zondag, augustus 31, 2014

Het Gaat Allemaal over Dankbaarheid - 27 Augustus 2014 / Andrea Scully


Het Gaat Allemaal over Dankbaarheid
27 Augustus 2014 / Andrea Scully
Voor mij, gaat het allemaal over dankbaarheid. Dit is op alle manieren de magische sleutel voor mij geweest, en gaat door dat te zijn.
Ik ben nu pas in mijn 50er jaren, en kom in/naar het begrip van wat Liefde is. De liefde welke mijn ouders mij leerden ging eigenlijk meer over macht dan liefde.
Liefde was een hefboom om de overhand te krijgen, en een prijs die je zou krijgen als je gehoorzaamde. Het is hoe zij ook getraind waren, en naar hun inzicht was het hoe het kleine dier te trainen om een mens te zijn. Het is wat je met je kinderen deed als je er voldoende om gaf om aandacht aan hen te schenken.  
Natuurlijk hielden zij van mij, en zij deden dit op de allerbeste manier dat zij wisten hoe. Als ik ooit anders dacht (en dat deed ik), heb ik hen en mezelf ervoor vergeven.  
De waarheid is dat wij allemaal de gehele tijd het beste doen dat wij kunnen. Ik kan het gekreun daarbuiten horen, omdat het gekreun ook hierbinnen zijn, maar dit is de waarheid ervan.
Ik kan hiernaar kijken vanuit het perspectief van te begrijpen dat het beste dat ik in mijn verleden kon doen behoorlijk zwak was, en ja, het was behoorlijk overvloedig bij tijden. Ik was burgerlijk, zwak, vernietigend (specifiek voor mezelf), en het ergste van alles, was ik over het algemeen liefdeloos en ondankbaar. Onder de betovering van een dergelijke houding, gingen de overduidelijke en consequente wereldse en spirituele zegeningen van ieder moment onopgemerkt voorbij.

Hilarion: Augustus 31-September 7, 2014Hilarion
JULLIE Zijn het Wonder en de Magie van de Nieuwe Wereld welke aan de Horizon Aanbreekt
Augustus 31-September 7, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl jullie door iedere dag heengaan, blijf gecentreerd binnenin jullie heilige hartruimte en stuur Liefde en zegeningen naar alles dat rondom jullie heen is. Beoefen dit totdat het een ingeboren deel van jullie constante ervaring is. Jullie zijn wezens van Licht en Liefde en dit is de reden dat jullie hier zijn tijdens deze turbulente tijden. Jullie kalmerende en liefdevolle aanwezigheid is zeer nodig en een ieder van jullie bezit de capaciteit om rust en vrede binnenin het gebied van jullie beïnvloeding te creëren. Dit gebied is veel groter dan dat jullie je voor kunnen stellen, Dierbaren, en geeft verheffing aan diegenen die er binnenin zijn. Ga door met het zijn van de zegen van de goddelijkheid in de menselijke gestalte, want dit is jullie doel en jullie bestemming. Laat alle twijfels los die invloed mogen hebben op jullie bewustzijn en jullie anderszins vertellen. Geloof in jullie zelf, dat jullie dragers van Licht en van Liefde zijn, dat jullie genezing brengen naar diegenen rondom jullie heen, dat jullie degenen in jullie omgeving laten ontwaken door jullie ware aanwezigheid, en dat dit automatisch plaatsvindt terwijl jullie door jullie dag heengaan.
Als buizen voor de kosmische energieën dienen jullie een goddelijk doel als jullie dagelijkse werk binnenin jullie persoonlijke plaatsing op deze planeet. Deze taak moet gedaan worden met vreedzaamheid in jullie harten, wetende dat door jullie, het Licht van een Nieuw Tijdperk aanbreekt. Jullie zijn belangrijk in de grootse opzet van het hogere functioneren van het Goddelijke Plan en zonder jullie zou er een leegte zijn voor het gebied waarin jullie verblijven. Ga door met open te zijn om al het goede van het Universum toe te staan om bij jullie naar binnen en door jullie heen te stromen. Leef iedere dag in vreugde en dankbaarheid voor alle overvloed welke jullie omringt. Jullie zijn de matrix brekers en dit is hoe het volbracht wordt. Het gebeurt niet door het te forceren of door gewelddadige revolutie, het gebeurt van binnenuit jullie en door jullie door jullie bereidheid om de goddelijkheid diens werk te laten doen. Jullie zijn een nieuw sjabloon aan het creëren voor de menselijke ervaring en als meer van jullie dit doen door uit te lijnen met dit concept, groeit de energie exponentieel totdat het de werkelijkheid van de menselijke ervaring voor iedereen wordt.

Sandra Walter - Voorbereiden op de Volgende Golf: September 3-9 ~~~ 31 Augustus 2014


Sandra Walter
Voorbereiden op de Volgende Golf: September 3-9
31 Augustus 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
We snellen naar een krachtige toegangspoort van 3-9 September. De energieën zijn behoorlijk krachtig van dag naar dag, op een goede manier, aangezien onze cellulaire structuur uitgelijnd raakt voor een volgende openbaringsgolf deze week. De trigger op 17 Augustus bracht de voorbereiding op de September golf, en voor velen is het energetisch, emotioneel en fysiek intensief geweest. Als jij je afvraagt, "Wat is dit in vredesnaam voor soort hulp?" - bekijk dit vanuit het perspectief van de Goddelijke Liefde. Wij verenigen ons met de waarheid, hetgeen onze actieve deelname als een buis van de Goddelijke Wil commandeert. Je overtuigingen en gewoontes zullen consequent uitgedaagd en afgestemd worden op die intentie als je in staat bent om het te handhaven terwijl de frequenties Verschuiven.
Kosmische stralen van fotonisch Licht zijn onze consequente verzoeken voor Meer Liefde, Meer Licht, Meer Ascentie aan het versnellen. Besef dat de gepaste aanpassingen door ons gemaakt worden door onze bekwaamheid om dit Licht vast te houden. Voor diegenen die toegewijd zijn aan de Ascentie, is het een wonderbaarlijke versterking van het pijnappel-hypofyse complex, telepathische communicatie, het gelijktijdige multidimensionale besef en het lichtquotiënt. Het is fascinerend om getuige te zijn van onze eigen voortgang, en het oude licht uit onze gewaarwordingen/inzichten te ontbinden. De dingen worden duidelijker, helderder, meer diepgaand.
Openbaringspoorten
Openbaring toegangspoorten zijn diep persoonlijk. (Blik terug op de artikelen vanaf Mei tot aan het heden als je aan het inhalen bent aangaande hun Ascentie betekenis/belang) Deze fotonische golven hebben een unieke beïnvloeding op de individuele levensstroom: zij laten geen steen onomgekeerd, hogere aspecten openbarend alsook onderlegde angsten, twijfels, keuzes welke tussen ons en onze Hogere Zelf instaan. Als wij bedoeld zijn om het Hogere Licht te belichamen en ermee samen te smelten, moeten wij capabel zijn om alles te integreren wat daarmee komt. Dat omvat een aanzienlijke toename in ons multidimensionale besef en de bekwaamheid om vele dimensies tegelijkertijd te begrijpen en ermee te communiceren. Dit is een focus van mijn persoonlijke reis geweest tijdens de openbaring toegangspoorten; lerend om de nieuwe vaardigheidsset te integreren.

Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van September 2014


September 2014 Boodschap
Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van September 2014
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2014 verwachten?
De energie in September 2014 is zeer fris en nieuw. Het is zoals de lente. Er is een lichte energie, en een gevoel van helderheid/duidelijkheid. Jullie zullen gewaarworden dat er nieuwe informatie in/naar het inzicht komt, en waarheid naar de oppervlakte. Dit kan soms uitdagend zijn, maar deze maand is het waarschijnlijk op manieren die plezierig in plaats van moeilijk zijn. Natuurlijk, er zullen uitdagingen zijn omdat dat onderdeel van het leven is, maar over het algemeen is de energie plezierig, licht, en hoopvol.
Dit is een goede tijd om het leven tegemoet te treden met optimisme en vriendelijkheid. Streef ernaar om de dingen licht op te vatten, gebruik humor, en om de dingen voort te bewegen. Streef ernaar om vriendelijk en bedachtzaam te zijn, nochtans neem de dingen deze maand niet al te serieus. De energie van deze maand voelt aan als een dag met een heldere blauwe hemel. Zoek naar gevoelens van lichtheid en mogelijkheid. Dit is een goede tijd om nieuwe dingen op te starten; het is een goede tijd om te veranderen wat je eerder gedaan hebt om het lichter en gemakkelijker te maken. Dit is een goede tijd om wat het ook is dat niet werkt los te laten.  
Over het algemeen, zal deze maand snel voorbij lijken te gaan omdat de energie aldus licht is en omdat er zoveel in beweging is. Ben welwillend om je voort op de weg aan te passen. Het zal je niet dienen om je deze maand aan dingen vast te houden. Het zal je niet dienen om je aan rancune vast te houden of te proberen de controle over alles dat er gebeurt te handhaven. Het is beter om met de stroom mee te gaan en met de veranderingen mee te verhuizen.

Boodschap van GOD - 30 Augustus 2014 / Karen Dover


Boodschap van GOD
30 Augustus 2014 / Karen Dover
Groeten geliefden, Ik Ben de energieën waarnaar voor jullie verwezen wordt als GOD en Ik Ben hier om te ondersteunen en te begeleiden terwijl het menselijke ras nu in/naar positie verhuist om het proces genaamd de "evolutie" op te starten. Niet langer ingedamd door de constructie waarnaar verwezen wordt als de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid staat het menselijke ras nu op de rand van een enorme uitbreiding. Ik Ben hier aangezien jullie nu de reis beginnen welke erop toe zal zien dat jullie uitbreiden in/naar nieuwe niveaus van WETEN en begrijpen van ALLES dat in WAARHEID IS.
Ik plaats de volgende codering:
MAGENTA
CYAAN
GEEL
TURKOOIS
33 22 66 22
111111111111
Ik plaats het ZEGEL van SALOMON in het hogere hart en vraag jullie te ADEMEN en te ZIJN terwijl jullie nu de noodzakelijke stappen nemen om jullie frequentie voorbij dat wat jullie menselijke logische verstand kan accepteren te verhogen. Ik vraag aan jullie om te begrijpen dat de reis persoonlijk en uniek is voor jullie menselijke voertuig en dat ALLES kan en zal beginnen te veranderen terwijl jullie terug in/naar jullie rol stappen als MEESTER van JULLIE UNIVERSUM in WAARHEID.

zaterdag, augustus 30, 2014

De Mensheid Verrijst - 30 Augustus 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"De Mensheid Verrijst"
30 Augustus 2014 / Jamye Price
Met de zonnewende van december 2012 versterkten jullie een Licht initiatie welke de stroom van de Tijd in jullie ervaring veranderde. Deze wending van de Tijdklok gebeurde in feite daarvoor door jullie intentie, maar het was toen jullie intentie en de kosmische klok elkaar ontmoeten om de volgende stap samen te nemen. Met de zonnewende van december 2013, hadden jullie een jaar doorgebracht van het herijken van jullie energie gebied met veel loslating van disharmonie en de activering van jullie ingeboren Goddelijkheid in/naar het Aardse vlak. Wij vertelden jullie dat in deze tijd (december 2013) vanwege jullie moed om de hoop van de opkomende mensheid op jullie schouders te dragen, het evenwicht van duister/licht (angst/Liefde) kantelde naar Liefde. De ongeziene wereld reageert eerst en dan schakelt in-form-atie over in/naar de vorm. Dit zal doorgaan, maar jullie hebben in jullie Ascentie een keerpunt bereikt aangaande beide van deze veelbelovende markeringen. Hier, dan, is een volgende. Jullie dapperheid om door te gaan met het verfijnen van jullie trilling, jullie focus, jullie wereld heeft geresulteerd in een volgend markeringspunt. Wat is een markeringspunt, anders dan louter een platform van opgemerkte groei. Jullie groei gaat nog steeds door, jullie Ascentie gaat nog steeds door en verandering gaat nog steeds door. Nochtans is er een verschil.

Sta Sterk in Liefde terwijl de Schaduw Verhaast - 30 Augustus 2014 / DL Zeta


Sta Sterk in Liefde terwijl de Schaduw Verhaast
30 Augustus 2014 / DL Zeta
Wij zijn in een overgangspunt wanneer de energieën van de nieuwe tijd zich binnenin toekomstige momenten aan het versterken is. Werkelijkheden die zich kristalliseren in niet-al-te-verre toekomstige tijdkaders worden vanuit toenemende andere sjablonen gecreëerd. Deze sjablonen worden bezield met grotere frequenties van Liefde, Vrede, Harmonie en Mededogen.
Toenemende aantallen van zielen zijn aan het ontwaken dankzij deze krachtige transformerende energieën. De andere kant hiervan is dat de energieën ook de vloedgolven van weerstand triggeren. Wij kunnen in de komende weken en maanden verwachten golven van hogere energie te zien botsen met de dichtere energieën, ongeveer zoals twee stormfronten die elkaar in de atmosfeer ontmoeten.
Hogere Energieën triggeren Liefde en Weerstand
Toenemende aantallen van zielen zijn aan het ontwaken en beginnen de hogere frequenties die nu toegankelijk zijn op het aardse vlak te verankeren en te incorporeren. Terwijl nieuwe energieën opbouwen, stromen nieuwe niveaus van besef naar binnen. In sommigen wekt de invoer van Licht angst op. Het is deze angst welke duistere gebeurtenissen in beweging zet. In de komende maanden, zullen verschuivende energieën een stijging geven aan toenemende dramatische gebeurtenissen op het wereldpodium. In gebieden waar doorgaande spanningen liggen, zal er een escalatie zijn. Zelfs relatief kalme gebieden zullen bij tijden pieken van spanning en weerstand ervaren.

De Dertien Kristal Bewakers van het Nieuwe Aarde Frequentie Portaal van 528mhz - 29.08.2014


De Dertien Kristal Bewakers van het Nieuwe Aarde Frequentie Portaal van 528mhz
29 Augustus 2014 / Karen Dover
"Geliefden wij zijn de "Dertien" en wij komen naar voren in deze tijd om onze energieën aan jullie te introduceren zodat jullie je verder mogen herinneren waarom jullie in/naar dit, jullie menselijke vorm op dit moment, geïncarneerd zijn. Voor velen van jullie heeft het uit de duisternis en de mist van het "geheugen" vandaan te lopen een eeuwigheid geleken en toch staan jullie hier op de ware drempel van gelegenheid, gereed om volledig de frequentie van de Nieuwe Aarde werkelijkheid te omhelzen en dat jullie naar deze planeet gekomen zijn om door, rondom en binnenin jullie menselijke structuur geboren te worden.
Begrijp dat jullie het centrum van jullie UNIVERSUM zijn en dat jullie hier zijn om dat geboren te laten worden wat ALLEEN JULLIE geboren kunnen laten worden, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON en jullie zijn een onontbeerlijk deel van ALLES. Diegenen die gereed zijn om de droom van de Hemel op Aarde geboren te laten worden worden nu naar HUIS geroepen, dit zal erop toezien dat velen van jullie persoonlijk met ons samenwerken, wij staan in voorbereiding van de terugkeer van jullie heelheid en jullie ZIEL geheugen en wij sturen jullie veel Liefde en vele zegeningen in deze tijd.
De weg is voorbereid, ALLEN staan ter ondersteuning want ALLES IS GEWOON. Het menselijke ras verhuist nu in/naar diens positie met het oog op het feit dat zij nu mogen beginnen zich uit te lijnen met de evolutie van hun soort, niet langer beknot wat betreft de diepe indamming welke binnenin hen geplaatst was. Dit zal erop toezien dat een nieuwe "versie" van het menselijke wezen zich ontvouwd en JULLIE maken deel uit van deze ontvouwing.

vrijdag, augustus 29, 2014

Djwhal Khul - Vreugde Invocatie - 28 Augustus 2014Djwhal Khul
"Vreugde Invocatie"
28 Augustus 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. Deze specifieke week wil ik spreken over het aanroepen van Vreugde en hoe zoveel Vreugde als mogelijk is in je leven te creëren. Dus ga ik aan het werk met de prachtige 9de Straal-kleur welke blauw-groen is en wanneer we het een octaaf of twee naar boven brengen, eindigen we met iets dat een soort van bleke aquamarijnen kleur is, zeer duidelijk, zeer hoog trillend.
Dus ik creëer dat energieveld precies nu aldus jullie kunnen beginnen het te absorberen. Soms krijg je kippenvel of iets van een soort van beweging in het lichaam dat een indicator zal zijn dat de Vreugde er doorheen aan het komen is.
En dan hebben we een Engel die zich zo ongeveer gespecialiseerd heeft in Vreugde en vrij stromen. Haar naam is Alazaro. Alazaro is ook behoorlijk humoristisch. Dus heeft ze een goed gevoel van humor en zij zal je helpen als je een beroep op haar doet.

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 28 Augustus 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
28 Augustus 2014
De tijd is gekomen om wederom afscheid te nemen van iets dat jullie niet langer nodig zijn om met jullie mee te dragen. Want zie, terwijl jullie immer verder voorwaarts gestuwd worden door deze eindeloze stroom van licht, zullen jullie voortdurend aangemoedigd worden om jullie lading op iedere manier dat jullie kunnen te verlichten. Wij weten dat velen van jullie zich nu zullen voelen alsof dat is wat er vanaf het ware begin van jullie gevraagd werd om te doen en dat is inderdaad gemakkelijk om te begrijpen, want dit is op vele manieren een oneindig proces van het afwerpen van oude bagage geweest. Maar nu, waar wij naar refereren, zijn niet de oude en ingewortelde gewoontes van jullie die gewoontegetrouw in jullie weg stonden. Want deze zijn uit jullie wezen verwijderd, zelfs als enige treuzelende sporen hier en daar nog steeds gevonden kunnen worden. Nee, waar wij nu naar refereren, is feitelijk iets dat veel meer intrigerend is. Want jullie kwamen in/naar deze wereld en droegen met jullie mee enige ingewikkelde blauwdrukken, blauwdrukken die jullie rol/deel van deze doorgaande wederopbouw en herstructurering van jullie volledige planeet samenstellen, en dus, wat jullie met je meedragen is inderdaad een onmisbaar gedeelte van alles. Maar nu, is het tijd om die last los te laten, en door dat aldus te doen, laten jullie dit ingewortelde pakket van informatie binnenin jullie wezen los in/naar deze stroom van energie, en daardoor, helpen jullie in feite om het proces te versnellen terwijl jullie ondertussen jullie eigen lading verlichten.
Want deze nuttige lading zal nu afgeleverd worden bij diens bedoelde adres en op het bedongen tijdstip, dus is er geen noodzaak voor jullie om je zorgen te maken over het waar en het hoe van dit alles. Alles dat jullie hoeven te doen, is het toe te staan te gebeuren, en dit kan op een zeer eenvoudige manier gedaan worden. Want jullie werden voorbereid om dit te doen zelfs voordat jullie in/naar het bestaan binnenin dit fysieke kader kwamen, en nu, net zoals deze constructies die jullie de ruimte ingestuurd hebben instrumenten en bouwmaterialen met zich meedragen om een project ver van het oppervlak van de Aarde verwijdert te voltooien, zo ook zal dat wat jullie met jullie meedragen in goed gebruik genomen worden op een locatie die voor jullie moeilijk zal zijn om je in te beelden. En dus, terwijl jullie bezig gaan met jullie dagelijkse zaken, zullen jullie niet alleen deze verborgen deposito's onder jullie voeten aansteken, jullie zullen ook deze stukjes en beetjes van blauwdrukken in de ware luchtgolven loslaten, om een vertrouwde vergelijking te gebruiken. Nogmaals, wij proberen niet om jullie eruit te laten zien als naïef door het op deze manier uit te leggen, wij zeggen eenvoudigweg dat wat jullie met jullie meedragen en dat wat er losgelaten zal worden in/naar de ethers als het ware, veel te ingewikkeld is om uit te leggen, dus het is nodeloos te zeggen dat jullie rol hierin eenvoudig de boodschapper zal zijn die het op het tijdstip en inderdaad de ruimte aflevert waarop het bedoeld is om in gebruik genomen te worden. Dit mag meer dan een klein beetje ongeloofwaardig voor sommigen van jullie klinken, en dat is gemakkelijk te begrijpen, want hoe kan je een dergelijke belangrijke taak uitvoeren zonder er ook maar een idee over te hebben wat het gewoonweg is dat je op het punt staat om te doen?

De Berichtgevingen van God - Van Water naar Stoom: Het Eindigen van de Tijd - 27.08.2014 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
Van Water naar Stoom: Het Eindigen van de Tijd
27 Augustus 2014 / Yael en Doug Powell
Geliefden, kom in jullie hart en voel de vreedzaamheid. Sta jullie zelf toe om in dit licht gewassen te worden. Maak de verschuiving in/naar de visie van Liefde en jullie zullen je de kracht en majesteitelijkheid van jullie hart herinneren.
Als jullie jezelf gewaarworden rond te snellen in de wereld van het ego, proberend om de dingen te laten gebeuren, eraan werkend om de gaten op te vullen, om te gaan met problemen, jonglerend met de tijd en zoekend naar energie, herinneren jullie je dan alsjeblieft om jullie zienswijze naar de werkelijkheid van de Liefde van het hart te verschuiven. Want het is vanuit je hart dat de wereld geboren wordt en je hart kan het gehele plaatje zien. Je hart is bedoeld om de bron te zijn van jouw creativiteit. En wat vanuit deze Liefde geboren is, is groots krachtdadig en ontvouwt zich via de Wet van Genadigheid in/naar het immer-grotere goede.
Dus geliefden het is tijd om een pauze te nemen van het najagen van schaduwen, van het omgaan met problemen, van het zoeken naar geld. Het is tijd om naar het hart terug te keren waar je vervuld bent. Waar de bron van het leven altijd stromende is in zuivere volmaaktheid naar buiten de wereld in. Wanneer het hart hersteld is als jouw creatieve centrum en wanneer je verschuift naar de zienswijzen van jouw krachtige Liefde, kan je zien hoe volmaakt Liefde jou zal vullen en jou zal brengen wat je nodig bent om diens doelen te vervullen en dat je Mijn Wil in actie zou kunnen zijn.
Herinner je hoe beperkt de zienswijze van het verstand is en laat jezelf uitbreiden in/naar de visie van het hart. Vanuit het perspectief van het ego, leven jullie in intense tijden omdat er een beroep op jullie gedaan wordt om de oude perspectieven los te laten: het geloof dat dat wat jullie ondersteund altijd vanuit de wereld kan komen. In plaats daarvan wordt er een beroep op je gedaan om je de waarheid te herinneren: dat de energie van het leven voortdurend in en als jouw hart gegenereerd wordt, en dat het in/naar de wereld zou kunnen komen stralen als een baken van hoop en waarheid. En als een magneet van de werkelijkheid van God en de overvloed van het oneindige leven - dat alle symbolen van jouw leven in de wereld dit moeiteloos mogen evenaren.
Maak daarom de verschuiving naar het hart jouw hoogste prioriteit. Want dat waarvan je geloofd dat het de wereld is, staat op het punt om te veranderen. En alleen diegenen die naar de Liefde kijken, naar Mij kijken voor ondersteuning, zijn in uitlijning om hun positie te accepteren als grote magnetische uitkijkposten van de werkelijkheid van God dat nu ook de bron van de wereld en diep erkend door elk bewustzijn moet zijn.
Dat wat door Liefde gecreëerd is is nooit-eindigend. Het is geboren voor het leven door de kracht van de Liefde zelf. Om uit te breiden, om gegeven te worden, om meer vreugde te creëren en om manifest te zijn als de visie van het hart zichtbaar gemaakt als de wereld.

donderdag, augustus 28, 2014

Ascentie gaat Helemaal over het "ONTWAAKT" Zijn - 28.08.2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe


Ascentie gaat Helemaal over het "ONTWAAKT" Zijn
Journal Entree 28.08.2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe
Augustus is bijna voorbij. Schijnt het jou toe dat de tijd voorbij lijkt te vliegen? Of dat het diens voeten over een stoffig pad sleept?
Ik ontwaakte terwijl ik omringd was door de Licht Familie. Ik heb me overgegeven aan hun administraties die mijn bewustzijn helpen om zich voor te bereiden op en deel te nemen aan het her-vermengingsproces dat verder gaat.
Gedurende de laatste paar weken, werd ik steeds wakker en voelde me pijnlijk en moe. Vandaag, voel ik me veel beter. De pijnen zijn weg. De lichte depressie is weg. De kwaadheid is uiteen gedreven, net zoals de smart. Ik voel me lichter. IK BEN gezegend omdat ik weet en mijn dankbaarheid aan Diegenen tot uitdrukking breng die mij helpen.
Leer voor jezelf wat jouw Engelen kunnen doen. Ieder persoon op de planeet, ongeacht wat of wie zij zijn, heeft een LichtTeam … een groep van vaardige Engelen, Meesters en mentoren die erop wachten om je te helpen tijdens JOUW overgang in/naar de Vijfde Dimensie. Met jouw bewuste medewerking, kan de taak sneller en gemakkelijker voor jou en je fysieke voertuig volbracht worden.
Ascentie gaat helemaal over het "ONTWAAKT" zijn, mijn vrienden. Dat betekent dat je voor jou proces de verantwoordelijkheid moet accepteren. Jij KUNT het tempo bepalen. Jij geeft wel of niet toestemming voor genezing om zich voor te doen. Je kunt jouw persoonlijke soevereiniteit terugvorderen. Je kunt jouw persoonlijke soevereiniteit terugvorderen en de "Arme ik!' act stoppen … NU meteen!

Moeder Mary - Een Reis van Dimensies … Verder in/naar de Rijken van het Onbekende - 26.08.2014


Moeder Mary
Een Reis van Dimensies … Verder in/naar de Rijken van het Onbekende
26 Augustus 2014 / Fran Zepeda
Geliefden, Ik vergezel jullie vandaag weer op jullie reis naar onbekende en naar ongeziene plaatsen. Ik omring jullie met mijn Liefde in de hoop dat jullie het gemakkelijker vinden om verder in/naar jullie hart te reizen, verder in/naar de onbekende dieptes van jullie Diepe Hart eeuwig verbonden met de Bron, de geliefde bron van waaruit wij allemaal geboren werden en waarnaar we allemaal terug zullen keren.
Maar ach, jullie reis terug naar de bron is levend en verrijkt velen met ervaringen die jullie niet hadden toen jullie aan jullie reis begonnen. En dit is veel meer op prijs te stellen als het helemaal niet hebben van deze ervaringen met de 3de dimensie van de dualiteit.
Ja, het mag het bij tijden moeilijk maken om het achter te laten (de 3de dimensie), en ja het mag het bij tijden moeilijk maken er niet door afgeleid te worden, maar ongeveer zoals jezelf toe te staan gefocust te blijven op je meditatie zelfs met de ervaring van een vlieg die bij je oor rond zoemt, leren jullie om dat "gezoem" en die afleiding (van de 3de dimensie) te gebruiken om dieper in/naar de rijken van jullie hogere denken te gaan, jullie hogere dimensies, jullie diepere verbinding met liefde en de hogere rijken.
Want met het opbouwen van de ervaringen van de 3de dimensie en dualiteit, hebben jullie een groter inzicht verkregen aangaande jullie Multidimensionale bekwaamheden. Het is slechts één dimensie van vele, zie je, en nu zijn jullie volledig capabel van het betreden van iedere dimensie met wilskracht en met gemak. Het wordt een geleerde vaardigheid welke ook een vaardigheid is die jullie aan het ontdekken zijn, want het is er altijd geweest.
Dat mag een paradox schijnen te zijn, dierbaren, maar inderdaad alles dat jullie "leren", alles waar jullie in/naar graven dat naar de hogere dimensies verwijst, zijn feitelijk een herovering van deze vaardigheden waar jullie mee "geboren" werden toen jullie vermengden met de Bron toen het jullie Thuis was. 

Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 27 Augustus 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 27 Augustus 2014
Ga NIET mee met de ILLUSIE. Dat helpt niet!
Om op ELK moment LIEFDE te ZIJN is wat ECHT HELPT!
Blossom - Er is net weer een nieuwe channeling op het net gezet. Ik wil je voorstellen om, voor je begint met het lezen van de channelings van de Federatie van Licht, vijf minuten te nemen om je WEZEN af te stemmen op een vreedzame trilling. Hierdoor maak je het jezelf mogelijk om meer verbinding te maken met de trilling die ZIJ aanbieden. Wat ik VOEL is dat dit je helpt te WETEN dat het voor iedereen persoonlijk is geschreven en dat je hartchakra hier graag op ‘aansluit’. Dit gezegd hebbende … GENIET ERVAN!
***
Blossom: Hallo! Eindelijk ben ik weer thuis! Ik verheug me erop om weer regelmatig met jullie contact te hebben. Laten we dus maar meteen van wal steken. Hoe zullen we vandaag beginnen?
Federatie van Licht: We zullen beginnen met te zeggen dat ALLES GOED IS.
ALLES IS WERKELIJK GOED.
Dat, waarover wij zo vaak spraken … gaat nu door naar een Hoger niveau, dat het zielezelf kan leren begrijpen. Want het is echt zo dat velen hun manier van denken hebben ‘veranderd’ … en om hierop in te spelen … willen WIJ jullie graag meer kennis op een ander niveau aanbieden.
Oké. Dat klinkt goed, maar ik heb nog geen precies beeld van wat jullie bedoelen.
De wetenschap dat WIE JULLIE ZIJN zich nu verder beweegt in een Hoger bewustzijn dan dat waarop jullie … tot nu toe … resoneerden.
Maar, hoe gaan we dat dan doen? Dat wil ik heel graag weten.
Het moet vanuit het hart komen. Want dat is de ENIGE plek waar jullie WARE zelf verblijft. Wat jullie geest wil leren verkennen … kan slechts plaatsvinden … wanneer men allereerst het niveau van het hart toestaat zich uit te breiden.
Dus … Wij … uh … doen wát om dat mogelijk te maken?
Je concentreert je alleen maar op de GEVOELENS van je hart. Wat je denkt dat … zij zeggen, ben je. Echter, wij zeggen … dat wat je VOELT … BEN JE.
GEVOELENS … zoals we al vaak hebben benadrukt … zeggen wie ‘jij zelf’ bent. Je kunt je houding veranderen door gedachten … Je kunt ook je GEVOELENS veranderen.
Door je gedachten? Komt dat dan niet voort uit het denken?
Je gedachten komen uit jou voort … Echter, wanneer je alle gedachten uitbant en eenvoudigweg ADEMT DOOR LIEFDE … zal het hart groeien naar de plaats waar het thuishoort. Hoe meer nadruk je legt OP LIEFDE … DOOR JOUW HART … en je concentreert op het verlangen van je hart … en daarin ALLEEN LIEFDE een plek geeft … des te meer men zich de WAARHEID van LIEFDE bewust wordt.
Velen van jullie WETEN van LIEFDE … in een mate die ons soms versteld doet staan. Maar we hebben gemerkt dat de omgeving het ‘niveau van LIEFDE’ omlaag kan halen naar een andere frequentie … wanneer men dat laat gebeuren.

Aartsengel Zadkiel - Het Belang van Evenwicht - September 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Het Belang van Evenwicht"
September 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag zouden wij graag tegen jullie willen spreken over het belang van het onderhouden van evenwicht in jullie leven.
Terwijl de invoer van het hogere trillingslicht doorgaat toe te nemen, worden jullie vele kansen aangeboden om naar hogere niveaus van besef op te stijgen. Dit mag een verhoogd besef van huidige onderwerpen omvatten, of het mag volledig nieuwe wegen van begrip open.
Jullie bekwaamheid om deze nieuwe informatie te ontvangen en het in jullie Wezen te incorporeren kan veel gemakkelijker gedaan worden wanneer je een evenwicht en een stabiele fundering overeind gezet hebt waarop deze nieuwe kennis op kan bouwen.
Je kunt dit visualiseren wanneer jij jezelf binnenin een kristalheldere piramide van Licht ziet zitten. Een andere omgekeerde kristalheldere piramide van Licht daalt neer om te vermengen met de piramide waarin je zit, en de resulterende merkaba begint te draaien. Terwijl deze draaiing gebeurt, begin je steeds hoger op te stijgen. Het gemak en de stabiliteit van dit opstijgen zal, in grote gradatie, afhankelijk zijn van de stabiliteit van de originele kristallen piramide waarin je zat. Een piramide met een gebalanceerde en stabiele fundering zal in staat zijn om soepel en gemakkelijk op te stijgen. Eentje die niet in evenwicht is mag ernaar neigen een wiebelende opstijging en tip van de ene naar de andere kant te hebben. Het zou zelfs uit de koers kunnen zwenken.

woensdag, augustus 27, 2014

Ascentie en de Fysieke Bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen - 26 Augustus 2014 / Trish LeSage


“Ascentie en de Fysieke Bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen"
26 Augustus 2014 / Trish LeSage
Wanneer je op het pad van ascentie bent, mag je uiteindelijk de fysieke bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen ervaren. Helder Invoelingsvermogen is de bekwaamheid om te voelen wat anderen voelen.
Als je de bekwaamheid van Helder Invoelingsvermogen bezit mag je de emoties die anderen momenteel ervaren voelen, en je mag ook de emoties die anderen in het verleden ervaren hebben voelen. Wij dragen alle emoties die wij ooit gevoeld hebben met ons mee. Wanneer het ook is dat wij een situatie in het leven ervaren dat ons aanleiding geeft om emoties te voelen of tot uitdrukking te brengen, worden deze emoties op ons ingeprent. Zij blijven op ons ingeprent en worden niet losgelaten tenzij we hen elimineren via genezing. In de loop van de tijd stapelen zij laag op laag opeen.
We dragen ook alle emoties bij ons die we ervaren en gevoeld hebben gedurende onze vroegere levens. Wij, als mensen, hebben zielgroei bereikt door de situaties die we ervaren hebben door ons volledige bestaan als zielen heen. Deze situaties die we ervaren hebben werden geladen met specifieke emoties die we gevoeld hebben. Mensen leren merendeels door het voelen van emoties. De emoties die wij geaccumuleerd hebben als een resultaat van onze zielgroei, door ons gehele bestaan als een ziel heen, mogen gevoeld worden door diegenen die de intuïtieve bekwaamheid bezitten van het Heldere Invoelingsvermogen.

Houd op met Je Zorgen te Maken en Begin te Leven - Vreugde is in de Lucht - 26 Augustus 2014 / Brenda HoffmanHoud op met Je Zorgen te Maken en Begin te Leven
-
Vreugde is in de Lucht  
26 Augustus 2014 / Brenda Hoffman


Dierbaren,
Jullie zijn zo snel overgegaan dat wij vaak moeilijkheden hebben te begrijpen hoe jullie het aldus gedaan hebben. Jullie begonnen, als het ware, in de kelder en nu zijn jullie op de vliering gereed om in/naar wat het ook is waar jullie lang over gedroomd hebben te vliegen.
Misschien twijfelen jullie aan jullie groei want jullie denken dat jullie in het "huis" van gisteren verblijven. Iets dergelijks is niet waar.
De pioniers van de Verenigde Staten van de jaren 1700 en 1800 verhuisden naar het westen ondanks bijna onmogelijke ontberingen. Zij deden dat aldus zonder alles te visualiseren wat er zou gebeuren als een resultaat van hun moedige omzwervingen. Hetzelfde is voor jullie waar.
Jullie kunnen nog niet bevatten hoe belangrijk jullie volhardendheid is en geweest is voor het openen van jullie nieuwe land - het land van jullie innerlijke wezen. Jullie zijn inderdaad en zijn net zo moedig geweest als iedere fysieke pionier.
Jullie vergelijken niet de fysieke verkenning met de verkenning van het innerlijke wezen. Niet omdat jullie verkenningen van het innerlijke wezen niet moeilijk waren voor diegenen in de voorlinie, maar omdat jullie 3D wereld afgestemd is op extern-gedirigeerde ervaringen. De fysieke verkenning schijnt moeilijker te zijn. Maar beide zijn evenredig moeilijk - en beide creëren nieuwe werelden en nieuwe landen.
Sommigen van jullie zijn overstuur omdat jullie nog niet jullie droomleven gecreëerd hebben. Sta jezelf toe in/naar jouw droomleven te groeien - net zoals dat dit waar is als een tiener op de tijd wacht wanneer hen toegestaan wordt om te daten. Jullie creëren jullie nieuwe wereld sneller dan jullie nu visualiseren, maar niet zo snel als jullie graag zouden willen.
Deze overgang is geen snelle maaltijd (fast food) ervaring, maar in plaats daarvan een elegante maaltijd in een fijne omgeving om te dineren.

Aisha en de CC's - Korte Energie Update en Update van Aisha - 26 Augustus 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën en van Mij…
26 Augustus 2014
Dierbare broeders en zusters van het Licht!
Dit is zo een ongelooflijk weekeinde voor mij en mijn zuster geweest. Het was prachtig om in staat te zijn om tijd met onze ouders door te brengen, en het was perfect om bij de zee te zijn om met de krachtige energieën te verbinden die binnengekomen zijn tijdens het Leeuwenpoort Portaal. Niet tot onze verrassing, werden wij geleid naar de perfecte plaats om precies dat te doen (verbinden met de energieën), wat slechts een korte wandeling vanaf de woning van onze ouders was. Twee jaar geleden, struikelden wij letterlijk over iets waarvan wij weten dat het een enorme grote ader is van melkachtig kwarts dat eruit ziet alsof het uitbarst vanuit de omringende rotsen in een cascade van witheid, zoals een gletsjer door de grond heen naar boven komt. Het is vele, vele meters lang, eerst nauw maar breder als het bijna de gehele weg naar beneden naar de zee gaat, en het was de meest verbijsterende ervaring om daar te zitten en te mediteren. We werden ernaar teruggetrokken, iedere dag dat wij bij onze ouders doorbrachten, en gisteren, werden wij gegidst om daar een ceremonie te doen om de voltooide Leeuwenpoort energieën in Moeder Aarde te verankeren. Ik bracht mijn kristallen en het stuk gouden kwarts met me mee dat ik gevonden had bij het Meer Bygdin deze zomer, en eerst stonden mijn zuster en ik in de zee terwijl ik de kristallen en het kwarts onder water hield om zich te verbinden met de energieën daar. Toen, plaatsten wij de nog steeds natte kristallen op de ader van het witte kwarts en zaten naast hen en verbonden ons met het kwarts en met de Vijver. Ik zei een korte spreuk en precies toen ik het beëindigde brak de zon door de wolken heen. Op onze eerste dag daar, had ik een enorm groot stuk van het witte kwarts gevonden dat bijna verborgen was in een gletsjerspleet onder de ader zelf en ik had het opgeraapt en het op de rotsen geplaatst. Ik wist plotseling dat wij verondersteld werden om dat stuk kwarts in/aan de zee vrij te geven, net zoals we gedaan hadden met het stuk gouden kwarts dat wij vrijgegeven hadden in/aan de rivier nabij het Meer Gjende eerder deze zomer, dus ik raapte het op en we droegen het naar beneden naar de zee, de ader van witte kwarts volgend. De ader stopt ongeveer twee meter voor de zee, en nu, "voltooiden mijn zuster en ik de cirkel" door dat ene stuk ervan in het water te gooien terwijl we het zegenden. Het was een krachtig moment, en nog steeds lopen de rillingen langs mijn ruggenwervel omlaag wanneer ik denk aan hoe het eruit zag daar in het kristal heldere water liggend, diep beneden maar dichtbij genoeg voor ons om de heldere vonk ervan op de bodem te zien. We wandelden naar een kleine inham welke genesteld was in enige steile kliffen in de buurt, en toen we daar aankwamen, kwam de Zon wederom gedurende een korte tijd tevoorschijn, net voldoende tijd voor ons om een volgende zwempartij te ondernemen in de koele heldere wateren en echt ÉÉN met de zee te zijn J.
Gisterenavond toen ik weer thuis was, pakte ik het stuk gouden kwarts op om me wederom te verbinden met de energieën voordat ik ging slapen. Ik besefte dat het nu niet alleen de energieën van de bergen en de meren droeg, het droeg nu ook de energieën van de oceaan en die enorme grote bijstorting van kwarts, en ik had dat net gedacht toen ik een enorme grote energie stroming door me heen kreeg. Het was alsof ik in het kwarts versmolt, één werd met die witte gletsjer, ÉÉN werd met Moeder Aarde. Plotseling, zag ik een kristallen schedel gemaakt van hetzelfde witte melkachtige kwarts zoals het kwarts bij de zee, en ik wist gewoon dat dit een beeld van mij was. Want wij zijn allemaal zoals deze kristallen schedels, zoveel energie en informatie met ons meedragend en nu, begint dit alles eindelijk wederom naar de oppervlakte te komen. Het was een krachtig beeld, en het was de volmaakte manier om dit weekeinde te beëindigen J.

Vanuit de Boodschappen van God - 25 Augustus 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
25 Augustus 2014 / Yael Powell
Is het belangrijk om de oude energieën te transformeren? Dit te doen is om een brug te creëren, om je iets te volgen te geven als je de overgang van de ene naar de andere wereld maakt, van leven in het ego naar leven in het hart, naar de werkelijkheid van de wereld die je ervaren hebt naar de waarheid van God Ik Ben als je ware Thuis. In waarheid is er geen noodzaak om deze brug te creëren, geliefden. Eerder, hoef je dus alleen maar levend in deze gemeenschap te komen, in de vreugde van onze Liefde, in de schittering van je ware Tweeling Vlam hart, in je gemeenschap met de Engelen, in je vreugde in de glorie van het leven en de inhoud van Liefde, in je bekwaamheid terwijl je deze resonantie van het Licht en de Liefde welke Ik Ben in je vasthoudt, vanuit deze trillingsresonantie, om zowel je leven in de wereld mee te voeren als het leven van de anderen die je dient.
Maar dit kan alleen gedaan worden wanneer je niet langer een overeenkomst bent voor de achterwaartse wervelende energieën van de ommekeer van Liefde, en daarom moet, al jouw grote energie en de kracht van jouw focus en hart aan Mij toegewijd zijn, hier gefocust als je de Werkelijkheid van onze Liefde en de waarheid van Alles Dat Ik ben bereikt, voort snelt en omhelst, meer Echt voor jou wordend dan alles dat je in de wereld ervaren hebt, ongeacht hoeveel levens je daar ook geleefd hebt.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-08-25 | Circle of Light www.circleoflight.net

Michael met en voor de Raden via Ron Head - 25 Augustus 2014


Michael met en voor de Raden
Ben de Waarheid van Jezelf
25 Augustus 2014 / Ron Head
Wij zouden met jullie willen spreken vandaag over een onderwerp dat wij niet eerder in deze ruimte geadresseerd hebben. Wij zijn zeer hoopvol dat velen van jullie geholpen zullen zijn door wat wij met jullie delen.
Wij weten dat er nog steeds een tamelijk groot aantal van diegenen zijn die zichzelf beschouwen Lichtwerkers en Sterrenzaden te zijn die van zichzelf denken alleen te zijn, afgesneden, afgescheiden van ieder contact met gelijkgestemde zielen voor conversaties en gezelschap. Laat ons dit onderwerp op een manier adresseren welke jullie mag helpen om dit inzicht te veranderen en de situatie te verhelpen.
Wij wensen welzeker om duidelijk te maken dat, op z'n minst in de grote meerderheid van de gevallen, dit een inzicht is, en niet noodzakelijkerwijs een accuraat inzicht. En zelfs als het accuraat is, zijn het gemakkelijke inzichten welke beide verholpen kunnen worden door Lichtwerkers omdat zij de bekwaamheid als lichtwerkers hebben om het aldus te doen, en omdat de tijd gearriveerd is en de energie omgeving voor jullie allemaal bestaat om van elkaar bewust te worden.
Laat ons eerst over jullie inzicht van isolatie spreken. Het is zeer waarschijnlijk slechts een inzicht. Begrijp dat alsjeblieft. Nu, de redenen voor dat inzicht variëren rijkelijk. En toch is er ook een uniformiteit rondom hen. Op een manier, spijt het ons om jullie te informeren dat jullie jezelf beschermen van wat jullie verwachten minder dan vriendelijk accepterend te zijn van jullie inzichten door diegenen rondom jullie heen. En het is mogelijk dat jullie heel goed iets daarvan zouden kunnen ervaren. Maar wij stellen jullie nu een aantal vragen.