maandag, december 01, 2014

Vanuit de Akashic Archieven - December 2014 Boodschap - Jen Eramith MA


Vanuit de Akashic Archieven
 December 2014 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in December 2014 verwachten?
De energie deze maand is zoals de bliksem. Het beweegt zo snel, dat je het zelfs niet mag zien. Je zult vinden dat de tijd snel lijkt te gaan, zodat zodra als iets begint, het toeschijnt dat het al geëindigd is. Velen van jullie zullen gewaarworden dat jullie naar het einde van de maand komen zonder nochtans het gevoel te hebben dat de maand volledig begonnen is.
Het zal zeer belangrijk zijn deze maand dat jullie allemaal proberen om verder te gaan met wat voor veranderingen dan ook die er in jullie leven gebeuren. Houd je niet vast aan rancune, schuif niets voor je uit, en wacht niet op de dingen om zin te maken. Maak een beslissing om voorwaarts te gaan, maak dan de volgende beslissing en ga weer voorwaarts. Als jij je onzeker voelt, probeer iets en pas je dan onderweg aan. Het zal niemand van jullie dienen om te stoppen en om op meer informatie te wachten. De wereld zal aan je voorbijgaan als je wacht. Jouw beslissingen zullen voor jou gemaakt worden als je hen niet snel maakt. In plaats van je te haasten, ben er eenvoudigweg zeker van om met zekerheid en welwillendheid voorwaarts te stappen op iedere manier dat je kunt.
Deze maand, zal het voor jullie nuttig zijn om manieren te vinden om snel tussendoor kleine taken te voltooien. Bijvoorbeeld, beantwoord telefoontjes terwijl je in de rij staat te wachten, of kook het eten door iets in de oven te zetten in plaats van erbij te gaan staan en het te moeten roeren. Probeer om manieren te vinden om snel tijd te besparen en krijg een paar dingen tegelijkertijd gedaan. Multitasking zal deze maand belangrijk zijn.
Het zal je ook dienen om eerlijk en relatief ontspannen te zijn aangaande je emoties deze maand. Als jij je aan rancune vast blijft houden, of als je probeert om mensen te laten stoppen en diepe conversaties met je te hebben, zal jij jezelf gefrustreerd en alleen gewaarworden. Als je snel met de veranderingen mee beweegt, kan deze maand feitelijk een heleboel plezier opleveren en kan er aldus veel bereikt/voltooid worden. Het moet eenvoudig gebeuren in de kleine momenten, snel zo tussendoor.
 
Zijn er specifieke activiteiten die wij kunnen gebruiken om met de energie van December 2014 om te gaan?
Focus je deze maand op de conversaties. Streef ernaar om conversaties te hebben zodra jij en de andere persoon gereed zijn om te onderhandelen, op te lossen, of iets te bespreken. Wacht niet op de volmaakte omgeving, wacht niet op een ingeroosterde afspraak, en wacht niet op een lange periode aan vrije tijd om de conversatie te beginnen. Als je aan iemand denkt, reik dan meteen naar die persoon uit. Als iets in je gedachten is, deel het meteen mee. Als je een vraag hebt, ga ervoor en vraag het. Het is belangrijk om de conversaties in kleine stappen voort te laten gaan, in plaats van misvattingen te laten etteren.
Als er iets diep en pijnlijk, of moeilijk is om te bespreken, probeer om de conversatie op gang te brengen en geef dan de andere persoon de tijd om erover na te denken. Laat hen naar jou terugkomen wanneer zij gereed zijn. Op dezelfde wijze, neem enige tijd om erover na te denken en ga dan naar hen terug. Wacht niet op een langdurende afspraak wanneer jullie het allemaal in één keer uit kunnen spreken. Veel van wat er plaats moet vinden deze maand zal iets omvatten dat gezegd moet worden en dan moeten jullie je beide aanpassen, en dan handel je weer. Het is zoals de bliksem, de korte conversaties veranderen alles gedurende een moment en jullie zien de dingen op een nieuwe manier.
Heb gewoon dat snelle gesprek en wacht dan om te zien wat er vervolgens moet gebeuren, in plaats van te proberen je volledige conversatie in langdurige diepe verbindende tijden te voltooien. Je zult de bekwaamheid hebben om je later diep met mensen te verbinden. Deze maand, is er gewoonweg geen tijd voor. De energie ondersteunt het niet. De energie deze maand is ietwat glibberig -- zodra je iets pakt, glibbert het uit je handen vandaan. Zodra als je met een project begint, gaat het aanvoelen alsof het voorbij is of dat het klem is komen te zitten. Zodra je een conversatie opstart, zal één van jullie afgeleid raken.
Probeer deze maand niet om de dingen te controleren. Doe wat je kunt om de volgende stap te nemen, maar maak je geen zorgen over jezelf in te stellen voor alle navolgende stappen. Je zult zoveel onderweg leren dat je later betere manieren zult ontwikkelen om mee te werken. Vertrouw die nieuwe ideeën, en hulpmiddelen zullen naar je toekomen onderweg als jij je best doet met wat er recht voor je in het huidige moment is.
Wat zou handig zijn om te vermijden in 2014?

In aanvulling op het vermijden van rancune en wachten, zal het nuttig zijn te vermijden om jezelf of jouw acties te verdedigen. Als jij je moet verontschuldigen, verontschuldig je snel en met oprechtheid. Neem geen lange tijd om uit te leggen wat je aan het doen was en waarom. Vraag mensen niet om je te begrijpen of je te vergeven. Vraag niet aan mensen om jou je beter te laten voelen over je vergissing. In plaats daarvan, verontschuldig jezelf hoffelijk en ga verder.
Het zal moeilijk zijn voor mensen om af te spreken of overeen te komen samen te werken deze maand. Als je in hetzelfde team moet werken, streef ernaar dat aldus te doen ondanks meningsverschillen in plaats van te stoppen en overeenstemming te verlangen. Je zult het gemakkelijker vinden om in Januari op dezelfde pagina te zijn, maar voor December lijkt iedereen tegelijkertijd in andere richtingen te bewegen. Het is een beetje alsof iemand een mierenhoop overstuur gemaakt heeft in December.  Jullie zullen steeds weer opnieuw de mensen in heel veel verschillende richtingen zien gaan en halverwege van koers zien veranderen. Als je stopt en probeert om iemand zover te krijgen om jou te begrijpen, of dat je hoopt dat iemand je zal vergeven of jou toestemming voor iets zal geven, zal je bij jezelf gewaarworden dat jij je tijd verspilt.  De mensen om jou heen zullen vaak van gedachten veranderen, dus wanneer je eenmaal overeenstemming bereikt, zal je het er waarschijnlijk weldra weer mee oneens zijn. Je zult beter af zijn als je met vertrouwen voorwaarts gaat. Natuurlijk, verontschuldig je als je een vergissing maakt en leg het uit als iemand een uitleg verdient, maar hang je er niet al te zeer aan op om vergeven en begrepen te worden deze maand.
Is er nog iets anders dat de Opzichters ons willen vertellen over December 2014?

De energie beweegt ten dele zo snel deze maand omdat enige zeer moeilijke, diepere kwesties naar boven gekomen zijn voor de mensheid, en nu zijn deze kwesties aan de oppervlakte. De meeste mensen hebben diepe emotionele kwesties die naar boven komen in deze tijd, en als je stopt en langzaam beweegt nu, zullen velen van jullie op een manier klem komen te zitten welke jaren zal nemen om weer in beweging te komen. De energie is ingesteld om snel te bewegen en aan de oppervlakte te blijven deze maand om jullie allemaal tegen te houden van in/naar patronen te vervallen die jullie klem en overweldigd hebben.
Deze maand, doe je best om te genieten van de energie die snel beweegt. Doe je best te genieten van de vrijheid die komt wanneer je in staat bent om iets snel te doen en ga dan voorwaarts, in plaats van te stoppen en te wachten op iedereen om weer met jou in de pas te lopen. Sommigen van jullie zullen dit een zeer bevrijdende en verlichtende tijd vinden.
De uitdaging zal zijn om manieren te vinden om snel te bewegen en openhartig en toch nog steeds vriendelijk te zijn en een open hart te hebben voortgaand op de weg. Je bent niet bedoeld om scherp of onbarmhartig te zijn. Je bent bedoeld om zachtaardig en liefdevol en stromend, doch duidelijk en snel te zijn. Dat is de uitdaging voor jullie allemaal deze maand. Hoe kan je vriendelijkheid snel toepassen? Hoe kan je iets aardigs doen en iemands hart vullen in een moment, met een enkelvoudig gebaar of een paar woorden? Probeer om meer doeltreffend/efficiënt te worden op de manier dat je Liefde verspreidt en je zult gewaarworden dat deze maand prachtig gaat.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
This Message was channeled from the Akashic Records by Jen Eramith MA through Akashic Transformations. It may be shared with individuals provided that the content is complete; all credit is given to the author; and it is distributed for no financial or other compensation to anyone other than Jen Eramith and Akashic Transformations. Please include this message with all redistribution. https://akt.memberclicks.net/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten