woensdag, december 31, 2014

Karen Dover - De WEDERgeboorte van de Goddelijke Man in WAARHEID - 29 December 2014


 Karen Dover
De WEDERgeboorte van de Goddelijke Man in WAARHEID
29 December 2014
Terwijl de energieën ons nu uitbreiden in/naar nieuwe werkelijkheden en nieuwe ervaringen, mogen velen een "zoeken" binnenin ondergaan, een zoeken zo je wilt naar het "ontbrekende" deel van ZELF. Er is veel onjuiste informatie binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid constructie, en niets aldus meer dan de informatie en het materiaal dat gepresenteerd wordt ter ondersteuning van de goddelijke vrouw. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie streeft ernaar om op ALLE niveaus van het BESTAAN af te scheiden en dit wordt gedaan op een veelvoud van verschillende manieren. Het mag bijvoorbeeld toeschijnen dat zowel menselijke mannen als menselijke vrouwen dezelfde taal spreken, maar hun interpretatie ervan is anders. Het is daarom geen WAARHEID om aan te nemen dat een menselijke man de externe wakende wereld op dezelfde manier bekijkt als jij dat doet als je een menselijke vrouwelijke gestalte genomen hebt en andersom. De leringen die aldus diep onderwezen zijn aan de menselijke mannen en de menselijke vrouwen in relatie tot wat het betekent om een menselijke man of een menselijke vrouw te zijn, beginnen zodra wij op deze planeet geboren zijn. Met de leringen onophoudelijk herbekrachtigd door de ongeschreven regels van de externe wakende oude 3D Aarde werkelijkheid constructie.
Aldus is het met "moeder" Aarde, de planeet is noch mannelijk noch vrouwelijk, de planeet IS GEWOON. De vervorming die gepresenteerd is met de lering van 'moeder' en wat het woord impliceert triggert en verankert de leringen verder die aan ons als een ras geleerd werden. Ieder wezen in leven op deze planeet is opgemaakt van zowel mannelijke als vrouwelijk energieën, deze moeten in/naar balans en harmonie BINNENIN ons worden gebracht. Het is het evenwicht dat nu probeert om diep binnenin het menselijke ras te verankeren en dat velen zullen afwijzen. Het "Goddelijke vrouwelijke" wordt gezien als een verzorgende 'liefdevolle' energie terwijl de mannelijke energie als ruw gezien wordt. Dit streeft er wederom naar om de leringen in relatie tot menselijke mannen en de mannelijke energie te verankeren.
Het vrouwelijke wordt gezien als zacht en liefdevol en het mannelijke als agressief. Dit is geen WAARHEID en het evenwicht van de goddelijke man moet omhelst worden. De mannelijke energie werd opzettelijk van deze planeet af gehouden, want de kracht in de fysieke creaties wordt geboren via de MANNELIJKE energieën die binnenin ons zijn. We kunnen nog zo creatief zijn als wij wensen, maar we moeten de MANNELIJKE energie omhelzen om de creativiteit naar buiten de wakende wereld in te duwen. Menselijke mannen zijn "ingesteld" om binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie ten val te komen, ons werd geleerd dat het de menselijke man is die oorlogen op deze planeet pusht, het is de menselijke man die stuurloos is, en dat door eenvoudigweg meer vrouwelijke energie te verankeren dit op de één of andere manier zal verzachten.

Het is de gebroken VROUWELIJKE energie dat op deze planeet verankerd werd, en de energie streeft er te allen tijde naar om de mannelijke energie te straffen, dit wordt gezien door de menselijke relaties heen met de menselijke man emotioneel op vele niveaus van deze menselijke levenservaring buitengesloten. Menselijke mannen zijn afgescheiden van hun kinderen, zij zijn afgescheiden van hun geliefden op alle niveaus op uiteenlopende manieren. Op het moment streven vele leringen ernaar dat de menselijke man eenvoudigweg meer van de vrouwelijke energieën omhelst en dat dit hem op de één of andere manier zal redden. Aan menselijke mannen wordt in deze tijd gevraagd om in de LIEFDE welke IS te staan en deze energie door hun gehele wezen heen te stralen en uit te stralen, om de MANNELIJKE energie binnenin hen te omhelzen welke hen geleerd werd om binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie af te wijzen.
Veel menselijke mannen lopen in schaamte voor het zijn van een man, zij kijken uit over de wereld en zien wat er gebeurt en voelen dat zij daar op de één of andere manier verantwoordelijk voor zijn, aangezien de oude 3D Aarde gecreëerde constructie voor iedere fout in de wereld de schuld aan de voeten van de mannelijke energie legt. Dit streeft ernaar om de rol van de GEBROKEN vrouwelijke energie eruit vandaan te filteren die wraakt zoekt van de mannelijke energie. Dit wordt door veel van de spirituele leringen uitgespeeld en streeft ernaar om vele vrouwen en mannen in angst te houden voor de mannelijke energie in wat voor vorm het ook maar aan mag nemen.
Aangezien het menselijke voertuig opgemaakt is van een BALANS van zowel de mannelijke als vrouwelijk energieën, moet deze balans dan gezocht en verankerd worden. Dit streeft ernaar om de heelheid te creëren waarnaar de oude 3d Aarde gecreëerde constructie streeft om ons te leren daar voor uit te kijken. Om naar iemand te zoeken die ons completeert is een illusie, wij waren nooit compleet want wij werden immer slechts geleerd om ons uit te lijnen met één deel van onze energetische opmaak. Er is veel onjuiste informatie over het ZELF liefhebben, wij kunnen onszelf niet toestaan om heel te zijn wanneer wij een deel van onze eigen energetische opmaak afwijzen of eruit vandaan filteren. De externe wakende werkelijkheid welke rondom ons heen geprojecteerd wordt DOOR ONS is nu aan het veranderen, maar het wordt op diens plaats gehouden waar deze onbalans vastgehouden wordt. Daarom voor wie van jullie dan ook die in een wachtpatroon is, zou ik willen begeleiden om naar je overtuiging/geloof te kijken rondom de mannelijke energie.
We hebben zowel de menselijke man als de menselijke vrouw gestalten genomen, en dit is het begin van de illusie die gepresenteerd wordt aan ons, want LIEFDE IS GEWOON en het kent geen afscheiding, om een ander als man of vrouw te zien is om het hele plaatje af te wijzen. Wanneer wij naar elkaar kunnen kijken als menselijke WEZENS zonder te kijken naar de referentiepunten die aan ons gegeven werden over hoe om te gaan met de "man" of "vrouw" versie van de mens die voor ons staat, dan zijn wij bijna gereed om verder uit te breiden en om deze uitbreiding toe te staan door te gaan.
De loslating zal beginnen of wij er nu wel of niet 'gereed' voor zijn, want de wereld werd oorspronkelijke in EVENWICHT gecreëerd, en binnenin de Tuin van Eden keken Adam en Eva oorspronkelijk naar elkaar en zagen geen enkele afscheiding, dit deed zich later voor. Het is dit dat er ook uit vandaan gefilterd werd, er is in WAARHEID geen afscheiding en dit werd aan ons als een ras onderwezen en wij hebben gevochten om het houvast van dit geloof gedurende een eeuwigheid vast te houden. Wij doen dit door te verwijzen naar anderen via de leeftijd, het ras, seks enzovoorts en dit is nu aan het ontbinden want deze referentiepunten zijn geen WAARHEID.
Het enige verschil tussen een menselijke man en een menselijke vrouw is in WAARHEID het menselijke voertuig zelf, al het andere is geleerd en werd ONDERWEZEN en het is dit dat ernaar streeft om nu te ontbinden. Als een resultaat hiervan zullen onze menselijke relaties een kolossale herbalancering en uitbreiding ondergaan. Dit staat ons toe om EENHEID te omhelzen, wanneer wij onze medemensen zien als een reflectie van de LIEFDE welke IS, tot aan dit punt dat wij binnenin de leringen lopen van een oude werkelijkheid die nu aan het ontbinden is en velen uit hun evenwicht vandaan trekt. Om de leringen los te laten is om evenwichtigheid te verkrijgen in de kern van je Wezen, van hieruit stroomt al het andere en kan van daaruit opgebouwd worden.
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om volledig los te laten en de diepe reiniging en genezing toe te staan die ernaar streeft om ons terug in evenwicht te brengen om in WAARHEID aan ons geopenbaard te worden. Want ALLES IS GEWOON en WIJ ZIJN.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen