woensdag, december 10, 2014

Karen Dover - De Nieuwe Aarde Betreden in de LIEFDE welke IS - 9 December 2014Karen Dover
De Nieuwe Aarde Betreden in de LIEFDE welke IS
9 December 2014

Zoals velen van jullie nu VOELEN nemen de Nieuwe Aarde energieën snel toe, zij staan alles toe dat aan ons als een ras geleerd werd om aan ons getoond te worden. Zoals ik altijd geblogd heb zal ALLES dat niet van WAARHEID is ontbinden en ALLES dat dat wel IS zal versterken. De fundering van de Nieuwe Aarde is de LIEFDE welke in WAARHEID IS, wat niet verward moet worden met het concept van "liefde" dat binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwezen wordt. Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie wordt ons geleerd om onze menselijke levens te segmenteren, om mensen te plaatsen, plaatsen en evenementen in/naar categorieën, om relaties in categorieën te plaatsen gebaseerd op hoe zij onze WAARGENOMEN behoeften dienen en daarin ligt de illusie. Want LIEFDE IS GEWOON, het ziet geen kleur, geen ras, geen geslacht enzovoorts en het is dit dat nu binnenin onze menselijke levenservaring verankerd wordt.
Velen die gewerkt hebben om de oude 3D Aarde constructie leringen los te laten, vervallen in/naar de vervorming welke "liefde" is, nog steeds de oude 3D Aarde gecreëerde constructie toestaand om te onderwijzen dat liefde denkbeeldig is en dat wij er voortdurend naar moeten zoeken om het te vinden. Een hele industrie is gebaseerd op dit "zoeken". Je hoeft alleen maar te kijken naar hoe de "online" dating websites opgekomen zijn, en zij allemaal proberen te onderwijzen dat alleen maar jullie "gelijkaardigheden en aversies met elkaar overeen moeten komen" en dat je dan de "perfecte"partner zult vinden. Dit trekt jou in/naar het zeer logische menselijke verstand, LIEFDE IS GEWOON, het ziet geen kleur, geen ras, geen geslacht en het trekt geen streep in het zand. Het is niet iets dat "berekend" noch "logisch" uitgewerkt kan worden want LIEFDE is een GEVOEL, het is een energie dat ieder enkelvoudig levend ding in dit Universum doordringt.
LIEFDE is wat JE aan de BRON BENT, het is wat ons creëert, het menselijke ras, het is wat probeert om door onze alledaagse wakende levens heen te gutsen en het is wat vaak afgewezen wordt. Want het menselijke ras werd een referentiepunt voor liefde GELEERD, het werd steeds weer opnieuw geleerd wat liefde is en dit is wat het menselijke logische verstand probeert om op alle momenten te kwantificeren.
Op dit moment in onze menselijke levenservaring mogen wij geconfronteerd worden met situaties die solide SCHIJNEN te zijn. Zij LIJKEN een oplossing te hebben maar het leven is niet slechts een wiskundige berekening, leven is LIEFDE in WAARHEID, zonder LIEFDE in WAARHEID zou er geen leven zijn. In de menselijke gestalte zijn wij hier om LIEFDE in WAARHEID te ervaren en deze frequentie te verankeren als de fundering van ons leven. Velen proberen om te controleren hoe het verankerd wordt, waar het vanuit verankerd wordt en wanneer het zal verankeren. De wonderen die nu dwars over deze planeet heen geboren worden zijn van de frequentie van de LIEFDE welke IS. Er is geen hogere frequentie dan LIEFDE in WAARHEID.

Velen van jullie die dit lezen hebben wonderen ervaren die voorbij het bereik zijn van velen binnenin het menselijke ras, zij maken logisch gezien geen zin, zij bieden het hoofd aan geloof en toch hebben jullie de wonderen ERVAREN. Het is niet mogelijk om de LIEFDE welke IS te kwantificeren, er is geen definitie want het gaat voorbij definitie. De oude 3D Aarde gecreëerde constructie heeft ons in onze menselijke gestalte geleerd om onze emoties te identificeren via objecten en om de frequentie van creatie te projecteren. Op de Nieuwe Aarde wordt er aan ons gevraagd om in onze kracht te stappen en met het Universum te co-creëren, in zoverre om te begrijpen dat de kracht van de LIEFDE welke IS niet gecontroleerd kan worden, het kan niet gestopt worden maar het kan afgewezen worden door ons in dit onze menselijke gestalte. 
Velen van ons hebben gedroomd en ervaren nu een werkelijkheid die niet exact hetzelfde is als onze droom, dit mag proberen om ons te leren dat wij op de één of andere manier gefaald hebben of dat wij niet kunnen creëren, op de Nieuwe Aarde creëren wij altijd op niveaus voorbij de referentiepunten die zich in ons menselijke logische verstand verankerd hebben. Het is belangrijk om te begrijpen dat de wereld alleen voor ons van BINNENUIT ONS en in SAMENwerking met de LIEFDE welke IS kan veranderen. In die zin dat wij niet kunnen wachten op de één of andere "hogere" bron om alles VOOR ONS te doen, om te begrijpen dat wij in EENHEID zijn met deze hogere kracht, 1 + 1 = 3. Het is niet mogelijk op de Nieuwe Aarde te creëren zonder LIEFDE in WAARHEID te verankeren en dit toe te staan om door ons heen, rondom ons en binnenin ons te stromen.
Het is deze frequentie die ons toestaat ons open te stellen voor wonderen die nu geboren worden, het is deze frequentie die ons toestaat om door de sluiers heen te kijken welke ons geleerd werden om op onze menselijke ogen te plaatsen. De externe wakende wereld mag toeschijnen in chaos te zijn maar er kan geen verandering zijn zonder overgang. Ons wordt in deze tijd gevraagd om de LIEFDE welke IS te verankeren en te begrijpen dat de LIEFDE het antwoord is, ongeacht de vraag. Deze LIEFDE is wie WIJ ZIJN aan de BRON. Het kan niet gelabeld worden en inderdaad het labelen van de menselijke levenservaring leidt naar verwarring en uitputting. Het leven op een menselijk niveau is inderdaad zeer eenvoudig, het is LIEFDE en mededogen voor IEDEREEN. Zonder de LIEFDE welke IS kunnen wij geen vrede hebben, kunnen wij geen harmonie en geen vreugde hebben.
LIEFDE zorgt ervoor dat de wereld ronddraait, niet de liefde welke ons geleerd werd om naar te zoeken. De LIEFDE welke IS verblijft op het HART niveau, het streeft ernaar om onze volledige levenservaring te verlichten in deze tijd. De emoties die nu naar boven komen zijn die emoties welke niet langer resoneren met de fundering van de Nieuwe Aarde. Wij kunnen als een ras niet doorgaan om mensen, gebeurtenissen en plaatsen in categorieën te plaatsen en wij kunnen niet doorgaan te leven op dezelfde manier en iets anders verwachten gecreëerd te worden.
De oude 3D Aarde gecreëerde constructie tast GELOOF en VERTROUWEN opzettelijk aan, GELOOF en VERTROUWEN worden binnenin de hartruimte gevonden, het is de kennis dat LIEFDE het antwoord is, ongeacht de vraag. Dat in dit onze menselijke gestalte wij niet volmaakt kunnen zijn, we kunnen het niet allemaal doen, we zijn de uitgebreidheid nodig welke de LIEFDE in WAARHEID ons geeft, het ondersteund ons, het bekrachtigd ons, het beschermd ons en het straalt van binnenuit ons want het IS ONS.
Als een ras werd ons geleerd om te vrezen en om onszelf te beschermen voor de frequentie van de LIEFDE welke IS. In deze tijd wordt dat aan ons getoond wat niet langer meer werkt en wordt gevraagd om ons oordeel los te laten aangaande wat het is, waarom het is of waarom het zelfs maar gecreëerd werd. Als we verstrikt raken in het geestelijke en het logische proces dan vallen wij in frequentie want de LIEFDE welke IS kan alleen ooit gevoeld worden binnenin de HART ruimte, we kunnen liefde niet met het verstand VOELEN.
Aan ons wordt ook gevraagd om onze kennis te vermengen met de LIEFDE welke in WAARHEID IS, om onze spirit te vermengen met onze fysieke ervaring, om meer te worden dan ons geleerd werd dat wij binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie zijn. 1 + 1 = 3 staat gelijk aan het toestaan van de LIEFDE welke IS OM ONS TE LATEN ZIEN HOE IN waarheid, vrede, harmonie, vreugde en vrede te leven op manieren welke onze menselijke logische verstand niet kan begrijpen.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen