dinsdag, september 30, 2014

Aartsengelen Michael en Metatron Belichten Orgaan Donatie en Transplantatie - 27 september 2014 / Rita Pulmans


Aartsengelen Michael en Metatron Belichten Orgaan Donatie en Transplantatie
27 september 2014 / Rita Pulmans
 

Geliefde Aartsengel Michael,
Men heeft een vraag, dit over orgaan donatie, namelijk wanneer is een mens echt dood, overleden dus? Is dit reeds bij hersendood of niet?
Als ik (Rita) deze vraag voorleg, wanneer is een mens dood, overleden, dan zegt AEM: De mens is nooit dood. En het woordje over-leden … je bent als het ware over je lijf en leden heengestapt (dit zegt hij een beetje glimlachend, aan de hand van deze woordkeuze). Over je leden heenstappen is instappen in het "echte" leven. Wat niet wilt zeggen lieverds dat jullie dit leven als echt ervaren.
Rita: Oké, zeg ik, maar ik wil even bij de vraag blijven, wanneer is het lichaam dood?
AEM: Lieverds, het lichaam is nooit dood, daar er trillingen zijn, herinneringen, werelden gecreëerd zijn door de geest van het lichaam en de ziel. Daarom blijven deze trillingen van gedachten, al jouw cellen, je organen, je lichamen (je hebt er meerdere, dat weet je reeds) steeds "levend" in de "ether" zeg maar.
Rita: Oké Michael dat begrijp ik, een andere vraag dan maar.
Wanneer kan men een orgaan wegnemen zonder dat de persoon daarvan "last" heeft. In die zin dat de persoon nog bewust alles meemaakt of zelfs niet echt is overgegaan!
AEM: Overgegaan is een beter woord.
Rita: Oké.
AEM: Een persoon is geest, ziel, lichaam, substantie en "goddelijke trilling". Alles wat trilt, beweegt. Is beweging dood? Is beweging stilstand? Is beweging onbewust?
Daarom dient orgaantransplantatie met de grootste zorg vervuld te worden; op een manier die nog niet kenbaar is in de wereld.
Mooi, de vraag die hier gesteld is. Ik zal deze vraag toelichten, verlichten en bijlichten. De kernvraag hier is: "Mogen en kunnen wij zomaar beslissen over het leven".  Het leven van onszelf en de ander.
Ja en neen.
Ja, in de zin van het leven is kostbaar, het leven dient gekoesterd, het leven dient gerespecteerd en geëerd te worden.
Vandaar dat men met orgaandonaties, transplantaties en alles eromheen zeer zorgvuldig dient om te gaan. Niet enkel vanuit het standpunt van het reeds overlijden van die persoon, maar ook vanuit het punt dat men levende organismen belast met de energie en herinnering van die persoon (en deze herinnering gaat veel verder dan dit leven alleen). Dit dient met "care" (Rita: behartiging, zorgvuldigheid), liefde, respect en zeer subtiel behandeld te worden. Vanaf de beslissing van aanvaarding van een orgaan door de mogelijke ontvanger, alsook bij de persoon die als orgaangever fungeert.

zondag, september 28, 2014

Ann en de Engelen - Hemels Succes - 27 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Hemels Succes"
27 September 2014
Alles dat het waard is om te doen op deze planeet omvat groei, want dat is de reden dat jullie je op wat voor reis dan ook inscheepten. Alles dat jullie proberen is, uiteindelijk, een poging om het Licht en de Liefde welke binnenin jullie leven te begrijpen. Of je nu een project begint met de intentie om jezelf te verbeteren, om bij te dragen, om geld te verdienen, om een creatieve expressie te hebben, om een ander te helpen … of voor iedere andere reden, streef je er uiteindelijk naar om het Licht binnenin jou te omhelzen en tot uitdrukking te brengen. Je bent op zoek naar de vreugde, welke komt met de omhelzing en het tot uitdrukking brengen van dit Licht. Dat, dierbare vrienden, is onze definitie van succes - de vreugde te kennen en te voelen van het omhelzen en tot uitdrukking brengen van het Licht binnenin jou. En als je dat aldus doet, zullen de menselijke manifestaties van "succes" volgen.
Echter, te vaak raken jullie verloren in het struikgewas van de menselijke gedachte. Doe ik wel genoeg? Leer ik genoeg? Draag ik voldoende bij? Verdien ik genoeg? Het is gemakkelijk te vergeten dat de reis belangrijker is dan de bestemming. Wij zouden liever willen dat jullie jezelf deze vraag stellen, "Geniet ik van de reis? Ervaar ik een expressie van Liefde? "Zo niet, wat kan je doen, wat kan je veranderen, hier en nu, in dit moment om jouw leven meer liefdevol te maken? Want door dat aldus te doen, corrigeer je uiteindelijk jouw koers, ga je terug op het pad, en begin je wederom van je leven te genieten. Je begint nu van het succes te genieten, in plaats van te wachten op het één of andere willekeurige menselijke doel. Je begint wederom te bestaan, in de stromen van goedgunstigheid.

zondag, september 21, 2014

Een Uur met een Engel - De Goddelijke Moeder - 18 September 2014


Een Uur met een Engel - 18 September 2014
De Goddelijke Moeder
De Tafel is Gedekt; Jullie zijn Gereed voor de Dans
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Ik ben Graham Dewyea, en onze gast van vandaag is de Goddelijke Moeder. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Dank je wel, Graham. En, Graham, Jij en Suzy Maresca sluiten je bij ons aan in Lake Tahoe.
GD: Wat een traktatie! We hebben een zeer genereuze luisteraar en Lichtwerker die ons benaderde en ons gelukkig maakt. Dus ik weet dat ik ook voor Suzy spreek. We zijn gewoonweg compleet dankbaar, en het gaat weer prachtig worden om allemaal samen te komen.
SB: Ik wenste dat we de hele groep bijeen zouden kunnen krijgen! Maar volgend jaar zullen we dat voor zeker!
GD: Yeah.
SB: Ik kijk er echt naar uit, Graham. En Linda, voordat wij jou vragen om de Goddelijke Moeder toe te staan om via jou te spreken, zou ik Haar graag aan diegenen van onze luisteraars willen introduceren die niet bekend met Haar mogen zijn en zich af mogen vragen wie Zij precies is.
De Goddelijke Moeder en de Heilige Vader zijn twee aspecten, twee fasen van de Ene. De Vader is rustigheid en stilte. Dat is wat de Vader onderscheidt van de Moeder: leegte en beweging, maar gevuld met Liefde en wijsheid.
De Goddelijke Moeder is beweging en geluk, en dat is wat Haar onderscheidt - wel, onderscheid; het is moeilijk om dat woord te gebruiken - maar het onderscheidt Haar van de Vader. En zij is ook gevuld met Liefde en wijsheid. De Goddelijke Moeder creëert, houdt werelden, het leven, enzovoorts in stand en transformeert hen. De werelden worden gecreëerd om ons een school van ervaring te geven dat ons toestaat om onze identiteit als de Ene te onthullen. En iedere keer dat iemand dat doet, ontmoet God God. En voor deze ontmoeting werd al het leven gecreëerd.
Dus met deze introductie, wil ik graag de Goddelijke Moeder verwelkomen.
Goddelijke Moeder: En welkom aan jou, geliefde. Ja, Ik Ben de Moeder - Moeder van één, Moeder van allen, Moeder van Liefde, en zoals jij zegt, lieve Steve, de essentie van Liefde, de essentie van beweging, en de essentie van het geluid.
En dus is het mijn vreugde om deze geluiden te maken, en een verbintenis aan te gaan in de beweging van het geluid, en zelfs wat jullie mogen beschouwen als hart en armen om jullie te omwikkelen, om jullie te omhelzen, om jullie eraan te herinneren dat jullie Eén zijn. Want er is werkelijk zeer weinig anders dat ik te zeggen heb. En ik zeg het in een miljoen Universums en op een miljoen aantal manieren, maar, geliefden van Gaia, van Arcturus, van Andromeda, van CeeCeeCee, jullie allemaal zijn Eén, verschillende expressies, verrukkelijke expressies, van ons, van de Ene, en van jullie.

zaterdag, september 20, 2014

Ann en de Engelen - Dansen met de Gehele Schepping - 20 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Dansen met de Gehele Schepping"
20 September 2014
Wanneer je een wens of een droom hebt, ga je een dans met God en het volledige Universum binnen. Je begint een energie uit te zenden welke zegt, "Ik houd van deze droom. Ik wil dat deze droom uitkomt." Tot aan de graad dat je ervan houdt en jezelf toestaat opgetogen te zijn bij het vooruitzicht, is het signaal dat je naar het Universum uitstuurt sterk. Angst verzwakt het signaal. Twijfel verzwakt het signaal. Een verplichting om te hebben wat je wilt, zelfs wanneer je er geen idee over hebt hoe ervoor te zorgen dat het gebeurt, versterkt het signaal. Gefocuste Liefde is een krachtige aandrijving!
Dus wanneer je iets in je leven wilt, begin door jezelf de vreugde en de passie toe te staan welke betrokken zijn bij het denken van het te hebben, te voelen hoe het aan zou voelen om deze situatie te hebben, en derhalve in jouw leven. Sta jezelf het gevoel nu toe … zelfs voordat de situatie arriveert, want door dat aldus te doen, wordt je een magneet.
Dan, dierbare vrienden, handel ernaar! Handel ernaar wanneer je de impuls om te handelen ontvangt. Handel ernaar wanneer je hart zegt, "Doe dit!" Handel ernaar wanneer je gegidst wordt, zelfs als je niet weet of je de kracht ervoor hebt, de hulpmiddelen, of de tijd. En wanneer je niet gegidst wordt … wacht. Wacht geduldig op God om deze gepassioneerde impulsen in jouw hart te plaatsen. Wacht en vertrouw erop dat gebeurtenissen zullen gebeuren om jouw dromen mogelijk te maken. Wacht totdat de volgende stap aan jouw geopenbaard is, eenvoudig in de vorm van een impuls of van inspiratie.

maandag, september 15, 2014

Grener van Ashira van de Neptunus - Wij Zijn Bij Jullie! - 6 September 2014 / Linda Dillon


Grener van Ashira van de Neptunus
Wij Zijn Bij Jullie!
6 September 2014 / Linda Dillon
Groeten, Ik Ben Grener van Ashira van de Neptunus. Ja, de President van de Intergalactische Raad maar ook geliefde vriend, bondgenoot en de voormalige Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies. Nee, ik probeer niet om mijn zoon te overschaduwen, Ashira's geweldige prestaties. Toen ik deze rol aannam, als President, als het hoofd van deze Intergalactische Raad, welke ons gerepresenteerd heeft vanuit vele kwadranten waar jullie zelfs niet bewust van zijn en ja, wij noemen onszelf een raad, maar begrijp ook, mijn titel is eervol, wij zijn als een cirkel. Het is niet dat ik de macht enkelvoudig hanteer, want wij werken door samenwerking en gemeenschap, begrip, want dat is de manier van intergalactische vrede en vrede binnenin en buitenom op jullie planeet van deze prachtige Gaia of ver daaraan voorbij.
Wij zijn ijverig met jullie aan het werk geweest. Toen ik deze rol aannam, heb ik dat aldus gedaan, ik trad naar voren, zoals velen van jullie dat gedaan hebben, om de initiatie en de integratie van de Aarde te overzien, van Gaia, in/naar deze Raad, dat zij Haar volledige positie aan de tafel in zou nemen. Sommigen van jullie vergeten dat de afgevaardigde, de Hoofd Afgevaardigde voor Gaia in deze Raad Waka'na'taka is, en hij doet groot recht voor jullie planeet, zoals hij altijd gedaan heeft. Maar begrijp ook dat hij door velen van jullie bijgestaan wordt, die niet alleen handelen als de opzichters van Gaia's Vlam maar ook als afgevaardigden voor dit veelbelovende lichaam.
Waarom heb ik gevraagd om vandaag tegen jullie te spreken? Vaak, horen wij jullie kreten  -oh, ik zou het geen kritiek willen noemen, anderen zouden dat kunnen maar ik zal dat niet doen -  van, "Wat zijn onze sterren broeders en zusters aan het doen?", "Wat is onze sterrenfamilie aan het doen?", "Wat doen onze sterrenbondgenoten om ons te helpen?" Het is de gelijkaardige schreeuw die wij horen over, "Wat is de Raad van Liefde aan het doen?", "Wat is het Gezelschap van de Hemel aan het doen?", "Wat doen de Aartsengelen?", "Waar zijn in vredesnaam mijn gidsen?".
Veel van wat wij doen, in feite het grootste gedeelte van wat wij doen, is ongezien … laat mij zeer duidelijk zijn: niet ontastbaar … maar ongezien of onbekend voor het menselijke collectief. Niet omdat het een geheim is in termen van wat jullie hebben leren kennen, zullen wij zeggen, als achterdeur politiek of privé transacties. Maar omdat de aard, vaak van wat wij doen in dit ware moment, allereerst van het ondersteunen van Gaia is bij haar zeggenschap en volledige verankering in de 7de en dat omvat de koninkrijken en elk van jullie mijn geliefde vrienden en familie, maar ook omdat wij ijverig werken, ja met en voor Aartsengel Michael, Aartsengel Gabrielle, Jophiel, noem ze maar op … Sanat Kumara, bij het verankeren van vrede op Aarde.

Aartsengel Michael - De Liefdes-Sleutel Opent de Deur naar Je Bron - 13 september 2014 / Rita PulmansAartsengel Michael

De Liefdes-Sleutel Opent de Deur naar Je Bron
Je Inner-God, Diep in Je Verborgen, als een Schat 

13 september 2014 /  Rita Pulmans

 

Rita: Aartsengel Michael ben jij het die spreekt, die ik hoor, als Aartsengel, buiten mij?
Of ben ik het zelf die "spreekt, hoort" vanuit mijn Hogere Zijn?
Spreek jij in en buiten mijzelf (dualiteit) of spreek je enkel "in" mij, vanuit de ENE, vanuit de/mijn bron? 

Aartsengel Michael: Geliefd kind van het Licht, 

Beiden zijn ÉÉN. Er is geen verschil. 

Iets wat buiten jezelf "gelegd" wordt is "onderdeel" van het geheel van die ENE. 
Rita: De Ene bevindt zich in mij en in alles wat bestaat dus. 

AEM: Inderdaad. Even samen verifiëren (al glimlachend). 

Er is een "verschil" tussen "eenheid in de ENE" en in "eenheid buiten jezelf". (Verschil is hier niet het juiste woord, maar het kan even niet anders, want er is geen beter woord om dit te duiden binnenin de dualiteit.) (AEM zegt vervolgens dat er natuurlijk geen verschil is. 

Rita: Oké Michael, maar laten we dan verder gaan met het woord verschil. Wat bedoel je precies te zeggen met het woord verschil? 

AEM: Eenheid in de ENE is eenheid vanuit/in de bron. Eenheid buiten jezelf zoeken is "afgescheidenheid" buiten de ENE. 
Begrijpen jullie dit?

zondag, september 14, 2014

Ann en de Engelen - Focus op het Licht - 13 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Focus op het Licht"
13 September 2014
Vier feest te midden van de chaos op Aarde, te midden van de duisternis, de pijn en het lijden, omdat dit type van beroering het resultaat van het Licht is dat probeert naar de oppervlakte van de menselijke harten op te stijgen. Ieder perspectief wil nu erkend worden. Iedereen wil gezien worden en wil geldigheid hebben voor hun wezen. En iedereen wil begrepen worden als een creatie welke waardig van Liefde is.
Liefde, dierbaren is niet altijd een "warm donzig gevoel". Echte Liefde is een erkenning van de waarheid - dat er één Schepper is en één Licht dat alle wezens bezielt … of zij het zich realiseren of niet. Liefde zegt, "'Ik kijk voorbij jouw gedragingen, jouw gedachten, jouw verschijningsvorm … diep in/naar de essentie van jouw wezen. Ik kan van dat Licht houden. Ik kan houden van die Vonk van Goddelijkheid. Ik kan houden van wie je echt bent … of jij je nu wel of niet zelfs maar bewust bent van die waarheid binnenin jezelf."
Op een zeer praktische manier, kan Liefde zelfs kijken naar diegenen die jouw gevoelens kwetsten, die jou onvriendelijk behandelen, die liegen, bedriegen, en stelen, en Liefde zegt,"Ik weet wie jij werkelijk bent! Ik kies ervoor om me te focussen op die vonk van goddelijkheid binnenin jou, ongeacht hoe klein of hoe dim. Ik zal jouw duistere gedragingen, jouw zieke gedachten, jouw onvriendelijke wensen niet meer waardigheid geven. Ik zal met jou omgaan op een manier die gezond voor mij is, want ik respecteer mijn eigen licht of jij dat van jou nu wel of niet respecteert. Ik zal van de waarheid van jouw wezen houden, maar ik zal jouw duisternis niet meer waardigheid geven." En dan, dierbaren, sturen jullie hen op hun weg met wensen dat op een dag ook zij hun Licht zullen zien.
Je hoeft niet met deze zielen te dansen die geen vriendelijkheid/zachtaardigheid belichamen. Je hoeft misbruikende gedragingen in jouw leven niet toe te staan. En terwijl je stevig geworteld en comfortabel raakt in de werkelijkheid dat het gezond en wijs is om het Licht binnenin jezelf in ere te houden, zal je opmerken dat het gemakkelijker is om zelfs van jouw zogenaamde "vijanden" te houden. In waarheid, is geen enkele ziel jouw vijand. Alle zielen zijn jouw familie. Net zoals in jullie menselijke families moedigen wij jullie aan om het Licht binnenin iedereen in ere te houden, maar alsook om gezonde, liefdevolle grenzen te creëren die de grenzen van jezelf in ere houden.

vrijdag, september 12, 2014

De 13 Zegeningen en Deugden - Linda Dillon


De 13 Zegeningen en Deugden
Uit het Boek "De Grote Ontwaking: Een Spiritueel Aandachtspunt" geschreven door Linda Dillon
Kathleen i.o.v. Golden Age of Gaia
In Linda Dillon haar boek, De Grote Ontwaking: Een Spiritueel Aandachtspunt, legt de Raad van Liefde heel eenvoudig de 13 Zegeningen en Deugden uit als een samengaand gedeelte van ons ascentieproces en één van de funderingen waarop Nova Aarde gebouwd wordt.  
Aartsengel Gabrielle zegt het op deze manier: "Kind je ziet de illusie van de oude paradigma's van de Aarde - de verlichting van gebrek, beperking, controle, hebzucht, dood, vernietiging, ziekte - maar waar zou je dit mee vervangen hebben? Wat is de nieuwe fundering waarop Nova Aarde gebouwd wordt? Het zijn de 13 Zegeningen en Deugden.
"Dit is de kern van alles dat jullie zullen waarderen en voort zullen brengen in de nieuwe werkelijkheid. Dit is de fundering van wat jullie creëren en samen met ons co-creëren. Als de deugden geen diepgeworteld deel van jullie wezen was, hoe vertalen jullie dan in/naar de vorm als jullie de nieuwe instituten, systemen, gemeenschappen en culturen van Nova Aarde bouwen?"
3-5 Oktober, verstrekken Linda Dillon en de Moeder een uitnodiging aan iedereen voor het Jaarlijkse Raad van Liefde Evenement, welke voor de eerste keer ooit uitgezonden wordt als een Livestream, vertellend over de leringen van de Raad van Liefde. Hieronder staan de verklaringen van de Zegeningen en Deugden van de Raad die ons helpen om ons toe te rusten met kwaliteiten om onze missie van dienstverlening aan anderen te voltooien.  
1. Voorzichtigheid
De tweeling van gematigdheid. De bekwaamheid om in alle situaties te weten wanneer verder te gaan en wanneer terug te trekken; wanneer actie te ondernemen en wanneer om rustig te zijn; wanneer hulp aan te bieden en wanneer bedaard te blijven; om in de exacte afmeting te weten wat er nodig is voor het bakken van een cake of het genezen van een psychische kwetsuur. Alle zaken in het juiste formaat. Voorzichtigheid omvat de kwaliteit van gematigdheid, het onvervalste weten en alles in balans uitoefenen. Geen enkel persoon kan in slechts één gebied van diens wezen leven, hun leven, en waarlijk representatief van het geheel zijn. Voorzichtigheid staat toe voor de volledige en totale loslating van verslavingen. Een ongewone karaktereigenschap op Aarde. De kleuren zijn Halion en Siroun, welke stralen zijn van de hogere dimensies en onderaan uitgelegd worden (1)
2. Standvastigheid
Dapperheid in alle vormen, uithoudingsvermogen, de bekwaamheid om voorwaarts te blijven gaan wanneer anderen ophouden of het opgeven. De deugd van padvinders. De kracht van vastberadenheid. Incasseringsvermogen in alle gewaarwordingen. Weet dat geduld een onderdeel van standvastigheid is. Standvastigheid is de omvatting van kalme afwachtendheid, en kalme afwachtendheid is inderdaad een kwaliteit welke geduld vereist, voorwaarts gaan met incasseringsvermogen. De trilling is oranje.

maandag, september 08, 2014

Karen Dover - Vernietiging van het LINEAIRE Concept - 7 September 2014Karen Dover
Vernietiging van het LINEAIRE Concept
7 September 2014

Velen van jullie in deze tijd mogen verhuizen in/naar chaos in relatie tot de manier waarop jullie menselijke levenservaring zich op een menselijk bewust wakend geestesniveau begint te ontwikkelen. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie werd jullie lineair ONDERWEZEN en sloegen jullie je levenservaring binnenin de genoemde CONSTRUCTIE erop na. Zoals ik herhaaldelijk geblogd heb is het lineaire concept een CONSTRUCTIE, het is niet natuurlijk en als zodanig wordt het niet ondersteund in de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden. Natuurlijk IS GEWOON, het is een staat van Zijn dat in STROMING is met de universele energieën, slechts omdat iets verklaard is natuurlijk te zijn zorgt er niet voor dat het dat dan ook is, zoals velen van jullie nu op een menselijk bewust wakend geestesniveau ervaren.  
Laat mij dit verder uitleggen, de "tijd" als voorbeeld nemend, lineaire tijd is een CONSTRUCTIE maar tijd is een NATUURLIJKE stroming, dit mag zichzelf eerst tegenspreken maar er is een ruimte/tijd continuüm welke bestaat, dit heeft geen lineaire tijd nodig om te werken want het IS GEWOON. Op een menselijk bewust wakend geestesniveau ziet dit dat de lineaire 365 dagen per jaar in ordelijke kleine 24 uur constructies tegen de natuurlijke STROOM van de universele energie is, tijd echter is WAARHEID. Het menselijke logische verstand mag proberen jou te leren dat dit geen zin maakt maar het heeft geen referentiepunt anders dan de lineaire constructie dat het geleerd werd, je zult de bevestiging hiervoor binnenin de HART ruimte vinden hetgeen jouw verbinding met de ZIEL is. Aangezien je ZIEL eeuwig is kan het jou helpen dat te bevestigen wat buiten de referentiepunten van jouw menselijke logische verstand is.
Dus hoe deconstrueer je een lineaire constructie wanneer het TOESCHIJNT dat de gehele menselijke maatschappij op dit platform opgebouwd is? Wel de aanwijzing zit in het TOESCHIJNT want veel van de menselijke levenservaring binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie is alleen maar een optische illusie. De menselijke ogen kunnen op alle niveaus voor de gek gehouden worden en zoals ik herhaaldelijk geblogd heb, neigt het menselijke logische verstand ernaar, wanneer het een deel van een plaatje krijgt, om zelf de "ontbrekende" details gebaseerd op wat het al ervaren heeft in te vullen. Vandaar dat je zult beginnen aan te nemen dat de wereld op een bepaalde manier werkt en zal je beginnen om onbewust te verwijzen naar wat je ziet vanuit deze aanname. Het zijn deze referentiepunten die nu aan het ontbinden zijn. Jullie toestaand ALLES DAT IS te zien, zonder de vervormende overdekking en zonder de noodzaak voor de optische illusie.

Ann Albers en de Engelen - Vrede Creëren - 6 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Vrede Creëren"
6 September 2014
Bij tijden mag de wereld voor jou overweldigend schijnen te zijn. Je kijkt naar buiten en ziet pijn en lijden, oorlogen en geweld. Vanuit de Hemelen echter, zien wij Licht dat probeert om tevoorschijn te komen, zelfs in de meest geharde van de menselijke harten. Zovelen willen dat hun perspectief erkend wordt. Zovelen willen dat anderen hun pijn begrijpen. En of zij het nu erkennen of niet, iedereen, iedere op zichzelf staande ziel op deze planeet verlangt ernaar om zich opnieuw te verbinden met de goedheid en het Licht binnenin. Dat is, om mee te beginnen, waarom je incarneerde.  
Dus wanneer je oorlogen en de handelingen van geweld op jullie Aarde ziet, in plaats van in/naar de droefheid en wanhoop te vervallen, herinner je, dat je er welzeker iets aan kunt doen - als het niet op het fysieke vlak is, dan zeker in de rijken van energie waar alle gedachten en gevoelens ontstaan. Je kunt tegen jezelf zeggen, "Weet je wat … dit is niet mijn oorlog. Dit is niet mijn les. Dit is niet het spel waarin ik kies om te spelen. Ik zal voor alle betrokkenen bidden. Als ik ertoe geroepen wordt om het aldus te doen, zal ik op een tastbare manier helpen, maar zo niet, zal ik kiezen om bij te dragen aan de waarheid, de vrede, de harmonie en de schoonheid van het leven. Ik kies vrede in mijn eigen hart, geest, leven en gemeenschap."
Dan, dierbaren, kies vrede.
Kies ervoor om niet in oorlog met jullie zelf te zijn. Ben aardig tegen jullie lichamen. Wanneer jij jezelf vangt in de handeling van zelfkritiek, omhels jezelf in plaats daarvan. Stop het geweld binnenin. Kies ervoor om de drama's en argumenten met anderen te vermijden. Als hun perspectieven niet met die van jou overeenkomen of hoe je kiest om je leven te leven, maak veranderingen. Loop weg. Begin het proces van het creëren van een nieuwe taak, of een levensovergang. Beter om in vrede weg te lopen dan in een situatie van oorlog te blijven.