dinsdag, december 16, 2014

Verlossers zijn ZO van Gisteren - 15 December 2014 / Brenda Hoffman


Verlossers zijn ZO van Gisteren
15 December 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Het is waarschijnlijk dat jullie niet bevatten hoezeer jullie de Universums verschuiven. Hoewel jullie doorgaan van jullie zelf te geloven een zeer klein stukje van de Aarde te zijn, overstijgt jullie macht jullie overtuigingen verre.
Aangezien het waarschijnlijk is dat jullie naar jezelf kijken als één cel of atoom in de totaliteit van alles, is het voor jullie tijd om te begrijpen hoe één cel, één atoom de Universums kan verschuiven. Misschien dat jij, de cel, een kanker mutatie accepteert in de volledigheid van jou, die ene mutatie trekt (soort trekt soort aan) andere cellen aan die ook wensen om een kanker mutatie te ervaren. Dan sluiten deze gelijkgestemde zielen zich bij elkaar aan om genoeg kanker energie te creëren voor een ziekte binnenin jouw volledigheid.
Aldus is het nu voor jullie. Jullie trekken gelijkgestemde wezens of cellen, zo je wenst, aan naar het punt dat jullie Aarde wezens aan het muteren zijn, en daardoor de Universums, weg van de angst en naar de Liefde. Liefde is altijd een Universele sleutel geweest.
De 3D Aarde was, op een bepaalde manier, een kankerachtige cel die veel groter werd dan waar op geanticipeerd was door de Universums. De kanker van de Aarde trok steeds meer Universele wezens aan die wensten om het plezier van angst te ervaren - in die zin, totdat zij ondergedompeld raakten in de ondoordringbaarheid van die angst en de Universele Liefde vergaten.
Jullie, als een groep, besloten dat het tijd was voor Nieuwe Aarde lessen in vreugde en Liefde.
Misschien geloof je, dat omdat het tijd was voor iets dergelijks om te gebeuren, Liefde dominant geworden zou zijn op de Aarde of je nu deel uitmaakte van dat groepsplan of niet.
Wij verzoeken om dat anders te zien.
 
De Aarde raakte zo ondoordringbaar ondergedompeld in angst dat diegenen die zich vrijwillig aangemeld hadden om gedachten, inzichten en acties te verschuiven in het moeras verloren raakten.  
Inderdaad, hoewel individuele verlossers zich vrijwillig aanmelden om de Aarde te verschuiven naar een meer van angst/liefde evenwicht, waren zij niet succesvol. Niet omdat hun woorden en daden niet opgemerkt werden, maar omdat hun woorden en acties verdraaid werden om binnenin een wereld van angst te passen.
Jullie zijn onder de Universele entiteiten die besloten dat deze verschuiving een groepsinspanning nodig had. Aldus is het dat jullie nu van de Aarde zijn en energie verschuiving na verschuiving accepteren - trots op jullie individuele prestaties, maar nog niet begrijpend of accepterend hoe waardevol jullie dienstverleningen zijn.
Jullie geloven dat je iets moet doen of iets moet creëren voorbij wat jullie tot dusverre bereikt hebben. Dat op de één of andere manier jullie je markering moeten maken in deze overgang.
Jullie hoeven niets anders te doen dan de weg te verlichten om de Aarde entiteiten te helpen naar Liefde terug te keren.
Verwacht je dat voormalige kankercellen een circus act uitvoeren als zij binnenin je wezen blijven? Of ben je zo opgetogen om de kanker uitgeroeid te hebben dat je niets meer van deze cellen verwacht dan kanker-vrij te blijven?
Daar zijn dezen onder jullie die een iets grotere rol accepteerden om JULLIE behoeften te vervullen. De Universums vereisen niets meer dan te verschuiven uit de zwaarte van Aarde angst naar de lichtheid van Liefde en vreugde.
Niettemin is angst niet volledig uit jouw wezen verwijderd of ieder wezen meer dan jij kan alle cellen uit jouw fysieke wezen verwijderen en hen vervangen met nieuwe cellen - althans niet in deze tijd in jullie geschiedenis. In plaats daarvan, zijn jullie angstcellen omringd door liefdecellen die de effecten van de 3D Aarde dichtheid uitroeien.
Jullie belangrijke Nieuwe Aarde taak is om gewoon jij in Liefde te ZIJN. Als jij je vrijwillig aan wenst te melden of je vrijwillig aangemeld hebt voor aanvullende taken, dat is prima en goed. Maar velen van jullie geloven dat het gewoon jij zijn niet helemaal genoeg is. Dat je de wereld moet redden of de Nieuwe Aarde op een zeepkist aan moet kondigen. Helemaal niet.
Aankondigingen, beloften, garanties zijn van het Oude Tijdperk. Lachen jullie niet om de televisie reclames en diegenen die jullie alles beloven en niets produceren of het omgekeerde van hun beloften?
Voor jullie te geloven dat jullie iemand moeten verschuiven naar de Nieuwe Aarde is van het Oude Tijdperk.
De Nieuwe Aarde is het leven van je droom en anderen toestaan te kijken naar de vervulling van jouw droom. Dat is alles dat er van jou vereist is. Het gaat niet over het verkondigen van je wijsheid of het verwoorden van beloften die je wel of niet mag houden.
Jullie dromen zijn op ieder moment van iedere dag aan het verschuiven. Als je geneest van je kanker van angst, worden je dromen groter en meer in afstemming met Liefde en de Universums. Wat belangrijk was voor jou om te verkondigen als het antwoord van gisteren, zou vandaag saai of verouderd kunnen toeschijnen.
Er wordt niets meer van jou vereist dan om jezelf te zijn. Vrij van de slopende kanker van de angst die jullie Aarde wezen gedurende eonen achtervolgd heeft.
Toegegeven, jullie zullen enige angstcellen behouden om jullie wezen uit te werken, om een volledig gehemelte van creatie verfkleuren te behouden. Maar jullie angstcellen zijn veel minder levendig en actief dan dat zes maanden geleden waar was - en zullen over zes maanden vanaf nu nog minder actief zijn.
Diegenen van jullie die jullie cocon verlieten staan jullie wezen toe om iedere dag meer kanker/angst vrij te zijn. Toegegeven, op sommige dagen wensen jullie om jullie voortgang te testen door naar angst terug te keren. Maar deze dagen, deze minuten worden steeds minder aangezien jullie beginnen te vertrouwen op en te houden van de Nieuwe Jij.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2014, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten