woensdag, april 30, 2014

De Schepper - 30 April 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Het Geluk Binnenin Jou"
30 April 2014 - Jennifer Farley

Wat is geluk? Sommigen van jullie bekijken het als de één of andere ongrijpbare emotie dat zal gebeuren wanneer je de juiste partner hebt, het juiste beroep, de juiste dingen of de juiste spirituele familie die jou omringt. Mijn geliefde, geluk is altijd binnenin jou geweest! Je hoeft helemaal niets te doen om het te "laten" gebeuren.
Neem vandaag de tijd, verstil jezelf en luister … geluk zingt diens eigen lied in jouw ziel. Wanneer je het eenmaal hoort, is er geen enkele manier om het niet te horen. Het is slechts een kwestie van het te herkennen en de melodie te leren. Wanneer je dat eenmaal doet, zal je in staat zijn het voor iedereen hardop te zingen.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Verduisterings 'Portaal naar het Goddelijke' ontsluiert een Nieuw Mozaïek van het Menselijke Bewustzijn - DL Zeta


Verduisterings 'Portaal naar het Goddelijke' ontsluiert een Nieuw Mozaïek van het Menselijke Bewustzijn
30 April 2014 / DL Zeta

Een portaal naar het goddelijke opent deze week dankzij de enorme invoer van spirituele energie die op de vleugels van de Nieuwe Maan Zonsverduistering arriveerde. Deze energie, samengevoegd met de Volle Maan Maansverduistering eerder deze maand en het Kardinale Grote Kruis, opent een unieke deuropening. Dit is waarlijk een veelbelovende tijd, een heropstart signalerend in het menselijke bewustzijn. De energieën van deze verduistering verenigt Hemel en Aarde, een goddelijk portaal creërend welke ons in/naar een grotere communicatie met de hogere dimensies brengt. Dit portaal zal open blijven gedurende de volgende zes maanden.
De stappen die wij nemen op ons spirituele pad tijdens deze opening zullen de rest van onze levens gestalte geven. Dit is een periode die de kans aanbiedt om tegelijkertijd vrij te treden van de oude energieën die ons niet langer meer dienen en om individueel en collectief een stevige stap voorwaarts te zetten op het pad van wat het volgende voor ons is.

Zelf-Ontdekking en Snelle Manifestaties markeren deze Tijd
Verduisteringen brengen kolossale veranderingen op gang die bedoeld zijn om nieuwe patronen op hun plaats te zetten. Dit is een tijd om de oude patronen af te breken en nieuwe patronen te bouwen. Het is geen goede tijd om belangrijke veranderingen te maken aangezien ons perspectief, begrip en inzichten dramatisch mogen veranderen in de weken die de verduisteringsreeksen opvolgen. De invloeden van deze verduisteringsreeksen worden deze week zeer intens gevoeld, maar zullen niet eindigen tot aan de Volle Maan in Stier op 7 November.  
Omdat verduisteringen een geconcentreerde, intense ervaring brengen, mag een grote hoeveelheid in de ruimte van slechts een paar dagen ingepakt zijn. Dingen die in de wacht stonden, geblokkeerd waren, mislukten om te manifesteren in de afgelopen weken en maanden mogen zich nu met warp snelheid manifesteren. Bezoek jouw intenties dagelijks opnieuw en update hen. De periode vanaf nu tot aan vroeg in November zal een belangrijke periode van zelfontdekking en zelfontwikkeling zijn wanneer het universum alle inspanningen aanzienlijk zal ondersteunen om een belangrijke groei in jouw leven op te bouwen. Profiteer van deze periode. Benader iedere dag als een groot geschenk en een hernieuwde kans om het leven van jouw dromen te leven.  

Vanuit de Boodschappen van God - 28 April 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
28 April 2014 / Yael Powell

Kijk uit, geliefden, voor de subtiliteiten van het ego. Het mag je vertellen dat je God bent, dat wij Eén zijn en daarom, het prima is om te creëren wat het ego wilt omdat het toch sowieso allemaal hetzelfde is, nietwaar? Voel je hart en laat Mij binnen, want alleen Ik kan jou de werkelijke Wil van de Liefde tonen, en jou optillen in deze trilling die ervoor zorgt dat jouw spirit hoog vliegt en jouw hart zich overgeeft aan het levende moment voorbij alle gedachten in de volledigheid van de levende aanwezigheid, wanneer al het leven jouw naam zegt. Het is de ene naam die wij delen welke alleen het hart zich herinnert. Alleen het hart kan deze resonantie van eeuwige Liefde vasthouden, van eindeloze extatische vreugde en perfecte kracht, de kracht om in dienstverlening te leven voor de Wil van de Liefde terwijl het zichzelf in ieder moment voor het grotere goed geeft, aan de levende Ene, het leven dat allen delen.

 Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-04-28 | Circle of Light www.circleoflight.net

dinsdag, april 29, 2014

Aartsengel Michael via Ronna Herman: Nieuwe Stralen van Geïndividualiseerde Expressie - Mei 2014


 
Aartsengel Michael
"Nieuwe Stralen van Geïndividualiseerde Expressie"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-05-2014 (Mei 2014)

Geliefde meesters, wij zullen doorgaan met onze terugblik en uitbreiding aangaande sommige van de meest belangrijke technieken en informatie die wij jullie gedurende de voorbije tweeëntwintig jaren gegeven hebben. Het is tijd om vele van de oude beperkende gedachtevormen en structuren die jullie als jullie persoonlijke werkelijkheid geaccepteerd hebben los te laten, te transmuteren of op te waarderen. Als je enige tijd zult spenderen in meditatie en contemplatie, het overzien van de structuren die jullie gecreëerd hebben in jullie derde/vierde dimensionale werkelijkheid, hetgeen de mentale, emotionele, fysieke en zelfs enige van de spirituele beperkingen omvat, zullen jullie snel vaststellen dat het tijd is om vele van de knevels los te laten die jullie gebonden houden zodat jullie snel en stijlvol in/naar de uitbreidende, bekrachtigende wereld van de toekomst mogen verhuizen.
Velen van jullie hebben het gevoel alsof jullie in de definitieve etappe zitten van een lange, moeilijke race en dat jullie energie en enthousiasme tanende zijn. Jullie raken steeds meer ontgoocheld met de glamour van jullie wereldse bestaan, en de dingen die jullie normaal gesproken stimuleren lijken ietwat vaal geworden en saai. Het is omdat jullie in en uit twee enorme verschillende werkelijkheden of diverse dimensies in één keer verschuiven, en jullie vier lagere lichaamssystemen (fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch), proberen zich aan te passen en bij te komen met jullie Ziel/Spirituele Zelf. Dit heeft veel stress en spanning op jullie aardse voertuig geplaatst.
Een groot aantal van jullie hebben en maken een kwantumsprong in/naar het galactische bewustzijn, waardoor jullie oude wereld/staat-van-zijn veel sneller wegvalt dan dat jullie de verfijnde energieën/trillingen en concepten van jullie nieuwe hogere frequentie-bestaan kunnen integreren. Als jij je er bewust van wordt aangaande wat er plaatsvindt, zal je niet zo gestrest en verward zijn. Geloof ons alsjeblieft wanneer wij zeggen, dat verlichting ophanden is. Eén van onze grootste wensen is om jullie te helpen bij het proces zodat jullie overgang met gemak en gratie voltooid kan worden. Gedurende deze vele voorbije jaren, was dat het waar veel van de informatie, meditaties en oefeningen die wij jullie gaven over ging: het transmuteren van oude negatieve energiepatronen. Dit proces is noodzakelijk om ruim baan te maken voor de infiltratie en integratie van de ijle cellen van het ScheppersLicht--de hogere frequentie, krachtige nieuwe Stralen van de Geïndividualiseerde Expressie van de Opperste Schepper.
Het eerste gedeelte van dit proces was het bouwen van je Piramide van Kracht/Licht in de vijfde dimensie. Toen je deze wonderbaarlijke plaats gecreëerd had, plaatste je het decor voor de kwantumsprong waar we over gesproken hebben. De schitterende verfijnde energieën van de Opperste Schepper kunnen niet rechtstreeks omlaag gestraald worden naar de Aarde of in/naar de derde-/lagere vierde dimensionale omgeving. Het merendeel van de mensheid en een groot aantal aan plaatsen op de Aarde zijn nog steeds niet gereed voor dit geschenk; het zou teveel chaos creëren onder de massa's en voor jullie planeet. Daarom, moet het dramatisch omlaag gebracht of gefilterd worden op een manier zodat het toegankelijk zal zijn voor iedereen en voor het grootste rendement.

Aisha en de CC's - Een Korte Energie Update - 29 April 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
29 April 2014

Vandaag zal de Zon jullie wederom met gunstige geschenken overgieten, en zelfs als deze dag er minder dan gewoon voor sommigen van jullie uitziet, is het nochtans gewoon eentje in een lange lijn van extra krachtige dagen, tjokvol met overheerlijke traktaties voor jullie innerlijke wezen. Laat ons dit uitleggen.
Zoals velen van jullie al opgemerkt hebben, kan die innerlijke dialoog tussen jullie innerlijke wezen en dit externe Licht bij tijden koortsachtige hoogtes bereiken, en wij bedoelen dat ook in een zeer letterlijke betekenis, aangezien enige van de reacties, door de wrijving veroorzaakt door deze binnenkomende raketten en jullie eigen energetische gebied, inderdaad behoorlijk veel hitte binnenin jullie fysieke lichaam kan creëren. Andere reacties kunnen ook overduidelijk zijn, en zoals wij al in een eerdere brief besproken hebben, kan het gevoel van duizeligheid nu zeer wel overheersend zijn, en mogen jullie je voelen alsof je op een onstabiele bodem, in iedere betekenis van het woord, rond beweegt.
Nochtans, zijn deze slechts symptomen van het werk dat in voortgang is, met een nadruk op voortgang, en als zodanig, zoemt jullie lichaamssjabloon met activiteit geholpen door al deze kleine pakketjes van interstellaire energie. Deze behulpzame regen van kleine vonken, helemaal opgezet om jullie allemaal volledig in lichterlaaie te zetten met de helderste lichten die tot dusverre op deze kusten gezien werden, zullen doorgaan voor nochtans een behoorlijke poos, en zelfs als jullie misschien denken dat onze woordkeuze per vergissing was toen wij dit 'overheerlijk" noemden voor jullie innerlijke lichaam, is dit werkelijk manna vanuit de hemel. Want dit is in alle aspecten de verfrissende lenteregen waar het gedurende zo'n lange tijd op gewacht heeft, en nu, drinkt het dit allemaal waarlijk in, genietend in iedere enkelvoudige molecule van Licht dat op diens weg komt door middel van de externe werelden. En dus, wat jij als een "passagier" binnenin dit verbazingwekkende fysieke voertuig mag ervaren als een soort van 'reisziekte' is wederom alleen een symptoom van een enorme grote groeispurt die jullie allemaal in staat zal stellen om deze glorieuze hoogtes te bereiken waar je zo naar gehunkerd hebt.

Welkom Pas Ontwaakten - 28 April 2014 / Brenda Hoffman


Welkom Pas Ontwaakten
28 April 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
De channeling van deze week is voor de pas ontwaakten die nog niet vastgesteld hebben, wie jullie zijn of wat er met jullie en diegenen rondom jullie heen aan het gebeuren is. Misschien voelen jullie je angstig, moe of heroverzien kwesties waar jullie nog nooit eerder op teruggeblikt hebben. Alles maakt deel uit van jullie Nieuwe Aarde overgang.
Daar zijn diegenen onder jullie die deze plaats maanden of jaren geleden gepasseerd zijn. Een dergelijke verklaring is niet voor jullie om te geloven dat zij wijzer dan jullie zijn - zij zijn slechts anders met andere rollen. De rol van deze verkenningsmeesters was om het pad te creëren dat jullie nu bezig zijn te ontdekken. Verderop in de tijd, zullen jullie van dat pad afwijken, net zoals diegenen die op jullie voor liggen nu afwijken van het pad dat zij voor jullie creëerden.
Jullie zijn niet alleen in jullie angsten of jullie ontwaking. Diegenen die jullie voorgegaan zijn kunnen getuigen dat jullie je pad naar vreugde en liefde zullen vinden - net zoals dat het geval zou zijn als je een speciaal evenement bij zou wonen - jullie zullen wensen jezelf te reinigen van deze stukjes die jullie aanmoedigen of forceren om in de 3D gedachte en actie te blijven, die jullie niet toestaan om te sprankelen.
Uiteindelijk, zullen jullie gewaarwordingen verschuiven. Jullie innerlijke cirkel van vrienden en familie zullen waarschijnlijk veranderen. En jullie wezen zal minder pijn en veel meer vreugde ervaren. Maar dat is nochtans in jullie toekomst. Wij houden jullie slechts de wortel voor net zoals wij dat deden voor diegenen die dit pad al bereisd hebben.
Vele van de verkenningsmeesters, die het algemene pad ontdekten en opruimden, aldus jullie ervaring gemakkelijker en sneller zou zijn, zijn bezorgd omdat jullie hun wijsheid nog niet hebben. Waar zij niet aan gedacht hebben is dat diegenen van de andere dimensies deze informatie en ondersteuning aan jullie, de pas ontwaakten, zullen verstrekken, net zoals dat voor hen maanden of jaren geleden het geval was.

De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #4 - 22 April 2014


De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #4
22 April 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone

Dierbare Arcturianen,
Dit zijn Suzanne Lie en Mary Perricone en wij maken ons gereed om onze vraag en antwoord sessie te doen. Wel, het leven gaat zo snel en er is zoveel gaande, zelfs wanneer we volledig stil staan en absoluut niets doen. Ik, met Mary's toestemming en instemming zou jullie willen vragen om ons te helpen gecentreerd te raken.
Arcturiaanse Meditatie om te Aarden/Gronden
Wij zijn de Arcturianen. Wij zijn zeer blij om jullie allemaal te helpen gecentreerd te raken - jullie hebben allemaal de wervelwind van de planetaire, galactische verandering binnenin jullie multidimensionale bewustzijn gaande terwijl jullie tegelijkertijd een lichaam, gemaakt van klei, vasthouden - een driedimensionale gestalte.
Wij zouden nu graag willen dat jullie allemaal een ademteug nemen - en binnenin die ademteug sta jezelf toe te weten - dit is hoe Gaia zich voelt, dit is hoe de Planeet zich voelt. Gaia is een levend wezen en zij voelt zich net zoals jullie je voelen. Jullie zijn vanuit de kern van jullie wezen aan het veranderen. Zij is bezig vanuit de kern van Haar wezen te veranderen. Het Galactische centrum is bezig vanuit de kern van diens wezen te veranderen.
Want de transmutatie in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid doet zich niet aan de buitenzijde voor - de buitenzijde is dat wat op de 3D holografische projectie vertoond wordt.
De winden van diepe veranderingen doen zich voor binnenin de kern - binnenin de kern van jullie bewustzijn dat die holografische matrix van jullie fysieke belichaming in een fysiek leven schrijft en herschrijft. Jullie bezoeken dit fysieke leven.
Je bent geen fysiek wezen. Jullie, onze dierbare prachtige vrijwilligers hebben jullie bewustzijn immens verlaagd om met dit fysieke lichaam van een lage-frequentie te vermengen zodat jullie de multidimensionale energieën van jullie zelf, van de planeet, van de galaxy, van het universum in jullie kern en in de kern van Gaia kunnen verankeren.
Daarom - leer van dit gevoel van verwarring te houden. Leer de wervelwind van verandering te omhelzen. Leer om deze hogere frequentie te zijn die zeer anders resoneert dan jouw fysieke gestalte.
Ben je gereed om de vragen nu te stellen Mary?

maandag, april 28, 2014

Sandra Walter - De Voornaamste Triggers en Zelf-Creatie - 27.04.2014


Sandra Walter
De Voornaamste Triggers en Zelf-Creatie  
27 April 2014

Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Kosmische triggers, of Oorspronkelijke tijdlijnen, zijn iets dat niet vermeden kan worden. Zij zijn vooraf gearrangeerde gebeurtenissen die gebruik maken van de kosmische krachten, op hun plaats gezet door schepper wezens en ons, in ons hogere galactische bewustzijn, om omstandigheden en verschuivingen te creëren. Sommigen gebruiken de uitlijning van de planeten en sterren om sluizen van energieën vanuit andere systemen, galaxies en de Bron zelf te openen. Denk eraan wij creëren kansen/mogelijkheden in de toekomst, gaan dan terug en ervaren het in de dichtheid alsof het aan het ontvouwen is met een verleden, heden en toekomst. Eén van de sleutels om een (goed-gemanierde) helderziende (precog) te zijn is om de ervaring van krachtige passages in de nu ruimte in ere te houden en niet verstrikt te raken in de wat gaat er vervolgens gebeuren.
Als een collectief, zijn wij in staat om de ervaring van kosmische triggers te veranderen door onze vrije-wil keuzes van angst of liefde, chaos of vrede te gebruiken. Met de terugkeer van het Christus Licht dat volledig verankerd is en diens werk doet, worden de vaardigheden van de Lichtdienaren versterkt om het nieuwe Licht van zuivere Liefde op de planeet te verhogen (om technisch bij te blijven of vast te houden). Deze vaardigheden werden tijdens het Grote Kruis geopenbaard. Als je het gemist hebt, de energie stroomt door de volgende week heen om voor zelf-onderzoek te gebruiken. Kijk naar wat er zich voor jou voordeed vanaf de Equinox doorgaand naar de verduistering van 28 April (Cobie - voor ons is dat op 29 April rond de klok van 07:29 en is voor ons niet zichtbaar) De informatie is doelgericht/opzettelijk; zet je Shaman's pet op, focus je op jouw creatie en wat je binnengetrokken hebt, en schenk aandacht aan de AHA momenten.
De tweede verduistering van April markeert een volgende frequentiesprong, IK BEN er zeker van dat jullie het al kunnen voelen. Houd het alsjeblieft in ere met een heilige intentie, en verwelkom de uitbreiding.

De Arcturiaanse Groep: Jouw Bewustzijn, is Zelf Onderhoudend en Zelf Handhavend… - 27.04.2014


De Arcturiaanse Groep
Goddelijk Bewustzijn--Jouw Bewustzijn, is Zelf Onderhoudend en Zelf Handhavend…
27 April 2014 / Marilyn Rafaelle

Wij zijn de Arcturiaanse Groep en wij zijn hier om diegenen van de Aarde bij hun Ascentie in/naar de hogere frequenties van Liefde en Licht te helpen … frequenties waarvan velen nog steeds niet weten dat zij bestaan. Velen leven nog steeds levens die ondergedompeld zijn in onwetendheid, gehypnotiseerd door de gepresenteerde beelden binnenin de driedimensionale trillingen omdat er een "sluier van vergeetachtigheid" op de Aarde op z'n plaats is. De mensheid worstelt om zich te herinneren wie zij zijn terwijl zij in de dichtheid zijn van te geloven dat zij afgescheiden en apart zijn van elkaar alsook van hun God … of als er zelfs zoiets als een God is.
Vrees niet dierbaren, want jullie zijn altijd geliefd en beschermd zelfs wanneer het mag toeschijnen dat jullie dat niet zijn, zelfs een kind moet bij tijden toegestaan worden te vallen en zijn knie te ontvellen. Jullie Goddelijkheid is jullie bescherming aangezien jullie nooit afgescheiden kunnen zijn van wie en wat jullie zijn, ongeacht van hoeveel miljoenen aan jaren het ook mag nemen. Geen persoon, ervaring of overtuiging kan jou ooit afscheiden van wat je bent. Dit besef is jouw bescherming en ondersteuning bij alle dingen en zal iedere ballon van 'nietsheid' waar je mee geconfronteerd mag worden leeg laten lopen.
Herinner je altijd dat de fysieke en emotionele pijnlijke ervaringen die je tegenkomt levenslessen zijn opgezet door jou met de hulp van jouw spirituele Gidsen en leraren voorafgaand aan het binnenkomen in deze specifieke incarnatie. Als een individu evolueert, beginnen de zwaardere levenservaringen te verminderen want hij/zij manifesteert nu vanuit een hogere staat van bewustzijn en kan op gemakkelijkere manieren leren.
Weet altijd dat de intensieve, pijnlijke opruimingen die velen van jullie op dit moment ervaren positieve dingen zijn, geleidelijke opklimmingen--signalen dat de ziel nu voldoende geëvolueerd is om de energieën die lang diep begraven werden gehouden te her/erkennen en op te ruimen. Nu gaat het over het loslaten van het verleden, het leren liefhebben, en alle facetten van zelf te eren op de reis naar het leren kennen van je ZELF.

zondag, april 27, 2014

Hilarion: April 27 - Mei 4, 2014


Hilarion
Laat Liefde en het Zegenen Jullie voortdurende Refrein zijn Binnenin Jullie Gedachteprocessen
April 27 - Mei 4, 2014
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
De mensen van de Aarde zitten allemaal op ieder niveau in het proces van transformatie. Het menselijke leven zoals zij het gekend hebben is aan het veranderen en vanuit deze veranderingen komen manieren van leven die veel beter voor iedereen zullen zijn. Het is geen gemakkelijke tijd tijdens dit proces en is er dus een behoefte voor geloof/vertrouwen in het visioen van een betere wereld voor iedereen. De uiterlijke wereld reflecteert zeer zeker niet het hogere visioen gedurende deze tijden terwijl het door de veranderingen heengaat, maar het is al een sjabloon op de hogere vlakten van het leven. Dit is waar alle veranderingen beginnen en dan hun weg in/naar het fysieke werken. De mensheid als een geheel heeft gekozen voor de veranderingen die zich voordoen en sommige veranderingen gebeuren plotseling en anderen zullen een langere tijdsperiode nemen. Geduld is nodig voor diegenen van jullie die het werk gedurende vele jaren gedaan hebben.
Voor diegenen die in het proces zitten van het interfacen met hun hogere aspecten, is het de taak om hun hogere aspecten te worden. Alles dat niet van de hoogste expressie binnenin ieder individu is, maakt nu diens weg naar het oppervlak om her/erkend te worden, ervan te leren, het te zegenen en los te laten. Als je bevrijd bent van lang verborgen aspecten van jezelf die in jouw ware cellen leefden, is het belangrijk om vergiffenis voor jezelf en alle anderen te beoefenen met wie je wisselwerkingen gehad hebt in de volledigheid van jouw leven gedurende dit leven en wat voor andere dan ook die naar het oppervlak mogen komen tijdens dit proces. Na oprechte vergiffenis komt een aanvulling van meer licht in/naar jouw cellen, en om dit licht te handhaven wordt je dan iemand die voortdurend alle mensen en alle situaties zegent die naar boven mogen komen. Het is in deze uitoefening dat een grotere verbinding met jouw hogere aspecten plaats zal vinden.

De Engelachtige Gidsen - De Kracht van het Huidige Moment - 26 April 2014


De Engelachtige Gidsen
“De Kracht van het Huidige Moment”
26 April 2014 /  Taryn Crimi

Vandaag zouden wij graag jullie aandacht willen focussen op de kracht welke binnenin het huidige moment bestaat. Zeker werd aan velen van jullie verteld dat het huidige moment alles is dat er echt bestaat. Hoewel het onze intentie is om met jullie te delen waarom het nu moment aldus transformerend is, wordt het nochtans vaak toegestaan om weg te glippen terwijl jij je op toekomstige evenementen en voormalige betreurnissen focust.  
Wij hebben met jullie gedeeld dat de tijd een illusie is. Wij refereren vaak naar alle tijd als zijnde concurrerend of gelijktijdig aangezien ieder moment eenvoudig een ander perspectief van het nu moment is. veel van jullie energie wordt verpilt aan jullie focus op "toekomstige" evenementen of op evenementen in het "verleden". Wij zeggen vaak dat als jij je bezorgd voelt je op de toekomst gefocust bent, als je verdrietig of berouwvol bent je op het verleden gefocust bent en als je vredig/vreedzaam bent je volledig aanwezig bent in het nu moment. Jullie hebben zeer zeker de bekwaamheid om je negatief in het huidige moment te voelen, hoewel het alleen in het nu moment is dat jij de bekwaamheid hebt om jouw perspectief te verschuiven.
Velen van jullie hebben veel van jullie leven toegestaan voorbij te gaan zonder werkelijk de kracht welke het nu moment bezit te voelen, want het is waar al jullie creatieve krachten liggen. Aanwezig zijn in het nu moment staat je toe om accuraat te peilen hoe jij je, precies nu, voelt. Wat je precies nu voelt trekt meer ervaringen aan die gelijkaardig zijn aan de trilling die jij kiest om te handhaven. Velen staan de bezorgheden van de toekomst toe om hen te beroven van de vreedzaamheid van de geest die zij in het nu moment kunnen bezitten. Wij kunnen je verzekeren dat de wensen en de dromen die je voor jouw "toekomst" hebt je niet meer vreedzaamheid van de geest brengen, niet meer geluk dan waartoe jij in staat bent om in dit nu moment te verzekeren. Nochtans kijken velen naar de toekomst en zeggen, "Ik zal gelukkig zijn wanneer…" of "Ik zal gelukkig zijn als"; hoe het ook is dat het geluk en de vreedzaamheid van de geest die je nastreeft door zullen gaan aan jou te ontsnappen als je door blijft gaan na te streven om jouw geluk te vinden in wat je nog niet gemanifesteerd hebt. Wij zeggen niet dat je geen dromen en wensen kunt hebben om daar naartoe te werken, wat wij zeggen is dat het bereiken van deze dromen en wensen jou niet meer vreedzaamheid van de geest en vreugde zullen brengen als je niet leert om aanwezig te blijven in het moment en te genieten van het moment waar je in bent.

Aartsengel Michael - Duizenden Serafijntjes Staan voor Jullie Klaar om Jullie te Helpen - 26.04.2014


Aartsengel Michael
"Duizenden Serafijntjes Staan voor Jullie Klaar om Jullie te Helpen"
26 april 2014 / Rita Pulmans
 
Geliefden, jullie kunnen ons; de goddelijke wereld, voor vele zaken inroepen en onze hulp verkrijgen. Doch vraag geliefden, vraag!
***
"Onze Vrije Wil (waaronder ons Ego, de vele dromen die we vast hielden, onze kwetsuren enz.) werd bestookt met elke instroom van hoger vibrationele energie, zonnevlammen, eclipsen, kardinale kruisen en wat voor kosmische munitie het universum ook maar beschikbaar heeft." 

***
Geliefde lord Michael,
Dit voelen wij echt wel in heftigheid. Het is dan ook zwaar geschut, waar jullie mee schieten, toch? Het is zeer heftig allemaal. Hoor je ons, onze noodroep?
Vele zielen zwalpen (zwalken) wat van her naar der en het is net of ze geen grond meer onder de voeten voelen. Kun je ons nog een hartelijk woordje schenken ter ondersteuning van dit alles? Er zijn zovele zielen die toch wel een beetje radeloos zijn en het soms niet meer zien "zitten", laat staan "vooruit kunnen" in het dagelijkse leven.
Dit is wat ik hier en daar rond mij hoor: veel gezondheidsproblemen vooral. Heeft dit ook te maken met de zonnevlammen, eclipsen, kardinale kruisen en de instroom van hogere energieën hiermee gepaard gaand?
***

Lieverd, lieve harten,
Ik Aartsengel Michael, ben er altijd voor jullie.
Dit heb ik jullie geliefde zielen reeds meermaals aangereikt. Doch geliefden jullie maken ook niet zoveel gebruik van mijn aanbod, wel? Zeker staat vast, dat wij Hemelse Wezens jullie onze vleugels en energieën aanreiken en aanraken.
Doch geliefden, vraag! Vraag onze hulp! Zonder dat jullie ons hemelse Wezens vragen, kunnen wij niets voor jullie doen. Wij zijn als het ware verplicht om jullie vrije wil te respecteren. Dit is een "item" dat nu eenmaal zo is. Dit is een gegeven dat wij niet mogen overtreden.

De Berichtgevingen van God: Het Einde van de Bekende Wereld - 26 April 2013 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
"Het Einde van de Bekende Wereld"
26 April 2013 / Yael en Doug Powell

Geliefden, jullie barsten voort als Harten van Liefde, heel en volmaakt als een sterrengebied van energieën van Liefde gevuld met het ware potentieel en de creatieve kracht van Liefde. Tot nu toe was de trilling te sterk, de kloof te breed tussen deze geboorte van energie en wat op het fysieke vlak mogelijk was. Maar nu in deze tijd, in dit jaar, is de kloof verdwenen en kunnen jullie je openstellen voor de waarheid van jullie wezen, voor al jullie mogelijkheden als Liefde.
Moeiteloos in dit moment zijn jullie nu het heldere leven. Jullie zijn wonderen van Liefde die al onderweg zijn. En jullie zijn gereed, geliefden, om jullie volledig uit te lijnen met wat van jullie is, wat mogelijk is, wat al waar is in het hart van jullie wezen. En jullie zijn ook gereed om Liefde toe te staan jullie volledig te leven.
Wat dit voor jullie betekent, geliefden, is dat als jullie je hart openen jullie de werkelijkheid van jullie gehele wezen kunnen voelen. Je kunt de volledigheid van deze Liefde die Ik Ben toestaan jou in diens gehele waarheid en schoonhoud te leven, om diens wonderbaarlijke heelheid te manifesteren en om de wereld in te reiken om er vrijelijk van te Houden.
Dus het is niet langer meer geldig om te proberen je toekomst te visualiseren, om je voor te stellen hoe het is dat je wilt dat het zal zijn, omdat het verstand waarlijk de geschenken van Liefde niet kan begrijpen. Het verstand kan zichzelf niet wijd genoeg openen om de kracht van Liefde te ontvangen. Het verstand kan niet bevatten wat het betekent om één te zijn met alles en nochtans om deze pijl van de waarheid van God die Ik Ben vast te houden als jouw unieke perspectief en handeling van dienstverlening.
En nochtans kan je gebruiken wat je kunt visualiseren als een plaats om te beginnen om nieuwe lijnen van mogelijkheden te openen, zolang als dat je bereid bent om voorbij het bekende te springen en om jezelf over te geven aan het visioen en de werkelijkheid van Liefde. Zolang als je bereid bent om dat te worden wat niet gekend kan zijn maar alleen gevoeld kan worden. Zolang als je bereid bent om je aan het hart over te geven om deze vreugde te zijn, dit leven dat nu in al diens volledigheid naar voren komt.
Verschuif in/naar jouw hart en laat Liefde jou leven. Dit zou als een goed idee en dingen die je eerder gehoord hebt kunnen klinken maar de overgave aan de Liefde nu, geliefden, moet totaal en volledig zijn. Je moet bereid zijn om in de ruimte te zijn van toe te kijken en te zien wat je wordt. Hoe Liefde zichzelf door jou heen bekend maakt. Hoe diepgaand jij bent wat heilig en echt is. Dat de kern van de wereld zichzelf mag her/erkennen als de kracht van de Schepping.
Dit is de tijd om van kliffen af te springen. Want jullie hebben het einde van de bekende wereld bereikt geliefden. Jullie zijn de verkenners van het universum van het hart net zo volledig als deze verkenners die met Columbus de nieuwe wereld binnen zeilden. Zij waren zich er bewust van dat zij van de rand van de bekende wereld af konden vallen en hadden er geen idee van wat te verwachten. Aldus is het nu met jullie. Als je in deze plaats van nieuwsgierigheid kunt leven, van opgewondenheid, van verwondering, van de overtuigdheid van het hart en als je gecentreerd kunt blijven in de energie van Liefde kan je de volledigheid van God precies hier worden in wat jullie eens de wereld noemden.

Aartsengel Zadkiel - Mogelijkheden in Nieuwe Energiepatronen - Mei 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Mogelijkheden in Nieuwe Energiepatronen"
Mei 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaan worden wij vergezeld door de Geliefde St. Germain, de luisterrijke Geascendeerde Meester van de Zevende Straal en Opzichter van de Violette Vlam. Wij zullen de mogelijkheden in de nieuwe energiepatronen bespreken.
De veranderende energiepatronen presenteren jullie met vele nieuwe mogelijkheden/kansen. Nieuwe patronen van Licht komen jullie universum binnen. Terwijl dit zich voordoet, veroorzaakt het een verschuiving in de bestaande patronen. De vectoren, of sub-reeksen, van de energetische patronen, zijn losgemaakt van hun voormalige onveranderlijke patronen. Dit opent nieuwe paden en kansen voor uitbreiding.
Jullie gezichtspunt van deze rangschikking zal jullie bekwaamheid bepalen om met deze energetische invoer te stromen en het voor het hoogste goed te gebruiken.
Het oude, voormalige inzicht was om gehecht te blijven aan de status-quo. Jullie wisten waar je was, en het voelde veilig. Echter, het stond niet toe voor groei omdat er geen nieuwe instroming van energie was. Jullie mogen zelfs begonnen zijn om je rusteloos met de status-quo te voelen.
Een grote kans is nu beschikbaar met de instroom van nieuwe energie. Het maakt oude patronen los die verstopte, vast zittende energie mogen bevatten. Het is niet slecht. Het heeft eenvoudig diens doel gediend, en het is gereed om getransformeerd te worden in/naar een nieuw patroon.

zaterdag, april 26, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 3 / 1 april 2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 3
1 April 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Ashira is vandaag terug bij ons en, voor iedereen die nieuw is voor deze serie, Ashira is de Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies. Hij heeft er toeschietelijk mee ingestemd om door te gaan met onze fascinerende conversatie welke een brede variëteit aan onderwerpen en informatie behandelt waar wij doorgaans geen toegang tot hebben.
Ik moet zeggen dat er voor mij een verschuiving geweest is sinds dat ik deel uitmaak van deze discussie met Ashira. Er is meer duidelijkheid in de verbindingen die ik gevoeld heb in mijn dagelijkse leven alsook in de meditatie, en ik vraag me af of mijn kosmische kalmeringsmiddel omhoog geknald is of zoiets, omdat ik me opmerkelijk kalm en liefdevol voel deze dagen!
*** (discussie Linda en Suzanne en de meditatie niet vertaald)
Ashira: Groeten, Ik Ben Ashira, Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies, vriend, broeder, neef, oom … welkom. Welkom, mijn geliefde vrienden. En welkom aan jou, lieve Suzanne. En ik ben blij en ben vereerd om deze kans te hebben om met deze conversatie door te gaan - niet alleen met jou, maar met de planeet Aarde - met Gaia - en met alles en iedereen op Haar.
Weet je, wij hebben vaak gezegd dat wij naar al jullie InLight communiqués luisteren, wij luisteren naar jullie uitzendingen en ja, bij tijden analyseren wij hen zelfs! Maar het meest luisteren wij eenvoudig omdat het een manier is - het is een mechanisme - voor ons allemaal om de verbinding met het Collectief te voelen en met een ieder van jullie individueel, met het menselijke hart.
Wanneer wij deze uitzendingen hebben, ja het gaat naar diegenen die actief luisteren deze ochtend of zelfs later op de dag naar het gearchiveerde materiaal, maar de energie, de energie van onze transmissie - of onze wederzijdse transmissie - gaat niet alleen uit naar jullie Sterren broeders en zusters maar ook naar iedere persoon op de planeet. Het zit in de werkelijke lucht die zij inademen. Je kunt niet - fundamenteel - wat voor vorm van transmissie dan ook van deze aard doen en het niet gecommuniceerd te hebben naar alle menselijke wezens. Dat is één van de redenen waarom dit type van transmissie - dit type van "Show" zoals jullie eraan denken - in toenemende mate belangrijk is.
Nu weet ik dat er velen zijn die zeer kritisch zijn over het drama en de ellende dat uitgezonden wordt door waar jullie aan denken als de "reguliere media". En ik oordeel niet - het maakt deel uit en is reflectief van het drama dat geadopteerd werd door het menselijke collectief in het verleden, en ik zal daar over een moment over spreken. 
Maar om een tegengewicht te vormen, en in feite in staat te zijn om de balans te doen laten doorslaan van wat er werkelijk ingeademd wordt, is het wezenlijk belangrijk dat steeds meer van deze hart-gecentreerdheid - van deze hart-gecentreerde Liefde transmissies - laat zien plaats te vinden, omdat dat ook een tegengewicht vormt wat er anders door de lucht uitgezonden wordt. Dus jullie - jullie allemaal, en ja ook InLight Radio - doen een veel groter werk dan waar jullie zelfs aan gedacht hebben. En hiervoor, uit naam van de gehele Vloot - al jullie broeders en zusters - bedank ik jullie.

De Veranderende Werkelijkheden 2 - Een Prachtige Hereniging - 22.04.2014


De Veranderende Werkelijkheden 2
Een Prachtige Hereniging
22 April 2014 / Dr. Suzanne Lie

Jason Spreekt:
We arriveerden bij het vliegveld ongeveer een uur voordat de zon onderging. Het licht was een beetje schemerig, maar we konden nog steeds duidelijk zien dat wij inderdaad gearriveerd waren bij het moderne vliegveld. Het gebouw was volledig getransformeerd vanuit het ouderwetse gebouw dat wij eens gezien hadden en had nu gladde lijnen en grote ramen.
Meer belangrijk, de lucht was gevuld met Sterrenschepen. De grotere schepen waren hoog in de lucht "geparkeerd", de kleinere schepen dichter bij de Aarde, en er waren verscheidene zeer grote schepen die zo hoog waren dat zij schaduwen in de verte waren.
Ik vroeg me af of het schemerige licht misschien truckjes uithaalde met mijn zicht totdat een groot verkenningsschip over ons heen zoemde en dichtbij landde. Onmiddellijk, verlieten twee lange blonde wezens in blauwe uniformen het schip en liepen snel naar ons toe.
Hoewel het licht schemerig was, konden Sandy en ik hen snel identificeren als Mytre en Mytria. We begonnen naar hen toe te lopen, en toen begon Sandy te rennen. Ze rende naar Mytria en omhelsde haar. Mytria retourneerde haar omhelzing hartelijk. Toen omhelsde Sandy Mytre, terwijl ik in hun richting door bleef lopen er niet zeker van zijnde of ik mijn mannelijke gereserveerdheid zou kunnen handhaven.
"Oh, kom op Jason," zei Sandy met een grote glimlach. "Je weet dat je hen ook een omhelzing wilt geven."
Mytria maakte het gemakkelijk voor me door naar voren te stappen en me met een grote omhelzing te begroeten. Zelfs Mytre omhelsde me zeggende dat Pleiadiaanse mannen zeer openlijk liefdevol zijn. In feite, vroeg hij mij waarom ik me dat feit niet herinnerde. Vertelde hij me nu dat ik een Pleiadiaan ben?
"Natuurlijk doet hij dat," zei Sandy weer reagerend om mijn gedachten. "Ik veronderstel dat dat ook van mij een Pleiadiaan maakt. Hoe cool is dat?"
Tot onze verrassing en grote vreugde dirigeerden Mytre en Mytria ons naar hun verkenningsschip zodat we naar binnen konden gaan. Ik was beduusd toen Mytre me verwees om aan het roer te gaan zitten en me begon te instrueren, eigenlijk gebruikte hij de woorden "mij in herinnering brengen" hoe het schip te besturen. Ik was zelfs meer verbijsterd toen ik me plotseling herinnerde wat ik moest doen.

vrijdag, april 25, 2014

Aisha en de CC's - Energie Update - 25 April 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
25 April 2014

Zoals velen van jullie al opgemerkt hebben, zijn de energetische activiteiten gedurende de laatste paar dagen niets anders dan aan de zware kant geweest, en dit zal nochtans inderdaad gedurende een behoorlijke tijd door blijven gaan. Wij horen het gekreun van ongemak al, maar laten wij ons haasten eraan toe te voegen dat jullie een verlichting in jullie lichaam zullen voelen als deze energetische injecties doorgaan. Want jullie zijn bezig jezelf steeds meer open te stellen voor deze afgezanten van het Licht, en als zodanig, zal het zijn alsof jullie lichaam het automatisch klaarspeelt om zichzelf aan te passen en te herschikken op zo een manier, dat deze verlengde periode van verhoogde blootstelling meer dan verdraagzaam zal worden. Wij weten dat voor velen, dit tekort zal schieten om gerust te stellen want jullie zullen je al voelen alsof jullie op een breekpunt zitten, maar nogmaals zeggen wij, weet dat alles goed is, en jullie zullen een manier vinden om in deze begrensde delen van jullie wezen te ademen om de druk ietwat te verminderen.  
Wij spreken in eenvoudige termen, maar wij willen jullie er ook aan herinneren dat zelfs als dit proces bij tijden overdreven belastend mag schijnen te zijn, het er ook eentje is waar jullie geen probleem mee zullen hebben te hanteren zolang als jullie het klaarspelen om uit de angst vandaan te blijven. Want angst is de enige meest beperkende parameter die er is, dus ook met dit, en zelfs als dit voor niemand van jullie nieuws zal zijn, het verdraagt wederom om herhaald te worden. Want angst zal een verstikkende houvast op iedereen hebben als je het toelaat, en het zal op iedere manier jouw middelen beperking, en wij bedoelen dat welzeker letterlijk. Want angst zal jouw bekwaamheid blokkeren om simpelweg te zijn, en het zal jou zeker in jouw sporen laten stoppen, in die hele belangrijke taak van het toestaan van deze binnenkomende deeltjes om jou bij jouw uitbreiding te helpen, en dus, hoe meer beperkingen, hoe hoger de druk, en dit zal wederom naar alle waarschijnlijkheid dienst doen om de hoeveelheid aan angst binnenin jouw geest te verhogen. En dus, wat alleen omschreven kan worden als voordelig kan en zal ervaren worden op een zeer uitdagende manier, hoe meer je probeert jezelf terug te houden en jezelf buiten te sluiten. En nee, dit is geen kritiek op wat voor manier of vorm dan ook, slechts een eenvoudige verklaring van het feit dat jullie diepgewortelde mechanismes van vechten en vluchten op het één of andere moment getriggerd zullen worden door deze schijnbare lawine van Licht. En dus, wat jou te hulp schiet kan waargenomen worden als het tegengestelde, dus de natuurlijke reactie zal zijn om te proberen de deuren naar jouw hart dicht te gooien om jouw meest innerlijke kern te beschermen. Nogmaals, dit is slechts een natuurlijke reactie, maar het is ook een reactie die voor jullie achterhaald geworden is en er alleen toe zal dienen om jullie te verzwakken, en dat is waarom wij jullie er aan zullen blijven herinneren om alert te blijven, het is beter deze oude en primitieve buik reacties die zich voor mogen doen tijdens deze periode van verlichting te dwarsbomen.
Herinner je, jullie werden van sterk spul gebouwd, en oorspronkelijk waren jullie voorbereid om je in alle richtingen uit te breiden en te ontwikkelen, maar tijdens de donkere tijdperken, werden jullie in feite aangepast met alle soorten van remmende mechanismes, en voor velen van jullie, treuzelen nog steeds sporen van deze oude ketenen in jullie systeem. Het is niet voor niets dat zij gelabeld werden als overlevingsmechanismen, want jullie verstand werd geleerd dat om voor jullie om te overleven, het vasthouden van een laag profiel in iedere betekenis van het woord algeheel belangrijk was. En nu, aangezien jullie met een gloednieuw bestaan begonnen zijn als dragers van het Licht, steken jullie er zeker op alle soorten van manieren bovenuit. En dus, wat het ook is dat binnenkomt dat jullie bekwaamheid om te stralen zal verbeteren, zal ook dienst doen om welke van de oude mechanismes dan ook die nog steeds binnenin jullie zijn te triggeren, en dus, zullen jullie een overvloed aan geschreeuw binnenin horen, en het signaal om te duiken en dekking te zoeken en je vast te klampen zo goed als je kunt, kan vanuit vele richtingen in één keer komen.

Djwhal Khul - Pas Je Aan de Tijden Aan - 24 April 2014


 
Djwhal Khul
"Pas Je Aan de Tijden Aan"
24 April 2014 / Terri Newlon

Djwhal Khul hier. Tashi Delek.
Prima. We hebben nog steeds de invloeden van het Kardinale Grote Kruis en precies zo ongeveer na de piek hier van de karmische vergelding. Natuurlijk, komen goede karmische patronen ook naar jullie terug.
Lichtwerkers, blijf jullie werk doen aangaande vergiffenis en met het zijn in het Liefdesbewustzijn en anderen dingen aandoen zoals je hen jezelf aan zou doen. Natuurlijk, ik houd ervan om te zeggen dat je gaat krijgen wat je aan anderen geeft. Het is een Universele Wet dus geef wat je wilt ontvangen. Beslist.
We hebben een beetje van uitstel hier met enige gunstige energieën voor genezing: kwesties rondom geld, gezondheid en communicatie. En we zijn ook in zeer hoge psychische tijden. We beginnen deze specifieke fiscale week.
We zitten tussen twee verduisteringen in, die het echt zo ongeveer er in wezen een beetje een hoge drukpan van maken. Over het algemeen gesproken is dit een tijd om een heleboel stille of binnenwaarts gerichte tijd te hebben. Blijf de emoties door het lichaam heen bewegen. Laat de Chi niet beklemd raken in een variëteit aan plaatsen. En ik zal een klein beetje verderop gaan kijken hier.

GROTE X1.3 Zonnevlam - 25 April 2014


GROTE X1.3 Zonnevlam

25 April 2014

Een grote zonnevlam piekte naar X1.3 en werd gerapporteerd om 00.32 UTC op 25 April vanuit het Actieve Gebied AR2035-AR2045 (Zonnevlek), welke net weg geroteerd is naar de westerse rand van de zon, toen de uitbarsting plaatsvond aan de buitenste rand van de naar de Aarde-gerichte zonneschijf, hetgeen impliceert dat de geassocieerde CME geen Aarde gebonden component zal hebben. Een Hoge Frequentie Communicaties Blackout vond aan de dagzijde van de Aarde plaats.
 
Vertaling: Cobie de Haan - www.denkmetjehart.blogspot.nl