zondag, december 21, 2014

Sandra Walter - Briljante Multidimensionale Intensiteit - 20 December 2014


Sandra Walter
Briljante Multidimensionale Intensiteit
20 December 2014
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Ik blijf doorgaan verbaasd te zijn door wat er precies nu met ons bewustzijn gebeurt. Voor mij persoonlijk, is het absoluut fascinerend geweest om de multidimensionale vermenging zo sterk te ervaren. Mijn dagen zijn een evenwicht van graven in deze ervaringen, samen met een grote hoeveelheid van technisch en creatief werk (en de litanie van technische haperingen terwijl het magnetisme van de oude werkelijkheden verschuift om de Nulpunt werkelijkheid te accommoderen, houdt het ons echt in het moment, nietwaar?) IK BEN er zeker van dat vele Wegwijzers de balancerende handeling uitvoeren, en gewend raken aan de Nieuwe stroom van Licht.  
Terwijl de intensiteit van onze ervaringen, zowel fysiek als niet-fysiek, de naderende golf van Nieuw Licht complimenteert, trekken wij ons terug en verkrijgen het perspectief aangaande hoe dit zich voordoet. Eerst een korte samenvatting van de sequentie van grote evenementen welke zich in 2014 ontvouwden. Daarna, een blik op de DNA droppings, een boodschap van het Goddelijke Team, en het meedelen van enige interessante persoonlijke ervaringen.
Het Vernuft van 2014
We hadden vele interessante evenementen die zich in 2014 ontvouwden, hetgeen dit Nu moment en de mogelijkheden daarin ondersteunt.
De Equinox naar de Bloed Maan Toegangspoorten Maart - April 2014: De eerste Toegangspoort bracht de meest krachtige Terugkeer van de Christus Energetica en Activeringen binnen die de planeet tot die datum gezien had. Het bracht ook bepaalde tijdlijnen, evenementen en de galactische geschiedenis tot een einde. Voltooiing. Je mag je het artikel herinneren aangaande de ontbinding van de Maya structuren; het raamwerk voor de illusie opgelegd door de Pleiaden, ontworpen om miljoenen aan jaren van Galactisch karma op te lossen. Terwijl de Maya ( genoemd naar Maia, een ster in de Pleiaden) diens koers liep, sloot het het boek aangaande vele akasha verhalen af. Dit liet ons open achter om een verbintenis aan te gaan met de hogere Gechristende tijdlijnen van Ascentie.
Mei 2014: Vele Wegwijzers ontvingen een diepe herijking om zich voor te bereiden op de versnelde Ascentie tijdlijnen. Terwijl het zeer fysiek aangevoeld mag hebben, was het mikpunt de uitbreiding van het bewustzijn. Je mag alle oude tijdlijnen gevoeld hebben, het galactische karma, de verbindingen met de sterfamilie afkomst, of elke van de verhalen van het verleden die uit jouw persoonlijke emotionele, mentale en egoïstische structuren verdween. Deze herijking bereidde ons voor op een serie van persoonlijke openbarende toegangspoorten.
Juni doorgaand naar September 2014: Een serie van krachtige persoonlijke openbarende toegangspoorten ontvouwden terwijl Gaia en de Mensen in/naar een hogere werkelijkheid vermengden. Mensen die gewerkt hadden aan de vermenging van het Hogere en het Lagere Zelf begonnen plotseling de eenheid van hun Goddelijke aspecten te ervaren, en een meer scherpzinnige gewaarwording van die vereniging. Wij ervoeren een naadloze vermenging van de dimensies - het begin van onze werkelijke multidimensionale gewaarwording in het lichaam ( als in tegenstelling tot het astrale struikelen). Dit stond toe voor een heruitlijning met het Ware Zelf, en het ware Hogere Zelf leren kennen. We begonnen ook vertrouwd te raken met de desoriëntatie van het hebben van alles om ons kompas op in te stellen.
Omdat wij in/naar een versneld toekomstig pad verhuisden, werd het verleden achter ons herschreven met een duidelijkheid en gemak (en regelrechte vergeetachtigheid) van wat er zich voorgedaan had. De herinnering ervan mag nog steeds opnieuw opgeroepen worden, maar je zult opmerken dat de emotionele gehechtheid verdwenen is. Dit is een bijeffect van niet alleen in het Nu te zijn en de persoonlijke akasha toe te staan in te halen aangaande de waarheid, maar het opent ons ook voor een veel grootsere toekomstige mogelijkheid.
 
September doorgaand naar Oktober 2014: De tweede Equinox doorgaand naar de Bloed Maan Toegangspoorten bracht een intensivering van de terugkeer van de Christus energieën welke specifiek gericht zijn op uitbreiding, uitbreiding, uitbreiding. Uitbreiding van het bewustzijn heeft een direct effect op het lichamelijke voertuig als het probeert om bij te blijven met de eisen van een hogere trilling. Dit is de balancerende handeling van de Verschuiving zelf; het lichaam past zich onophoudelijk aan aan de eisen van het onderbewuste, het bewuste, en de energieën die in en uit Gaia stromen.
Oktober 2014: Het volledige collectief verschuift naar een versnelde Ascentie tijdlijn tijdens een weekeinde van krachtige zonnevlam activeringen van de ZON. Ons zonnelicht is rechtstreeks verbonden met onze ervaring van de tijd. Werkend in combinatie met Poortopzichters en welwillende Galactische strijdkrachten, waren wij in staat om de verzoeken van het hoog-trillende collectief te beantwoorden en in/naar een versnelde Ascentie ervaring te verschuiven. Een sneller proces, in de hoogste interesse van alle betrokkenen. 
November 2014: De Hogere trilling stuurt het ascenderende collectief in/naar heraanpassingen van de meridianen, zenuwstelsel herijkingen, en hartcentrum uitbreiding om bij te blijven met de versnelde tijdlijn. Het is ironisch hoe de ontwaking zoveel aan slaap nodig heeft.
December 2014: De vermenging van de geaarde Aarde Rastersystemen, het kristallijne raster en de 5D/6D raster systemen van de Nieuwe Aarde begint. Dit zet het ontwikkelingsstadium op voor DNA droppings, een sterkere multidimensionale ervaring, pijnappelklier activering en een uitbreiding van gelijktijdige dimensies. Het versnelt de activering van een grotere hersencapaciteit.
In/naar het Nu Vliegen
Onze volgende Toegangspoort is van 25-29 December en brengt een meer intense ervaring van Goddelijke Liefde en een Gouden Ras DNA dropping, wat doorgaat doorheen 2015. Dit levert de codes af welke verankerd werden in het Kristallijne raster op de 12-12-12. Dit is waarom wij een vermenging hadden van de rastersystemen, om deze Gouden Ras codes beschikbaar te maken voor de Gehele Mensheid. Als jij één van de Code-vangers was op de 12-12-12, begrijp je hoe krachtig deze lichtsequenties zijn.
Als je tijdens de vakantie beschikbaar bent en ervoor kiest om te helpen met deze toegangspoort, begrijp dat wij een harmonieuze, gebalanceerde ondersteuning vasthouden als deze zuivere bron licht frequenties de planeet penetreren. Balans, vrede, integriteit en harmonie balanceren delicaat terwijl het magnetische raster geraakt wordt met het Nieuwe Licht.
Deze lichtfrequenties zullen voorbereide voertuigen in staat stellen om hoog kwaliteit DNA binnenin hen te ontwaken, en nieuwe strengen van DNA te bi-localiseren in/naar de cellulaire structuur. DNA dient als een multidimensionaal hologram voor de ervaring in de vorm. Wij gebruiken het omhoog gaand naar het achtste dimensionale niveau. Negende dimensionale structuren neigen ernaar om het gebruik van een vorm in de steek te laten, waar bewustzijn zeer verenigd wordt.

Verenigd of Collectief DNA is een schitterende multidimensionale geometrie welke eenheidsbewustzijn vasthoudt omhoog gaand naar de 12de dimensie. Als een Goddelijk geïncarneerd Mens, zullen wij uiteindelijk in staat zijn van het vasthouden van een 12 strengen helix DNA structuur binnenin een 5D/6D vorm. Elke streng zal zich herverbinden aan een dimensionaal niveau. Op dat punt, is het niet jouw DNA en mijn DNA, het is ons Verenigde DNA. Het is niet iets dat een 3D microscoop ooit in staat zal zijn te onderzoeken. Alleen het effect op het fysieke lichaam kan precies nu gemeten worden in de veelvoud aan Ascentie bijeffecten.
2015: Transformatie van de Wegwijzers
We hebben twee krachtige transformatieve toegangspoorten die zich voordoen met de laatste twee Equinoxen naar de Bloed Maan Toegangspoorten van 2015; de eerste is in Maart, de tweede in September. Deze toegangspoorten worden korter, kleiner, meer gefocust. Zij handelen als een zeef voor de energieën en richten op diegenen die het hogere dimensionale bewustzijn, het Hogere Zelf, het Gechristende Zelf zullen belichamen precies voor het collectief.
Als het jouw wens is om deze belichaming fysiek te maken, om een waarachtige Wegwijzer te zijn en het Nieuwe te demonstreren voorlopend op de menigte, dan zal jouw focus meer gedetailleerd in 2015 groeien. Je mag het al voelen.
De Raden waarbij IK betrokken BEN, welke Meesters, Broederschappen van het Licht en Galactics omvatten (zij neigen ernaar om van posities te wisselen aan de holografische tafel), begrijpen dat niet alle lichamelijke voertuigen in staat zullen zijn om dit proces te verduren.
Voel deze boodschap geliefden:
Blijf gefocust op de Ascentie terwijl jullie door deze krachtige fotonische golven van licht heengaan. Weet dat jullie deelname meer acuut zal worden als jullie door deze energieën heengaan. Het mag moeilijk worden om ook maar iets anders te doen, en wij eren jullie toewijding. Begrijp dat de kleine dingen welke jullie afleiden of jullie belemmeren van bezig te zijn met lineaire activiteiten louter aanpassingen zijn voor de Nu mogelijkheden. Zij mogen jullie voornemen testen als zij jullie hoogste vooraf ontworpen mogelijkheden in het Nu manifesteren. Evenementen, haperingen en afleidingen forceren jullie in/naar de bewuste deelname in het moment met het Nieuwe Licht, het Ware Zelf in het nieuwe moment.
Zelfs als het lichamelijke voertuig het Nieuwe Licht niet kan weerstaan, weet dat als je jouw dienstverlening uitgevoerd hebt met een zuiver open hart, en alle constructies van angst getransmuteerd hebt, dat jouw dienstverlening in ere gehouden wordt en jouw missie voltooid is. Sommigen van jullie zullen kiezen om terug te keren, verder in/naar de verschuiving met een veerkrachtiger kristallijne gestalte. Voor diegenen die niet resoneren met een deel te worden van een Gouden Ras op Gaia, jullie reizen hier zullen compleet zijn. 
Velen van jullie zullen vermengen met het bewustzijn van andere rassen, hogere dimensionale wezens, en hogere niveaus van jullie Ware Zelf, in korte passages van telepathische communicatie tijdens deze fase. Het mag buitengewoon vreedzaam aanvoelen, omdat het de zuivere energie van je ware Zelf bevat om op deze manier te communiceren en op deze manier te leren. Hoe comfortabeler je kunt zijn met het vermengende bewustzijn met het oog op het uitwisselen van informatie en zuiver licht bewustzijn, hoe sneller je de oude dynamica van afscheiding zult transcenderen.
Recente Ervaringen
Besef/gewaarwording van vele dimensies in het Nu moment. Terwijl onze hersencapaciteit toeneemt en dit prachtige gouden-kristallijnen-diamanten DNA online komt, zijn wij in staat van het ervaren van vele dimensies tegelijkertijd. Als je dit beoefent, zal je jouw bekwaamheid opmerken om het gelijktijdige multidimensionale besef vast te houden dat langer en duidelijker wordt. Hoe meer DNA strengen je hebt die aan flikkeren en hoe meer jouw pijnappel activeert, hoe meer toegang je hebt tot de gelijktijdige ervaring van het Nulpunt of het Eenheidsbewustzijn. Het veroorzaakt ook een toename in lichtflitsen en heldere speldenprikken van licht in jouw energie gebieden als de piëzo-elektriciteit activiteit van de pijnappel toeneemt, en porties van de hersenen opnieuw activeren.
Nieuwe rassen. Ik heb een wisselwerking opgemerkt met vele verschillende rassen; rassen die ik in het begin niet herken. Mijn collega's hebben mij aan wezens geïntroduceerd die ik gekend heb, en vroegen me, Herken je wie dit is? Jeetje is staar met wijd geopende ogen naar vele hogere dimensionale wezens de laatste tijd. Verontschuldigingen, geliefden! Terwijl het moeilijk is om degene te zijn die aan het ontwaken is van deze lange vergeetachtigheid, voel ik welzeker een grote hoeveelheid van ondersteuning en geduld aan de andere zijde van de sluier. Ik houd van jullie, ik zegen jullie, ik dank jullie.
Oceaan Lichtschip Bezoeken. Vorige week ervoer ik de lichtschepen onder de Oceaan. Ik werd mezelf gewaar te wandelen langs een corridor aan de buitenkant, en ik verbrak bijna de focus toen ik besefte dat ik, onder water, water ademende. Aangezien mijn ervaringen tamelijk helder zijn, pauzeerde ik net voordat mijn geaarde lichaam in paniek raakte en nam rustig een paar diepe ademteugen van de heldere, waterachtige substantie. De muren van het schip waren van een transparant kristallijn-licht materiaal, wat een luminescente gloed had. Dit was in de Grote Oceaan; we waren aan het werk met de Grote Oceaan randplaten.
Zoals velen van jullie gehoord hebben, is het Grote Oceaan randplaten-systeem gedurende enige tijd een bezorgdheid geweest. Begrijpend dat Gaia zal uitbreiden/uitstrekken om de nieuwe energie te accommoderen, kunnen jullie zien waarom zovelen van ons werkzaam zijn aan het stabiliseren van het magnetisme om dit een zo gemakkelijk als maar mogelijk is overgang te maken. Dat betekent niet dat wij aardbevingen of plaatverschuivingen voorkomen, omdat deze een zeer natuurlijk neveneffect zijn van de ineenstorting van de magnetosfeer. Zij openen spelonken waar het water in naar beneden mag stromen, wat een teveel verlies van landmassa voorkomt van stijgende zeeniveaus. Uitbreiding doet zich voor tijdens iedere Verschuiving/Spring tijd, en onze dimensionale verschuiving voorziet aanvullende factoren om te overwegen.
Ongeacht van het werk dat toegewezen is aan deze onderwater schepen, de ervaring van vrede, focus en eenheid van dienstverlening zorgden ervoor dat ik me er absoluut thuis voelde.
De Kerstmis Toegangspoort
Tijdens onze geliefde Kerstmis toegangspoort van 25-29 December, zullen wij een belangrijke/aanzienlijke en omvangrijke golf van Licht ontvangen. Gelukkig Kerstmis Aanwezigheid! Je mag het voelen naderen. (Mijn ouders en ik bezochten elkaar deze week, en zij waren getuige dat ik een Zonnevlam voorzag, slechts momenten voordat het uitbarstte. Hoe prachtig het was om die ervaring met hen te delen!)
Wij zijn wederom naar een nieuw gebied van ruimte verschoven, wat de volledige Galaxy als een eenheid omvat. Onze uitlijning met deze hogere Ascentie tijdlijn brengt hogere mogelijkheden voort. Onze meesterschap uitdaging omvat gedetailleerde keuzes, van moment naar moment. Het belichamen van het kristallijne bewustzijn is een intensief proces. Het is niet iets wat allemaal in één keer gebeurt, noch zal het voor iedereen ontvouwen die een vorm vasthoudt in deze tijd. Jee ik wenste dat ik het deed, omdat het zo een krachtige ervaring is - misschien de meest krachtige die je in een lichaam kunt hebben. Dit jaar leerde me geduld op een Meester niveau, en mededogen op een Bron niveau. Het is wat het is, alles is goed.
Als wij volgend jaar door de zeef van de Equinox naar de Bloed Maan Toegangspoorten gaan, zijn onze onaanraakbare aspecten aanwezig. Onaanraakbaar op het niveau van je bewustzijn, niet je lichamelijke voertuig. Terwijl het prettig zou zijn om deze gehele grootse uitbreiding in een geïsoleerde omgeving te ervaren ( zoals de oude Mysterie scholen), is dat het punt niet. 2015 brengt voort waarneembare, herkenbare transformatie van de gegrondvestigde Zelf. Gebruik grot-tijd wanneer je het nodig bent; gewoonlijk zijn een dag of een uur precies genoeg om het lichamelijke voertuig te verjongen en te stabiliseren als je bewustzijn jouw energiegebieden uitbreidt.
Reik uit om te ondersteunen en ontvang ondersteuning van het Menselijke hartraster. De sensatie van isolatie is fysiek, verbind je via het hart om het werkelijke eenheidsbewustzijn te voelen.
DNA voorbereiding
Voor velen van jullie, omvatte jullie keuze om je bezig te houden met het Ascentieproces een grote hoeveelheid aan reiniging en het opruimen van metalen, vergiften, parasieten, karma, negatieve gedachten, onderbewuste emoties, ego, mentale en emotionele constructies zodat de cellen gereed zouden zijn voor deze krachtige energieën. Het reinigen en opruimen van de cellen - een structuur welke verondersteld is te duren gedurende honderden aan jaren - wordt belangrijk om de DNA activering te ondersteunen.
Uit de triljoenen aan cellen in je lichaam, zal niet iedere cel schoon en gereed hoeven te zijn om nieuwe strengen van DNA op te nemen. Dit is iets goeds aangezien onze huidige milieu een 100% schone cellulaire structuur niet ondersteund. Wanneer de nieuwe strengen in/opgenomen worden, of het sluimerende Gouden Ras DNA binnenin onze cellen activeert, zullen zij in/naar naburige cellen repliceren terwijl de energieën toenemen en het collectieve bewustzijn op deze planeet uitbreidt. 50% voorbereiding, 50% Goddelijke timing.
Houd jezelf in toom en weet dat het geen competitie is. Er is geen oordeel op het of je het wel of niet aankan of dat het het lichamelijke voertuig vernietigd. Ik weet dat dit alles technisch mag klinken, en dat maakt deel uit van mijn rol, echter het punt is deelname. Het punt was om de dichtheid te transcenderen door Goddelijke Liefde in al diens vele expressies te ervaren. Benader al deze activiteiten met een zuiver hart en de zuivere intentie om de pure Bron Licht intelligentie en de doelstelling van je Werkelijke Aanwezigheid van dienst te zijn.
Een Zegen van Goedgunstigheid
Laat ons allemaal de hoogste kwaliteit lichtgolven van harmonie, vrede, balans, Goddelijke Liefde, Goddelijk Licht en Goddelijke Ascentie sturen door ieder deeltje van deze planeet, de koninkrijken, de elementalen en de Geliefde Mensheid tijdens deze prachtige passage. Zegeningen naar ons allemaal in dienstverlening aan de Ascentie van het bewustzijn!
In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2014 Creative Evolution, All rights reserved.
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten