maandag, december 15, 2014

Sanat Kumara - Jullie zijn Volledig en Heel Wanneer Jullie ook maar Binnenin Liefde Vertoeven - 14 December 2014


Sanat Kumara
Jullie zijn Volledig en Heel Wanneer Jullie ook maar Binnenin Liefde Vertoeven
14 December 2014 / Fran Zepeda
Groeten aan allen op deze veelbelovende dag, een volgende trede van de ladder van jullie diepe Ontwaking en Ascentie. En aan jullie geef ik mijn kracht en doel en Liefde voor de gehele Mensheid om in jullie harten vast te houden en te koesteren.
Het is om deze reden dat ik jullie nu adresseer - de Liefde voor de gehele Mensheid, de Liefde voor alle Wezens van de Hemelse en Galactische Rijken, de Liefde voor de Schepper - en dat, dierbaren, is de essentie, want dat brengt jullie naar het begin van jullie ervaring met Eenheid.
Het is deze dag dat ik jullie adresseer in en vanuit jullie harten om een visie voor de Mensheid vast te houden, een visie zo allesomvattend dat het jullie bewustzijn overneemt - een visie van Liefde voor iedereen, en Harmonie voor iedereen, en de creatie van jullie dromen van diep binnenuit jullie zelf en het bewustzijn, alle gaven en bekwaamheden gebruikend die diep binnenin jullie liggen, en voor sommigen nog steeds sluimerend zijn.
Sta deze bekwaamheden nu toe om naar voren te komen, want zij zijn nodig bij deze grootse ontwaking van de gehele Mensheid. Plaats je hand over je hart en decreteer:

"Ik houd nu binnenin mij vast alles dat ik nodig ben om binnenin mijn werkelijkheid het volmaakte leven en de creaties te creëren die mijn diepe essentie en doel en wezen modeleren en verbeteren, dat het, terwijl het ontvouwt zoals de bloemblaadjes van een prachtige lotusbloem, Harmonie en Overvloed creëert, niet alleen voor mezelf maar voor iedereen. En daarin komt Volmaaktheid en Zuiverheid van mijn ontvouwing van mijn Goddelijkheid.  
Dat de gehele Mensheid nu een diepe ontwaking mag ervaren, en daarmee een gevoel van Vrede en een diepe reden voor het welzijn van iedereen.
En dank u wel Schepper met geheel mijn Hart voor deze kans om onvolmaaktheid te ervaren, want daarin wordt mijn Volmaaktheid en Heelheid voortgebracht en gecreëerd, want met alles te verlichten dat mij tegenhoudt mijn heelheid binnenin de Schepper te beseffen, wordt ik weer in Heelheid geboren.
Ik vraag voor al mijn aspecten om met moeiteloze Gratie in/naar mijn Wezen te komen, en voor de gehele Mensheid om hetzelfde te ervaren, en gezamenlijk en altijd komen wij in Heelheid samen, het individu en het collectief, en ervaar een diepe explosie van ontwaakte Gelukzaligheid en Harmonie, voor altijd en eeuwig.
Amen’ 
Mijn dierbaren, het is allereerst belangrijk dat jullie beseffen dat jullie al heel en volledig zijn wanneer jullie de Liefde van de Schepper toestaan om jullie Wezen te doordringen, wanneer jullie jezelf toestaan om jullie complete goddelijke natuur toe te staan en te accepteren als een dienaar van de Schepper, en dus een essentieel deel van de Schepper, want jullie zijn één en hetzelfde wanneer het ook maar is dat jullie jezelf overgeven om de diepe Gelukzaligheid en Heelheid van de Schepper te ervaren als de essentie van wie jullie werkelijk zijn, een aspect van de Schepper, nochtans het geheel van de essentie van de Schepper.
Door dit te accepteren, zijn jullie Heel, zijn jullie compleet in jullie Goddelijke Natuur, want jullie dragen de blauwdruk van de Schepper binnenin jullie waarachtige wezens, en die vonk kan met wilskracht verlicht worden met jullie toenemende Liefde voor jullie zelf en voor de gehele Mensheid.
Accepteer de hulp van alle Wezens van de Hemelse en Galactische Rijken en kom terug in/naar jullie zelf met de volledige openbaring van jullie Goddelijkheid, dierbaren. De tijd is nu, de tijd is eeuwig nu, en voor altijd en eeuwig dragen jullie die prachtige Vonk van Goddelijkheid, van Eenheid met de Schepper.
Her/erken jullie Goddelijkheid in alles rondom jullie heen. Alle schoonheid rondom jullie heen is een deel van jullie. Alle magie rondom jullie heen is een deel van jullie. Alle Liefde die jullie in de harten van anderen zien is jullie. Jullie zijn Liefde. Jullie zijn één hart met de harten van anderen, dierbaren. Rust en ontspan je in dat weten. Want jullie zijn aan het ontwaken jegens die waarheid, en jullie zullen voor altijd veranderd zijn met die diepe acceptatie en dat weten.
Ontspan in het weten dat je volledig en heel bent wanneer het ook is dat je binnenin Liefde vertoeft, wanneer het ook is dat je al jouw aspecten uitnodigt om binnenin jou te integreren, en wanneer het ook is dat je deze delen onderdompelt, welke je negatief of afgescheiden acht, in de liefde van je Wezen en Heelheid.
Ik geef jullie dit vandaag om jullie besef van jullie Heelheid en Overvloed te verbeteren, en met iedere ademhaling die jullie nemen zijn jullie die waarheid in jullie werkelijke kern aan het "uitharden".
Ik neem voor nu afscheid van jullie, met het gebed en de wens dat jullie tot jullie nemen het volledige besef van jullie Eenheid met de Schepper met iedere ademteug die jullie nemen.
IK BEN Sanat Kumara, tot uw dienst.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 
Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen