passie toe te staan welke betrokken zijn bij het denken van het te hebben, te voelen hoe het aan zou voelen om deze situatie te hebben, en derhalve in jouw leven. Sta jezelf het gevoel nu toe … zelfs voordat de situatie arriveert, want door dat aldus te doen, wordt je een magneet.
Dan, dierbare vrienden, handel ernaar! Handel ernaar wanneer je de impuls om te handelen ontvangt. Handel ernaar wanneer je hart zegt, "Doe dit!" Handel ernaar wanneer je gegidst wordt, zelfs als je niet weet of je de kracht ervoor hebt, de hulpmiddelen, of de tijd. En wanneer je niet gegidst wordt … wacht. Wacht geduldig op God om deze gepassioneerde impulsen in jouw hart te plaatsen. Wacht en vertrouw erop dat gebeurtenissen zullen gebeuren om jouw dromen mogelijk te maken. Wacht totdat de volgende stap aan jouw geopenbaard is, eenvoudig in de vorm van een impuls of van inspiratie.

Pijn Toestaan te Genezen - 20 September 2014 / Jamye PriceDe Wekelijkse Licht Explosie
"Pijn Toestaan te Genezen"
20 September 2014 / Jamye Price

De voortgang van het leven is zodanig dat je onophoudelijk evolueert, want je bent niet slechts een mens die keuzes maakt, maar Spirit in de menselijke gestalte die het Leven creëert. Het kan gemakkelijk zijn om de communicatie van jouw Spirit Zelf te missen als de luide data van het leven de fluisteringen van jouw Spirit en het ongeziene potentieel binnenin alle ervaringen overheerst. Pijn, bijvoorbeeld, is een indicator van mogelijkheid, want het is een hoogtepunt van grote tijd en informatie. Zeker niet alle vooruitgang is pijn nodig, maar als pijn aanwezig is, is vooruitgang ook mogelijk.  
Fysieke pijn is een indicator van verschillende beschikbare keuzes dan datgene dat iets dergelijks veroorzaakt heeft. Het is een indicator van focus, want het geeft een kwetsbaarheid aan en roept jouw kracht naar voren. Emotionele pijn is hetzelfde. Het is niets anders dan een oproep van de Ziel om jouw focus naar dat te brengen waar je overheen gekeken hebt, in/naar een prachtige kwetsbaarheid dat jouw kracht in/naar de vorm roept. Maak je geen zorgen dat je eraan voorbij gekeken hebt, de timing is precies wat je nodig hebt om jouw kracht op te bouwen. Dit is de schoonheid in de biologie, laat de vermijding een dans van timing worden en jij Staat jouw Pijn toe om te Genezen. Toestaan is een belangrijke les van groeiende wijsheid, want je balanceert het met het dirigeren van jouw focus, dan stel jij je open voor een uitgebreidheid van het toestaan van nieuwe informatie. De cyclus herhaalt zich.

Vanuit de Boodschappen van God - 18 September 2014 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
18 September 2014 / Yael en Doug Powell
Kan je deze Rivier van Licht voelen die jou nu terstond wast en voedt, geliefden?  Als je het voelt, treed vrij van de regels van de dualiteit die jou voor een fysieke wereld beperken. Zeg "ja" tegen de vrijheid van het ontwaakte hart dat jou volledig in/naar de eindeloze gemeenschap met Mij brengt. Als jouw hart open is zal je Mij voelen en zal jij jezelf kennen als een onderdeel van het mysterie. Mijn aanwezigheid zal het element zijn van waaruit je jouw leven creëert, altijd, altijd, altijd van jou houdend en jou het inzicht gevend van wie je ECHT bent en jou ook het inzicht gevend van jouw creatieve hart en diens eindeloze mogelijkheden welke onophoudelijk elkaar kruisen met ieder kostbaar hart van ieder wezen wiens Liefde zal dienen met wie ik communiceer door jou in/naar de gemeenschap met hen te verhuizen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-09-18 | Circle of Light www.circleoflight.net

vrijdag, september 19, 2014

Het Belang van Diepgaand Mededeelzaam te zijn - 18 September 2014 / Steve Beckow


Het Belang van Diepgaand Mededeelzaam te zijn
18 September 2014 / Steve Beckow
Er zijn enige onderwerpen die zo vanzelfsprekend zijn dat veel mensen - wel, ik weet dat ik dat doe - vergeten om hen op de tafel te leggen.
De noodzaak om diepgaand mededeelzaam te zijn is één van hen.
Zoveel van onze conversaties zijn tijdverdrijvend. Ik herinner me nu helder, te luisteren naar anderen in de kantine op het werk, zoveel van wat ik hoorde was waar een persoon van houdt en waarvan niet. Ik houd van paars maar ik houd niet van groen. Ik houd van kersen maar ik houd niet van citroenen. Ik houd van Athene maar ik haat Cairo. En dit vermelden van houden van en een hekel hebben aan gaat alsmaar door.
Of wat ik gewoon was te noemen "howdido" (hoe dit/dat) conversaties. De baas zei dit tegen mij en ik zei dat tegen hem. Dat zou het hem moeten laten zien. Ik maakte deze geweldige speech en iedereen feliciteerde mij. Ik schreef dit prachtige rapport en iedereen toonde diens bijval.
Zo vaak schijnen wij te spreken vanuit twee eenzaamheden. Eén persoon deelt mee wat bijdraagt aan roddelpraat terwijl de andere persoon niet luistert - en dan draaien we de rollen om. Wij schijnen alleen maar onze eenzaamheid door onze conversaties te verhogen.

dinsdag, september 16, 2014

Sandra Walter - Lichtvezels Brengen een Nieuw Niveau van de Christus - 15.09.2014


Sandra Walter
Lichtvezels Brengen een Nieuw Niveau van de Christus
15 September 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
De laatste Poort-golf was behoorlijk intens. Dankbaarheid naar iedereen die geholpen heeft met het openen van poorten en portalen om dit Nieuwe Licht binnen te brengen. Het was intensief werk wat heel veel persoonlijke openbaringen bevatte. Er was een diepe verlichting toen de Toegangspoort energieën zich na de Super Maan verankerden. Het mag aanvoelen als een diep gevoel van vrede, een plotselinge bevrijding van stress of bezorgdheden, of een diepgaande staat van openbaring voorbij de sluiers, dat afhankelijk is van jouw reis.
Het was een zeer fysieke poortenergie omdat het ons op een cellulair niveau voorbereidde op de binnenkomende Lichtvezels die afgeleverd werden door de X-Vlam op de laatste dag van de poort. Merk op hoe anders de laatste magnetische storm voelde - het Licht is aan het verschuiven, wij stemmen ons af op ons nieuwe niveau van bewustzijn. Cellulair werk beïnvloedt de energie gebieden, dus de laatste golf mag oncomfortabel voor het lichaam geweest zijn, specifiek het hartcentrum. Herinner je dat het de loslating van de dichtheid en de oude programmering is wat het ongemak veroorzaakt. Help het bij het loslaten, en troost het lichaam wanneer het een ruig moment heeft.
Deze energieën brachten een rust welke gelijkaardig voelde aan de weken voorafgaand aan de laatste Equinox; een voorbereiding en weten dat er iets belangrijks op het punt stond om zich voor het Ascentieproces te ontvouwen. Wij zullen een volgende intensivering ontvangen van de Christus energieën tijdens de Equinox Toegangspoort, dit is gericht op het activeren van de Lichtvezels. Je mag het zeer aanmerkelijk in het Hartcentrum voelen als de Equinox (23 sept, 04:29 NL/B tijd) naderbij komt.
Nieuwe Lichtvezels verankeren in de cellen
De Lichtvezels - lichte informatie in een dichtere vorm om het fysieke te beïnvloeden - beïnvloeden direct je DNA en diens bekwaamheid om te herbundelen in/naar de 12 strengen spiraal. Dit betekent niet dat zij allemaal in een ogenblik permanent aangezet en opnieuw aangesloten worden. Het collectief is nog niet in overeenstemming om dat nu al plaats te laten vinden. Maar je zult glimpen van de heraansluiting krijgen dat afhankelijk is van wat jouw fysieke voertuig kan tolereren.
Velen van ons zijn in staat om met een paar dimensionale ervaringen tegelijkertijd gewaar te worden en ermee te wisselwerken, sommigen gedurende verscheidene minuten. Verbeeld je om dat besef gedurende een dag vast te houden, permanent. Verbeeld je het besef van 12 dimensies vast te houden, en de bekwaamheid om te ontcijferen waar jouw aandacht op gefocust zou moeten zijn, hoe met al jouw Zelven te co-creëren en intenties te coördineren.

Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 14 September 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 14 September 2014
Wanneer JE LIEFDE op zijn Kleurrijkst BENT, Doe Je wat je Hier kwam Doen
Je Brengt de Trilling Omhoog en Dient het Geheel
Blossom: Hallo. Nou, het lijkt erop dat de laatste twee conversaties de vibratie van menigeen een paar sporten van de ladder omhoog hebben geholpen. Inclusief die van mijzelf. Ik kan er niet echt de vinger op leggen, maar ik VOEL me anders en het VOELT erg Goed. Alsof ik het echt begin te ‘Snappen’. Het zou mij heel erg BLIJ maken wanneer jullie op dezelfde wijze verder zouden gaan, als jullie dat willen?
Federatie van Licht: Wij groeten jullie ALLEN op jullie verbazingwekkende Planeet Aarde.
Ik ontving net een beeld van bergen en meren en VOELDE de Pracht ervan. Bedankt.
Wij genieten ervan om met jullie Op te stijgen bij de voorbereiding voor de wonderen die jullie ten goede gaan komen … en het doet ons Geweldig veel Plezier om dat te doen.
Kunnen we dan met dit thema verdergaan?
We hechten eraan om jullie erop te wijzen dat hetgeen jullie nu ervaren slechts plaats kan vinden vanwege de bereidheid daarvoor van het individu. Vele, vele jaren nu … hebben we wat wij WETEN over alles dat jullie ten goede komt ‘er bij jullie ingehamerd’. Deze informatie … die jullie natuurlijk al kenden … lieten jullie beetje bij beetje door jullie Wezen opzuigen … en wat NU gebeurt is … dat de stukjes in elkaar vallen.
Veel van wat wij jullie in een vroeger stadium hadden kunnen vertellen, zou toen niet in zijn Waarheid zijn geaccepteerd, omdat de ziel niet op de juiste plaats was om het te aanvaarden voor wat het is.
Hoe eenvoudig.
Jullie zullen merken dat jullie Trilling, terwijl wij met jullie blijven praten … automatisch zal resoneren met wat wij jullie aanbieden … bij diegenen die er klaar voor zijn om het te ontvangen. Jullie begrijpen meer en meer dat JULLIE … en alleen JULLIE … het zijn, die bij machte zijn om dat te veranderen wat niet langer meer door jullie geaccepteerd kan worden. Jullie gaan merken dat de dingen die jullie niet langer nodig hebben in het fysieke, emotionele en zielezelf in deze tijd makkelijk verworpen kunnen worden … en dat inspirerende momenten van het zelf en waarheen het VERKIEST te gaan … met graagte worden aanvaard in Vreugde en veel Enthousiasme.
Dat is heerlijk nieuws voor Het Geheel. Jullie zijn aan het accepteren dat jullie het waard zijn om alles dat van Goedheid is naar je toe te laten komen. Jullie zijn je aan het herinneren om je niet in situaties die van een lagere Trillingsenergie zijn, te blijven wentelen en respecteren het pure en simpele feit dat JULLIE het ongelooflijk goed doen op jullie paden. Maar, het meest van alles … jullie bewegen je naar een ruimte die jullie de werking van een magnetische kracht laat begrijpen, die jullie allemaal kan brengen wat jullie verlangen. 

maandag, september 15, 2014

Grener van Ashira van de Neptunus - Wij Zijn Bij Jullie! - 6 September 2014 / Linda Dillon


Grener van Ashira van de Neptunus
Wij Zijn Bij Jullie!
6 September 2014 / Linda Dillon
Groeten, Ik Ben Grener van Ashira van de Neptunus. Ja, de President van de Intergalactische Raad maar ook geliefde vriend, bondgenoot en de voormalige Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies. Nee, ik probeer niet om mijn zoon te overschaduwen, Ashira's geweldige prestaties. Toen ik deze rol aannam, als President, als het hoofd van deze Intergalactische Raad, welke ons gerepresenteerd heeft vanuit vele kwadranten waar jullie zelfs niet bewust van zijn en ja, wij noemen onszelf een raad, maar begrijp ook, mijn titel is eervol, wij zijn als een cirkel. Het is niet dat ik de macht enkelvoudig hanteer, want wij werken door samenwerking en gemeenschap, begrip, want dat is de manier van intergalactische vrede en vrede binnenin en buitenom op jullie planeet van deze prachtige Gaia of ver daaraan voorbij.
Wij zijn ijverig met jullie aan het werk geweest. Toen ik deze rol aannam, heb ik dat aldus gedaan, ik trad naar voren, zoals velen van jullie dat gedaan hebben, om de initiatie en de integratie van de Aarde te overzien, van Gaia, in/naar deze Raad, dat zij Haar volledige positie aan de tafel in zou nemen. Sommigen van jullie vergeten dat de afgevaardigde, de Hoofd Afgevaardigde voor Gaia in deze Raad Waka'na'taka is, en hij doet groot recht voor jullie planeet, zoals hij altijd gedaan heeft. Maar begrijp ook dat hij door velen van jullie bijgestaan wordt, die niet alleen handelen als de opzichters van Gaia's Vlam maar ook als afgevaardigden voor dit veelbelovende lichaam.
Waarom heb ik gevraagd om vandaag tegen jullie te spreken? Vaak, horen wij jullie kreten  -oh, ik zou het geen kritiek willen noemen, anderen zouden dat kunnen maar ik zal dat niet doen -  van, "Wat zijn onze sterren broeders en zusters aan het doen?", "Wat is onze sterrenfamilie aan het doen?", "Wat doen onze sterrenbondgenoten om ons te helpen?" Het is de gelijkaardige schreeuw die wij horen over, "Wat is de Raad van Liefde aan het doen?", "Wat is het Gezelschap van de Hemel aan het doen?", "Wat doen de Aartsengelen?", "Waar zijn in vredesnaam mijn gidsen?".
Veel van wat wij doen, in feite het grootste gedeelte van wat wij doen, is ongezien … laat mij zeer duidelijk zijn: niet ontastbaar … maar ongezien of onbekend voor het menselijke collectief. Niet omdat het een geheim is in termen van wat jullie hebben leren kennen, zullen wij zeggen, als achterdeur politiek of privé transacties. Maar omdat de aard, vaak van wat wij doen in dit ware moment, allereerst van het ondersteunen van Gaia is bij haar zeggenschap en volledige verankering in de 7de en dat omvat de koninkrijken en elk van jullie mijn geliefde vrienden en familie, maar ook omdat wij ijverig werken, ja met en voor Aartsengel Michael, Aartsengel Gabrielle, Jophiel, noem ze maar op … Sanat Kumara, bij het verankeren van vrede op Aarde.