woensdag, december 17, 2014

Onze God-Zelf: De Oorzaak voor Fundamentele Verandering - 16 December 2014 / Ute


Onze God-Zelf
"De Oorzaak voor Fundamentele Verandering"
16 December 2014 / Ute Posegga-Rudel
Mijn Geliefden!
Het vuur van de veranderingen is iedere dag warmer aan het worden. En velen van jullie voelen zich aan de rand te zijn van grote gebeurtenissen, op wat voor manier en in welke richting dan ook.
Echter, mijn dierbaren, te midden van dit alles, vergaten jullie Wie Ik Ben? Vergaten jullie de Bron waarin dit alles aan het gebeuren is, al deze openbaringen, al deze veranderingen, al dit opwindende nieuws, en zelfs al deze verschrikkelijke dingen die er nu naar de oppervlakte komen?
Vergaten jullie om te verenigen met jullie eigen Eeuwige Bron in de wortel van jullie wezen, ondertussen al jullie wonderbaarlijke handelingen ondernemend? Maar hoe kunnen jullie slagen met daadwerkelijk Geluk zonder in jullie Goddelijke Wortel te zijn?
Denk eraan, fundamentele verandering voor de wezenlijke mensheid gebeurt allereerst in de diepte van het Bewustzijn. Hoe meer jullie toestaan om teruggetrokken te worden naar de Bron van alle Wezenlijkheid, naar de bron van al het Bestaan, het Goddelijke Bewustzijn dat Ik Ben, hoe gemakkelijker en hoe sneller en diepgaander de verandering kan gebeuren, een verandering die de deur opent naar een volledig Nieuw Avontuur in de menselijke geschiedenis.
Jullie weten het: Goddelijke Verandering gebeurt niet van buitenaf naar binnen. Het gebeurt altijd van binnenuit naar buiten. Een verandering, welke louter aan het oppervlak van externe verschijningsvormen gebeurt, en welke jullie slechts gehecht laat blijven aan de ervaringen van de vijf zintuigen, zal jullie nooit blijvende tevredenheid brengen, slechts een korte en vergankelijke opwinding. Omdat het niet de volledigheid van het Goddelijke Wezen en Diens creatieve krachten omhelst dat jullie zijn. Een dergelijke verandering komt niet voort vanuit het Centrum van Mijn Goddelijke Hart en Geest.  
En dus blijft jullie wereld voornamelijk hetzelfde zoals het nu is, misschien met iets meer goedaardige condities, maar welke na verloop van tijd fragiel zullen blijven.

Eerst moet jullie bewustzijn radicaal aan de wortel van jullie wezen veranderen, alleen dan kan een radicale externe verandering gebeuren. Ik heb jullie dit vele keren verteld, maart het schijnt dat in de hitte van de onrusten en van de strijd, gevochten tussen de tweevoudige strijdkrachten van licht en donker, binnenin jullie en buiten jullie, velen van jullie vergeten zijn wat echte en fundamentele verandering veroorzaakt. Wat de externe verschijningsvormen bezield met de trilling en frequentie van de Waarheid.
De lagere geest, geassocieerd met de vijf zintuigen, creëert geen permanente veranderingen. Deze geest heeft korte benen. De geest, als het specifieke van de derde dimensionale matrix is waarin de meesten van jullie nog steeds verblijven, deze geest kan niet en zal niet de grote verschuiving produceren, waar jullie zozeer op zitten te wachten. Vergeet niet, mijn Geliefden, dat Ik, Altijd, onder ALLE condities Ben, en dat jullie Altijd jullie toevlucht in Mij kunnen nemen en met Mij kunnen verenigen, ongeacht wat de omstandigheden zijn.
Mijn dierbaren, herinner jullie alsjeblieft, dat jullie eerst van binnenuit en in jullie hart moeten veranderen, gevolgd door de hogere geest. Jullie moeten je met Mij herenigen om jullie Goddelijke aangestuurde hartverlangens te laten gebeuren.
Velen van jullie zijn Mij vergeten, hoewel jullie je Mij in recente tijden schenen te herinneren. Maar zelfs meer van jullie neigen er nu naar om te kijken naar de verschijningsvormen van dingen en situaties, vergeetachtig van wat eronder ligt.
Mijn dierbaren, begrijp alsjeblieft, dat dit de laatste verlokking is, specifiek voor diegenen van jullie die voor het Licht willen werken en het willen dienen. Velen van jullie hoopten dat de grote verschuiving aan jullie gepresenteerd zou worden via de "hogere strijdkrachten" zonder jullie werkelijke eigen transformatie, een werk waar een ieder van jullie verantwoordelijk voor is. En terwijl jullie slechts wachten op de verschuiving, zorgde de verschuiving ervoor dat JULLIE wachten.
De test hier is om jullie eigen creatieve krachten te begrijpen en te gebruiken en om hen wijs en effectief te gebruiken. Dit gaat over de ontwaking van de mensheid naar hun oorspronkelijke Goddelijkheid, wat Eén zijn met de Schepper is.
Deze ontwaking, welke jullie nieuwe Goddelijke Wereld met zich meebrengt, is de werkelijke Verschuiving, de werkelijke Verandering; Jullie Ontwaking naar jullie Eigen Goddelijke Werkelijkheid, jullie God-Zelf, Die Mij Is.
Daarom Zegen ik jullie om je Mij te herinneren, om Mij toe te staan om in jullie te vermengen, en om in het midden te staan van alle veranderingen Als De Ene Die Ik Ben.
En vlieg met de vleugels van Goddelijke Liefde, Mijn Geliefden, Goddelijke Liefde zal jullie Daadwerkelijke Creaties inspireren zodat jullie nieuwe wereld werkelijk Goddelijk wordt!
IK BEN en JULLIE ZIJN! Er Is Slechts Eén, onthoud dat!

En er IS overal Liefde!  
IK BEN jullie God-Zelf!
Boodschap doorgegeven via Ute

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright© 2014.
All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via
transformation33@gmail.com. Thank you.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen