zaterdag, december 06, 2014

Karen Dover - De Ontbinding van de "IK BEN"Constructie in WAARHEID - 5 December 2014


 Karen Dover
De Ontbinding van de "IK BEN"Constructie in WAARHEID
5 December 2014
Velen van jullie zijn zich bewust van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leringen die ernaar streven om de "IK BEN" te promoten, jullie wordt herhaaldelijk geleerd dat de "IK BEN" in de ZONNEvlecht is en dat het op alle momenten van alle momenten uitgelijnd moet worden. Het moet opgemerkt worden dat de Menselijke GEWAARWORDING van de verwoording van "leringen" is wat gebruikt is om het menselijke ras te verwarren, in te dammen en te frustreren. Het is jou gewaarwording/inzicht van wat er verklaard is dat ernaar streeft om jou anders te leren dan wat er gepresenteerd wordt. Dit is specifiek zo wanneer het komt naar de bredere Universele energieën. Velen van jullie in deze tijd VOELEN het enorme grote trekken aan jullie ZONNEvlecht, en velen van jullie ervaren maagverstoringen, pijnen enzovoorts en dit is de werkelijke fysieke reactie van de frequenties die ernaar streven om in deze tijd LOSGELATEN te worden.
Je kunt geen EENHEID hebben met "IK BEN" want de lering streeft ernaar om jou in een staat te hebben dat je anders bent dan dat wat JE in WAARHEID BENT. ALLEN zijn ÉÉN maar allen zijn niet hetzelfde, elk menselijk voertuig op deze Aarde is een reflectie van de BRON en als zodanig is het uniek en individueel. Daarom streeft de "IK BEN" lering ernaar om afscheiding te promoten waar GEEN afscheiding KAN zijn. Je mag in een menselijke gestalte zijn maar je bent niet afgescheiden van de BRON want JIJ BENT DE BRON.
Voor diegenen van jullie die zich stevig vasthouden aan de behoefte om te labelen zou ik willen vragen waarom? … want in de EENHEID dat aan het te proberen is om binnenin je menselijke voertuig te verankeren en probeert om jou terug aan de BRON te VERBINDEN, is er een frequentie welke ernaar streeft om jou in/naar oordeel te pushen zowel van zelf als diegenen rondom jou heen. Wanneer je naar een ander menselijk wezen kijkt en probeert om een label op hen te plaatsen dan streef je ernaar om AFSCHEIDING te verankeren en dit wordt niet ondersteund binnenin de Nieuwe Aarde frequentie werkelijkheden.
Het is een uitdaging op vele niveaus van je Wezen om dit toe te staan te ontvouwen, want de oude 3D Aarde gecreëerde constructie leert jou je onophoudelijk uit te lijnen met "iets", of dit nu een 'moeder' is, 'vader', 'vrouw', 'man' enzovoorts, zij allemaal streven naar AFSCHEIDING. Jij bent een reflectie van de BRON, jij bent niet afgescheiden van het menselijke ras, jij bent een reflectie die een menselijke gestalte genomen heeft om je te herinneren wie JIJ in de BRON BENT.

Dwars over de planeet in deze tijd, probeert de oude 3D Aarde gecreëerde constructie de "IK BEN" frequentie te forceren, je hoeft alleen maar naar het nieuws, de media en rapportages te kijken om de "hen" en "ons" scenario's te zien die er uitgespeeld worden, deze zijn niets anders dan illusies want op een energieniveau ZIJN ALLEN ÉÉN. Wat er ten toon gespreid wordt zijn de frequenties die binnenin ELK MENSELIJK VOERTUIG in leven op de planeet bestaan. Wereldvrede wordt niet gevonden door te kiezen in welk "kamp" je zit en dan de ander aan te vallen, dit is AFSCHEIDING vermomd als EENHEID. Om "verenigd" tegen elkaar te zijn, is in AFSCHEIDING te zijn en NIET in EENHEID.
Hoe meer dat je getriggerd wordt door wereldgebeurtenissen in deze tijd, hoe meer ik ernaar zou willen streven om aan jou te vragen om binnenin te kijken, want dat wat gereflecteerd wordt is dat wat diep binnenin de energie handtekeningen van het volledige menselijke ras lopende is. Om vrede naar het menselijke ras te brengen moet je allereerst vrede naar JOU brengen, dit wordt gedaan door te begrijpen dat JIJ in WAARHEID LIEFDE BENT, dat JIJ in een menselijke gestalte bestaat welke afgescheiden lijkt te zijn maar slechts afgescheiden is van de menselijke formatie, dat is de ENERGIE welke JIJ in WAARHEID BENT en dat er nu naar streeft om met, door en binnenin diegenen waar je de planeet mee deelt te verbinden.
Diegenen die ernaar streven om stevig vast te houden aan de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde werkelijkheid zullen gepusht worden om volledig los te laten, want je kunt niet beide energie handtekeningen binnenin je menselijke gestalte vasthouden. Het is verwant aan het hebben van een voet in elke wereld, aan jou wordt gevraagd om energetisch te kiezen in welke wereld je wilt bestaan, want verborgen voor jouw menselijke ogen zijn de uiteenlopende dimensionale werkelijkheden die door JOU, via JOU en binnenin JOU gecreëerd zijn. JIJ CREËERT HEN vanuit de frequenties die diep binnenin jouw menselijke cellulaire structuur lopen, zij zijn NIET VOOR JOU gecreëerd maar met jou. Daarom om in EENHEID te zijn vereist dat je de frequentie van "IK BEN" loslaat.
Dit mag velen van jullie triggeren die het menselijke logische verstand toe mogen staan om jullie te leren dat als je dit doet jij "jezelf verliest', dit is niet mogelijk want jij bent de BRON en JIJ KENT JEZELF, het is het menselijke logische verstand dat geleerd werd dat jij anders bent dan wie JIJ in WAARHEID BENT. Deze WAARHEID ligt voorbij de "IK BEN" lering en de ZIEL constructie en kan alleen bereikt worden door onophoudelijk door de "illusies" te lopen die nu aan het menselijke ras gepresenteerd worden.
Op een zeer persoonlijk niveau mag jij gepusht worden door diegenen rondom jou heen, het mag voor jou zeer onsamenhangend aanVOELEN en dit is de frequentie van afscheiding die zichzelf toont, het heeft diep verborgen gelegen binnenin het onbewuste gedurende een eeuwigheid. Er is geen strijd die bestuurd wordt in de externe wakende wereld welke niet de strijd is die bestuurd wordt BINNENIN JOU. Gebeurtenissen worden niet VOOR JOU gecreëerd, zij worden DOOR JOU gecreëerd, alles dat de oude 3D Aarde gecreëerde constructie heeft te doen is de genoemde frequentie te TRIGGEREN en het menselijke ras reageert dienovereenkomstig, als er geen trigger is kan er geen reactie zijn.
De evolutie van het menselijke ras is nu vol onderweg, JIJ bent voorbij iedere maatstaf krachtig en velen van jullie staan zichzelf toe om tegengesteld daaraan overgehaald te worden. De uitdaging was ingesteld voorafgaand aan jouw incarnatie in/naar de menselijke gestalte op deze planeet, om de oorlog aangaande vrede te "winnen" hoef je alleen de vrede binnenin je zelf te vinden en te begrijpen dat JIJ BENT. Van hieruit breidt AL het andere uit en het LICHT dat er nu naar streeft om zich eindeloos uit te breiden op deze planeet zal doorgaan de schaduwen te verlichten welke jou geleerd werden om er diep binnenin jou je toevlucht tot te nemen.
In deze tijd wordt aan jou gevraagd om LIEFDE en MEDEDOGEN te hebben voor IEDEREEN specifiek je ZELF. De wereld mag eruit zien alsof het op de rand van vernietiging is, maar de reflectie is er één die kan en ZAL veranderen als je dat loslaat wat jouw GELEERD werd om de verbinding naar de BRON toe te staan welke jou dat zal laten zien wat WAARHEID IS en wat JE WEET. Dit wordt gevonden via de HART ruimte en alleen via de HART ruimte, want het HART IS jouw verbinding met de BRON.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen