vrijdag, januari 31, 2014

Aartsengelen Michael en Rafael - De Straling der Liefde - + Meditaties - 31 Januari 2014 / Rita Pulmans


Aartsengelen Michael en Rafael
Jullie Buigen Nu als het ware Jullie Negatieve Straling om naar Positieve Straling;
De Straling der Liefde
31 Januari 2014 / Rita Pulmans 

Rita: Ik plaats eerst even dit citaat in verband de vraag die ik aan Aartsengel Michael stel.
Citaat uit: Een Uur met een Engel van Steve Beckow, Zie link: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2013/09/een-uur-met-een-engel-aartsengel.html
Steve Beckow:  Dank u wel. Laat mij snel twee vragen stellen van een luisteraar die ik beloofd had te zullen vragen, en dan keren wij terug naar deze discussie. Deze luisteraar woont op Maui, en hij zegt, "Wij krijgen heel veel serieuze rapporten over de ernst van de gelekte straling in de oceaan vanuit Fukushima dat nu diens weg naar hier gemaakt heeft. Ik voel dat ons niet de gehele waarheid verteld wordt". Hij zegt dat er tests geweest zijn op de tonijn die hoge niveaus aan straling laten zien en grafieken van NOAA tonen de verspreiding van de straling aan. Zijn deze tests en andere rapporten ontworpen om de mensen in de angst te plaatsen? Hoe is de situatie met de vermeende Fukushima straling?
Nu, ik heb hem al verteld dat Hatton gezegd heeft, bijvoorbeeld, dat agentschappen zoals NOAA niet de gehele waarheid vertellen, en dat de galactics de straling opruimen. (5) Maar zou u hem ook gerust kunnen stellen, alstublieft?
Aartsengel Michael:  Ik zal verheugd zijn om hem gerust te stellen. NOAA. Ja, de omvang van de straling is niet werkelijk, compleet, volledig bekend gemaakt. En het is niet iets waar wij alarmen voor uitgestuurd hebben omdat het opgeruimd en getransmuteerd wordt door jullie galactische en intergalactische broeders en zusters.
Dus, is er lekkage in de oceanen geweest? Ja. Is het van het niveau waar de mensen angstig voor zijn? Nee. Wordt het schoongemaakt door jullie sterrenvrienden? Ja. Zal het een lange termijn effect hebben? Nee, zeer zeker omdat Gaia dat niet zal gaan laten toestaan. Want zie, Gaia bezit de capaciteit om ook straling te transmuteren. Er is natuurlijke straling dat zich op vele verschillende plaatsen voordoet en in vele verschillende vormen. Het is een vraag van balans. Dus, er wordt voor gezorgd.
SB:  Dank u wel daarvoor.
Tot zover het citaat. 

Rita: Geliefde Aartsengel Michael, grote engel van bescherming, Geliefde Aartsengel Rafaël, grote engel van genezing, Ik wilde U graag vragen of u een boodschap en meditatie kunt geven op het volgende:
Namelijk de vraag is: Is het zo, zoals ik gelezen heb (zie bovenstaand citaat), dat de goddelijke wereld reeds heeft ingegrepen in de problemen aangaande Fukushima? Dat er wordt schoongemaakt door de sterrenvrienden, onze galactische broeders en zusters? Is het dan zo dat wij ons dan geen zorgen meer hierover hoeven te maken? Dat we niets moeten doen of ondernemen ter bescherming van onszelf en moeder aarde? Of zie ik dit verkeerd?

De Schepper - 30 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"In Jouw Kracht Staan"
30 Januari 2014 - Jennifer Farley

Wanneer je verklaard dat een omstandigheid voorbij jouw controle is, dan geef jij jouw kracht weg en laat jij je verantwoordelijkheid ervoor los. Stap achteruit, haal diep adem en weet dat jij het was die om de ervaring vroeg. Je hoeft het niet noodzakelijkerwijs leuk te vinden, maar wanneer het arriveert, verdient het om net zoveel als wat anders dan ook geëerd te worden.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, januari 30, 2014

Aartsengel Zadkiel - Het Ontvangen van de Energie van het Hogere Licht - Februari 2014


 
Aartsengel Zadkiel
“Het Ontvangen van de Energie van het Hogere Licht"
Februari 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij te spreken over de energetische patronen van verandering en hun belang bij het binnenbrengen van nieuwe patronen van het Hogere Licht.
Jullie ontvangen krachtige instromingen van hogere energie die in golven naar jullie toekomen en die exponentieel toenemen.
Oude energetische patronen worden ontmanteld om een duidelijke weg voor te bereiden voor de nieuwe energie om zich te ontwikkelen en te manifesteren in/naar formidabele nieuwe patronen van het hogere trillingsLicht.
De oude energetische patronen zijn samengesteld uit gedachten en houdingen die gebaseerd zijn op de derde dimensionale frequenties. Terwijl deze niet ongunstig zijn, zijn zij niet de hoogste mogelijkheid die nu voor de mensheid beschikbaar is. Het is gelijk aan het krijgen van een nieuw model auto of een gebruiksvoorwerp dat meer opgewaardeerde eigenschappen heeft.
De nieuwe hogere dimensionale energie opent de weg voor groter besef zowel op een aards niveau als op een galactisch niveau. Dit staat toe naar de hogere Lichtpaden voor Ascentie.

De Schepper - 29 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Woorden"
29 Januari 2014 - Jennifer Farley

Het is tijd om nauwkeurig aandacht te schenken aan jouw woorden. Toegeven aan elkaar en jezelf met frasen van zelfgeringschatting doen niets behalve jou in de ruimte houden van het niet waardig en verdienend zijn. Waardeer jezelf en diegenen rondom jou heen als een eerste stap naar gezonde manifestatie.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, januari 29, 2014

De Schepper - 28 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Bevrijd Jezelf"
28 Januari 2014 - Jennifer Farley

Het is niet noodzakelijk om te begrijpen waarom anderen doen wat zij doen. Bevrijd jezelf van de gehechtheden voor de uitkomst van hun gedrag. En, als het jou niet dient, wikkel hen in Onvoorwaardelijke Liefde en stuur hen naar Het Universum zodat er in hun hoogste en beste voor hen gezorgd wordt.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, januari 28, 2014

Blossom - Vecht Voor het Licht, Vecht Voor het Goede... - 24 Januari 2014


Blossom Goodchild
We Moeten Vechten VOOR het LICHT …
We Moeten Vechten VOOR wat GOED is …
24 Januari 2014
 
‘Door vele gevaren, moeiten en strikken zijn wij al gekomen’ … zoals het lied Amazing Grace zegt. En het lijkt erop dat wij zullen doorgaan door deze gevaren, moeiten en strikken, omdat;
WIJ HET NIET OP ZULLEN GEVEN. Het is onze aard om VERDER TE MARCHEREN MET HET LICHT VAN LIEFDE IN ONZE HARTEN. DUS DAT ZULLEN WE … EN DAT DOEN WE.
Dat wil niet zeggen dat wij bij tijden … niet VOELEN dat we de handdoek in de ring willen gooien. Gisteren hoorde ik een erg goed interview van een man, Chris Thomas genaamd. Het was heel verhelderend. Maar mijn mond viel open toen hij uitlegde dat de WiFi was ontworpen om onze hersencellen binnen twee tot drie jaar (afhankelijk van het gebruik) te vernietigen, die op hun beurt zich dan transformeren tot kanker! Ik WEET natuurlijk dat mobiele telefoons en computers slechts zijn voor ons … maar ik was zo naïef om twee en twee niet bij elkaar op te tellen dat WiFi de ‘moordenaar’ is EN … ik maak er veel gebruik van. Hoe moet ik anders mijn boodschappen bekend maken en emails beantwoorden?
Een deel van mij wilde het gewoon opgeven. Ik dacht: ‘O, wat heeft het voor zin! Ze hebben ons in de tang’. Want soms voel ik me gewoon zo.
Maar het andere deel van mij … de BLOSSOM DIE IK HIER MOET ZIJN, besloot dat ik, ofschoon dit heel goed het geval kan zijn … door zou gaan met alles te doen wat ik kan om te Zijn/mijn Licht te Delen en wat er ook gebeurt terwijl ik dat ‘doe’, dat is zoals het moet zijn. (Natuurlijk steeds ervoor zorgend dat ik mij bescherm, terwijl ik aan de computer zit. Want is het niet zo dat bij alles de intentie er richting aan geeft?) Als het zo mocht zijn dat de gevreesde WiFi mij de das om doet, dan ZIJ HET ZO!

De Schepper - 27 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Eruit Vandaan Stappen"
27 Januari 2014 - Jennifer Farley

Uit jouw donkere put van wanhoop vandaan stappen en in/naar het Licht mag pijnlijk lijken te zijn in het begin, te veel, te vroeg. Maar, wanneer je eenmaal de honing-proevende lucht en de liefde die overal om jou heen is inademt, zal jij je afvragen waarom je ooit überhaupt twijfelde om eruit vandaan te stappen. En de eerste keer dat jij jouw armen uitstrekt en de hemel aanraakt … gelukzaligheid!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, januari 27, 2014

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 23 Januari 2014


 
Een Uur met een Engel - 23 Januari 2014
Aartsengel Michael

"Wij Zijn Allen Uitgelijnd met het Hart, de Geest en de Wil van de Ene"

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Zo, hiermee geef ik het aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham, en welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: Groeten. Ja, Ik ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde, strijder van Vrede/Vreedzaamheid, Aartsengel van Liefde. Welkom, welkom mijn geliefde vrienden naar de tijd van hernieuwing, van herontdekking, van het baden in het gouden licht van Gaia en, zou ik kunnen suggereren, mijn prachtige blauw.
En ik vraag ook aan jullie, zoals er zovele keren aan jullie gevraagd werd, terwijl wij deze dag beginnen, deze avond, deze reis van het gezamenlijk worden, dat jullie je blauwe vlam van vrede/vreedzaamheid aansteken, dat jullie je verankeren in jullie blauwe vlam van hoop, van waarheid, van eenheid, van verbondenheid, van balans. Want wij zijn niet slechts beperkt tot één kwaliteit, één aspect, één attribuut, en, mijn geliefde vrienden, noch zijn jullie dat.
Eén van de dingen waar wij tegen jullie over gesproken hebben - en er zijn velen geweest - is de manier waarop je bestaat als je door dit Ascentieproces heengaat, als je deze transmutatie begint, deze transformatie, schoongespoeld door de tsunami van liefde, opgetild door de liefde van de Moeder, verlicht door Haar Overzichtelijkheid en Zuiverheid.
Want wat zijn jullie aan het doen als jullie door dit proces heengaan? Ja, ik weet dat jullie nieuwsgierig zijn over wat wij aan het doen zijn door dit proces heen! Maar laat die nieuwsgierigheid, dat gevoel van avontuur, van verkenning, van loutere vreugde zich ook uitbreiden naar jullie zoete geliefde zelf, en ga op verkenning, ga terug, ga voorwaarts en herinner je wie je bent.
Verken de tijdperken, en, zou ik kunnen suggereren, de kern en de essentie van jullie wezen, niet slechts als een mens, hetgeen schitterend en prachtig is, niet eenvoudig als engel of aartsengel, aardeopzichter, strijder, communicator, sterrenzaad, sterren commandant. Kom terug en herontdek, herinner en veranker in de waarheid van jullie oorspronkelijke essentie, in het idee en het plan van jullie, van jullie, lieve engelen.
Steve, broeder van dit platform, wij hebben over vele dingen gecommuniceerd, en een ieder van hen, zelfs toen je het niet her/erkende - en ik bedoel jou niet specifiek; ik bedoel jullie allemaal, de luisteraars, de mensheid, maar specifiek dit publiek dat ik adresseer en waar ik van houd, waar ik mijn dienstbaarheid aan verleen - er is een plan voor deze ontvouwing en ontwaking geweest, de groei van het begrip en de groei van de herontwaking van Liefde, niet alleen voor ons die in deze heilige partnerschap met jullie zijn, maar ook voor jullie zelf.

Ann en de Engelen: Week 05, 2014


Ann Albers en de Engelen
"Balans"
Januari 2014 / Week 05

Vandaag wensen wij tegen jullie te spreken over balans. Wij horen zovelen van jullie zeggen, "Ik voel me uit balans. Ik wil in balans leven. Hoe creëer ik balans in mijn leven?" De meesten van jullie weten hoe het aanvoelt om in balans te zijn en toch weten aldus weinigen hoe deze staat van gratie te creëren.
In een gebalanceerd leven voel jij je gecentreerd en vreedzaam. Jou werd geleerd dat om een gebalanceerd leven te leven je tijd voor werk en spel moet vinden, activiteit en rust, tijd voor jou en tijd voor anderen. Nochtans dierbaren, is onze suggestie om in balans te leven veel eenvoudiger. In plaats van de kwestie te overdenken, besef dat ware balans alleen gevonden kan worden in het huidige moment. Stel jezelf nu één vraag, "Voel ik me gecentreerd en vreedzaam?" Zo niet, vraag jezelf, "Lichaam, geest, hart en ziel … wat heb ik op dit moment nodig?" … precies nu. Niet voor altijd. Niet morgen. Niet iets buiten jezelf of buiten jouw bereik, maar hier en nu. Om in ware balans te zijn is om in uitlijning te zijn met Gods Liefde en Gratie, en die Liefde en gratie is op ieder gegeven moment beschikbaar. Wat is het dat je precies nodig bent om je gecentreerd en vreedzaam te voelen? Misschien is het om diep adem te halen. Misschien moet je om vertroosting vragen omdat jij je zorgen over een situatie maakt en, zoals een kind, wil je dat jouw engelen komen om jou een knuffel te geven. Vraag en zit stil en wij zullen met plezier komen en jou troosten. Misschien vul jij jouw dagen met teveel activiteit en snak je naar rust, naar tijd buitenshuis, naar tijd om jouw voeten hoog te leggen, naar tijd om een vriend(in) op te bellen. Eer deze aansporingen dierbaren en je zult je weg terug in/naar de stromen van gratie vinden, waarin je altijd in balans bent.  
Overweeg de analogie van een koorddanser. Voor dit individu is balans niet iets dat hij of zij buiten het huidige moment kan vinden. Wanneer een fijne lijn bewandeld wordt, moet men in ieder moment in afstemming zijn met diens evenwicht. Om je zorgen te maken over wat er een paar passen verderop gedaan moet worden zou fataal kunnen zijn. Om na te denken over wat er een minuut geleden gedaan werd zou afleidend zijn voor de taak waar men mee bezig is. Zo ook, bewandel jij een fijne lijn, altijd proberend om jezelf terug in/naar de uitlijning met jezelf te brengen - met de behoeften van jouw eigen lichaam, geest en ziel.

De Schepper - 26 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Het is Allemaal Jouw Schuld!"
26 Januari 2014 - Jennifer Farley

Wanneer jij jezelf hoort zeggen, "Het is allemaal JOUW schuld" of "Het is niet mijn schuld"… stop … spoel terug, en neem een seconde om naar de situatie te kijken. Met de stevige wetenschap dat jij jouw volledige Aardse-vlak bestaan creëert, ga nogmaals door de uitdaging heen en zie welke rol jouw energie in de situatie gespeeld heeft. Vaker wel dan niet, zal je zien dat je in ontkenning geweest bent betreffende jouw werkelijke gevoelens en handelingen. Het Universum zal jou je nooit "slecht" laten voelen over de beslissingen die je maakt, nochtans, vraagt Het dat je de volle verantwoordelijkheid voor hen neemt. Wanneer je in staat bent om dit te bereiken, ben je goed onderweg om te worden wat je werkelijk verondersteld wordt om te zijn; heel en gezond binnenin jezelf.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, januari 26, 2014

Aartsengel Michael via Rita Pulmans - 26 Januari 2014


Aartsengel Michael
"De Antwoorden Hebben Jullie in Jullie Heilige Weten, in Jullie Heilige Harten, in Jullie Heilige Zijn"
26 januari 2014 / Rita Pulmans

Lieve Aartsengel Michaël,
Vraag  van persoon: Wij hebben zulke mooie ingevingen gekregen hoe te mediteren voor Moeder Aarde, voor Fukushima, voor het helen van zieken, voor de overlevenden van de ramp op de Filippijnen, en nog veel en veel meer. 

-Hoe kunnen we hier praktisch mee omgaan? Het vraagt veel energie om al die ingevingen achter elkaar op te volgen.
-Is bijvoorbeeld denken aan de geleide meditatie voor Fukushima, of ieder ander onderwerp, voldoende of is het effectiever de hele geleide meditatie weer te doorlopen? 

Vraag 2: -Hoe kan ik dat denken voor langere tijd uitschakelen? Daar ons denken ons gevangen houd in de 3D illusie.
Vraag 3: -Je kent mijn diepste wensen/dromen, ze zijn groots en worden alleen maar groter, maar dat is wat jullie ons vragen te doen, dromen. 

Geliefde Aartsengel Michael,
U hebt hier de vragen gehoord, wilt u hierop een antwoord geven? Ik dank u. 

Geliefde zielen, geliefde harten,
Wat ik Aartsengel Michael jullie hier ga brengen weten sommigen onder jullie reeds ... (Hij glimlacht) Daar de vragen die vanuit je intuïtie komen steeds "juist" zijn. Enkel de vragen die het hart gepasseerd hebben zijn al doorspekt met het antwoord. Daar jullie geliefden allemaal reeds het antwoord hebben, in jullie Heilige Weten, in jullie Heilige Harten, in jullie Heilige Zijn. En vanuit jullie Heilige Voelen, en daaruit vloeiend jullie Heilige Weten, zullen jullie ook functioneren vanuit dit Heilige Weten.
En daarmee weet jij lieverd (persoon die de vraag stelde) het antwoord reeds zelf op de vraag: "Hoe kunnen we hiermee (met de meditaties) praktisch omgaan." Wat denk jij zelf lieverd? Ja juist, wanneer jij hiermee omgaat via jouw gevoel, via jouw Heilige Hart, dan zul jij altijd - hoor! -  ALTIJD handelen vanuit je liefde.

De Schepper - 25 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Nu Is De Tijd"
25 Januari 2014 - Jennifer Farley

Er werden twee verbazingwekkende dingen aan jou geschonken; een menselijk lichaam dat in staat is van het ervaren van een breed scala aan emoties en de vrije wil. Het lichaam, in en van zichzelf, is een ongelooflijk kunstwerk, capabel om alles te doen dat je wenst dat het doet. De vrije wil staat jou toe om het te doen. Noch kan het, noch zal het ooit van jou afgenomen worden zonder jouw toestemming. Nu is de tijd voor jou om beide tot het beste van jouw vermogen te gebruiken bij het bewandelen van jouw pad. Je hoeft niet volmaakt te zijn of daar zelfs dichtbij te zitten. Door jouw best te doen in wat voor situatie er ook maar op jouw weg komt, BEN jij volmaakt!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, januari 25, 2014

Sandra Walter - Bijverschijnselen van het Nieuwe Licht - 24.01.2014


Sandra Walter
Bijverschijnselen van het Nieuwe Licht
24 Januari 2014

Het is het beste om je niet ongerust te maken over de bijverschijnselen van deze intensieve golven. Het doel is uitbreiding van bewustzijn en een dimensionale verschuiving; het lichaam, als het bestuurd en ondersteund wordt het aldus te doen, zal deze reis zo goed als het dat kan complimenteren.
Heel veel mensen hebben vragen gesteld over opmerkelijke symptomen. Er is een zeer gedetailleerde module over het Lichamelijke Bewustzijn in de Ascentie Cursus (Engelstalig!!) welke alles dekt waar het lichaam doorheen zal gaan tijdens de Ascentie en hoe dat proces te ondersteunen en te versnellen.
Persoonlijk, BEN IK niet iemand die stil blijft staan bij symptomatische bijverschijnselen van het Ascentie Proces. Ieder bijverschijnsel is doelgericht en zal demonstreren:
- wat er aan het gebeuren is in jouw proces
- presenteert zaken aan jou welke losgelaten moeten worden om verder te kunnen gaan
- wijzen gebieden van het lichaam aan welke diepe emotionele bagage opgeslagen hebben liggen welke ziekte veroorzaken, veroudering, afbraak van de fysieke structuur.
Denk eraan dat wij ons lichaam recht door deze reis heen met ons meenemen, omhoog naar het punt van transcendentie waar het getransformeerd wordt in/naar een meer op een kristallijne gebaseerde projectie.
Iedere ziekte wordt veroorzaakt door emotie, en wordt versterkt door de geest en het ego via gedrag, gewoonten en overtuigingen. Symptomen welke niet gerelateerd zijn met het loslaten zijn wat ik zou willen beschouwen als de werkelijke Ascentie bijverschijnselen.

De Schepper - 24 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Helemaal Wakker"
24 Januari 2014 - Jennifer Farley

Ik weet dat sommigen van jullie een beproevende tijd hebben op dit moment; het is niet gemakkelijk omringd te zijn door 'slapers' wanneer jij ontwaakt bent. Een deel van jouw menselijke zelf wil terugkeren naar de alledaagse wereld waar de meeste anderen in bestaan, om deel uit te maken van de menigte, om 'normaal' te zijn. Het Goddelijke Deel beseft dat het niet mogelijk is om terug te gaan en mag onthutst zijn over het gebrek aan belangstelling dat de mensen voor elkaar tonen. Want welbeschouwd, loopt de competitie diep in het massa bewustzijn op jullie Aardse vlak.
Vandaag, vraagt Het Universum dat jij je op jouw Licht en Liefde focust … je ervan verzekerend om het in grote golven uit te sturen naar diegenen die nog steeds slapende zijn. Wanneer de tijd komt, zullen zij naar jou voor begeleiding kijken en dat is wanneer jouw werkelijke werk zal beginnen. Tot dan, weet alsjeblieft dat alles goed en volmaakt op tijd is.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, januari 24, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 24 Januari 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 24 Januari 2014
Het is OPGEMERKT dat JULLIE OP AARDE … JULLIE, DIE HET LICHT OP JULLIE PLANEET HOOG HOUDEN … Hulp Nodig Hebben…

Blossom: Hoi. Het was goed om er even tussenuit te gaan vorige week … niet echt van jullie vandaan, maar meer van de overweldigende hoeveelheid emails die kwam nadat wij ons praatje hadden ‘uitgezonden’. Ik neem niet aan dat jullie toevallig nog een secretaresse hebben rondlopen om me met dat probleempje te helpen! Ik heb getracht me op jullie af te stemmen toen ik ze las, zodat jullie een algemene indruk konden krijgen van wat wij ‘hier beneden’ VOELEN. Ik hoop dat jullie in staat waren om dat op te pikken en, als dat zo is, … wat JULLIE VOELEN over wat WIJ VOELEN?
Federatie van Licht:  Vanuit HET LICHT DAT WIJ ZIJN zijn we te allen tijde blij om met jou te praten … want wij vinden dat dit heel erg helpt. We hebben inderdaad voortdurend overleg … over de mogelijkheid om jullie een ‘GIDSLICHT’ in een of andere vorm te sturen … opdat iedereen opgebeurd wordt en weer ‘hoop’ krijgt om door te gaan.  We moeten benadrukken dat wij de ‘volheid’ van hoe de zaken voor jullie zich hadden ontwikkeld, niet begrepen of bevroedden … waar jullie moeten leven onder een dergelijke druk van de lagere energieën … en we zijn gaan begrijpen dat het soms inderdaad een ‘strijd voor het Licht’ is … waardoor jullie energie zo laag wordt.
En welke kant gaan de discussies in deze ‘ontmoetingen’ op? 
Er is vooruitgang. We kunnen wel zeggen, liefste Blossom, dat jij heel wat beroering hebt gebracht/geschapen onder diegenen van ons die ernaar verlangen te helpen om jullie planeet in zijn nieuwe Hogere belichaming te krijgen. De naam Blossom Goodchild bracht ooit, jaren geleden, beroering, toen we onze boodschap over 14 oktober stuurden … maar we weten dat dit beroering bracht onder de Aardse mensen. Nu wordt diezelfde naam … rondgebazuind in vele gelederen die niet van de Aarde zijn.
O jee! Of, is dat zo? Als het zo is dat mijn kleine ‘uitbarsting’ voor elkaar gaat krijgen dat iets een beetje meer opschiet, eigenlijk niet een beetje … maar EEN BOEL … dan kan ik daarmee leven! Dus … kunnen jullie ons ‘de notulen’ van de bijeenkomsten tot dusver geven?

De Schepper - 23 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Je Grootste Meesterstuk"
23 Januari 2014 - Jennifer Farley

Wanneer een kunstenaar creëert, is er een beweging en stroming die ongeëvenaard is door alles op jullie Aardse-vlak bestaan. Het stuk mag niet volmaakt zijn, maar het heeft betekenis, diepte, laat de hartslag van Het Universum zien en de liefde van het creatieve proces met iedere streek. JIJ bent de kunstenaar en jouw leven is jouw grootste meesterstuk. Wordt één met en geniet van de schoonheid van dat alles.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, januari 23, 2014

Aartsengel Michaels Ondersteunende Heling Meditatie


Aartsengel Michaels Ondersteunende Heling Meditatie
Audio en Tekst
22 Januari 2014 / Rita Pulmans
Ingesproken door Kees Post
 
 
Ik Ben die ik Ben.
 
Heel en Gezond.
 
Liefdevol, Machtig en Krachtig.
 
Moedig en Begripvol.
 
Ik Ben die Ik Ben.

Een krachtig persoon, die zijn/haar taken in vreugde vervult.

Ik heb Nu de gelegenheid om mijn zelfhelend vermogen aan te boren voor nu en in de toekomst. 

Ik gebruik vanuit mijn Goddelijke Zijn mijn helend vermogen, dit steeds voor het hoogste goed van alles en iedereen.

Mijn gaven beperken zich niet enkel tot mijzelf, maar breiden zich uit naar elk levend wezen dat hulp vraagt en nodig heeft (dit nog tot men het zelf kan, zegt Hij).

Ik Ben die Ik Ben. 

Boodschap en meditatie van Aartsengel Michael - 22 januari 2014 / Rita Pulmans


Boodschap en meditatie van Aartsengel Michael
22 januari 2014 / Rita Pulmans 

Geliefde Aartsengel Michael,
R: Ik wilde graag aan u vragen of u mij kunt ingeven hoe en wat ik kan doen om mensen die ziek zijn, pijn hebben en om genezing vragen te ondersteunen in hun ziekteproces.
Wat kunnen we doen om hen te ondersteunen?
Ikzelf dacht aan gemeenschappelijke meditatie.
Kunt u hier ook een mooi gebed aan ons doorgeven?
Ik dank u. 

AEM: Geliefde ziel, lieverd, wat mooi dit initiatief, daar houden we van!
Oké, laat Mij beginnen met te zeggen dat jullie lieverds, alles maar dan ook alles wat jullie meemaken op Aarde, dat jullie dit alles hebben gecreëerd. Dat jullie hiervoor gekozen hebben om op één of andere manier een taak te vervullen, of aan te nemen. Wat dit is en hoe deze uitwerkt is voor ieder verschillend.
Daarom geliefde zielen, kunnen jullie en zullen jullie niet oordelen over de ander, ook niet wat het een ziekteproces aangaat. Want geliefde harten, jullie oordelen toch ook niet over Jezus die zulke pijnen doorstond?
Oké, ik voel dat jullie het begrepen hebben.
Ik diende dit eerst even "op te klaren" daar sommigen onder jullie hier toch met vragen omtrent en rondom zaten. (Hij glimlacht even).
Wat de meditatie betreft geliefde mijn geliefde kanaal, dit is zeker mooi. Het zal een mooie energie verspreiden die jullie de gelegenheid geeft om ondersteuning te bieden.
Vergeet ook jullie Zelven niet geliefde zielen, in deze cirkel van heling te plaatsen, want deze is niet alleen voor de geliefde medemens waarvoor je deze meditatie doet, maar voor jullie allen. Jullie allen zijn in en met elkaar verbonden, en dit betekent dat jullie daarom deze aandrang tot gebed en hulp voelen, begrijpen jullie?
Geliefde zielen jullie zijn ons zo genadig en wat bedoel ik Aartsengel Michael hier mee te zeggen, dat jullie heel en heel dikwijls reeds door ons, de Goddelijke Wereld, (op jullie aanvraag) geheeld en genezen worden.

De Schepper - 22 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Bezoek het Kind Opnieuw"
22 Januari 2014 - Jennifer Farley

Voor slechts een paar momenten vandaag; ga uit de beurt van jouw volwassene en bezoek jouw kind opnieuw. Luister naar hoe de wind blaast, ruik de zoetheid van de bloemen, laat jouw handen genieten van de verschillende texturen rondom jou heen, kijk naar jouw wereld door de ogen van een kind. Maak jezelf opnieuw bekend met de pracht van nieuwsgierigheid en opgewondenheid. Het is wie je geboren werd te zijn en wie je werkelijk bent.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, januari 22, 2014

De Schepper - 21 Januari 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Waarom?"
21 Januari 2014 - Jennifer Farley

Beseffen jullie waarom jullie ervoor kozen om naar dit Aardse-vlak te komen? Jullie kwamen om plezier te hebben! 'Verlicht' te zijn hoeft niet altijd alledaags, gelijkmatig of stil te zijn. Lach; neem plezier in de lichamen die jullie bewonen, glimlach, speel!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, januari 21, 2014

De Pleiadianen - Nieuwe Resonatie Gebieden van Wisselwerking en Teleportatie - 21.01.2014


De Pleiadianen
"Nieuwe Resonatie Gebieden van Wisselwerking en Teleportatie"
21 Januari 2014 / Méline Lafont

Wij groeten jullie onze geliefden, wij zijn de Pleiadianen. Het is onze wens om met jullie op een dieper niveau te communiceren over telepathische communicatie en teleportatie, omdat deze geschenken zijn die op het punt staan om geïntegreerd te worden en zelfs uitgevoerd in jullie wereldse werkelijkheid vanuit de innerlijke gebieden.
Deze geschenken en bekwaamheden worden voort gebracht vanuit het herbalanceren en de evenwichtige staat van zijn welke jullie in toenemende mate versterkt hebben dankzij de integratie van jullie Christus bewustzijn en momenteel ook dankzij het doorgaande proces van de afdalende IK BEN Aanwezigheid. Dit alles is het resultaat van jullie Christus Bewustzijn welke in/naar een dieper niveau van begrip gaat en van de uitvoering van dit alles in jullie werkelijkheid.
De her-vermenging van de IK BEN Aanwezigheid is een noodzakelijk onderdeel van jullie diepere integratie van Zelf die jullie zal helpen bij jullie teleportatie geschenken aangezien het hart en de Ene in evenwicht moeten zijn, waar het evenwicht voortkomt vanuit jullie integratie en het her-vermengingsproces van jullie IK BEN.
Dit is, geliefden, omdat jullie meer van Jezelf worden en uitbreiden, de JIJ in waarheid en het evenwicht welke op een tamelijk snel tempo uitbreidt en groeit in jullie Aardse lineaire tijden. Zoals jullie ertoe gekomen zijn op te merken, is de lineaire tijd die jullie voor zo lang gekend hebben, terwijl wij spreken, aan het vervagen. Velen van jullie worden zichzelf vrij vaag in andere Dimensies gewaar in hetzelfde Nu moment van jullie tijd, hetgeen veel verwarring voor sommigen kan brengen. Bereid je erop voor dat dit zelfs meer frequent gaat worden op een bewust niveau terwijl jullie jezelf groeiend gewaarworden in de uitbreiding van jullie Waarachtige IK BEN Aanwezigheid, welke op de frequentietrilling is van een oneindig Nu moment dat niet in één tijdskader of tijdslijn op zichzelf staat maar tegelijkertijd in vele andere ruimtes van tijden en Dimensies.