zondag, juli 27, 2014

Een Uur met een Engel - De Goddelijke Moeder - 22 Juli 2014


Een Uur met een Engel - 22 Juli 2014
De Goddelijke Moeder
"Jullie zijn in een Kritieke Samenloop van Omstandigheden"
Suzanne Maresca: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Ik ben Suzanne Maresca, die Graham Dewyea vervangt, en wij zullen vandaag wederom begenadigd worden met de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Suzanne. Weet je, de luisteraars zullen zich herinneren dat de Goddelijke Moeder gezegd heeft dat zij terug wilde keren en meer te vertellen had. Ik kijk daar naar uit.
En, Linda, ik weet dat het moeilijk voor jou is om te spreken voorafgaand aan het channelen van zo een krachtige energie als van de Goddelijke Moeder, maar we zullen vandaag kernkwesties bespreken, en ik vroeg me af als je zou willen, of zou kunnen, om een woordje binnen te brengen over jouw ervaring van de kernkwesties van de mensen, door de lezingen die je geeft of het teamwerk dat je doet? 
Linda Dillon: Ja. Ik denk zo nu en dan dat het belangrijk voor ons is - en ik bedoel welzeker ons alle drie - om te spreken vanuit ons menselijke perspectief, vanuit ons Ascentie-in-voortgang perspectief, over wat er gaande is op de planeet en hoe wij ons voelen, en niet alleen in de mega-betekenis, maar ook in de van-dichtbij-en-persoonlijke betekenis.
En één van de dingen die ik zeker opgemerkt heb, ja, bij het teamwerk dat ik doe, in de mensen waar ik mee spreek, in de opmerkingen die ik ontvang, is dat de mensen echt hun kernkwesties hebben - waar de Raad vaak naar refereert als belangrijke motivatoren - die naar boven voor het grijpen komen. En in feite was ik vanochtend aan het werk met de nieuwsbrief voor de Raad van Liefde en adresseerde precies deze kwestie. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we erover spreken, en Steve en Suzy, alsjeblieft, voel je vrij om in te vallen.  
Nu, wat ik zie - en het is specifiek waar voor Lichtwerkers, Wegwijzers - weet je, als je aan ons denkt als zijnde de eerste golf, de mensen over wie onze Goddelijke Moeder vorige week, de vorige show, sprak - ik ben in en uit de tijd! - maar dat zij sprak over die groep die misschien uitgeput en te vermoeid om te strijden is.
En wat ik zie is dat onze kernkwestie, het ding dat voor velen van ons betekend heeft de op leven-of-dood overleving, het ding is waar me mee geconfronteerd worden. En het is niet slechts recht voor ons en confronteert ons goedmoedig of subtiel, we worden ermee om de oren geslagen, bam, bam, bam.  
En een ieder van ons, ik ben er zeker van, heeft er een idee van wat onze kernkwestie of onze belangrijke motivator is. Het is die kwestie die we vergelijken waarbij we ons in het verleden voelden, als we te ver gaan, dan wil ik dat ik dood ga, en ga ik waarschijnlijk uitchecken.
En dus kan het verraad zijn, het kan wanhoop zijn, het kan verlating zijn, angst om te falen, angst voor succes. Het zijn deze basis, basis kwesties. En dus wat er gaande is - en ik ben er zeker van dat jullie beide iets bij te dragen hebben, en ik weet dat dit gaat resoneren met onze luisteraars vanavond - is dat wij geconfronteerd worden met de ware kwestie waarvan wij denken dat dat het ergste is.

vrijdag, juli 25, 2014

St. Germaine vraagt Ons om Ons Opnieuw te Verplichten aan het Plan van de Goddelijke Moeder


St. Germaine vraagt Ons om Ons Opnieuw te Verplichten aan het Plan van de Goddelijke Moeder
19 Juli 2014 / Linda Dillon
Groeten, Ik Ben St. Germaine. Ja ik weet het, er waren velen van ons die in de rij stonden, want Aartsengel Gabrielle wenste om haar groeten en haar uitnodiging naar jullie te sturen om jullie aan te sluiten bij de hoogste rijken. En natuurlijk, de Moeder gaat ook verder met haar besprekingen met jullie. Maar iedereen heeft gebogen, wel op z'n minst achterover geleund, en mij het privilege toegestaan om vandaag naar voren te treden.
Dus, begroet ik jullie als broeder, als vriend, ja als de Opzichter van de Violette Vlam en de IK BEN Aanwezigheid, als leraar, als mentor, en als steward en als verzorger, niet slechts van de Violette Vlam en niet slecht van de IK BEN Aanwezigheid, maar ook als leraar en mentor en steward van een ieder van jullie. Waarom denken jullie dat ik niet op de Aarde ben?
Ik maak altijd licht en zeg dat ik nooit de bedoeling heb om naar de Aarde terug te keren maar een onderdeel daarvan dierbare harten, is dat ik naar jullie neig/voor jullie zorg. Ja, daar zijn velen van ons die vreugdevol deze rol van steward en mentor op zich genomen hebben, een vorm van bescherming, nee nooit om jullie beschermengelen en jullie geliefde gidsen te vervangen, maar toch een vorm van bescherming om over jullie te waken, specifiek in jullie rol als stewards … ja jullie zijn als wegwijzers, als leraren, als kanalen, als genezers, als pilaren, als poortopzichters van deze miraculeuze ontvouwing van het plan van de Moeder.
En het is, kan ik zeggen, efficiënter op zoveel manieren voor mij om aan deze zijde te zijn om mijn werk met jullie te doen; net zoals Sanat Kumara dat is, die wij graag zouden willen dat jullie oproepen 'Sanat Kumara' en Heer Maitreya, en Jezus Sananda, wij allemaal, de Magdalena, St. Teresa, St. Catherine, St. Bernadette, St. Franciscus, ook bekend als Frank. Daar zijn zovelen van ons in aanwezigheid voor jullie en bij jullie in deze tijd.
Daar zijn punten van samenvloeiing, niet alleen in waar jullie aan denken als jullie tijd en ruimte spectrum, maar ook op jullie raster, jullie etherische raster, jullie fysieke raster, het raster van Gaia, het raster van het Universum, en dan zijn er onderdelen … als je aan het plan van de Moeder denkt … die referentiepunten hebben waar er een samenkomst van energie is, goddelijke energieën, mijn geliefden, en ook menselijke energieën.

maandag, juli 21, 2014

Aartsengel Michael - GELOOF IN HET GOEDE! - 21 juli 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"GELOOF IN HET GOEDE!"
Blijf Geloven in de Grote Kracht van de Liefde!
21 juli 2014 / Rita Pulmans 
Beantwoording van een Vraag aangaande het Ontvangen Visioen door  AmmaBenDevi, van Vader/Moeder God op 19 Juli 2014

Persoon: Ik begrijp hier niets van, dat zielen besluiten zich op te offeren om kwaad te bestrijden (voor hun geboorte en onwetend in het leven) dat geloof ik wel, maar dat daarmee de situatie ten goede keert, nee. En dat het duister met hun eigen staart v/d Aarde zijn gezwiept. Misschien kan iemand me overtuigen?

Aartsengel Michael: Geliefde harten, ik Aartsengel Michael wil jullie hier van antwoord dienen. Niet om jullie te willen overtuigen, neen.
Wel om te durven kijken dat in deze"eindtijden" of zeg ik Aartsengel Michael, "nieuwe tijden", want dat zijn ze, zaken gebeuren die zoals jullie zouden zeggen "Niet door de beugel kunnen".
Dit gezegde; "Niet door de beugel kunnen" haal ik hier even aan als voorbeeld.
In vroegere tijden was het zogenaamd gebruikelijk, (volgens jullie overgeleverde woorden) dat kleine honden toegestaan werden binnen de stadsmuren, als ze door "de ijzeren beugel gehaald"  konden worden. Grotere honden die "harder konden bijten", zeg maar, en niet door de beugel konden moesten buiten de stadsmuren gehouden worden, dit als veiligheid.
Waarom haal ik AEM deze gegevens aan geliefden. Om jullie duidelijk te maken dat grote honden die bijten wél door de beugel zijn gehaald. Jullie hebben dit toegestaan geliefde zielen.
De kwade krachten hebben zodoende de mensheid gebruikt om dit boosaardige gegeven met het vliegtuig te laten gebeuren. De mensheid heeft zich laten "bijten" door "de grote kwaadaardige hond", zeg maar. Doch jullie hebben "de kwade hond" zelf binnen gehaald, binnen jullie "stadsmuren".
Wat bedoel ik AEM hier nu mee te zeggen, geliefde harten.

Gigantische Anomalie / UFO Boven de Noordpool van de Zon - 21 Juli 2014


Gigantische Anomalie / UFO Boven de Noordpool van de Zon - 21 Juli 2014

zondag, juli 20, 2014

Aartsengel Michael - Boodschap van Vader/Moeder God - 19 Juli 2014


Aartsengel Michael
Boodschap van Vader/Moeder God
19 Juli 2014
Geliefde lezers,
De volgende boodschap van Vader/Moeder God via Aartsengel Michael via AmmaBenDevi, werd op wonderbaarlijke wijze doorgegeven na de vraagstelling van enkele personen, die om meer duidelijkheid vroegen aangaande het vliegtuig van Maleisia-Airlines, dat onlangs neergehaald werd. De vraag rees of deze boodschap geplaatst moest worden, maar het is een dermate verheffende boodschap dat deze niet verzwegen dient te worden. Het medium die deze boodschap mocht ontvangen, ontvangt normaal gesproken de boodschappen als tekst (horen en spreken) met heel soms een begeleidend beeld. Deze boodschap werd volledig in beelden (visioen) doorgegeven door de Goddelijke Wereld, door God / Alles Wat is of hoe je deze energie ook wenst te noemen. Met de hoogste achting voor alle betrokkenen volgt hier de channeling over dit voorval.
***
Vragenstellers:
Geliefde Aartsengel Michael,
Wij hebben een vraag over het vliegtuig wat is neergehaald van Maleisia-Airlines. Mogen wij daar meer over vernemen? Mogen wij het hoe, het waarom, en evt. wie dit heeft verricht weten?
AmmaBenDevi:
Ik zie Aartsengel Michael voor mij.
Ik zie AEM zich nu omdraaien en Hij gaat met de Goddelijke Wereld in beraadslaging, over deze vraagstelling. Over welke informatie bekend mag worden.
Nu draait Aartsengel Michael zich naar mij om, en gaat achter een soort tafel zitten. Ik zie een heel groot boek voor Hem neerliggen. AEM schrijft nu met een gouden pen met een gouden veer bovenaan, in het boek.
"Dit is het Boek Des Levens." hoor ik.
Aartsengel Michael schrijft ijverig in het Boek Des Levens.
AEM legt de pen neer, Hij kijkt me aan en zegt; "Geliefd hart, geliefde ziel van het Licht, aanschouw......."

zaterdag, juli 19, 2014

Dringend Bericht van Aartsengel Michael - 18 Juli 2014 / Rita Pulmans


Dringend Bericht van Aartsengel Michael 
18 Juli 2014 / Rita Pulmans


Wij de goddelijke wereld vragen u om uw gebed en meditatie!
De Rama Zonnemeditatie (zie link hieronder) is een zeer krachtig liefdes-wapen om alles in het Licht, uw Licht te plaatsen.
Zend, straal deze krachtige straal, uw LiefdesLicht naar de slachtoffers van de Maleisia- Airlines-vlucht via uw intense Liefde.
Het is een zeer krachtige begeleiding voor de zielen die zijn overgegaan.
Richt daarom dit Licht en uw Liefde naar de slachtoffers van de Maleisia- Airlines-vlucht, alsook naar alle getroffen personen, familie, vrienden en hun geliefden.
Straal uw liefdeslicht naar het getroffen gebied, alsook naar de leiders van de betrokken landen.
Je kunt ook veelvuldig gebruik maken van het Violette Licht van St.Germain.
Je kunt ook je eigen methode van meditatie gebruiken.
 
Straal geliefden! Straal!
Uw hulp is meer dan welkom.
 
Aartsengel Michael 


Rita Pulmans ©

donderdag, juli 17, 2014

Aartsengel Michael - "Rama-Zonnemeditatie" - 13 Juli 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael 

"Rama-Zonnemeditatie" 

13 Juli 2014 /  Rita Pulmans

 
"Ik Aartsengel Michael wens jullie de Rama-Zonnemeditatie te instrueren, zodat jullie Kinderen van de Zon, dagelijks tijdens jullie meditatie contact kunnen opnemen met jullie thuisland de Zon."
 

De Gayatri: Hindoegebed tot de verborgen Zon.
O gij gouden Zon, met de meest uitmuntende pracht, verlicht ons hart en vul onze geest, zodat we, in herkenning van onze eenheid met de Goddelijkheid die het hart van het Universum is, het pad voor onze voeten kunnen zien, en het pad gaan naar die doelen van perfectie, gestimuleerd door uw eigen schitterende licht. 

De Oude Egyptenaren begonnen hun dag met een gebed tot de opkomende Zon:
Hulde aan u, O Ra (de Zon), bij uw grote opkomen!
Kom op! Schijn! De hemelen worden opzij gerold!
U bent de Koning der Goden, u bent de Alomvattende,
Van u komen we voort, in u zijn we vergoddelijkt.  

Rita: Geliefde Michael, geliefde ZonneEngel, 

Ik heb het gevoel dat ik van jou een mooie zonneboodschap/meditatie mag ontvangen klopt dit? Ik heb mij ervoor neergezet, laat maar komen geliefde Michael, ik ben er klaar voor.  

Aartsengel Michael: Geliefden, geliefde harten, 

Mag ik, Aartsengel Michael jullie eerst dit attenderen: dat wij verblijd zijn met jullie prachtige werk voor en met de Lichtwereld. Jullie geliefde lichtwerkers doen je job van Job zeer goed. Wij, de goddelijke wereld, zijn verheugd met hoe jullie dit lichtwerk neerzetten.  

Knap! Blijf dit in verenigde krachten volbrengen geliefden. 

Wat de meditatie betreft, het gevoel dat je hebt, lieverd, is helemaal correct. Ik Aartsengel Michael wens je de Rama-Zonnemeditatie te instrueren, door te geven, opdat jullie geliefden van de Zon, dagelijks tijdens jullie meditatie contact zouden kunnen opnemen met jullie thuisland de Zon. Het Gouden land waar de meesten van jullie vandaan komen, en weer naar terug zullen keren. 

De Zon is niet mannelijk, noch vrouwelijk, maar gelijktijdig en in evenwicht. Jullie zouden zeggen androgeen. Waarom noemen jullie de Zon, Vader Zon? Dit is in feite een misopvatting, als ik Aartsengel Michael zo vrij mag zijn om me zo uit te drukken. De Zon is noch mannelijk, noch vrouwelijk, maar in aardse termen uitgedrukt androgeen. (Aartsengel Michael vindt geen ander bijpassend woord zegt hij.)

maandag, juli 14, 2014

Een Uur met een Engel - De Goddelijke Moeder - 10 Juli 2014


Een Uur met een Engel - 10 Juli 2014
De Goddelijke Moeder
Wij zijn een Nieuw Ras van Mensen aan het Creëren
Suzanne Maresca: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Ik ben Suzanne Maresca, die Graham Dewyea vervangt, en ik ben verheugd te zeggen dat onze gast vandaag de Goddelijke Moeder is. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve
Steve Beckow: Dank je wel, Suzy. En ook dank je wel dat je het vandaag voor Graham waarneemt.
Vandaag is onze gast de Goddelijke Moeder. En gewoontegetrouw zouden wij een beetje een voor presentatie hebben met Linda, maar Linda vroeg ons om rechtstreeks naar de Goddelijke Moeder te gaan, die veel tegen ons te zeggen heeft vandaag. Dus, hiermee, zal ik de Goddelijke Moeder Verwelkomen. 
Goddelijke Moeder: En welkom aan jullie. Ik Ben de Moeder van Verandering, Moeder van Standvastigheid, Moeder van allen, en Moeder van Eén. Zegeningen aan jullie allemaal.
Zoals ik elk en iedereen van jullie gewenkt heb, niet alleen deze avond, niet alleen deze dag, maar iedere dag. Doe ik een beroep op jullie. Ik doe een beroep op elk van jullie wezens, op jullie harten, op jullie gestalten, op jullie lichamen, op jullie wezen, op ieder op zichzelf staand deeltje van jullie.
Jullie schitterende engelen, hybriden, mensen, sterrenwezens in de vorm, jullie die geboren werden vanuit mijn hart en vanuit de ware kern van de Ene, of het nu honderd jaar geleden of een miljard jaar geleden was, het is niet van belang, want jullie dragen de goddelijkheid binnenin jullie. En die vonk, mijn geliefde kinderen, kan nooit gedimd worden.
Je kunt proberen het te negeren. Je kunt proberen het te verbergen. Je kunt proberen het te begraven. Maar het gaat nergens naartoe. En met mijn legioenen - en daar zijn velen van - steek ik opnieuw deze vonk binnenin jullie aan.
Waar denken jullie dat de uiteenlopende geschenken die ik naar jullie toegebracht heb, welke Ik, naar jullie toegebracht heb, hen afleverend op jullie drempel, hen afleverend binnenin jullie hart, jullie schenen, jullie knieën, jullie rug, jullie centrale wervelkolom, jullie uitgebreide gebied, waar denken, voelen, geloven jullie, mijn gezegende kinderen, waar deze geschenken over gaan?
Allereerst, benadruk ik voor jullie hoe kostbaar jullie zijn. Hoe diep gewaardeerd, niet als een instrument van onze wil, niet als een expressie van ons wezen, want zijn wij niet verenigd? Natuurlijk. Maar jullie uniekheid, jullie expressie, is schitterend. Laat mij daar zeer duidelijk over zijn.

donderdag, juli 10, 2014

De Universele Moeder Mary - Wij Zijn Eén! - 5 Juli 2014 / Linda Dillon
De Universele Moeder Mary
Wij Zijn Eén!
5 Juli 2014 / Linda Dillon

Groeten, Ik Ben Mary. Ik ben Mare (de Oceaan), Universele Moeder, Moeder van Genade/Gratie, Moeder van Alle, Moeder van een ieder van jullie geliefden. En ja, ik kom deze dag om tegen jullie harten te spreken, tegen jullie zielen, tegen jullie ware kern, tegen jullie wezen, over mijn Tsunami van Liefde.
Ik Ben de Tsunami en jullie zijn de Tsunami. Ik Ben de oceaan en de lucht en jullie zijn de oceaan en de lucht. Ik Ben de Zon en de Maan en jullie zijn de Zon en de Maan. Ik Ben de bergen, de stromen, de rivieren, en aldus zijn jullie dat ook.
Begrijpen jullie, geliefden, wat ik vandaag tegen u zeg? Wij zijn één. Accepteren jullie Mij, claimen Mij als jullie Moeder? Houd je van Mij zoals Ik van jou houd; als mijn kind, als jouw Moeder? Zal jij jezelf toestaan om volledig al de geschenken te ontvangen die ik je breng en je op deze dag en iedere dag geef? Want jij bent kostbaar voor Mij; dat ben je altijd geweest, dat zal je altijd zijn.
Nu, laat ons spreken over mijn Tsunami van Liefde die groeiende is en de ware kern van jullie planeet penetreert en van een ieder van jullie als ik jullie penetreer. Sommigen van jullie hebben tegen Mij of dit kanaal gezegd, "Ik voel helemaal niets. Wat is er verkeerd?" Niets is er verkeerd, niets is onjuist, niets is missende en jij bent niet vermist. Jij bent niet vrijgesteld, er is geen schepsel groot of klein en zeker geen mens of hybride die vrijgesteld is van dit wassen van mijn Liefde.  
Velen van jullie voelen zich in grotere beroering dan dat jullie ooit eerder hebben gedaan en jullie zeggen, "Wat is er gaande? Moeder, ik doe mijn werk, ik open mijn hart, en toch voel ik verontrusting, de verschuivingen, de verandering; ik weet niet waar solide grond is." Geliefde, je weet niet waar solide grond is omdat jouw voeten in het water zijn. Jouw voeten zijn in de Tsunami en Ik Ben jou aan het wassen, Ik Ben jou aan het reinigen en Ik Ben de waarheid en de totaliteit, de heelheid van wie jij bent aan het herstellen, herbevestigen, herconstrueren. Ik doe jou dit niet aan; Ik doe dit voor jou en met jou. En Ik doe het alleen in Liefde.

woensdag, juli 09, 2014

Aartsengel Michael - Ontwaakt Lieve Aardekinderen, Ontwaakt! - 6 Juli 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Ontwaakt Lieve Aardekinderen, Ontwaakt!
6 Juli 2014 / Rita Pulmans
Aartsengel Michael spreekt over je gronding. Hoe je te gronden.
"Ik Aartsengel Michael zeg met nadruk dat "goed gronden" in Moeder Aarde het eerste beginsel is om goed te kunnen functioneren." 

Geliefde Aartsengel Michael,
Wilt U ons wat informatie brengen over gronding, het gronden van onszelf. U zegt ons telkenmale dat we ons moeten gronden in de "levende baarmoeder" van Moeder Aarde. Ik lees ook meermaals dat u zegt dat we ons kunnen verbinden in het kristalhart van Moeder Aarde.
Wat ik zojuist lees is dat we ons kunnen verbinden met het nieuwe aarderaster via een kanaal  naar het centrum van het Universum, het melkwegstelsel toe. En ook vervolgens naar het centrum van het Universum.
Kunt u ons hier een duidelijke uitleg over verschaffen, want voor velen is het nog abracadabra. En dit lijkt me toch erg belangrijk om te doen. Vooral om het op de "juiste" manier te doen.
Ik dank u.
Aartsengel Michael:
Geliefde kind van de Zon, geliefde ziel, geliefden, Laat mij Aartsengel Michael eerst en vooral beginnen met je een goede morgen toe te wensen. Een goede morgen vooral zonder zorgen. En daar hebben velen onder jullie wel een groot aandeel in, in deze zorgen.
Daarom geliefden, wil ik Aartsengel Michael jullie benadrukken dat jullie als Meesters jullie eigen heft in handen dienen te nemen.
Hoezo, zie ik jullie jezelf afvragen. Jazeker geliefde harten, ik bevestig hier de regel dat dit zo is. Jullie zijn Meesters, de meeste herkennen dit nog niet als zodanig, maar oefening baart kunst. En het is hoognodig de tijd om te gaan "baren" lieverds.
Wat mogen jullie baren? Jullie nieuwe ZIJN.
Hoe doen we dit? Door te DOEN!

dinsdag, juli 01, 2014

Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van Juli 2014


Juli 2014 Boodschap
Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van Juli 2014
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Juli 2014 verwachten?
De energie deze maand is gefragmenteerd. Er is een gevoel dat de dingen dermate snel uitbreiden dat zij te ver uitstrekken en uiteen vallen. Je mag gewaarworden dat verdeeldheid en fragmentatie zich deze maand voordoen. Deze fragmentatie is een reflectie van hoezeer jullie gegroeid zijn en doorgaan te groeien. Terwijl het enige uitdagingen zal verstrekken, is het niet noodzakelijkerwijs een moeilijke of schadelijke dynamiek.
Er is een vreemd gevoel van zowel leeg als overdreven gevuld te zijn op hetzelfde moment. Het is alsof er spanning aan het opbouwen is op een manier die de groei reflecteert die onderweg is. Het mag moeilijk zijn deze maand om de dingen aaneen te rijgen of hen bij elkaar te houden. Je mag gewaarworden dat relaties uit elkaar splitsen, je zou kunnen gewaarworden dat projecten schijnbaar uiteen vallen, en je mag het moeilijk vinden om goed op te schieten met mensen of elkaar te begrijpen. Je mag er zelfs mee worstelen om jouw gedachten en woorden aaneen te rijgen. De communicatie zal deze maand geforceerd zijn. Het is niet omdat er echte misvattingen zijn … het is omdat iedereen zo snel groeit dat jullie jezelf niet bij kunnen houden, laat staan elkaar.
Deze maand, zal het voor jullie allemaal belangrijk zijn om geduldig en vriendelijk te zijn. Het zal bruikbaar voor je zijn om je te focussen op één ding per keer en te proberen om kleine momenten van bevrediging te vinden in plaats van te wachten op het volledige plaatje om samen te komen voordat jij je tevreden voelt. Als je barmhartig zult zijn en gratievol de kleine successen accepteert wanneer zij komen, zal je ontdekken dat de maand tamelijk aangenaam is. Er is speelse energie overal waar jij je naartoe keert, en de kans om te genieten van jouw groei via spel en gelach. Je mag gewaarworden dat de leegte feitelijk over kan komen als een gevoel van vreedzaamheid als jij jezelf toe zult staan om te ontspannen en te waarderen wat er wel werkt, in plaats van je zorgen te maken over wat er niet werkt.