zaterdag, juni 28, 2014

Sandra Walter - De Naadloze Vermenging van de Dimensies - 27 Juni 2014


Sandra Walter
De Naadloze Vermenging van de Dimensies
27 Juni 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
De Verschuiving van Juni stelde niet teleur. We ontmoeten de markering op deze wonderbaarlijke Ascentie tijdlijn toen wij de dimensionale expressies vermengden. Het was naadloos, diepgaand en veranderde wederom alles.
Wij hebben een nieuw platform voor onze fysieke ervaring van de Multidimensionaliteit hier op geliefde Gaia. We ontvingen een enorme grote intensivering om ons inzicht te versnellen over wat er zich 18 maanden geleden voordeed aan het einde van 2012. Nu passen wij onze kennis van deze evenementen toe met het Nieuwe verstrekte Licht en bereiken eindelijk wijsheid. Het scheen als een lange reis te zijn, toen was het stoutmoedig, ogenblikkelijk on-gecreëerd voor het Nieuwe. Een naadloze verschuiving van het inzicht/de gewaarwording.
Wij zijn andere wezens, in een ander gebied van ruimte, die te maken hebben met andere energieën, creaties en veel gereedschappen welke wij in de planeet geplant hadden om ons tijdens deze overgang te helpen. Met dit diepe besef komt voor velen versnelling op het pad van Ascentie; verantwoordelijke creatie zal de test van Meesterschap zijn tijdens deze overgang.  
Er is absoluut geen oordeel aangaande andere ervaringen tijdens deze overgang. Dit is niet dezelfde ervaring van Multidimensionaliteit die wij in het verleden gehad hebben. Het is een fysieke versmelting, en in ons Meesterschap houden wij onze kaarten dicht tegen ons aan terwijl dit zich ontvouwt. Ik hoorde dat veel mensen een moeilijke tijd gehad hebben tijdens de Juni toegangspoort; misschien zal dit voor sommigen duidelijkheid verstrekken, en frustratie voor anderen. Het herhalen van de waarom's en de hoe's van het in niveau omhoog gaan voelt voor mij aan als gekkenwerk. Ik heb diep (gezond, onthecht) mededogen voor het collectief dat moeilijkheden tegenkomt met de Nieuwe dynamiek.

Aartsengel Zadkiel - Je Energetische Kanalen Zuiver Houden - Juli 2014 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiel
“Je Energetische Kanalen Zuiver Houden"
Juli 2014 / Linda Robinson


Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Wij worden vergezeld door Sananda (Yeshua) om het zuiver houden van jullie energetische kanalen te bespreken.
De binnenkomende energie voorziet jullie met vele kansen om naar hogere niveaus van bestaan te verhuizen en om nieuwe inzichten en ontwaking te ervaren. Dit proces is veel gemakkelijker wanneer jullie energetische kanalen zuiver en vrij zijn van oude of verouderde manieren van denken en bestaan.
Het zuiveren van jullie energetische kanalen kan vergeleken worden met het opruimen van de rommel op een snelweg. Je reis is veel gemakkelijker wanneer je op jouw weg niet om voorwerpen heen hoeft te navigeren. Wanneer jouw energetische kanalen zuiver zijn, kan je in een natuurlijk proces van ascentie naar hogere niveaus verhuizen.
Het opruimings- en zuiveringsproces begint met een verlangen om naar hogere niveaus te verhuizen. Je hebt vele concepten bestudeerd, en je bent je bewust dat er niveaus en werelden zijn voorbij jouw huidige staat van zijn. Dit besef heeft jou in staat gesteld om naar jouw huidige niveau te verhuizen, en het heeft je voorbereidt om zelfs hoger te rijzen. Een open geest houden zal jouw huidige concepten toestaan om uit te breiden en te veranderen, en dat nieuwe tevoorschijn kunnen komen als je ascendeert. Je wordt gepresenteerd met nieuwe informatie als je open blijft. De informatie is daar, en jouw openheid en ontvankelijkheid zal het toestaan om in/naar jouw besef/gewaarwording te komen.

vrijdag, juni 27, 2014

Weten dat Alles Goed Is - 26 Juni 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
Weten dat Alles Goed Is
26 Juni 2014 / Jamye Price

Geacht Wezen, als je creëert verander je de trillingsbalans op de Aarde. Wij horen de uitroep van frustratie, verwarring en soms zelfs verslagenheid als de wil van het collectief, de wil van het heden niet schijnt mee te werken met de toekomst die je nu wilt creëren. Jij bent een onontbeerlijk deel van het Leven; geëerd, gekoesterd en gerespecteerd als de Schepper die je bent. Je wordt ondersteund en onderhouden door de motor van het Leven en deze motor is in voortdurende beweging voorbij jouw concept van de tijd. Doch de tijd heeft diens stroming aan jou gegeven, het verweeft zich met jou en staat jouw focus toe om diens stroming en vorm te doordringen. Het reageert, het staat toe en houd jou op een spoor van beweging, beperkt tot dag en nacht, beperkt tot een collectieve klok. Jouw inzicht/gewaarwording en deelname aan deze motor van het Leven versmelt diens stroming in/naar de vorm. Jij creëert. Jij creëert met het collectief van het Leven, met de regels van het Leven.
Weten dat Alles Goed is is een andere manier van te zeggen, heb vreugde met de regels van het Leven. Liever dan ertegen te vechten of het voorwaarts te duwen, creëer zoals je stroomt, waarneemt en kiest. Observeer onophoudelijk de aanwijzingen welke de stroom en de vorm jou geven en kies opnieuw, kies opnieuw, kies opnieuw. Het leven is goed beveiligd om niet alleen door te gaan, maar ook om tot bloei te komen en uit te breiden. De boom graaft diep en schiet wortel in water zodat diens uitbreiding in/naar het Licht doorgaat met een kracht welke van het lichaam van de Aarde neemt en voeding geeft aan het Leven. Het leven wordt door de boom gediend, het wordt ermee gedeeld en het wordt verbeterd en in deze cyclus, geeft het ook terug aan het lichaam van de Aarde. Jouw ware bestaan is een cyclus van geven en nemen met het Leven en deze cyclus is heilig. Terwijl je ademt, eet en uitscheidt voer jij een cyclus uit van transformatie en dienstverlening welke andere aspecten van het leven omvat. Het is deze collectieve deelname welke jouw verbinding is, jouw keuze en jouw uitbreiding. Het leven nemend en nieuw leven gevend.

donderdag, juni 26, 2014

Aartsengel Michael - De Laatste Loodjes Wegen het Zwaarst - 25 Juni 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"De Laatste Loodjes Wegen het Zwaarst"

25 Juni 2014 / Rita Pulmans


Voel en zie jullie Goddelijke kern geliefden en duik erin!
Breng ALLES terug in je ge-weten en voel wat jij kunt doen.
Voel wie jij kunt zijn.
Een Goddelijk kind, wandelend op een Goddelijke Aarde.
Wandelend en handelend in Vrede, Liefde in je stralende Zelf.

Geliefde Michael,
Wij allen, de lichtstrijders, de grondtroepen zeg ik al schertsend, zijn zó moe!
Ik hoor van velen zeggen dat ze zo moe zijn, en dat het allemaal echt wel zwaar om te dragen wordt. Kunt U ons nog eens een woordje van kracht bieden?
***
Jazeker geliefde kinderen van de ongelooflijk mooie Moeder Aarde, ik Aartsengel Michael kan dit.
Doch geliefden, wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil?? Ik Aartsengel Michael gebruik deze uitdrukking die jullie zelf hanteren. Daar ik Aartsengel Michael en de Goddelijke wereld constateren (mag ik zo vrij zijn om dit woord te gebruiken?) dat velen nog steeds leven alsof er niets veranderd is. Alsof er niets veranderd kán worden. En dit laatste moet mij eventjes van het Goddelijke hart.
Ik Aartsengel Michael zie velen onder jullie uitermate je best doen om onze steeds aanreikende aanwijzingen op te volgen. Zoals de krachtige oefeningen, aangereikt door ons geliefd kanaal Ronna Herman en vele andere geliefde kanalen.

dinsdag, juni 24, 2014

De Schepper - 24 Juni 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Universele Liefde"
24 Juni 2014 - Jennifer Farley

Het onmiskenbare bewijs van Universele Liefde omringt jou; de manier waarop een ouder naar diens kind kijkt, de manier waarop geliefden elkaar aanraken, de manier waarop oude vrienden elkaar met een knuffel begroeten. Heb je nog steeds meer nodig?
Kijk naar jezelf! Het Universum creëerde jou met Liefde; jij bent Diens geschenk van Liefde aan jullie Aardse Vlak.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

UFO Vloot boven Astana in Kazakhstan - 20 Juni 2014UFO Vloot boven Astana in Kazakhstan
20 Juni 2014
Met dank aan Nolly ♥
Laten Chinese Ballonnen of Weer Ballonnen dit maar eens nadoen....

De Tsolianen - De Waarheid over Jullie Bestaan ~ Graven in de Kern ervan - 24 Juni 2014De Tsolianen
De Waarheid over Jullie Bestaan
Graven in de Kern ervan
24 Juni 2014 / Méline Portia Lafont

Picture credit: Dark_matter_stride_by_tchaikovsky

Opmerking van Méline:  Dit is een boodschap die mogelijk een paar keer gelezen moet worden om waarlijk in ons wezen opgenomen te worden. Als je het te moeilijk vindt om in je op te nemen of het te begrijpen, adviseer ik om het gedurende een poosje te laten voor wat het is totdat je gereed bent om dit beter op een ander nu moment te bevatten. Wie de Tsolianen zijn? Zie hun eerste twee boodschappen hier: De Tsolianen
***
Het is tijd dat wij meer, verder en dieper spreken en uitweiden over de waarheid van jullie bestaan. Wij spreken niet over het menselijke bestaan maar van dat van jullie Spirit, hetgeen jullie Essentie, Zelf of het Hogere Zelf noemen. Bestaan is een woord op zichzelf, uniek op diens eigen manier en aldus breed in diens betekenis. Het bestaat uit alles dat IS en tegelijkertijd kan het een uniek en enkelvoudig woord op zichzelf zijn.
Het is vanuit dat bestaan dat alles er in grenzen, in dieptes, in hoogtes en in gewicht doorheen kwam. Het bestaan begon vormen van bewustzijn aan te nemen, vormen van afscheiding, vormen van individuen, alsook van stralen, Licht, Donker, trillingen en frequenties. Het is dat waar wij allemaal uit gevormd werden en door en uit geboren werden. Zelfs Liefde werd geboren vanuit het bestaan aangezien het bestaan de levenskracht is en, net zoals al het andere, werd Liefde vanuit de Levenskracht van het bestaan geboren om die Liefde te ervaren en al het andere te zaaien vanuit de trilling, welke bekend is als de Alles Dat Is.
Donkere materie bevat in waarheid de creatie van alles, of beter gezegd die Bron welke het bestaan toestaat om zelfs maar te ZIJN/te BESTAAN. Het is dat bestaan, waar vanuit wij allemaal gemaakt zijn, dat alles werd vanuit de nietsheid hetgeen de allesheid onmiddellijk is: Omnil (Al - nietsheid)
Dus terwijl jullie voort avonturieren in de verschillende werkelijkheden en gebieden van bestaan, ontvangen jullie bepaalde graden van individuele vooruitzichten over of de schepping in diens vorm en werkelijkheid onderdeel is van jullie bestaan of dat van een ander die het bestaan samen met jou vormt. Dubieuze kwestie nietwaar? Het is dat wat wij noemen het mysterie van alles, wat wij in het Zelf handhaven aangezien wij allemaal hiervan gemaakt zijn. Nochtans is het onbegrijpelijk op jullie niveau van bestaan om dit waarlijk op te roepen.

maandag, juni 23, 2014

De Arcturiaanse Groep - Jullie Zijn Gereed om de Diepere Waarheid over Jullie Zelf te Omhelzen - 22.06.2014


De Arcturiaanse Groep
"Jullie Zijn Gereed om de Diepere Waarheid over Jullie Zelf te Omhelzen…"
22 Juni 2014 / Marilyn Rafaelle


IK BEN DAT IK BEN. Zeg deze woorden hardop en zeg hen geluidloos. Houd hen heilig en heimelijk in je hart en denk na over hun betekenis. IK BEN DAT IK BEN, (Het antwoord gegeven aan Mozes toen hij naar Gods naam vroeg) is een mystieke verklaring van diepgaande waarheid beschikbaar voor elke en iedere ziel, want allen zijn in en van de enige ENE. De mensheid is niet IK BEN, want het ego is slechts een illusionaire betekenis van wie en wat jullie zijn … een persoonlijkheid gecreëerd vanuit een bewustzijn van afscheiding. Deze heilige woorden resulteerden in marteling en de dood voor iedereen die hen uitsprak in vroegere tijden van onwetendheid, machteloosheid, en onderdrukking.
IK BEN DAT IK BEN werd verkondigd door verlichte Meesters door de tijden heen, maar werd over het hoofd gezien door de onontwikkelde massa's die niet in staat waren om de diepgang of de betekenis van hen te begrijpen. Het was en is nog steeds algemeen geaccepteerd dat deze verklaring alleen van toepassing is op een mannelijke God persoon, gemaakt in het beeld en gelijkenis van de man neerkijkend vanuit de hemel.
Dierbaren, jullie zijn gereed om de diepere waarheden te omhelzen, hen opnemend in jullie bewustzijn en hen van jullie makend. Als jullie rustig in meditatie zitten of alleen in een rustig bos wandelen, denk dan na over de betekenis van "IK BEN DAT IK BEN". Vraag jezelf; "Wat betekenen deze woorden echt? Zouden zij op mij van toepassing kunnen zijn? Wie is deze IK? Zijn ze waar?" Merk op dat de woorden niet zeggen, "Ik zal het zijn nadat ik gedurende een extra aantal jaren gemediteerd heb," of "Ik zou het kunnen zijn als ik gewoon harder zou werken" -- zij verklaren "IK BEN". Jullie zijn gereed voor deze stap dierbaren, de stap waarin jullie feitelijk beginnen om de diepere waarheid over jullie zelf te omhelzen en ophouden tijd te verspillen aan de oppervlakte van de metafysica (bovennatuurlijke).
De Arcturiaanse Groep wenst de opleving van het geweld te adresseren dat jullie de laatste tijd waargenomen hebben en herinneren jullie eraan dat dit de oppervlakte is van zeer dichte en zware energieën die gedurende eeuwen in bepaalde gebieden van de wereld vastgehouden werden. Wat eruit mag zien als een achterwaartse stap voor de mensheid is feitelijk de activiteit van het altijd verhogende Licht aangaande de lang vastgehouden schaduwen die opgeruimd moeten worden. Energieën van het verleden moeten ook als zodanig bekeken worden -- van het verleden, oud, afgelopen. Zij moeten ruim baan geven aan het nieuwe, want het enige leven en de enige macht die zij werkelijk hebben komt vanuit het universele geloof in hen. Dit is hoe de evolutie werkt.

zondag, juni 22, 2014

De Schepper - 21 Juni 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Verandering"

21 Juni 2014 - Jennifer Farley
Mijn liefste, beminde kind; raak niet van streek aangaande verandering. Het is alleen met een open en altijd aanwezig hart dat verandering zich gratievol en gemakkelijk voor kan doen. Het Universum is altijd zo vriendelijk als het zijn kan tijdens deze tijden echter, als je kiest om niet te luisteren, zullen de middelen sterker worden dan dat je leuk zou vinden. Wees gerust, lieve, wetende dat verandering … hoe uitdagend het ook mag schijnen te zijn in het moment, altijd voor jouw hoogste en beste is.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, juni 20, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 19 Juni 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 19 Juni 2014
HERVIND JE MACHT.
MAAK DE TAAK AF DIE JULLIE HIER WILDEN UITVOEREN.
GELOOF IN JEZELF.

Blossom: HALLO. Ik heb nu weer de kans om met jullie te praten en Vertrouw erop dat het jullie schikt.
Federatie van Licht: Inderdaad. We kunnen de conversatie hervatten en doen dat met alle plezier.
Ik droomde vannacht dat ik in de nachtelijke hemel een schip zag met kleurige lichtjes. Sommigen hadden het gezien en anderen niet … Maar, zelfs in mijn droom gaf het me een heel warm gevoel in mijn hart. Ik herhaal weer wat ik de vorige keer zei … het gaat niet om bewijs … het gaat om het WETEN dat dingen, wanneer je er bekend mee bent, kunnen veranderen en er zoveel meer vooruitgang geboekt kan worden.
Dit stellen we op prijs. Maar, ook wij herhalen … dat er veel gebeurt … ook al lijkt dat voor jullie op Aarde niet zo te zijn. Laten we het zo stellen dat, omdat van veel mensen de trillingen veel hoger worden … de plannen goed op koers liggen.
Onderschat niet de kracht van jullie Licht. Ieder van jullie is als een baken. Iedereen die zich bewust is van het LICHT en de WAARHEID van zichzelf is in staat dat wat hen niet dient minder te laten worden. Jullie werken ook voor degenen die momenteel verkiezen te blijven slapen. Liever dan verschuivingwerk te doen … Echter, de verschuiving verandert zijn werkers niet.
JULLIE HOUDEN HET LICHT VAST.
JULLIE ZIJN HET LICHT.
Jullie worden datgene, wat jullie je alleen maar hadden verbeeld. En NU … wordt dat wat jullie je verbeeldden werkelijkheid.
BLIJF GELOVEN IN JE DROMEN.
HOUD VAST AAN JE GELOOF.
WEET in jezelf … dat jullie, met elke ademhaling waarbij LIEFDE wordt losgelaten … ALLES helpen dat zich beweegt in dat wat van het hoogste LICHT is.
Liefste vrienden op Aarde … de duisternis die jullie stemming deed zakken, heeft al te lang geheerst.
NU bij de opkomst van de Nieuwe Tijd … zijn jullie in staat om alles dat jullie terneer drukte los te laten.
Oké … deze woorden zijn absoluut mooi en dank je wel daarvoor. Zij komen … waarlijk … van een plaats waar LIEFDE en verheffing heerst. Maar … met respect voor het geven van deze Hoge vibratie … wat ook jullie bedoeling is … als ik dat mag zeggen … Ik kan op elke willekeurige channeling van de laatste zes jaren klikken en jullie zeggen daarin min of meer hetzelfde. Zes jaren zijn voor jullie … misschien een oogwenk. Zes jaar is voor ons … een erg lange tijd … om te blijven doorgaan … en deze opwekkende woorden te horen … terwijl wij in feite niet veel verandering zien … die wij op grotere schaal verwachtten.

woensdag, juni 18, 2014

Lady Portia / Méline Portia Lafont - Initiatie naar Lichtlichaam~Kristallijne Structuren - 16 Juni 2014Boodschap van Lady Portia / Méline Portia Lafont
Initiatie naar Lichtlichaam
 Kristallijne Structuren
16 Juni 2014
Dierbare harten,
Wij worden geïnitieerd in/naar de Hogere Niveaus van ons wezen en Licht, waar de intrinsieke delen van ons wezen socialiseren en co-creëren met de zuivere en kristallijne structuren van ons nieuwe Zelf. Dit wordt genoemd ons hernieuwde Zelf, aangezien wij gebaad worden in het binnenkomende Licht en met codes die ons gehele Zelf en onze belichaming in/naar een dieper besef, een meer geëvolueerd bewustzijn en een volledig ander niveau van bestaan met betrekking tot ons voertuig/onze belichaming herstructureren.
Golven van integratie samen met golven van onderdompeling in/naar het Licht brengen wederom onze focus naar de vermenging met onze Hogere Niveaus, onze IK BEN Aanwezigheid, onze Zonne Christus en ons Gechristende Zelf. Deze initiaties helpen ons bij de her-belichaming van onze Gechristende en IK BEN bewustzijn, om zo de herstructurering van onze Lichtsjablonen uit te voeren om in staat te zijn het Zuivere Kristallijne Lichtlichaam uit te stralen waarin onze voertuigen en het bewustzijn veranderen.
Aangezien alles tijd neemt, processen en niveaus, is dit niet anders en omdat wij werkelijk te maken hebben met een fysieke aanwezigheid hier, ons voertuig, is het belangrijk om op dit proces te focussen door de initiaties toe te staan, er doorheen te gaan en te integreren waar de energieën en wezens van Boven ons mee helpen tijdens dit proces.

dinsdag, juni 17, 2014

Aartsengel Michael: Over de Waterherverdeling op Aarde + Meditatie - 14 Juni 2014 / Rita PulmansAartsengel Michael
Over de Waterherverdeling op Aarde
+
Meditatie
14 Juni 2014 / Rita Pulmans
"Stel je niet te bescheiden op, als het gaat om je Krachten aan te boren.
Weet dat het zo is.
Weet dat ik Aartsengel Michael dit jullie Nu bevestig.
Jullie Heilige Krachten zijn steeds aanwezig gebleven en NU is het de tijd om ze terug in herinnering te brengen."

Geliefde Aartsengel Michael,
Djwhal Khul zegt het volgende in een channeling over waterherverdeling:
-"Je wilt naar het water kijken en de minerale inhoud van het water en of het water wel of niet naar de juiste plaats gaat.
-"Je kunt op die manier water dus bewust rond bewegen. Je kunt het ook bewust rondom de planeet bewegen zodat gebieden met droogte stromen en meren beginnen te krijgen die zich opvullen en waterbronnen die zich opvullen enzovoorts.
Dus deze week is de focus op het water en speel met het water en alsjeblieft breng mineralen en elektrolyten (zouten) in het lichaam. 
Prima dierbaren, zoals altijd, dank je wel en mijn liefde naar jullie."-
Djwhal Khul 
Tekst uit een channeling van Rev. Terri Newlon
Volledige tekst te lezen in link: Water Verplaatsing
Mijn vraag is nu vooral: graag uw advies in verband met de waterherverdeling op Moeder Aarde. Daar onze geliefde Meester Dwjhal Khul het reeds goed heeft uitgelegd, wat te doen in het lichaam voor wat waterherstelling betreft. Hoe kunnen wij hierin helpen, ditmaal om de waterverdeling op Moeder Aarde te herstellen?
Aartsengel Michael:
Geliefde harten,
Aartsengel Michael glimlacht bij deze woorden: Jullie geliefden zijn geen "waterharten" maar harten uit vlees en bloed. Doch lees hierin dat bloed een watersubstantie (plasma) heeft van 55 procent.
(Rita: Het plasma, serum is verantwoordelijk voor ongeveer 55 procent van het bloed en bestaat voornamelijk uit water. Ons bloed bestaat uit zo´n 83% water!)
AEM: Daarom geliefde harten is het een belangrijk gegeven om even bij stil te staan. Het fysieke hart is een hart dat onderhevig is aan het emotionele hart, aan het etherische hart, aan het sub-normale hart.

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 12 Juni 2014Een Uur met een Engel - 12 Juni 2014
Aartsengel Michael
"De Moeders Essentie Binnenin en Buitenom Botsen op Elkaar"

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt". Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Dank je wel, Graham en, Linda, we hadden de Tsunami van Liefde Livestream op zondag. Wat was jouw ervaring daarvan? Wat heb je gehoord en wat kunnen we verwachten nu dat de Tsunami alsmaar toeneemt?
Linda Dillon: Wel, dank je wel voor het vragen, Steve. En het is geweldig om hier weer te zijn. Het is een verbijsterende ervaring geweest, ik denk niet alleen voor mij, want in principe kwam Moeder Mary bij me in wonen - wel, ik dacht dat zij gedurende een week bij me zou zijn - maar ze is nog steeds hier. Maar de ervaring die mensen, wat betreft de Tsunami van Liefde, medegedeeld hebben is ongelooflijk geweest.
In feite, één van de dingen waar wij altijd naar zoeken, als onze menselijke zelf, zijn deze wegwijzers, en feitelijk schreef ik daar een artikel over vanochtend. Moeder Mary had om 1000 Golfrijders gevraagd om op te komen dagen en dat ging zijn in de ruimte van een paar dagen, 3 dagen, en hoewel mijn menselijke zijde vragen en twijfels had, ging ik ervoor en plaatste ik de oproep, en natuurlijk hielp jij me op "Het Gouden Tijdperk van Gaia" en Louisa en al haar vertalers hebben enorm geholpen.
Maar op de dag van het evenement, hadden we zelfs niet de helft van zoveel mensen die zich geregistreerd hadden om deel te nemen, maar toen de aantallen binnenkwamen in termen van hoeveel mensen feitelijk geklikt hadden op het evenement, als het ware, hadden we 1139.
Dus, we kregen onze 1000 Golfrijders en toen, de volgende dag, toen het eenmaal in Australië insloeg, hetgeen een gigantische registratie was, hadden we … oh, ik weet niet … op de vroege ochtend hadden we meer dan 600. Dus de reactie is fenomenaal geweest. Ik ben er niet zeker van hoe deze mensen de link krijgen en om eerlijk te zijn geef ik daar ook niet om. Ik ben gewoon opgetogen.
Wat de mensen schrijven en zeggen is dat zij niet alleen een grote spirituele ervaring hadden, maar dat zij zich ook in hun fysieke lichaam veranderd voelden, in hun fysieke werkelijkheid, in hoe zij zich voelen om in leven te zijn rechtstreeks naar de ware kern.
Nu zijn er sommige mensen, en ik zou willen vermoeden dat dezen de mensen zijn wiens zielcontract het is om te helpen voor het collectief op te ruimen, die door fenomenale opruimingen heengegaan zijn, opruimingen en reinigingen die groter zijn dan een eenvoudige individuele opruiming, specifiek na al het werk dat we gedaan hebben.

zondag, juni 15, 2014

Mary - Zonder Jou Zijn Wij Niet Compleet - Juni 2014 / Pamela Kribbe


Mary
"Zonder Jou Zijn Wij Niet Compleet"
Juni 2014 / Pamela Kribbe

Ik Ben Mary die spreekt. Ik groet jullie allemaal met Liefde vanuit het hartbewustzijn dat momenteel de Aarde omringt en altijd sterker doordringt. Jullie zijn onder de eerste mensen om dit hartbewustzijn te ontvangen en om het naar de Aarde en de mensen rondom jullie heen te zenden, en wij bedanken jullie daarvoor. Accepteer onze dankbaarheid, want jullie zijn een kanaal voor een nieuwe energie op Aarde.
Jullie zijn moedig, jullie hebben de keuze gemaakt om hier en nu op de Aarde te zijn in een tijd wanneer veel verandert voor het goede, maar er zijn ook vele dingen die naar boven komen die pijnlijk zijn in de vorm van oud verdriet en grieven. Zij komen in deze tijd naar het oppervlak op een extreme manier, en, ja, ook binnenin jullie.
Jullie dragen allemaal jullie eigen persoonlijke geschiedenis die ver door vele levens heen teruggaat. Jullie zijn heel vaak op de Aarde geweest, en iedere keer hebben jullie geprobeerd om jullie diepste inspiratie te realiseren, hetgeen jullie voornaamste wens is om hier op Aarde te zijn. Omdat jullie zo verbonden zijn aan deze planeet, jullie zijn hier als een "kind" gekomen die wil groeien en leren en, tezelfdertijd, zijn jullie ook ietwat een "ouder" voor de Aarde, de beschermers die het leven koesteren met jullie aanwezigheid. Dus jullie zijn zowel het "kind" als de "ouder" in jullie relatie met de Aarde. Op dit moment in de tijd, wil de Aarde jullie dwars over de brug heen naar een nieuw bewustzijn dragen, naar een nieuwe werkelijkheid, naar een leven vanuit het hart.
Op hetzelfde moment, zijn er engelen en gidsen in de kosmische sfeer rondom de Aarde die jullie willen ondersteunen. Wij zijn zeer bewogen terwijl we naast jullie staan en jullie spiritueel omarmen. Jullie zijn ons zo dierbaar, omdat jullie degenen zijn die het werk doen, hier en nu, op Aarde. Echter, jullie hebben nog steeds vaak zoveel twijfels, omdat jullie te kampen hebben met oude angsten.
Jullie zijn aan het einde gekomen van een specifiek pad van levensspannen; jullie voltooien een cyclus. In via de vele levens die jullie op de Aarde geleid hebben, hebben jullie geleidelijk de overgang van het egobewustzijn naar het hartbewustzijn gemaakt. Egobewustzijn is feitelijk een zwervend bewustzijn, een bewustzijn dat zich niet langer realiseert waar het thuishoort en waar het vandaan komt. Het is een losgesneden, afgescheiden en eenzaam bewustzijn in het Universum. Vanwege dit, is het overwonnen door de angst, en vanuit die angst, probeert het kleine ego zich aan een bepaalde controle over het leven en diens omgevingen vast te houden. Jullie probeerden dat ook te doen op jullie lange reis naar zelf-realisatie. Het egobewustzijn maakt deel uit van die cyclus, een fase in jullie evolutie.

De Schepper - 14 Juni 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Alleen Zijn"

14 Juni 2014 - Jennifer Farley
Eén van de meest betekenisvolle geschenken die je aan jezelf kunt geven is de bekwaamheid om alleen te zijn en er volkomen OK mee te zijn. Mensen, van nature, zijn sociale schepselen … echter; het alleen zijn kan jou leren om jezelf bij jouw eigen standaards te definiëren. Neem de tijd om te begrijpen en te weten wie je werkelijk bent zonder de invoer van buitenaf. Als je het niet plezierig vindt wat je ziet of voelt, geeft dit jou een prachtige kans om het te veranderen. Mijn liefste kind; groei komt in alle soorten van verschillende pakketten … verken hen allemaal!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, juni 14, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 13 Juni 2013


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 13 Juni 2013
Hoe Gelukkiger Jullie Jezelf Toestaan te Worden … Hoe Eerder het Systeem zal Vallen
Blossom: Eindelijk ben ik thuis vrienden en kan ik weer met jullie contact opnemen. Wat heeft mijn ziel de laatste drie maanden een geweldige reis gemaakt. Zijn jullie thuis?
Federatie van Licht: Wij zijn altijd thuis, geliefde. Want wij leven in onze Vrede … en dit is derhalve wat wij kennen als thuis. Velen VOELEN dat zij het pad naar huis bewandelen en toch … zouden wij willen zeggen dat men al thuis is. Het is een kwestie van bij het haardvuur zitten en door de vlammen van Liefde staren … wil men WETEN waar men is.
Dus … willen jullie zeggen dat … wij nooit weggegaan zijn?
Het gaat om de interpretatie. Want hoe zou men het zelf kunnen verlaten? We zouden liever zeggen dat men het zelf kan kwijtraken … maar men kan het nooit … en te nimmer … verlaten.
Jullie ziel … dat wat Liefde is in het zelf van LIEFDE … is AL WAT IS.
Dat wat jullie hebben ‘verkozen’ te ervaren binnen de begrenzing van de menselijke vorm … kan jullie bij tijden het GEVOEL geven dat jullie ver verwijderd zijn van wat jullie WETEN dat juist is in DAT WAT JULLIE ZIJN. Maar wij zeggen … dat jullie slechts “verkiezen” om te experimenteren … te ervaren … wat jullie niet zijn … zodat jullie het leren KENNEN door het contrast.
Maar jullie hebben gezegd dat wij hier zijn om ons en Moeder Aarde in de nieuwe Gouden Eeuw te helpen komen …
En jullie voldoen met veel elan aan dit doel. Zelfs al ‘lijkt’ het bij tijden anders te zijn.
Laat ons wat opfrissen. Het zielezelf kan niet stilstaan. Het is een altijd uitdijend LICHT VAN HET ENE dat, als men op Aarde is, wordt ervaren door individualiteit. Ja. jullie stemden ermee in om te helpen bij het Ascenderen van jullie planeet Aarde … maar het is ook zo dat jullie het niveau van Liefde van jullie ziel enorm kunnen laten groeien … door dit te doen.
Jullie hebben gezegd dat wij uit de Zuiverste Hoogste Goddelijke Liefde voortkomen. Dat is wie wij zijn. Kunnen jullie dan verklaren hoe we dat kunnen laten groeien? Als wij van oorsprong van het Hoogste zijn … is dat logisch?

vrijdag, juni 13, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 6 - De Universele Wetten - Deel 2 - 20-05-2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 6 - De Universele Wetten - Deel 2 


20 Mei 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Commandant Ashira van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies is vandaag terug om met onze discussie over de Universele Wetten door te gaan - hoe wij hen zouden kunnen aanroepen en wat we kunnen verwachten wanneer we dat doen. Hij deelt ook met ons het Galactische perspectief over de manier waarop de dingen werken, en het voelt als een andere kans om gewoon op de Goddelijke Orde te vertrouwen zodat wij verder kunnen met het leven zoals het altijd bedoeld was om te zijn.
Er gebeurt zoveel dat het moeilijk is om het allemaal bij te houden en ik geef toe dat mijn "ruimtelijkheid" meer in het oog springend wordt terwijl mijn focus scherper en eenvoudiger wordt terwijl de dagen arriveren. Misschien kunnen we een update krijgen over hoe de dingen vooruitgaan omdat het aanvoelt alsof de gehele wereld veranderde sinds we voor het laatst een uitzending deden.
--- Gesprek tussen Linda en Suzanne plus de meditatie niet vertaald ---
Ashira: Groeten, Ik Ben Ashira, Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies en, zou ik mogen zeggen, een geliefde vriend zo onderhand. Welkom, welkom mijn familie, mijn vrienden, mijn bondgenoten, mijn broeders en zusters, welkom en dank je wel om mij weer terug uit te nodigen.
SM: Graag gedaan.
Ashira: Weet je, het is ook een genoegen voor ons, het is iets van een gebeurtenis omdat als wij met jullie delen - niet alleen informatie - ja, de informatie is waardevol omdat hoe meer jullie over ons begrijpen, hoe wij denken, hoe wij leven, hoe wij te werk gaan, hoe beter jullie voorbereid zijn om ons te ontvangen.
Wij zijn in zoverre bevoorrecht geweest, aangezien wij waargenomen en met jullie allemaal gesproken hebben over de meer subtiele niveaus, gedurende vele, vele, vele jaren. Dus het is onze vreugde dat jullie dit tegen ons zeggen en de deur hebben geopend en zeiden, "Laat ons jullie beter leren kennen en over wat voor soort dingen jullie afweten dat voor ons van waarde zou kunnen zijn om daar ook vanaf te weten of te begrijpen of eenvoudig ons perspectief te veranderen in termen van hoe wij naar iets kijken?" En dat is fundamenteel wat deze conversatie, die wij gehad hebben over de Universele Wet, omvatte.
Ja, jullie werden en jullie worden ingezaaid met de Universele Wet maar wat jullie ook doen in jullie ontwaking, in jullie zeer rappe vooruitgang, is dat jullie zeggen, "Ja, dat is allemaal zeer prima en goed, oké ik heb het gesnapt, ik heb het boek, hoe werkt het, hoe zet ik het in werking?"

woensdag, juni 11, 2014

El Morya: De Verhoging van het Niveau van het Menselijke Collectief bevindt Zich in een Opvoerende SnelheidMeester El Morya
De Verhoging van het Niveau van het Menselijke Collectief bevindt Zich in een Opvoerende Snelheid
10 Juni 2014 / Méline Portia Lafont
Begroet de reis van Ascentie en deze wonderbaarlijke ontvouwing. De Planetaire Ascentie is voor jullie aanstaande en dit is de meest betekenisvolle procedure ooit. Wanneer jullie door de sluiers van de illusie heen gaan nemen jullie diens Gouden Licht van bewustzijn waar, van creatie en van het zijn/bestaan, want Gaia is aan het ascenderen. Jullie kunnen de lagen van het oude voor Gaia afschudden, door deze Gratievolle missie toe te staan richting diens voltooiing te reiken en te groeien, hetgeen de beëindiging van haar oude werkelijkheid van bestaan/zijn impliceert.
Het is ook wat jullie in het Nu doen, jullie allemaal, terwijl jullie je eigen lagen van de dualiteit en de oude werkelijkheid van bestaan van jullie afschudden. Dit proces en deze ontwikkeling is wat wij Ascentie noemen, aangezien het staat voor de vernieuwing van jullie authentieke Zelf. Dit overtreden van de grenzen van het oude, dat wat wij noemen de sluiers van de illusie, staat Gaia toe om in Haar wedergeboren Zelf te staan hetgeen jullie nieuwe wereld van creatie als een collectief zal zijn.
Allen moeten in één trilling staan, allemaal tezamen, en dat is de trilling van Liefde, van vergiffenis en van respect voor al het leven en voor alle wezens. Het is de Kosmische Bron die aan de touwtjes van jullie planetaire en persoonlijke evolutie trekt zodat jullie in de trilling zijn die jullie moeten handhaven op een constant niveau om dat Zelfmeesterschap binnenin jezelf te ontdekken. Dit brengt jullie allemaal naar een hernieuwd besef en naar de ontdekking van jullie authentieke zelven waar jullie de Nieuwe Aarde wedergeboren in jullie eigen werkelijkheid brengen.

Een Volgende X1.0 Klasse Zonne Vlam van het Actieve Gebied 120878 - 11 Juni 2014Een Volgende X1.0 Klasse Zonne Vlam van het Actieve Gebied 120878
11 Juni 2014


Het Nieuwe Actieve Gebied 12087 welke bezig is te draaien naar de Aarde Gerichte Zijde van de Zon, aan de Zuidoost zijde, gaat door met het loslaten van enorme grote Zonne Vlammen. Na de twee X-Vlammen van gisteren produceerde dit actieve gebied diens 3de grote zonne-uitbarsting binnen 24 uur met een X1.0 geregistreerd om 9:06am UTC. ( = 11:06 uur NL/B) De uitbarsting van vandaag heeft geen sterke geassocieerde CME, aangezien de uitbarsting zelf kortdurend en impulsief was.

De Berichtgevingen van God - Leven in de Hemel - 5 Juni 2013 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
"Leven in de Hemel"
5 Juni 2013 / Yael en Doug Powell
Geliefden, jullie zitten diep in het midden van een zeer wonderbaarlijke verschuiving, waar alles aangaande jullie leven gaat veranderen. Waar jullie achterlaten hoe het aanvoelde om te leven in een wereld gecreëerd door de gedachte - plat, lineair en buiten jullie gefocust, en jullie gaan het hologram van Liefde binnen waar alles rijk is, multidimensionaal en zo prachtig. Het is alsof de gehele Schepping bij jou aanwezig is en jij als een oceaan van liefde beweegt. Alles is gevuld met inspiratie en verheffing. En alles dat je aanraakt is gevuld met vreugde. Jullie wereld is zacht en Liefde is beschikbaar, net zo aanwezig als de lucht die jullie inademen, net zo krachtig als jullie hartslag.
Als je het geschenk van het leven van Mij in ieder moment aanneemt wanneer je leeft in de wereld van het hart, is ieder moment een vervuld geschenk. Liefde komt naar jou toe in iedere gedaante dat het hart kan voelen en het Licht van God kan creëren. Je leeft werkelijk in de Hemel waar de focus van het hart alles naar jou toebrengt, dat jou het geschenk van liefde zou kunnen geven. En de gemeenschap van Liefde groeit organisch rondom jou heen als jouw geopende hart en handen om Mijn overvloed te ontvangen. Alles is moeiteloos en gemakkelijk en je kunt de levende resonantie van de zuivere oneindigende Liefde voelen.
Het verschil in deze werelden is werkelijk fenomenaal. Jullie zijn precies gereed op het punt tussen de twee in. Jullie hart roept naar jullie om thuis te komen naar de werkelijkheid van Liefde, om de waarheid van alles dat jullie zijn te openen en te ontvangen. Om deze Liefde toe te staan om in jullie de meest alles-bezighoudende vreugde te ontsteken, de meest alles-inbegrepen dankbaarheid en de diepe oneindige gemeenschap met Mij.
Jullie zijn bedoelt om het hart van deze relatie te zijn. Om dat te zijn wat het geschenk van het leven erkent, terugkerend naar Mij in het diepste besef van wat in het Nu ontvangen is. Hoe schitterend is het geschenk van het leven? Kunnen jullie de vuren van creatie, letterlijk, binnenin jullie voelen. Dat kunnen jullie. En als jullie dat doen, herinneren jullie je dat het leven dat Ik Ben in jullie tot bloei komt, als jullie, als het hart van God dat jullie zijn. Alle kracht/macht, al de Liefde, alle energie van het hologram is gefocust in het centrum van het hart dat jullie met Mij delen, met de gehele mensheid en met de krachtige reflectie van jullie Liefde die genoemd werd de Tweeling Vlam.
Wanneer je doorkrijgt, zelfs gedurende een moment, dat de explosie van het leven zelf de essentie van jouw wezen is, herken je in een flits van intuïtie dat niets in de wereld van het ego jou vast kan houden, want jij bent de kracht/macht van Liefde. Jij bent de macht/kracht van God Ik Ben. En jij bent de machtige kracht van het leven dat altijd van zichzelf geeft.